Navigácia

 • Novinka na Gymnáziu Andreja Kmeťa

  Novinka na Gymnáziu Andreja Kmeťa

  Gymnázium Andreja Kmeťa od 1.septembra 2019 ponúka štúdium v dvoch bilingválnych sekciách:

  • slovensko - anglická
  • slovensko - ruská - s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie. Vedomosti z ruského jazyka sa na prijímacej skúške neoverujú.
 • Putovanie odpadov

  Dňa 27. 11. 2018 sa naše žiačky Klára Snitková z II.B, Natália Javorková z III.C a  Zuzana Lasáková z IV.C zúčastnili semináru Putovanie odpadov, ktoré organizoval  úrad Banskobystrického  samosprávneho kraja pre žiakov stredných škôl. Na seminári žiačky získali predstavu o tom koľko a aký typ odpadu stredoškoláci denne vyprodukujú, oboznámili sa so súčasnými možnosťami nakladania s odpadmi, ako aj s možnosťami eliminácie odpadov v dennej praxi a boli upozornené na  globálne súvislosti a problémy, ktoré sa odpadov týkajú. Následne si zúčastnené žiačky pripravili prezentáciu vo svojich triedach, aby sa so svojimi novonadobudnutými poznatkami zo semináru mohli podeliť aj so svojimi spolužiakmi. Na seminári sme obdržali aj rôzne materiály a plagáty s touto tematikou, ktoré sme rozmiestnili po škole ku nádobám na recyklovanie, aby všetci žiaci našej školy mali lepší prehľad  o tom, čo patrí a čo nepatrí do jednotlivých nádob, čím chceme prispieť k dôkladnejšej separácií a recyklovaniu odpadov na našej škole.  

   

 • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

  OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

  V piatok 30. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v španielskom jazyku.  Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií a súťažilo štrnásť žiakov. 

  V kategórii A sa umiestnili na postupových miestach: Bibiána Furáková II.B - 1. miesto, Alžbeta Branická - 2. miesto.

  V kategórii B sa umiestnili na postupových miestach: Martin Matej III.B - 1. miesto, Natália Spodniaková III.C  - 2. miesto.

  V kategórii C sa umiestnili na postupových miestach: Lenka Valachová IV.B - 1. miesto, Júlia Hudáková IV.B - 2. miesto.

  V kategórii D postupuje Karma Hasbach III.C.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

 • Mladý prekladateľ 2018

  26. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“), v ktorej zapojení 17 –roční žiaci z II.B, II.C., III.B a III.C triedy mali možnosť uplatniť a zmerať si svoje jazykové vedomosti a zručnosti pri preklade textu z anglického do slovenského jazyka.  Cieľom tejto súťaže je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom, ale aj inšpirovať a motivovať  žiakov k tomu, aby pokračovali v ďalšom štúdiu jazykov.

  Napriek mnohým frazeologizmom, sa naši žiaci popasovali s náročným prekladom veľmi dobre a rozdiely medzi nimi boli minimálne. Víťazný preklad a teda 1.miesto patrí A. Mátéffyovej z III.B, 2. miesto L. Bobáľovej z II.C a napokon 3.miesto K.Hasbach z III.C. Autorka víťazného prekladu získava možnosť zúčastniť sa prekladateľského semináru, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici, 29. januára 2019 od 13.00 – 16.30 v priestoroch Univerzity Mateja Bela. Tento rok sme sa rozhodli udeliť aj Diplom s čestným uznaním za kreatívny preklad, ktorý získava N. Čardášová z II.B. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a dúfame, že sa do súťaže zapojíte aj budúci rok.

 • Stretnutie seniorov a mladých na Starom zámku

  Stretnutie seniorov a mladých na Starom zámku

  Viete, koľko rokov sa dožil Matuzalem? 969. Ak máte 6 tabletiek a máte užiť  jednu tabletku každých 30 minút, ako dlho bude trvať, kým si zoberiete tú poslednú? Tieto a podobné otázky sme položili v rámci vedomostného kvízu našim seniorom.

