Navigácia

 • Európska noc výskumníkov 2018

  Európska noc výskumníkov 2018

        Posledný septembrový piatok, 28.9.2018, bol pre nás, prvákov, úplne iný ako bežný vyučovací deň. Ako jedna veľká študentská rodina sme sa spoločne vybrali do Banskej Bystrice na exkurziu vedy a inovácií s názvom „Európska noc výskumníkov“.

        V priestoroch nákupného obchodného centra Europa SC nás už od rána čakali vedecké stánky a prezentácie viacerých škôl a inštitúcií ako napríklad: Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, (ďalej UMB BB) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky... Úlohou každého študenta bolo zúčastniť sa jednej ľubovoľnej prezentácie (v našom prípade to bola prezentácia s témou potravinárstva:  Káva – kamarát alebo nepriateľ?, prezentujúci: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Ing. Eva Ivanišová, PhD.) a následne navštíviť minimálne desať vedeckých stánkov ako boli napríklad: Máme radi ekonómiu (prezentujúci: Ekonomická fakulta/Výskumné a inovačné centrum UMB BB), Moje srdce bije pre geografiu (prezentujúci: Fakulta prírodných vied/Katedra geografie a geológie UMB BB), Čo sa deje v tlmočníckej kabíne? (prezentujúci: Filozofická fakulta/Katedra germanistiky UMB BB), Simulátor prevrátenia vozidla (prezentujúci: SPŠ dopravná Zvolen), Ice Age 2 v Tatrách (prezentujúci: Ústav vied o Zemi/Slovenská akadémia vied), Inovujeme.sk (prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra).

        Návštevou tohto festivalu sme sa na chvíľu všetci prítomní stali malými výskumníkmi a vedátormi, ktorí objavujú a inovujú. Program bol mimoriadne pestrý a zaujímavý, preto nepochybne oslovil všetky vekové kategórie. Organizátori tohto vedeckého podujatia sa snažili návštevníkom ukázať, že veda a technika je neprestajné bádanie, objavovanie a inovácie, ktoré sú výsledkom tejto práce, nám následne uľahčujú množstvo činností v bežnom živote. Všetci sme prežili príjemný a zaujímavý deň, a domov sme si odniesli množstvo nových informácií a  skúseností zo sveta vedy a techniky. Týmto by sme sa chceli poďakovať škole, že nám bolo umožnené zúčastniť sa tohto prestížneho festivalu a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

  Laura Guláková, I. C

 • Škola – základ života

  Škola – základ života

  Šťastie? Čo je šťastie? Muška iba zlatá! Kto by nepoznal túto známu filmovú hlášku? Naši žiaci i pedagógovia si ju vypočuli v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

   Aj keď komédia Škola-základ života  znela v slovenskom jazyku, tí starší pamätníci (väčšinou učitelia) si určite všimli nápadnú podobnosť tohto divadelného predstavenia s  kultovými českými filmami o večnom boji medzi žiakmi a učiteľmi. Divadelné javisko sa zmenilo na triedu neposlušných sextánov, neskôr na zborovňu, na chvíľu aj na tenisové ihrisko. Príjemným oživením známeho príbehu boli piesne od rôznych slovenských interpretov. Najemotívnejšou piesňou bola jednoznačne tá posledná.

  Záver celého divadelného príbehu sa s tým filmovým vôbec nezhodoval. Úsmevné scény vystriedal tragický pohľad do života jedného z hlavných hrdinov – žiaka Benetku. Rok 1939 bol nielen koncom jeho príbehu, ale aj koncom demokracie v spoločnom štáte Čechov a Slovákov. Druhá svetová vojna si zobrala mnohé mladé životy. Po spoločnej záverečnej piesni s názvom Šiel, šiel, ktorú spievali všetci herci, vyhasol aj život vojaka Benetku.

