Navigácia

 • Rodičovské združenie

  Dňa 13.10.2017 o 15.00h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia s nasledujúcim programom:

  • Správa o hospodárení za školský rok 2016/17
  • Schválenie rozpočtu na školský rok 2017/18
  • Voľba zástupcov rodičov do rady školy
  • Rôzne

  Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

 • Európsky deň jazykov

  Vážení pedagógovia a žiaci základných škôl!

  Srdečne Vás pozývame  pripomenúť si s nami vo štvrtok  28. septembra 2017

                                      „Európsky deň jazykov“

  od 7.45 do 11.30 v budove Gymnázia A. Kmeťa, Kolpašská 1738/9 Banská Štiavnica

  Žiaci a učitelia našej školy pripravili prezentácie  spojené s rôznymi hrami  a aktivitami. Tento rok môžete s nami navštíviť  Španielsko, Veľkú Britániu,  ale aj krajinu, ktorá patrí Francúzsku, ale neleží vo Francúzsku. Zastavíme sa na Slovensku a dozvieme sa, ako sa cudzinci pozerajú na našu krajinu . Zablúdime trochu netradične  do  ďalekého Japonska.  Zároveň sa môžete  zapojiť  a niečo sa naučiť .

                                      Tešíme sa na Vás           

 • Návšteva z Holandska

  V dňoch od 4.9.-7.9.2017 sme hostili kolegyne z Holandska z Gymnázia RGO z mesta Middelharnis. Cieľom ich návštevy bolo oboznámiť sa s prostredím na našej škole a naplánovať výmenné pobyty našich žiakov medzi krajinami. V prípade záujmu žiakov sa do Middelharnisu vycestuje v apríli a my ich uvítame následne v júni.

 • Pamätný deň holokaustu

  Pamätný deň holokaustu  si žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa pripomenuli 7. 9. 2017 návštevou Múzea holokaustu v Seredi. V Seredi sa síce nenachádzali žiadne plynové komory, ale bol tam pracovný tábor pre židov, ktorým podľa Židovského kódexu vyplývala povinnosť pracovať.  Pozreli sme si aj výpovede samotných obetí. Veľmi silný bol odkaz Heleny Weinwurmovej, ktorá chcela v závere filmového dokumentu upozorniť na dve veci: aby si dnešní ľudia vážili každé jedlo a aby sme už nikdy nedopustili, že niekoho budú prenasledovať a týrať pre jeho národnosť, pôvod či rasu.

  Zo Serede sme sa presunuli do Bratislavy, kde sme si prezreli Staré mesto – Dóm sv. Martina, sochu Čumila i Kostolík sv. Alžbety. Vo večerných hodinách sme sa presunuli do Divadla P. O. Hviezdoslava, kde sa prinavrátila česť obetiam holokaustu tým, že sa prečítali ich mená, keďže v koncentračnom tábore boli len číslami. Na pódiu mená prečítali osobnosti spoločenského a kultúrneho života, prihovoril sa aj pastor apoštolskej cirkvi, zaznela aj židovská modlitba i židovské piesne. Z rozhovoru s profesorkou dejepisu jasne vyplynulo, že snom mnohých učiteľov je, aby sme nemuseli žiakom vôbec vysvetľovať, ako mohlo dôjsť k vyvražďovaniu židovského obyvateľstva. Ak už o holokauste učíme, tak určite aj preto, aby sme poukázali na jeho krutosť. Urobme všetko pre to, aby sa už nikdy nič podobné nezopakovalo.

   

  Mgr. Marek Žilík

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18

  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18 sa uskutoční dňa 4.septembra 2017 (pondelok)  o 8.00h v priestoroch auly.

  Po slávnostnom otvorení žiaci 1.ročníkov budú mať triednické práce do 12.00h. Je potrebné, aby si so sebou priniesli prezúvky a písacie potreby. Žiaci ostatných tried pôjdu domov.

  V utorok 5.septembra 2017 sa vyučovanie začne o 7.45h.