  Kvíz bol súčasťou bohatého kultúrneho programu. Ten si pripravili  viaceré generácie pre seniorov na  Starom zámku v Banskej Štiavnici. Na tomto podujatí  sa podieľali nielen škôlkari či žiaci základnej školy, ale aj žiaci a priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

  Ponúkli sme zmes hovoreného slova, spevu i tanca. Videli sme kroje, počuli ľudové piesne, slovenskú poéziu, jedna žiačka dokonca zarecitovala aj niečo z vlastnej tvorby. Jej verše o padajúcom snehu naozaj odrážali realitu, ktorú sme vtedy videli z okna. Nič nezvyčajné, bol 27. november.

  No aj keď bola von zima, verím, že sa nám všetkým podarilo seniorov potešiť.  Veď tešiť sa treba v každom veku. A starobu treba chápať ako prirodzenú etapu ľudského života.  Ako zaznelo v básni od Jána Kostru: „Včera sme s Mišom striehli na motýle a dnes beláskavejú vlasy Mišovi. Vravel som čosi, ale celkom inšie. Človek je taký.“

  Mgr. Marek Žilík

 • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 21.11.2018 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Školského kola sa zúčastnili 4 žiaci v kategórii 2A a do okresného kola postupujú žiaci Júlia Farbiaková z II.A triedy a Martin Doskočil z II. C triedy. Výhercom blahoželáme a budeme im držať palce v okresnom kole, ktoré sa bude konať 17.1.2019.

 • Deň otvorených dverí

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej  Štiavnici

  pozýva žiakov 8 . a  9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

  Deň otvorených dverí

  27. november 2018

  8:00 - 11:00h pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

  10:00 - 13:00h pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium


  Program:  

   Prezencia, privítanie hostí

   Príhovor  riaditeľky  školy

   Prehliadka školy – vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity   v prezentačných stánkoch   

  Záujemcovia sa budú môcť okrem priestorov školy zoznámiť s študijnými odbormi,

  podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským vzdelávacím programom, aktivitami školy a jej žiakov.

  Podrobnejšie informácie nájdete na https://gymbs.edupage.org  resp.

  na telefónnom čísle:   045/692 05 92 - 93               

  Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového priebehu DOD uvítame, ak sa na  návštevu našej školy v rámci DOD prihlásite formou nižšie uvedenej návratky. Návratku prosíme vyplniť do 22. novembra 2018 do 12,00 hod.

  Harmonogram_DOD_2018.pdf


 • Týždeň boja proti rakovine

  Týždeň boja proti rakovine

  V týždni od 12. do 16. októbra 2018 sme si na našej škole už tradične pripomenuli Týždeň boja proti rakovine. Odštartovali sme ho chutnou jablkovou desiatou. V pondelok naši žiaci doniesli domáce vlastnoručne vyrobené  jablkové dobroty, ktoré ponúkli spolužiakom počas veľkej prestávky.

  Žiaci z tried  III.B, III.C a II.A  si pripravili pre žiakov mladších ročníkov prezentácie na Témy: Prevencia proti rakovine, Rakovina pľúc, Rakovina krčka maternice, Sarkóm. Spolužiakom tak bližšie objasnili podstatu ochorenia a vyzdvihli formy jej prevencie.

  Nakoniec týždňa rozdávali žiačky II.B triedy čerstvé lokálne bio jablká na škole ako symbol boja proti rakovine a inšpirácie zdravého životného štýlu.

  Týmto patrí naše poďakovanie všetkým zainteresovaným.

