• Základné informácie

        • EDUID našej školy: 100009598

          V školskom roku 2022/2023 ponúkame štúdium v študijných  odboroch: