• Krúžky

    •   

     Názov krúžku                      vedúci krúžku

     Krúžok vyššej matematiky

     Herdová

     Programovanie lego robotov

     Medovičová

     Strašlivosti 20. storočia

     Breznoščák

     Astronomický krúžok

     Číž

     Filmový krúžok

     Schmidt

     Bedminton

     Pažická

     Turistický krúžok

     Schmidt

     Basketbalový krúžok

     Longauer

     Drama Club

     Juhás

     Florbal

     Melicherčík

     Volejbal

     Halan

     Debatný krúžok

     Kelemen

     The English Book Club

     Wood

     Nemčina s radosťou

     Debnárová

     Žurnalistický

     Žilík

     Folklórny krúžok

     Séléš

     Krúžok ruského jazyka

     Zimanová

     Krúžok spoločenského tanca

     Longauer

     Literárne kino

     Červenáková

     Recitačný krúžok

     Červenáková