  Deň jabĺk má tradíciu v Anglicku a iniciovala ho britská organizácia Common Ground v roku 1990. Podstata tohto sviatku spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš organizmus, pôsobí ako „domáci lekár“. Ak ho denne zaradíme do nášho jedálnička, vyhneme sa tým  mnohým chronickým zdravotným problémom. Jablko povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus a môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. Ako sa hovorí „Denne jedno jablko pre zdravie“ alebo “An apple a day keeps the doctor away.“

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Olympiáda z anglického jazyka

  V pondelok, 12. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. V kategórií 2A zvíťazil Kristián Samuel Slezák z II.A triedy, v kategórií 2B patrí prvé miesto Richardovi Žemberovi z III. A triedy. V kategórií 2C1 postupuje do krajského kola Barbora Fričová z IV.B triedy a napokon v kategórií 2C2 zvíťazila Ela Gatialová z V.B triedy. Všetkým výhercom blahoželáme a budeme im držať palce pri postupe do ďalších kôl tejto súťaže.

 • Francúzski lektori na našej škole

  Francúzski lektori na našej škole

  V mesiaci október prišli na našu školu dvaja francúzski lektori, manželia Geneviève  a Jacques Rennerovci z Lyonu, z asociácie GREF. Je to dobrovoľnícka asociácia učiteľov bez hraníc, ktorí chodia na tzv. misie francúzskeho jazyka skoro do celého sveta (Afrika, Ázia, Východná Európa). Francúzski lektori k nám zavítali aj pred niekoľkými rokmi, ale na istý čas bola spolupráca so slovenskými školami prerušená.

  Jacques a Geneviève sa zúčastňovali vyučovania jeden celý mesiac dvakrát do týždňa. Chodili na hodiny do všetkých ročníkov, od prvákov - začiatočníkov až po piatakov – pokročilých. Študenti mali možnosť sa započúvať do krásneho jazyka rodených Francúzov, viac komunikovať, hrať sa a spievať po francúzsky. Vyučovanie bolo obohacujúce, zaujímavé, motivujúce, aj keď náročné.

  Dva razy sme sa stretli aj na pondelkových soirée v kaviarňach Banskej Štiavnice a rozprávali sme sa na rôzne témy, samozrejme po francúzsky.

  Ak sa nám opäť naskytne príležitosť a v budúcnosti nám bude ponúknutá spolupráca, určite je neodmietneme.

  Tu sú vyjadrenia našich dvoch študentiek:

  Pre mňa osobne to bolo zaujímavé počúvať človeka, ktorý rozpráva tou rečou od narodenia. Aj keď som začiatočník a francúzštinu sa učím 3 mesiace, niečo mi to dalo. Pre tých, ktorí sa po francúzsky učia dlhšie to bolo určite jednoduchšie. Snažila som rozumieť mu a na moje prekvapenie, nebolo to až také ťažké. Hodiny boli robené celkom zábavnou formou a všetko bolo stavané na tom, že sme sa rozprávali. Teda skôr on a pani profesorka prekladala. Na jednej z hodín sme hrali aj bingo, aby sme si precvičili číslovky.

  Viktória Marková I. B

  Je pense que les lecteurs nous ont beaucoup aidés, en grammaire et en prononciation. Ils nous ont aussi appris des chansons françaises et et nous avons goûté des bonbons typiquement français. En général, j'ai trouvé ces leçons avec les lecteurs très agréables et utiles.               

                                                                                                            Daniela Krakitsoy III. B

  Preklad:

  Myslím si, že lektori nám veľmi pomohli, v gramatike a vo výslovnosti. Naučili nás francúzske piesne a ochutnávali sme typické francúzske cukríky. Vo všeobecnosti si myslím, že hodiny s lektormi boli príjemné a pre nás veľmi užitočné.

                                                                                                           

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  rodičovské združenie k prvému štvrťroku šk.roka 2018/19 sa bude konať dňa 16.11.2018 formou konzultácií s vyučujúcimi v čase od 14,00-16,00h.

