Navigácia

 • Prví v každej kategórii!

  Prví v každej kategórii!

  Dňa 15.1.2020 sa konalo okresné kolo olympiády anglického jazyka. Našu školu reprezentovali traja  žiaci a obsadili prvé miesta v ich kategórii. Touto cestou im srdečne blahoželáme a prajeme úspech a šťastie pri reprezentácii našej školy v krajskom kole, do ktorého postúpili.

  Úspešní boli:                               

  KAT. 2A  ( 1., 2. roč. klasika.)

  Samuel Balžanka z II.A

  KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasika)

  Richard Žember zo IV.A

  KAT 2C2 (anglofónny)

           Júlia Hudáková z  V.B

                                                          PK anglický jazyk

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  rodičovské združenie k druhému štvrťroku šk.roka 2019/20 sa bude konať dňa 10.1.2020 formou konzultácií s vyučujúcimi v čase od 14,00-16,00h.

 • Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok

  Kolektív Gymnázia Andreja Kmeťa želá všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy príjemné prežitie vianočných sviatkov, nový rok 2020 plný zdravia, úsmevu, porozumenia a splnených želaní.

   

 • Vianočný program

  Vianočný program

  Dňa 20.12.2019 sme organizovali vianočný program pre celú školu, ktorým sme sa rozlúčili s rokom 2019 a potom odišli na prázdniny. Súčasťou programu bolo anglické divadielko o Mrázikovi, ktoré si v rámci krúžku Drama Club pripravili naši žiaci a spolu s inými žiakmi našej školy doplnili program hudobným vystúpením.

 • Dobrá novina v Domove Márie v Banskej Štiavnici

  Dobrá novina v Domove Márie v Banskej Štiavnici

  Každý z nás by mal aspoň raz za život navštíviť domov sociálnych služieb, aby pochopil, aké má šťastie, že tam nemusí byť. To je parafráza výroku Emila Horvátha. Tým som určite nechcel naznačiť, že v domove sociálnych služieb je o klientov zle postarané. No existujú aj krajšie miesta, kde sa dá prežiť jeseň života.

  My sme sa v stredu 18. 12. 2019 preto snažili do možno nie práve najšťastnejších životných osudov vniesť trochu šťastia niekoľkými piesňami. Tentokrát nás síce bolo o niečo menej, no na zaspievanie kolied predsa stačia aj dvaja. Zaznela Dobrá novina i Pastieri, pastieri. Niektorých klientov Domova Márie v Banskej Štiavnici sa nám podarilo dokonca aj rozospievať.

   Okrem vianočných vinšov klientov už tradične potešili aj moravské koláčiky, ktoré napiekli v pekárni Anton Antol.  Účinkujúcich zase potešil punč i milý vianočný darček.  Ďakujeme. Veríme, že budúci rok sa k  Vojtechovi Ilčíkovi pridajú ešte aj ďalší folkloristi, aby bol Koláčik šťastia najmä po hudobnej stránke ešte pestrejší.

  Mgr. Marek Žilík

 • Crossfit Games

  Crossfit Games

  Dňa 09.12.2019 sa na akademickej pôde Univerzity Mateja v Banskej Bystrici realizovalo športové podujatie UMB Crossfit Games, na ktorom nás úspešne reprezentovali študenti našej školy Bianka Žembová a Samuel Fantura z triedy I.C. Študenti si zmerali sily nielen so študentmi banskobystrických stredných škôl ale aj s vysokoškolskými študentmi. Súťažilo sa v trojčlenných a štvorčlenných tímoch (muži, ženy), kde bol tím hodnotený za súčet časov len prvých troch členov tímu. Súťaže sa mohol zúčastniť aj jednotlivec, pretože výsledky boli vyhodnotené nielen v rámci tímu, ale aj individuálne. Ženský tím „Siláčky“, ktorého členkami bola učiteľka Mgr. Dominika Kondrátová PhD. a študentka Bianka Žembová, sa umiestnili na 3. mieste. Mužský tím, ktorého členom bol aj Študent Samuel Fantura, sa kvôli silnej konkurencie na prvých priečkach neumiestnil, ale veríme, že o rok sa dočkáme víťazstva aj v mužskej kategórii.