 • Deň talentov

  Dňa 26. júna 2017  sme zorganizovali „Deň talentov“ , v ktorom sa predstavili  naši  talentovaní  žiaci. Mohli  sme si pozrieť divadelné, hudobné, recitačné, filmové  predstavenia  spolu s výstavou výtvarných diel.

  Škola už dávno  nie je len učenie, ale aj rozvíjanie schopností , talentu a zručností.

  Na našej škole je veľa žiakov, ktorí sa venujú popri štúdiu zmysluplnej činnosti  vo voľnom čase. Napríklad sa venujú hudbe, maľovaniu, písaniu básní a iným tvorivým činnostiam.  Samozrejme nezabúdame na tých , čo sa venujú športu.

  Vyzvali sme všetkých , ktorí sa chceli podeliť o svoje nadanie. Možno sa nám podarilo  žiakov aj motivovať, povzbudiť aby si našli čas a rozvíjali svoje danosti, pretože si myslíme, že umenie robí svet lepším.

  V programe sa predstavili  členovia našej divadelnej skupiny ACT AKT a iní : Dominika Rendlová  z III. C- hra na flaute a v úlohe Hamleta – anglický originál, Barbora Sombathyová z II. A hra na husle a úloha Zuzy,  a Petra Slaná z II. A v úlohe  ,  Dory v hre „Ženský zákon“, Barbora Fričová a Julka Hudáková z II. B v hre „Rómeo a Júlia“- anglický originál, Ema Rýdza a Dominik Križan  z II. B – španielska verzia . Paulína Petrášová a Petra   Rybáriková z I. B  s krátkym filmom o Banskej Štiavnici. Richard Žember z I. A a hra na gitare a hudobný doprovod  Ester Gašparovej – spev a Ema Mičurová z I.A – recitácia. Laura Kordíková , žiačka IV.C sa aktívne podieľa na výzdobe našej školy nástennými maľbami. Jej diela sme obdivovali na výstave vo vestibule školy. Spolu s ňou vystavovali aj  Katarína Glezgová z I. A, Alexandra Močárová z I. C a Alena Považanová z III. C. celým programom sprevádzali Viktória Bitušíková a Ema Rýdza. Všetkým pekne ďakujeme za výstúpenie a program.

  Naozaj máme šikovných žiakov a dúfame , že na budúci školský rok sa ich predstaví oveľa viac.

                                                                                                                                                                     I.Marťuševová

   

 • Živá hodina biológie

  Dňa 8.6.2017 (štvrtok) sme v rámci hodiny biológie navštívili základnú školu Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Táto škola je známa tým, že sa na nej vyučuje sokoliarstvo. Sprevádzala nás Nikolett Lakyová , žiačka nášho gymnázia a zároveň bývalá žiačka tejto základnej školy. Taktiež sa nám venoval náš lektor anglického jazyka Nicholas Gerrhard, ktorý súčasne okrem našej školy  pôsobí aj na spomínanej škole. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o rôznych dravcoch, ktoré sme si mali možnosť aj naživo pozrieť či pohladkať. Prezreli sme si japonskú záhradu, bylinkovú záhradu, vertikálnu záhradu ozdobujúcu stenu školy a taktiež tropickú záhradu, v ktorej sa nachádzalo aj akvárium s jesetermi, korytnačkami a s najväčšou sladkovodnou rybou na svete. Žiaci základnej školy si pre nás pripravili pekný program, v ktorom nám predstavili jednotlivé dravce a predviedli ich let.

   Touto cestou ďakujeme p.p. Pažickej za  sprostredkovane exkurzie .  
                                                                                   