 • Roadshow 2018

  Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže O2 Roadshow Moja story, tvoja story a na základe toho sa 7.11.2018 na pôde Gymnázia Andreja Kmeťa uskutočnila beseda so zaujímavými ľuďmi. Ambasádori Tomi Kid, Strapo, Laci Strike a Janka Travelhackerka porozprávali svoje silné príbehy o tom, ako sa nenechali dobiť predsudkami a ako prekonávali prekážky. Rozprávali o živote, ako to v ňom skutočne chodí ako treba ísť za svojím cieľom. V závere diskusie sa mohli žiaci otvorene pýtať na témy, ktoré ich zaujímajú a ktoré sú pre ne aktuálne. Beseda bola skutočne zaujímavá žiaci mali možnosť získať nové informácie aj takýmto netradičným spôsobom.

 • Prírodovedná súťaž pre stredoškolákov Junior Freshhh

  Prírodovedná súťaž pre stredoškolákov Junior Freshhh

  Nech zvíťazí lepší! 💪 Od 13. až do 27. novembra 2018 budeme hľadať superhrdinov v online prírodovednej súťaži pre stredoškolákov Junior Freshhh. 👍 Škola s najväčším počtom tímov vyhráva 1000€. Zatiaľ máme registrovaných 5. Tímov. Registrácia 3-členných tímov je ešte možná do 11.11., tak zbytočne nečakajte, hrá sa totiž o skutočne hodnotné ceny! 💻🎧📱.

  Registrácia a viac o súťaži na http://www.junior.freshhh.sk/

  Súťaž Junior Freshhh prebieha formou online hry, ktorá účastníkom umožní zábavným a praktickým spôsobom zopakovať si už nadobudnuté vedomosti, v niektorých prípadoch taktiež získať nové. Úlohy v súťaži sú zamerané na oblasť matematiky, fyziky, chémie, logiky, biológie a geografie.

   Cieľom súťaže je, aby si študenti precvičili praktickú aplikáciu a využiteľnosť vedomostí z prírodných vied v rôznych oblastiach života, ako aj podporiť u študentov ich zvedavosť, prácu s informačnými zdrojmi, či uvažovanie v súvislostiach. Zároveň poskytne výbornú príležitosť reprezentovať svoju školu a vyhrať zaujímavé ceny.

  Škola s najvyšším počtom tímov, ktoré hru dokončia v súlade so štatútom súťaže, získa finančnú

  odmenu 1.000 €. Rovnaká cena vo výške 1.000 € je pripravená aj pre strednú odbornú, resp. strednú priemyselnú školu s najvyšším počtom aktívne hrajúcich tímov.

   O hre…

  • Pozostáva zo 7 online kôl.

  • 5 najlepších tímov z online časti súťaže sa stretne vo finále v areáli spoločnosti SLOVNAFT, a.s., v Bratislave.

  • Organizované bude aj finále pre 5 najlepších tímov SOŠ a SPŠ, ktoré sa nedostanú do hlavného finále.

   Ako sa do hry prihlásiť...

  • Od 19.10. do 11.11. 2018 na www.junior.freshhh.sk.

  • Študenti vytvoria 3-členné tímy, ktorých členovia nemusia byť z tej istej triedy ani ročníka.

  • Hra potrvá od 13. do 27. novembra 2018.

  • Obe prezenčné finálové kolá sa uskutočnia v decembri 2018. O presných termínoch budú študenti aj škola včas informovaní organizačným tímom.

  • Viac informácií nájdete na www.junior.freshhh.sk

   

 • Čítačky na Sitne v rámci Dní Andreja Kmeťa

  Čítačky na Sitne v rámci Dní Andreja Kmeťa

  17. októbra sa 20 študentov s učiteľmi vybralo z Ilije na vrch Sitno.Okrem edukatívnej zložky pokrývajúcej dejiny a prírodné pomery územia, ktorým sme prechádzali, boli špeciálnou aktivitou čítačky študentov na vybraných zastávkach smerom k vrcholu Sitna. Študenti čítali zaujímavé úryvky z kníh (povesti, legendy) týkajúcich sa práve Sitna (Jozef Horák, Juraj Červenák). Kolega Breznoščák ako posledný čítal ukážku z diela Veleba Sitna od samotného Andreja Kmeťa o bizarnom archeologickom náleze lebky so zámkami na čeľusti priamo na sitnianskych bralách. Na chate Andreja Kmeťa sme odovzdali pamätné ďakovné fotografie z gymnaziálnych výstupov chatárovi Braňovi Cengelovi. Krásny zážitok nám umocnil druhák Vojto Iľčík hraním na akordeóne. Zostup sme ukončili na jazere Počúvadlo.