  Napriek tomu, že dej tejto divadelnej hry sa odohrával v dávnej minulosti, podstatné rozdiely v myslení žiakov a učiteľov v porovnaní so súčasnosťou by sme našli len ťažko. Netreba zabúdať, že  učitelia i žiaci sú len ľudia. Aj vďaka tejto vydarenej akcii, ktorá sa zrodila v mysli pani profesorky Medovičovej, sa nám podarilo dokázať, že žiaci aj učitelia sa dokážu spolu stretnúť aj mimo vyučovania a dokážu sa spoločne zabaviť i zamyslieť na skvelom divadelnom predstavení.

  Mgr. Marek Žilík            

 • Opäť sme boli vo FLiP-e vo Viedni

  Opäť sme boli vo FLiP-e vo Viedni

            Dňa  25. septembra 2018  sme opäť tak ako v minulom školskom roku   navštívili  FLiP vo Viedni.   Tohto jedinečného projektu finančného vzdelávania mali možnosť sa zúčastniť žiaci z III. C, II. B a III. B triedy.

          Projekt   FLiP - Financial  Life Park je jedinečný projekt    finančného vzdelávania materskej skupiny Erste, do ktorej patrí aj Slovenská sporiteľňa.  Je umiestnený  na prízemí  viedenskej centrály Erste Bank - v  Erste  Campus.  V tomto priestore  je pre návštevníkov pripravená interaktívna výstava  o rozlohe 1500 m2,  ktorá   ponúka  kombináciu digitálnej a multimediálnej prezentácie finančných znalostí , s ktorými sa návštevníci oboznamujú interaktívnym spôsobom s prvkami hry.

                  Naši žiaci pri vstupe na interaktívnu výstavu  dostali tablet  a následne  počas dvojhodinovej prehliadky  s ním pracovali na rôznych aktivitách.  Mali možnosť sa  dozvedieť    ako sa zostavuje rozpočet, z čoho pozostáva.  Následne vytvárali modelové situácie rozpočtu  pre študenta  s rôznou výškou financií, ktorými disponuje. Mali možnosť oboznámiť sa  kedy je vhodné použiť hotovosť kedy platobnú kartu, aké typy kariet existujú, aké sú ich výhody resp.  nevýhody.  Ďalej riešili aký je rozdiel v úrokových sadzbách pri hypotékach a kontokorentných účtoch a prečo je to tak.

  Pozornosť bola venovaná aj globalizácii a tomu ako ovplyvňuje našu realitu, materiálnej, emočnej a skrytej hodnote vecí, alebo tomu aký je dopad niektorých  našich ekonomických rozhodnutí na našu budúcnosť.

  Okrem   priestorov  Campusu  ERSTE BANK  si žiaci prezreli aj vonkajšie parkové priestory zámočku Belveder, ktorý sa nachádza neďaleko Campusu.

   

  Na exkurzii vo Viedni sa mi páčila interaktívnosť a zapájanie žiakov do aktivít, ktoré si pre nás pripravili v ERSTE. Takisto park okolo Belvederu bo veľmi pekný. Celkovo hodnotím exkurziu pozitívne.

                                                                                                                                                        Veronika

  Veľmi sa mi páčila pokrokovosť celého projektu FLiP a zároveň aj forma jeho prezentácie. Exkurzia na mňa urobila veľký dojem a dúfam, že takýchto akcií bude v budúcnosti len viac.

                                                                                                                                                          Paula

  Páčila sa mi hravá forma akou nám boli informácie z finančnej oblasti prezentované. Tiež sme si mohli porovnať naše vedomosti pred a po prezentácii.

                                                                                                                                                           Tinka

  Vo Viedni sme navštívili projekt FLiP, zameraný na finančnú gramotnosť. Počas exkurzie sme pracovali s tabletmi, spolupracovali so školenými lektormi a naučili sa veľa nového.

                                                                                                                                                            Slávka

                   Sme naozaj  radi, že projekt finančného vzdelávania vo Viedni mohli   opätovne  zažiť  naši žiaci!