 • Virtuálny les

  Trieda 3.B nedávno na jeden deň vymenila školské lavice za návštevu Technickej univerzity vo Zvolene. Pýtate sa prečo? Aby sme zažili a videli niečo nové.
  Ako sme neskôr zistili, ukážka virtuálneho lesa nás nielen vtiahla do sveta logistiky výrubu stromov podľa ich lokácie, ale aj ukázala, že technika už v mnohom predčila naše vnímanie. Zistili sme, že náš mozog nedokázal dokonale rozlíšiť 3D simuláciu od reality, a preto bolo pre niektorých zvláštne až nepríjemné prechádzať cez stromy alebo padať z výšky korún stromov.
  Pre ukážku dojmov z exkurzie som požiadala dvoch žiakov našej triedy o stručné zhodnotenie ekurzie.
  Richard Floch:
  "Myslím, že bolo veľmi významné vidieť,ako veda a technika pokračuje vpred v symbióze s prírodou. Mohli sme nahliadnuť do "zákulisia" lesníctva, ukážky jeho logistiky a plánovania."
  Dário Vilmon:
  "Pre mňa to bolo niečo nové, niečo, čo som ešte nezažil. Bolo to veľmi zaujímavé aj náučné zároveň. Dozvedel som sa veľa nových poznatkov o lese a technike používanej v lesníctve. Celkovo teda túto exkurziu hodnotím pozitívne."
  Ďakujeme za možnosť zažiť a zistiť niečo nové a tešíme sa na ďalšiu exkurziu. Tak... Kam to bude? 

                                                                                    Veronika Kvietková za III. B

   

 • Najlepší na Slovensku aj v Európe

  Najlepší na Slovensku aj v Európe v riešení logických úloh a hlavolamov sú naši študenti Dorota Nižňanská, Sofia Andrášeková a Patrícia Ivaničová. V druhom kole medzinárodnej súťaže s meraním času Genius Logicus (apríl – máj 2017) obsadili prvé tri miesta nielen na Slovensku ale aj v Európe. Aj ostatní úspešní riešitelia sa vzhľadom na celkový počet účastníkov umiestnili na výborných pozíciách. Gratulujeme.

  Celoslovenské výsledky:
  Dorota Nižňanská
  (II.B) – 1. miesto, Sofia Andrášeková (IV.B) – 2. miesto, Patrícia Ivaničová (IV.A) – 3. miesto.
  Eliška Michnová (I.C) – 12. miesto, Lucia Ľalíková (I.C) – 13. miesto, Viktória Bitušíková (II.B) – 15. Miesto, Pavla Prieberová (IV.A) – 14. miesto, Denis Paulovič (II.A) – 19. Miesto,  Erik Mudrák (IV.B) – 40. miesto, Agnesa Káčerová (II.A) – 54. miesto, Dominika Luptáková (II.A) – 55. miesto.
  Medzinárodné výsledky:
  Dorota Nižňanská
  (II.B) – 1. miesto, Sofia Andrášeková (IV.B) - 2. miesto, Patrícia Ivaničová (IV.A) – 3. miesto
  Eliška Michnová (I.C) – 29. miesto, Pavla Prieberová (IV.A) – 29. miesto, Lucia Ľalíková (I.C) – 30. miesto, Viktória Bitušíková (II.B) – 35. miesto Erik Mudrák (IV.B) – 84. miesto, Agnesa Káčerová (II.A) – 103. miesto

  Celkovo súťažilo spolu 1083 žiakov v kategóriách starší študenti a mladší študenti. Podrobné výsledkové listiny s umiestnením všetkých žiakov sú na nástenke školy, ako aj na webovom portáli súťaže. Všetci úspešní riešitelia získali medzinárodné certifikáty s umiestnením aj hodnotením, ktoré dostanú na slávnostnom ukončení školského roka.

  M. Číž

 • Vyhodnotenie Projektového dňa 2017

 • Gymnaziálna olympiáda - pozvánka

 • PUTOVANIE DO BARCELONY

  Celý rok sme sa nato chystali a zrazu je to za nami. Ale máme načo spomínať a radi sa o naše dojmy z nezabudnuteľného výletu do metropoly Katalánska podelíme.

   Prvé miesto, v ktorom  sme sa na ceste do Barcelony zastavili, bolo Monako. Prešli sme historické centrum, navštívili Oceánografické múzeum, kniežací palác a oddýchli si pri mori. Spoločná  fotografia nás zachytáva na konci dňa.