 • School fair

  Ako každý rok aj tento, Žiacka rada chystá pre žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, rodičov, bývalých žiakov aj kohokoľvek, kto má chuť na medovníky či vianočné koledy, School Fair. Tohtoročné vianočné trhy sa uskutočnia 17.12. (utorok) a začíname už o 13:30! Súčasťou budú rozličné dobrôtky, voňavé nápoje, rozmanitý program a tombola.

 • Svetový deň boja proti AIDS 2019

  Svetový deň boja proti AIDS 2019

  Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky aj naši žiaci  vyjadrili  solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia.

  V rámci tejto kampane sa žiaci prvých ročníkov našej školy bližšie oboznámili s danou problematikou prostredníctvom odborných prednášok, ktoré realizovali pracovníčky Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom.

  Súčasťou kampane bola Národná súťaž HIV/AIDS  prevencia, ktorú organizovala Mládež Slovenského Červeného kríža. Táto súťaž sa konala v Bratislave a našu školu reprezentovali žiačky Alžbeta Branická, Ester Hrnčiarová z III.B a Zuzana Štefková z III.C.  Do tohto národného kola sa dostali po absolvovaní online súťaže, kde sa umiestnili na 5.mieste.  Do národného kola bolo  pozvaných prvých desať úspešných súťažiacich v skupinkách- traja  za školu.  Hoci naše žiačky  v tomto kole neobsadili prvé tri miesta, patrí im gratulácia za úspech v prvej desiatke medzi súťažiacimi z celého Slovenska.

  Tohtoročná téma Svetového dňa boja proti AIDS 2019 je "Komunity zohrávajú nezastupiteľnú úlohu". Komunita je dôležitým pilierom podpory. Sú to všetci, ktorí sú danou problematikou postihnutí priamo, ale aj všetci tí, ktorí v danej veci pomáhajú, či dokážu pomôcť. Aj my sme súčasťou našej gymnaziálnej komunity, a tak sme vyjadrili   svoju podporu v rámci tohto boja  piesňou Bohemian Rapsody od skupiny Queen, ktorú sme si spoločne zaspievali  cez veľkú prestávku vo vestibule školy. Táto pieseň bola zvolená účelovo, lebo nám je známe, že aj spevák skupiny Freddie Mercury chorobou AIDS trpel a bojoval s ňou, no, žiaľ  nakoniec  jej   podľahol .Táto pieseň odzrkadľuje aj jeho postoj k životu v čase, keď si bol už vedomý ochorenia.  Naším cieľom nebolo spievať ako  Mercury, ale uvedomiť si, prečo on už pre nás spievať nemôže.  Po spoločnom spievaní, ktoré bolo silne emotívne a energetické, sme  spoločne vytvorili  živú červenú stužku v červenom oblečení.

  Za Pk Človek a príroda Mgr. Ľubomíra Pažická.

 • Výsledky školského kola Olympiády v španielskom jazyku

  Výsledky školského kola Olympiády v španielskom jazyku

  Dňa 10.12.2019 sa konalo na našom gymnáziu školské kolo olympiády  v španielskom  jazyku.  Do krajského kola postúpili nasledujúci žiaci:

  kategória A: 1. miesto  - Tamara Číková II.B, 2. miesto - Beáta Kalinová II.B

  kategória B: 1. miesto - Bibiána Furáková III.B, 2. miesto - Šimon Hudák III.B

  kategória D: 1. miesto - Karma Hasbach IV.C.

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a želáme veľa šťastie pri ďalšej reprezentácii našej školy.

 • Čaj chutí lepšie, ak si ho dáš s priateľom...