                                                                                                                                    Miroslava Kováčová                   

       

  FLiP.pdf

                                                                                                                              

 • Ako sme spoznávali Francúzsko

   Žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici spolu so svojimi pedagógmi rozhodli na týždeň opustiť tradičné školské lavice a dať prednosť zážitkovému vyučovaniu. A zážitkov bolo naozaj dosť.

              V pondelok 10. septembra náš autobus vyrazil z Banskej Štiavnice a v utorok sme už boli v Paríži v Notre-Dame. Ide o nádhernú gotickú katedrálu, kde bol korunovaný Napoleon I. za cisára.  Je známe, že Napoleon si sám vyložil na hlavu korunu, ktorú si zobral z rúk pápeža Pia VII.  Do tejto katedrály umiestnil známy francúzsky spisovateľ Victor Hugo dej románu Chrám Matky Božej v Paríži o krásnej Esmeralde a hrbáčovi Quasimodovi. Údajne tak urobil aj preto, aby dal podnet na rekonštrukciu katedrály, ktorá bola v 19. storočí veľmi potrebná. 

              Ďalší deň náš autobus zaparkoval neďaleko francúzskeho žulového ostrova (resp. polostrova) Le Mont-Saint-Michel na pobreží Normandie. Išlo o  „plávajúce“ opátstvo. Na ostrov vedie iba jediná cesta – po hrádzi. Je obklopený tekutými pieskami a zradným bahnom. Ostrov poznali už Kelti, v ich mytológii sa píše aj o akomsi morskom hrobe, kam odchádzali duše ich mŕtvych.  Podľa stredovekej legendy sa biskupovi Aubertovi zjavil archanjel Michal a prikázal mu, aby na ostrove postavil kaplnku. Neskôr tu vzniklo benediktínske opátstvo a v súčasnosti je tento kláštor významným pútnickým centrom.    Ubytovanie a raňajky sme mali zabezpečené v hlavnom meste korzárov – v Saint-Malo. Ako sme sa dozvedeli od našej sprievodkyne, korzári boli námorní lúpežníci, ktorí však, na rozdiel od pirátov, mali na lúpeže oficiálne povolenie od vlády.

              Nasledujúce ráno bola v pláne návšteva Fort-la-Latte, asi najznámejšieho hradu v Bretónsku.  Z tejto stredovekej pevnosti bol nádherný výhľad na La Manche a útesy Smaragdového pobrežia. Keďže priveľa vysedávania v autobuse nášmu zdraviu určite neprospievalo, bolo treba svoje nohy rozhýbať na poriadnej turistike. Od tej slovenskej sa táto líšila najmä tým, že sme išli popri skalných útesoch s jedinečnými výhľadmi.  Tí odvážnejší si aj zaplávali, tí menej odvážni si aspoň namočili nohy v Atlantickom oceáne. Ochutnali sme aj ustrice a iné francúzske špeciality.

               Posledný deň sme strávili opäť v Paríži.  V pláne sme mali navštíviť Louvre. Obrazy v tomto múzeu boli zaujímavé, aj keď obraz Mony Lízy sa mi zdal až veľmi malý v porovnaní s ostatnými. Svietiaca Eiffelova veža vo večernom Paríži a plavba loďou po Seine boli tou najkrajšou bodkou za našou výpravou do čarovného Francúzska. Cesta autobusom bola síce únavná, no šoféri sa nám ju snažili spríjemniť rôznymi filmami. Od Asterixa cez Nedotknuteľných až po Nekonečný príbeh. Ten sa však nakoniec skončil, ako aj celý poznávací zájazd. Ostali len nezabudnuteľné spomienky a krásne fotografie, ktoré si môžete pozrieť v našej galérii.