  Nasledujúce dni sme už trávili v Barcelone a naša prehliadka začala na  Plaza de Catalunya, pokračovali sme na najznámejšiu ulicu plnú stánkov, vôní a pouličných umelcov - La Rambla, prezreli si gotickú časť Barrio Gótico s jej zákutiami a nakoniec sa ešte pokochali na monumente Krištofa Kolumba. Neobišli sme ani miesta, ktoré v Barcelone prilákajú najviac turistov ako  park Güell a katedrálu Sagrada Familia. Sú dielami toho istého architekta Antoniho Gaudího. Krásne na fotografiách, neuveriteľné naživo. Gaudi nechal kúsok od Sagradi Familie postaviť školu pre deti robotníkov. Neodolali sme a v zachovanej učebni sme si na chvíľu  sadli do lavíc, kde sedávali aj žiaci pred sto rokmi. Okrem nezabudnuteľnej atmosféry mesta sme mali možnosť vidieť Barcelonu aj z vyhliadky na úpätí vrchu Montjuic alebo z nádhernej dominanty mesta kopca Tibidabo, na ktorom sa týči kostol Sagrada corazón de Jesus.

  Hoci sme veľa pochodili, veľa videli, nemohli sme si nechať ujsť aj atrakciu, ktorá má najväčšie čaro po zotmení a to farbami hrajúcu Magickú fontánu, ktorá pri tónoch hudby pôsobila ešte čarovnejšie.

  Z Barcelony sme odchádzali plní dojmov, no čakal nás ešte jeden nezabudnuteľný zážitok, návšteva francúzskeho mesta Chamonix, odkiaľ sme sa lanovkou dostali pod úpätie masívu Mont Blanc.

  Potom ako sme videli katalánsku architektúru, sme zrazu stáli pod najvyšším vrchom Európy a myslím, že naše putovanie krajšiu a čarovnejšiu bodku ani nemohlo mať. Počasie nám prialo a tým len umocnilo dojem z nášho sedemdňového putovania.

   

  Zuzana Horniaková

   

 • Prednáška pod záštitou British Council

  V piatok 16.6.2017 sa na našej škole uskutoční prednáška pod záštitou British Council. Prednášať bude Neil Stewart McLaren na tému Playing with language: British humour, wordplay and slang. Prednášky sa zúčastnia vybraní žiaci školy.

  Prednaska.pdf

 • Štvor štvrtkový školský šatník

  V máji, počas štyroch štvrtkov, sa na našej škole uskutočnila nová aktivita s názvom: Štvor štvrtkový školský šatník (4Š). Cieľom našej aktivity bolo prezliekanie sa do už vopred danej témy a taktiež takmer každý štvrtok dopĺňala ďalšia malá aktivitka. V prvý štvrtok bola témou ELEGANCIA, dievčatá si obliekli košele, sukne alebo šaty a chlapci sa premenili na gantlemenov v košielkach. O týždeň na to sa študenti preobliekli do pohodlného oblečenia a štvrtok niesol názov COSY. Na chodbách sme mohli vidieť študentov v pyžamách a aj teplákoch. Počas veľkej prestávky sme na chodbe podávali teplé kakauko každému, kto si doniesol hrnček. Predposledný štvrtok sa niesol v duchu RETRO oblečenia. Boli sme veľmi prekvapené všetkými outfitmi, ktoré naši spolužiaci a aj profesori vymysleli. Doplňujúcou aktivitkou boli nostalgické „céčka“, ktoré sme poskrývali po celej škole. Posledný štvrtok bol ROZPRÁVKOVÝ a našu školu navštívili princezné, piráti a dokonca aj zvieratká. V rámci celého 4Š bola vyhlásená aj súťaž , v ktorej išlo predovšetkým o počet preoblečených žiakov v triede. Zbierali sme aj triedne „selfíčka“, za ktoré sa pripočítavali ďalšie body. K výhre dopomohli aj nazbierané céčka a napísaná rozprávka, ktorá bola pridelená k poslednému dňu akcie. Chceme sa poďakovať všetkým študentom a samozrejme aj profesorom a profesorkám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do aktivity. Ďakujeme a dúfame, že sme vám aspoň trošku spestrili májové štvrtky.