  Čaj chutí lepšie, ak si ho dáš s priateľom...

                    V Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom, podobne ako v tom našom, v tomto školskom roku otvorili slovensko-ruskú sekciu,  a tak  sme sa tam, v piatok, 6.decembra, vybrali, aby sme sa navzájom spoznali a aby sa študenti stretli so svojimi rovesníkmi, ktorí majú rovnaké študijné zameranie.

                      Stretnutie to bolo skutočne priateľské zo strany vedenia školy , vyučujúcich, aj študentov a pre všetkých zaujímavé. Všetko to začalo zoznámením  sa v „ruskej“ triede. Potom nasledovala prezentácia o ruských tradíciách v pití čaju, o ktorých pútavo porozprávala ruská lektorka Kristína. Zaujalo nás, ako túto tému zobrazili na svojich obrazoch ruskí umelci. Študenti sa oboznámili s faktami a zaujímavosťami, spojenými s pitím čaju, hravým spôsobom si rozšírili svoju slovnú zásobu a v závere prezentácie, pri odpovediach na otázky , si otestovali  svoju pamäť.                                                                                                          

                      O desiatej sme boli pozvaní do vyzdobenej haly za slávnostne prestreté stoly a začalo Posedenie pri samovare. Naučili sme sa, ako sa pripravuje a podáva pravý ruský čaj. Predviedli nám to tie najpovolanejšie -pani Ina V.Kuznecova. riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave/RCVK/,pani Tatiana Dronská -lektorka RCVK a Kristína, ruská lektorka tamojšieho gymnázia. Študenti zažili atmosféru „ruského čajového obradu“ v praxi. Stoly boli plné všelijakých dobrôt. Nechýbal cukor, med, citrón, sladené kondenzované mlieko, cukríky, bubliky /podobné praclíkom/, medovníky...ale najviac nám chutili ruské bliny /palacinky/.Všade znela ruština.  Vrbovskí študenti si pre nás pripravili častušky a nakoniec si všetci spolu zaspievali, naučili sa ruskú pieseň- hru  „Karavaj“ a rozdelení do dvoch tímov si aj zasúťažili.

                      Bolo to príjemne prežité dopoludnie. Popoludní nás ešte čakal výlet do Piešťan. Navštívili sme vilu-múzeum Ivana Krasku, prešli sme sa známym piešťanským mostom na Kúpeľný ostrov a mrzelo nás len to, že pre hmlisté počasie a nedostatok  času sme nevideli a nepočuli viac....možno niekedy nabudúce... Kontakty a nové priateľstvá boli nadviazané a tak veríme, že sa čoskoro opäť stretneme. Ďakujeme za pohostinnosť, Vrbové!!

   

 • A kohút (ne) zaspieval

  A kohút (ne) zaspieval

              Zaspieval, aj keď ho nebolo ani počuť, ani vidieť. Herci zo zájazdového Teatra Moliére to s tým kohútom mysleli asi obrazne. A myslím, že našich štvrtákov aj zaujali.

              Nielen naši, ale žiaci z iných štiavnických škôl, prišli 4. 12. 2019 za kultúrnym vyžitím do Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici. Divadelné predstavenie podľa literárnej predlohy Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva sa začalo zvukovou nahrávkou sugestívneho prejavu Adolfa Hitlera. To už sme vedeli, že príbeh desiatich ľudí sa bude odohrávať počas druhej svetovej vojny.  Niekto zabil nemeckého vojaka. Desiati ľudia porušili zákaz vychádzania,  preto ich zavreli do jednej pivnice. Napokon si mali spomedzi seba vybrať jedného, ktorého obetujú za život vojaka, aby tí ostatní deviati mohli žiť. Ukáže sa, že keď ide o život, každý myslí len na seba – chce prežiť. Aj keď by ostatní mali zomrieť. Dôležité je však zachovať si za každých okolností ľudskú tvár – ostať človekom.