  Mgr. Marek Žilík

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov - pozvánka

  Europsky_den_jazykov.pdf

 • Rodičovské združenie

  Dňa 21.septembra 2018 o 15,00h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia s nasledujúcim programom:

  • Správa o hospodárení za školský rok 2017/18
  • Schválenie rozpočtu na školský rok 2018/19
  • Rôzne

  Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

 • Festival divadla Amplión

  V piatok 28.9. sa v našom meste začne festival pouličného divadla Amplión. Naši žiaci sa zapoja ako dobrovoľníci, no aj ako diváci. Kremnické divadlo v podzemí pre nich pripravilo zážitkovú exkurziu retro kabrioautobusom po Štiavnici s názvom Exkurzia do neSlobody.O 10:00 ich herci humornou formou prevedú dobou minulou. O 14:00 je rovnaká akcia pripravená aj pre pedagógov. Záujemcovia z iných škôl nás môžu kontaktovať. Ste vítaní!

 • Fetálny alkoholový syndróm

  Dňa 13.9.2018 sa žiaci tried III.A,B,C a IV.B,C zúčastnili zdravotno–výchovnej aktivity zameranej na zvýšenie informovanosti o škodlivých účinkoch alkoholu počas tehotenstva, konkrétne o fetálnom alkoholovom syndróme ako aj  o účinkoch a nástrahách alkoholu vo všeobecnosti. Podnetom pre túto aktivitu bol „Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme“, ktorý sme si pripomenuli 9. septembra. Aktivita bola garantovaná RÚVZ v Žiari nad Hronom.

  Zuzana Lasáková, IV.C

 • Výzva na predkladanie ponúk

  Názov predmetu zákazky: „Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica – rekonštrukcia vchodových dverí a okien na chodbách“

  Vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf

  Priloha_c._1_Dvere.pdf

  Priloha_c._2_Chodby.pdf

  Priloha_c.3_-_Navrh_na_plnenie_kriterii(1).docx

  Priloha_c.4_-_Kryci_list_ponuky(1).docx

  Priloha_c.5_-_Zmluva_o_dielo_-_navrh.doc

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 sa uskutoční dňa 3.septembra 2018 (pondelok)  o 8.00h v priestoroch auly.

  Po slávnostnom otvorení žiaci 1.ročníkov budú mať triednické práce do 12.00h. Je potrebné, aby si so sebou priniesli prezúvky a písacie potreby. Žiaci ostatných tried pôjdu domov.

  V utorok 4.septembra 2018 sa vyučovanie začne o 7.45h.

 • Zoznam neupotrebiteľného majetku GAK B. Štiavnica

 • Športový deň na gymnáziu

  Pokračovaním  olympijského dňa  s Gymnáziom  L. Stöckela Bardejov  bol  športový deň, ktorý sa konal 27.6.2018  v súťažiach streetball, mix volejbal, futsal a florbal.  Väčšina žiakov sa zapojila do všetkých súťaží, čo bolo veľmi  náročné na kondíciu, ale pocit zo súperenia dodával súťažiacim  energiu  pokračovať  v ďalších súťažiach. Na záver všetkých  športových súťaží  boli všetci účastníci ocenení suvenírmi olympijského dňa.

  Mgr. Bohuslav Melicherčík Foto: Viktória Bitušíková

 • Olympijský deň s partnerským Gymnáziom L. Stöckela Bardejov

  Dňa 19.6.2018  sa na našej škole konal Olympijský deň, ktoréha sa okrem našich žiakov zúčastnili aj  žiaci bardejovského  gymnázia. Súťažili s našimi žiakmi v mix- volejbale  v ktorom naši žiaci zvíťazili 2:1 na sety, vo futsale  zvíťazili chlapci našho gymnázia 10:6. Na záver boli najlepší športovci dekorovaní  medailami olympijského dňa. Športové nasadenie  na obidvoch stranách v súťažiach prispelo  k výbornej nálade a spokojnosti  športovcov a divákov. Všetci zúčastnení si odniesli pekné spomienky  s nádejou na pokračovanie v budúcom školskom roku.

  Mgr. Bohuslav Melicherčík Foto: NatalyNikmonová

 • Projektový deň 2018 – prezentácie ročníkových prác žiakov tretích ročníkov

              Už niekoľko školských rokov  je jeden deň v júni venovaný  prezentáciám ročníkových prác žiakov 3. ročníkov pred odbornými komisiami.