  Ema Rýdza a Viktória Bitušíková, II.B

 • Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici oceňovalo absolventov

  Pri príležitosti slávnostnej rozlúčky spojenej s odovzdávaním maturitných vysvedčení boli niektorí absolventi ocenení za výborné študijné výsledky počas celého štúdia, za mimoriadne výsledky v predmetových olympiádach, súťažiach a aktivitách prezentujúcich školu.

  Ocenenie Vynikajúci absolvent Gymnázia Andreja Kmeťa získali:

  Martina Brosková  IV. A

  • za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia aaktívny prístup pri prezentácii školy na verejnosti

  Peter Motičák   IV. A

  • za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom a celonárodnom kole biologickej olympiády a aktívny prístup v riešení informatických súťaží

   

  Ocenenie Vynikajúci absolvent Gymnázia Andreja Kmeťa s pamätnou plaketou „Ruža Andreja Kmeťa“ získali:

  Katarína Čardášová  V. B

  • za 3. miesto v celoslovenskom kole SOČ, za 1. miesto v krajskom kole v korešpondenčnom seminári Slovenčinárik,
  • za 1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Sládkovičova Štiavnica,
  • za výborný prospech počas celého štúdia

  Petra Krňanová   V. B

  • za výborné študijné výsledky počas celého štúdia, za účasť a reprezentáciu školy v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku,
  • za 1. miesto v celoslovenskej súťaži EUSTORY,
  • za 5. miesto v celoslovenskom kole SOČ, za 1. miesto v krajskom kole súťaže Mladý Európan a prácu v žiackej rade

   

  Zápis do kroniky školy:

  Lukáš Muha  V. C

  • za úspešnú reprezentáciu školy na školských majstrovstvách Slovenska a školských majstrovstvách sveta v atletike,
  • za reprezentáciu SR na majstrovstvách Európy v cezpoľnom behu a rôznych medzinárodných súťažiach

  Matej Lepeň  V. C

  • za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na zimných olympijských hrách mládeže v Nórsku,
  • na juniorských majstrovstvách sveta v biatlone,
  • za reprezentáciu školy na krajských súťažiach v behu

   

     Za výborné študijné výsledky počas celého štúdia boli ocenení žiaci:

  Romana Halová V. B

  Juraj Bajnok V. C

  Lenka Ďurovská V. C

  Paulína Graussová V. C

  Simona Huľuková V. C

  Všetkým oceneným žiakom blahoželáme!

                                                                                                                     Miroslava   Kováčová

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a oceňovanie absolventov

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa  dňa  2. júna 2017  rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 29. mája 2017  do  31. mája 2017  absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

  Štúdium  v školskom roku 2016/2017 ukončilo 24 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 51 žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

  Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov a známych. Jej súčasťou bolo aj udeľovanie rôznych ocenení za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie  aktivity, umiestnenia v olympiádach a súťažiach počas celého štúdia.

  S rozlúčkovým príhovorom za absolventov vystúpila Katka Čardášová z V. B triedy. Na záver poďakovala všetkým vyučujúcim a následne sa absolventom prihovorila    riaditeľka školy PhDr. Renata Mikulášová, ktorá zhodnotila pôsobenie odchádzajúcich žiakov na škole počas ich štúdia a vyzvala triednych učiteľov aby odovzdali maturitné vysvedčenia. 

  Kroky našich absolventov vedú na rôzne vysoké školy  u nás i v zahraničí. Veríme, že vedomosti, zručnosti, postoje, ktoré nadobudli počas štúdia na našej škole   uplatnia v ďalšom živote a štúdiu.

  Želáme im veľa šťastia!

                                                                                                             Miroslava Kováčová       

 • Exkurzia žiakov Gymnázia Andreja Kmeťa do Bojníc

  Dňa 31. mája 2017žiaci  II. A triedy a I. A triedy  absolvovali celodennú exkurziu  do Bojníc.