              „Počujete? Kohút spieva. Stalo sa, ako bolo napísané. Prv, než kohút zaspieval, zaprel si v sebe človeka.“ Tieto slová sme počuli na konci divadelného predstavenia, tesne potom, ako došlo k zabitiu jedného z desiatich ľudí.

               Áno. Zachovať si za každých okolností ľudskú tvár. To je stále aktuálny odkaz pre dnešnú spoločnosť. Sme radi, že herci prispeli k oživeniu divadelnej hry a takýmto spôsobom sprístupnili žiakom dielo zo zoznamu povinnej literatúry zo SJL.

              Mgr. Marek Žilík

 • Gymnazisti v Turecku v rámci projektu Erasmus plus

  Gymnazisti v Turecku v rámci projektu Erasmus plus

             V dňoch od 25. 11. 2019 do 29. 11. 2019 sa konalo už tretie mobilitné stretnutie projektu Erasmus plus „Interpersonal communication“. Tentokrát sme vycestovali do Turecka, konkrétne do Istanbulu. Naše gymnázium tam reprezentovali žiaci Viktória Bujnová, Tamara Číková, Sofia Baráthová, Patrik Hrtánek a Richard Križan spolu s Mgr. Jánom Lukáčom a Mgr. Lukášom Schmidtom.

              Náš týždeň v Turecku začal oficiálnym otvorením tretieho stretnutia a následnou prehliadkou školy za sprievodu tureckých žiakov. Poobede si žiaci mohli vychutnať prehliadku Istanbulu loďou po Bospore.

              Počas druhého dňa sme navštívili neďalekú mešitu, kde si žiaci mohli vyskúšať metódu „paper marbling“, čo v preklade znamená prekvitanie na papier. Naspäť v škole všetky zúčastnené školy odprezentovali prezentáciu o svojich návštevách rôznych redakcií. Naši študenti rozprávali o svojej návšteve v Štiavnických novinách, v Štiavnickom magazíne a v RTVS.

              V stredu sme väčšinu času strávili mimo školy. V historickom centre Istanbulu sme navštívili Baziliku Cisternu, Hagiu Sofiu, Modrú mešitu a Veľký bazár.

              V predposledný deň našej návštevy žiaci odprezentovali druhú aktivitu, ktorú si pripravili ešte pred odchodom na toto stretnutie. V rámci návštevy redakcie RTVS v Banskej Bystrici natočili interview s rozhlasovým redaktorom, ktorého vyspovedali na tému žurnalizmus, každodenná práca novinára, výhody a nevýhody tohto povolania atď. Naši tureckí hostitelia nám nakoniec pripravili malý vedomostný kvíz a deň sme ukončili záverečným ceremoniálom.

  Mgr. Ján Lukáč

               

 • Koľko šťastia sa zmestí do krabice od topánok?

  Koľko šťastia sa zmestí do krabice od topánok?

   Aj my sme boli zvedaví, preto sme sa zapojili do sympatickej akcie Domova Márie na Špitálskej.  Do zbierania krabíc od topánok, ich zdobenia, no hlavne zbierania prezentov,  sa zapojila celá škola. Za týždeň sa nám podarilo naplniť dvadsaťdva krabíc.  Veľmi sme sa tešili, že niekomu urobíme  radosť. My sme ju cítili  pri napĺňaní  darčekových krabíc. Pekné Vianoce!

 • Hneď (by) tu bolo viacej pohody

  Hneď (by) tu bolo viacej pohody

  To je len jeden verš známej piesne Do batôžka, ktorá sa stala hitom v období Nežnej revolúcie. Aj naši žiaci si ju vybrali, zahrali a zaspievali na tradičnej novembrovej akcii pre seniorov.

  Stretnutie generácií v priestoroch Rytierskej sály Starého zámku v Banskej Štiavnici sa konalo 27. novembra 2019 už jedenástykrát. Súčasťou kultúrneho programu gymnazistov bola aj vlastná choreografia k známej piesni Tanečnice z Lúčnice. Nechýbali ani tradičné ľudové piesne a akordeón.

