• Krúžky

   •   

    Názov krúžku Počet žiakov Učiteľ
    Aplikovaná matematika 21 Martina Medovičová
    Basketbal 12 Marek Konečný
    Bedminton 12 Ľubomíra Pažická
    Debatný krúžok 17 Barbora Barteková
    Dejepis 20. storočia 16 Miron Breznoščák
    Deskriptívna geometria 18 Marián Bačo
    Drama club 14 Angelika Juhás
    Florbal 12 Bohuslav Melicherčík
    Hovoríme po rusky 17 Zdena Zimanová
    Hovoríme po španielsky 15 Zuzana Horniaková
    Informatický krúžok 17 Martina Medovičová
    Programujeme krok za krokom 18 Martin Číž
    Volejbal 13 Ondrej Halan
    Žurnalistický krúžok 19 Marek Žilík