  Cieľom exkurzie bola návšteva a prehliadka zámku, pri ktorej si žiaci mohli trochu oprášiť poznatky z dejepisu a umenia a  kultúry. Oboznámili sa so stavebnými úpravami zámku, zorientovali sa v šľachtických rodoch – majiteľoch zámku, prezreli si zaujímavé exponáty. Návštevníci – teda  naši žiaci – počas prehliadky zažili atmosféru prepychu, krásu dobových interiérov, preniesli sa v čase a nadobudli predstavu o spôsobe života majiteľov zámku.

  Po návšteve zámku  žiaci vstúpili do sveta živočíšnej ríše – teda  do bojnickej zoologickej záhrady. Počas prehliadky ZOO každá žiak dostal za úlohu vypracovať pracovný list s niekoľkými úlohami ako napr:

  1. V ZOO nedávno oslávili Kiranove narodeniny. Kto je Kiran. Urobte si s ním selfie.
  2. Ako sa volajú bojnické slonice?
  3. Kto to je Suricata suricata,
  4. Koľko druhov žeriavov je v bojnickej zoologickej záhrade?
  5. Vyhľadajte aspoň 10 druhov vtákov, uveďte ich krajinu pôvodu a zaraďte ich medzi plavce, letce alebo bežce.
  6. Vytvorte fotodokumentáciu živočíchov, ich správania, ale aj spolužiakov počas prehliadky a počas práce na vypracovávaní pracovného listu.

  Žiaci naozaj pracovali, fotografovali, spisovali informácie a doma  zo získaných informácií vypracujú protokol.

  Miroslava Kováčová

 • Súťaž družstiev prvej pomoci mladých

  Dňa 23. mája 2017  sa pod záštitou Slovenského červeného kríža v Banskej Štiavnici uskutočnila súťaž družstiev prvej pomoci mladých zameraná na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

  V súťaži sa overovali nielen pohotovosť, schopnosť reagovať na vzniknutú situáciu, praktické zručnosti v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci ako aj poznatky teoretické a znalosti z dejín Červeného kríža.

  Našu školu reprezentovalo družstvo, v ktorom boli žiaci už z minuloročného družstva, ale bolo posilnené aj novými žiakmi z nižších ročníkov.

  Naše družstvo pracovalo v zložení:

  Dominika Výbošťoková III. B,  Michaela Beňová III. B, Linda Barborková III. C a Michal Sásik II. A, Hanka Freigertová I. A a Nika Zeleňanská II. C .

  Všetky úlohy zvládli s prehľadom, preukázali zručnosti v predlekárskej prvej pomoci  a to im prinieslo  1. miesto v súťaži.

  Veríme, že dosiaľ získané zručnosti  zdokonalia a súťaže sa úspešne zúčastnia aj budúci rok, ale predovšetkým ich budú vedieť uplatniť v bežnom živote!

                                                                                                              Miroslava Kováčová

 • Chceš knihy z Artfóra?

  V spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo vyhlasujeme súťaž! Vašou úlohou je natočiť krátke 2-3 minútové video na tému "Ako som/sme sa stal/i aktívnym občanom/občiankou" s podtitulom "resp. Reklama na aktívne občianstvo" (ďalej "AO"),
  - hodnotiace kritériá sú:
  A. nápad/originalita,
  B. pochopenie témy/podstaty AO (na základe celoročnej skúsenosti z aktivít projektu, nie naučenost),
  C. počet (aktívne) zapojených študentov, ideálne z rozličných ročníkov, tried atď,
  D. jednoznačnosť a jednoduchosť "odkazu" videa,
  - technická stránka nahrávky a zvuku nebudú hodnotené,
  - hodnotenie bude zohľadňovať vek, resp. či autormi sú žiaci a žiačky ZS alebo SS,
  Súťažné video je potrebné zaslať na email info@ipao.sk najneskôr do piatku 23.6. do polnoci. Výsledky sa dozviete začiatkom nasledujúceho týždňa.

  M. Breznoščák

 • Slávnostné vyraďovanie absolventov

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria