• Členovia rady školy

    • Zoznam členov Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

      

                                                            

      

      

     Zástupcovia zriaďovateľa:

     Mgr. Imrich Kováč

     Mgr. Mikuláš Pál

     Ing. Alena Píšová

     Mgr. Katarína Tuhárska

     Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

     Mgr. Martina Medovičová

     Mgr. Ľubomíra Pažická

     Zástupca nepedagogických zamestnancov:

     Ing. Alena Melicherčíková

     Zástupcovia rodičov:

     Mgr. Miroslava Lakoštíková

     Mgr. Adriana Melicherčíková

     MUDr. Slavomír Urbanček, Phd.

     Zástupca žiakov:

     Viktória Bujnová