  Projektový deň 2018  je projekt orientovaný na žiakov tretích ročníkov v oboch formách štúdia, ktorí  v danom školskom roku majú povinnosť vypracovať a následne pred odbornou komisiou a spolužiakmi prezentovať ročníkovú prácu.

  Tému ročníkovej práce si žiaci môžu zvoliť z ponuky tém, ktoré zadávajú jednotlivé predmetové komisie, alebo môžu spracovávať problematiku podľa vlastného výberu po dohovore s vyučujúcimi.

  Príprava žiakov na prezentáciu, teda vlastne obhajobu svojej ročníkovej práce je dlhodobejšia.  Trvá od novembra daného školského roka až do konca mája. Potom nasleduje súťažná prehliadka – teda prezentácia a obhajoba pred odbornými komisiami   a spolužiakmi. V tomto školskom roku sa súťažná prehliadka ročníkových prác uskutočnila  21. júna  2018.

  Počas prehliadky sme mali možnosť stretnúť sa so zaujímavými témami ako napr: Trójske kone vo svete mikroorganizmov, viaceré práce sa venovali problematike zubnej hygieny a bielenia zubov, ľudskému telu z pohľadu fyziky, antibiotikám, svetu včiel, výrobe a spracovaniu ocele ale aj odvrátenej strane internetu, či prístupu k sexuálnemu obsahu na internete.

  V sekcii spoločenskovednej sa žiaci zaoberali snívaním, problematikou zvládania stresu ako aj ľudským varietám a rasizmu.

  Žiakov zaujímajú aj problémy a postupy rekonštrukcie hradu, tradičná ľudová kultúra alebo kontroverznosť  súčasnej slovenskej maľby.

  Hodnotiace odborné komisie pozitívne hodnotili predovšetkým práce, ktorých súčasťou bola experimentálna praktická časť, zhodnotenie postojov a názorov rôznych skupín alebo tvorba vlastných modelov.

  Veríme, že aj takýto spôsob získavania informácií, ich spracovania, experimentálneho overovania, vytvorenie dotazníkových formulárov, ich vyhodnotenie a štatistické spracovanie, vyvodenie záverov a následného prezentovania výsledkov je pre žiakov rozhodne prínosné.


  Všetkým oceneným žiakom blahoželáme       

  PROJEK_DEN_VYHODNOTENIE.pdf             

                                                                                                        Miroslava Kováčová

 • Mladý Európan

  Mladý Európan

  Naši žiaci Barbora Fričová 3.B, Jakun Seneši 3.C a Radoslav Šafrán 3.C sa 14. júna 2018 sa v Novom Smokovci prebojovali do finále 13. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Záštitu nad súťažou Mladý Európan tento rok prevzali predseda vlády SR, Peter Pellegrini a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu, Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže bol Úrad vlády Slovenskej republiky.

  Vo finále Mladého Európana sa stretli víťazi regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach  z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín.

   Naše družstvo sa umiestnilo na 8. mieste.

   

 • Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici oceňovalo absolventov

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici oceňovalo absolventov

  Pri príležitosti slávnostnej rozlúčky spojenej s odovzdávaním maturitných vysvedčení boli niektorí absolventi ocenení za výborné študijné výsledky počas celého štúdia, za mimoriadne výsledky v predmetových olympiádach, súťažiach a aktivitách prezentujúcich školu.

  Ocenenie Vynikajúci absolvent Gymnázia Andreja Kmeťa  a Pamätnú plaketu Ruža Andreja Kmeťa získali:

  Tomáš  Lambert

  • za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia,
  • za úspešnú reprezentáciu v krajských kolách Olympiády z anglického jazyka

  Ivana  Kapustová

  • za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia,
  • za úspešnú reprezentáciu školy v krajských kolách a celoslovenskom kole Olympiády z anglického jazyka

  Ocenenia  oboch absolventov boli spojené so zápisom do kroniky školy.