  Sme radi, že talentovaní žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj tento školský rok mohli podieľať na tradičnom stretnutí mladých so staršími spoluobčanmi, ktorí si zasluhujú úctu a pozornosť nás všetkých.

  Mgr. Marek Žilík

 • Deň otvorených dverí

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej  Štiavnici

  pozýva žiakov 8. a  9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

  Deň otvorených dverí

  3. december 2019

  8:00 - 11:00 h pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

  10:00 - 13:00 h pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium,

  sekcia anglicko - slovenská, sekcia rusko - slovenská

   

  Program:  

   Prezencia, privítanie hostí

   Príhovor  riaditeľky  školy

   Prehliadka školy – vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity   v prezentačných stánkoch   

  Záujemcovia sa budú môcť okrem priestorov školy zoznámiť s študijnými odbormi,

  podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským vzdelávacím programom, aktivitami školy a jej žiakov.

  Podrobnejšie informácie nájdete na https://gymbs.edupage.org  resp.

  na telefónnom čísle:   045/692 05 92 - 93               

  Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového priebehu DOD uvítame, ak sa na  návštevu našej školy v rámci DOD prihlásite formou nižšie uvedenej návratky. Návratku prosíme vyplniť do 28. novembra 2019 do 12,00 hod.

   

  Program_DOD_2019.pdf

   

 • Predstavujeme našu školu žiakom základných škôl

               Dňa  26. novembra 2019  sa naša škola zúčastnila prezentačnej akcie Servis profesijných informácií pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných  a špeciálnych škôl  a ich rodičov - Stredoškolák  v Žiari nad Hronom.Návštevníkom podujatia sme ponúkali informácie o študijných odboroch, ktoré je možné u nás študovať, o podmienkach prijatia, priebehu prijímacieho konania, o rôznych aktivitách, výmenných pobytoch, exkurziách a samozrejme o vyučovacom procese a maturitnej skúške.

                Na uvedenej akcii naša škola bola ocenená a organizátori jej zablahoželali k 100. výročiu založenia školy.

               Informácie poskytovali aj naši žiaci z oboch foriem štúdia: Emma Mičurová, IV. A a Hanka Freigertová, IV. A zo štvorročnej formy štúdia a Martin Doskočil, III. C z  bilingválnej formy štúdia.

  A tak uchádzačom o štúdium na našej škole ako aj ostatným návštevníkom prezentačnej výstavy ponúkli  pohľad na naše gymnázium z pozície žiaka.

               Na prezentačnej akcii sme zároveň informovali o Dni otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 3. decembra 2019.

               Obdobnej akcie sme sa zúčastnili  12. novembra 2019 vo Zvolene.

   

   

   

 • Informatický Bobor –oficiálne výsledky 2019

  Informatický Bobor –oficiálne výsledky 2019

  V tomto školskom roku sa nám podarilo získať rekordných 97 úspešných riešiteľov a diplomov.Všetkým zúčastneným žiakom patrí veľká vďaka, úlohy boli tento rok náročné, zvlášť v kategórii senior.Dosiahnuté výsledky nás všetkých tešia. Za Gymnázium A. Kmeťa súťažilo celkovo 201 žiakov v troch kategóriách. Na prvýchmiestach sa umiestnili v kategórii kadet Matej Balciar, Benjamín Gombala (1.C) a Hana Pavlendová s Alexandrou Spevárovou (1.B),v kategórii juniorMarek Halaj (2.C), Matúš Garaj (3.C), Martin Malovič (3.B), Marian Rajnoha (2.B), Rebeka Gažová a Karla Albíniová (2.B) a nakoniecv kategórii senior Tomáš Kocka (5.B), Veronika Masárová (5.C), Richard Žember (4.A) a Jakub Navrátil (5.C).Ďalších úspešných žiakov nájdete vpodrobných výsledkových listináchpre kadetov TU, pre juniorov TU, pre seniorov TU ako aj na nástenke školy. Diplomy úspešných riešiteľov sú k dispozícii v kabinete informatiky. Tento rok sa kvôli GDPR skomplikovala registrácia žiakov (viac ako 300) ako aj ich vyhodnotenie.

  Súťaž beží v 38 krajinách Európy a v rámci Slovenska v nej súťažilo v tomto roku celkovo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôlškôl.

  Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom od 2. 12. 2019 pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať odkaz autorom v ankete. Kódy nájdu na nástenke v škole, vo výsledkovej listine, alebo u vyučujúceho informatiky.

   

  Martin Číž, Martina Medovičová

 • Filozofická olympiáda

  Filozofická olympiáda

  V utorok 26. 11. 2019 sa žiaci Beáta Kalinová 2. B, Samuel Balžanka 2.A, Matej Galeta 3. B, Zuzana Lasáková V.C, Andrea Ďuricová V.C, Ružena Chlustová V.C, Martina Hrušková zúčastnili na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku národného kola Filozofickej olympiády  tradičnej  pre študentov stredných škôl. Prihlásilo sa naň rekordných 208 stredoškolákov z 38 stredných škôl z celého Slovenska. Súťaž sa uskutočňuje podľa pravidiel International Philosophy Olympiad. Tri súťažné témy boli určené nasledujúcimi citátmi, z ktorých si študenti vyberali práve jeden:

  „Čo je zlé, škodí; čo škodí, robí horším; bolesť a chudoba nerobia horším: teda nie sú zlom.“ Seneca, Epistulae, 85, 30 z:Chrysippos. Zlomky starých stoikov II. Martin: Thetis, 2018, s. 79.

  „Hovorím vám: Vyhýbať sa námahe máte právo iba v mene inej námahy, lebo rásť musíte do veľkosti.“ Antoine de Saint-Exupéry: Citadela. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2015, XXXI, s. 84.

  „Hypotézy sú ako lešenia, ktoré sa stavajú pred stavbou a keď je stavba hotová, rozoberú sa; sú nepostrádateľné pre robotníka; nesmie však lešenie považovať za stavbu.“ Johann Wolfgang von Goethe, K náuke o prírode a vede, Maximy a reflexie, z Pozostalosti.

 • Mladý prekladateľ 2019

  21. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo oficiálne kolo súťaže Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“), v ktorej zapojení 17 –roční žiaci z II.C, III.B, III.C, ale aj V.B  triedy mali možnosť uplatniť a zmerať si svoje jazykové vedomosti a zručnosti pri preklade textu z anglického do slovenského jazyka nielen medzi sebou ale aj so stredoškolákmi z iných vybraných slovenských škôl. Tento rok čakala súťažiacich novinka – prekladanie vo forme online verzie. Cieľom tejto súťaže je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom, ale aj inšpirovať a motivovať  žiakov k tomu, aby pokračovali v ďalšom štúdiu jazykov. Výsledky súťaže budú uverejnené vo februári na webovej stránke Juvenes translatores a naším žiakom budeme držať palce, aby sa úspešne umiestnili v tejto súťaži.

 • Divadlo na škole

  V rámci projektu Hlavné mesto kultúry SR 2019 sa naši študenti zapojili do mnohých aktivít. Jednou z nich boli aj workshopy o tvorbe divadelnej hry, ktorej predpremiéru mohli vidieť naši študenti 24. a 25. októbra. Scenár, ktorý tvorili aj títo študenti, sa venoval manipulácii mladých, tolerancii a nenávisti. Hru s názvom Ex-Trémisti s Jakubom Pohleom autorsky vytvorila Janka Mikitková a Ján Fakla. Klip z premiéry si môžete pozrieť na priloženom linku:

  Link

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria