• Register zmlúv

    • Na základe Metodického pokynu č. 003/2011/MP BBSK k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach BBSK od 01. novembra 2011 sú zmluvy, faktúry a objednávky  zverejňované v Centrálnom registri zmlúv, objednávok a faktúr BBSK, ktorý nájdete tu:

     Centrálny register

     IČO Gymnázia A. Kmeťa 00160539