• Zahraniční učitelia

    • Na bilingválnom Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici pôsobia aj zahraniční pedagógovia Andries Peter de Haas a Arthur John Paul Wood, ktorých výučba jednotlivých predmetov prebieha výlučne v anglickom jazyku.

          Andries Peter de Haas sa narodil v malom univerzitnom meste Leiden (Holandsko), ktoré nazývajú aj „spojnica veľkomiest“, pretože je situované medzi dvomi  významnými mestami Rotterdamom a Amsterdamom, ktoré je zároveň aj hlavným mestom. Už počas štúdia na gymnáziu prejavoval najväčší záujem o chémiu, ktorú študoval aj na Univerzite Free v Amsterdame. Vysokoškolské štúdium sa nefokusovalo len na chémiu ako takú, ale aj na iné environmentálne vedy a prírodovedné predmety, ktoré musel počas svojho bakalárskeho a neskôr aj magisterského štúdia absolvovať. Keďže sa stal počas štúdia environmentálnym zanietencom, rozhodol sa paralelne študovať aj biológiu na rovnakej univerzite, kde svoje poznatky rozširoval a upriamil najmä v teoretickej biológii. Počas štúdia absolvoval niekoľko stáží (Christchurch, na Univerzite Canterbury na Novom Zélande), vďaka ktorým sa stal vysokoškolským absolventom – špecialistom v teoretickej biológii a ekológii. Ako študent mal taktiež príležitosť vyučovať matematiku, ako ďalší odborný predmet, čo ho podnietilo absolvovať jednoročný kurz (tiež na Free Univerzite v Holandsku). Počas tohto štúdia spoznal svoju manželku. Obaja sa venovali učiteľstvu a pedagogickej činnosti, avšak Peter svoje poznatky prezentoval nielen na stredných a základných školách. Okrem výučby pripravoval a neustále inovoval materiály pre tvorbu tematických výchovno-vzdelávacích plánov uvedených prírodovedných predmetov. Keďže obaja s manželkou nechceli svoje deti vychovávať v „preurbanizovanom“ svete, rozhodli sa presťahovať na Slovensko, kde najprv pôsobil v IBM (Bratislava). Avšak po niekoľkých rokoch sa rozhodol vrátiť k svojej pôvodnej profesii, učiteľstvu a pedagogickej činnosti,  ktorá ho v živote najviac napĺňa. Odvtedy pôsobí ako pedagóg na bilingválnom gymnáziu v Banskej Štiavnici, kde prezentuje študentom svoje poznatky zo spomenutých prírodovedných predmetov. Jeho najväčšími záľubami sú čítanie, ale najmä outdoorové športy ako turistika a bicyklovanie, v ktorých mu Slovensko ponúka oveľa viac príležitostí a zážitkov ako rodné Holandsko.

           Arthur John Paul Wood sa narodil v Birmighmame (Anglicko). Už odmalička bol fascinovaný literatúrou a umením, čo ho podnietilo študovať humanitné vedy na univerzite v Huddersfield v severnom Anglicku. Po ukončení štúdia Polytechniky na uvedenej univerzite mu bol udelený titul bakalár umení. Keďže jeho najväčšou vášňou je cestovanie, postupom času sa vydal pedagogickým smerom, kde chcel svoje vysokoškolské poznatky zdieľať zahraničným študentom. Absolvoval kurz na fakulte Trinity college v Londýne, kde získal certifikát na vyučovanie angličtiny pre ľudí hovoriacich v iných jazykoch. Na Slovensku najprv pôsobil v Bratislave, ale kvôli pracovnej príležitosti sa nakoniec rozhodol pôsobiť v Banskej Bystrici, kde vyučoval na Katedre Anglistiky a Amerikanistiky Univerzity Mateja Bela, kde vyučoval anglickú literatúru, históriu a reálie Veľkej Británie a históriu Spojených štátov amerických. Momentálne pôsobí na bilingválnom Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, kde vyučuje anglickú literatúru a konverzáciu v anglickom jazyku. Vo svojom voľnom čase najradšej číta literatúru, píše básne, počúva klasickú hudbu. Najväčší zmysel vidí v cestovaní, objavovaní a spoznávaní krajín a ich zvykov, ktoré rád prezentuje vo výučbe.