  Zápis do kroniky školy:

  Hanka Čížová

  • za výborné študijné výsledky,
  • za reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády z anglického jazyka

  Sára Dolná

  • za 3. miesto v krajskom kole SOČ,
  •  za 3. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku,
  • za celoslovenské ocenenie v rámci environmentálnej výchovy, za prácu v rôznych projektoch a športovú činnosť

  Daniel  Halaj

  • za úspechy v Olympiáde z ruského jazyka a Stredoškolskej odbornej činnosti

  Matúš   Štefanča

  • za prácu v Žiackej rade Gymnázia Andreja  Kmeťa,
  • za angažovanosť v aktivitách prezentujúcich školu na verejnosti

   

   

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Slávnostné  odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa  dňa  1. júna 2018  rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 28. mája 2018  do  30. mája 2018  absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

  Štúdium  v školskom roku 2017/2018 ukončilo 24 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 50 žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

  Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov a známych. Jej súčasťou bolo aj udeľovanie rôznych ocenení za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie  aktivity, umiestnenia v olympiádach a súťažiach počas celého štúdia.

  S rozlúčkovým príhovorom za absolventov vystúpila Lucia Polyaková z IV. A  triedy. Na záver poďakovala všetkým vyučujúcim a následne sa absolventom prihovorila    riaditeľka školy PhDr. Renata Mikulášová, ktorá zhodnotila pôsobenie odchádzajúcich žiakov na škole počas ich štúdia a vyzvala triednych učiteľov aby odovzdali maturitné vysvedčenia. 

  Pri odovzdávaní maturitných vysvedčení niektorí žiaci získali aj pochvalu riaditeľom školy - za vysoko humánny čin - viacnásobné darovanie krvi na školou organizovaných akciách Študentská a Valentínska kvapka.

   Pochvala riaditeľom školy bola udelená 12 žiakom.

  Kroky našich absolventov vedú na rôzne vysoké školy  u nás i v zahraničí. Veríme, že vedomosti, zručnosti, postoje, ktoré nadobudli počas štúdia na našej škole   uplatnia v ďalšom živote a štúdiu.

  Želáme im veľa šťastia!

                                                                                                             Miroslava Kováčová       

 • Vedomostný kvíz

  Banská Štiavnica si v tomto roku  pripomína 25. výročie zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.  Mestská knižnica  v tejto súvislosti  pripravila pre žiakov banskoštiavnických stredných škôl stredoškolský vedomostný kvíz, zameraný na prínos Banskej Štiavnice pre Európu v kontexte našich dejín, či už v oblasti kultúry, vzdelania a vedy alebo aj prírodných krás a  osobitostí Banskej Štiavnice. 

  Kvíz sa uskutočnil v priestoroch Mestskej knižnice  dňa 14.6.2018   a našu školu reprezentovali dve súťažné dvojice, ktoré sa umiestnili aj na prvých dvoch miestach.

  Prvé miesto: Tereza Snitková a Michal Sásik  - III.A

  Druhé miesto: Lesia Michalicová a Adam Jerguš Dzurňák - IV.C

  Obidvom dvojiciam blahoželáme k ich umiestneniu!

  Zuzana

 • 2.kolo prijímacích skúšok

  Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok do štvorročného štúdia - študijný odbor 7902J 00 gymnázium, pre školský rok 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2018. Prihlášky prosíme zaslať na adresu gymnázia do 11. júna 2018.

 • Pozvánka - Slávnostné vyraďovanie absolventov

  Pozvánka - Slávnostné vyraďovanie absolventov

  V zastúpení budúcich absolventov školy srdečne pozývame ich rodičov, priateľov a známych na slávnostné vyraďovanie absolventov, spojené s odovzdávaním maturitných vysvedčení.

  Pozvanka-rozlucka_s_absolventmi.pdf

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria