• Krúžky

    •   

     Názov krúžku Počet žiakov Učiteľ
     Aplikovaná matematika 21 Martina Medovičová
     Basketbal 12 Marek Konečný
     Bedminton 12 Ľubomíra Pažická
     Debatný krúžok 17 Barbora Barteková
     Dejepis 20. storočia 16 Miron Breznoščák
     Deskriptívna geometria 18 Marián Bačo
     Drama club 14 Angelika Juhás
     Florbal 12 Bohuslav Melicherčík
     Hovoríme po rusky 17 Zdena Zimanová
     Hovoríme po španielsky 15 Zuzana Horniaková
     Informatický krúžok 17 Martina Medovičová
     Programujeme krok za krokom 18 Martin Číž
     Volejbal 13 Ondrej Halan
     Žurnalistický krúžok 19 Marek Žilík