  Martin Winter

 • Naša cesta do Štátnej vedeckej knižnice a Múzea SNP

  Naša cesta do Štátnej vedeckej knižnice a Múzea SNP

  Dňa 17. októbra 2018 sme  my žiaci IV. B a III. A triedy tak ako všetci žiaci našej školy počas Dní Andreja Kmeťa 2018 vycestovali na exkurzie. Naša cesta viedla do Banskej Bystrice.

  Cieľom exkurzie bola návšteva a prehliadka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a prehliadka expozície Múzea  SNP.  

  V Štátnej vedeckej knižnici nás oboznámili s možnosťami prezenčných a absenčných výpožičiek, so spôsobom ako si zrealizovať vypožičanie rôznych titulov, s možnosťami štúdia tlače, časopisov, novín vychádzajúcich teraz ale aj starších.

  Pracovníci knižnice nám predstavili oddelenia britskej literatúry, americkej, nemeckej,  slovanskej  ako aj hispánskej literatúry.  Zároveň  nám predstavili možnosti štúdia a vypožičiavania si rôznych hudobných nosičov v hudobnom átriu.

  Následne sme mali možnosť  veľmi zaujímavo a detailne  sa oboznámiť   s predvojnovým obdobím, spoločenskou a politickou situáciou, ktoré viedli ku vzniku 2. svetovej vojny. S jej priebehom a zapojením sa slovenského národa do odboja, ktorý vyvrcholil v SNP. Výklad lektora dopĺňali autentické dobové dokumenty a materiály.

  Exkurzia bola bohatá na množstvo nových informácií a podnetov.

 • EXKURZIA DO BANSKEJ  BYSTRICE

  EXKURZIA DO BANSKEJ  BYSTRICE

  Počas prvého z Dní Andreja Kmeťa  17. októbra 2018 mali žiaci tried III.B, III.C a IV. C možnosť zúčastniť sa zaujímavej exkurzie do Banskej Bystrice.  Naším prvým cieľom bola historická budova  Tihányiovského kaštieľa s expozíciou  zameranou na prírodu stredného Slovenska. Vypočuli sme si odbornú prednášku na tému Obojživelníky ukončenú výstavou s názvom Kamufláž.

  Ďalším zaujímavým miestom, ktoré sme navštívili, bola dominanta mesta  - múzeum SNP.  Dojem z unikátnej expozícii znásobil aj veľmi  zaujímavý  výklad  sprievodcu.

  Za krátky čas sme sa veľa dozvedeli a pre tých, čo ich témy zaujali, sa navštívené miesta stali dobrou inšpiráciou na opätovnú návštevu.

 • Študentská kvapka krvi 2018

  Dňa 15. októbra 2018  odštartovala celoslovenská kampaň  Študentská kvapka krvi, ktorá potrvá do 16. novembra 2018.

  A práve v prvý deň tejto kampane   sa  v priestoroch Gymnázia  Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici uskutočnil  dobrovoľný odber krvi Študentská kvapka krvi 2018, organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

  Študentská kvapka krvi je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom najmä na školy, firmy a organizácie  a cieľom  kampane je rozšíriť rady pravidelných darcov a získať prvodarcov z radov študentov.

  V tento deň sa rozhodlo darovať krv 29 darcov, z ktorých bol odber zrealizovaný u 14. Ostatní, z rôznych dôvodov boli vyradení. Z tých, ktorí túto vzácnu tekutinu darovali bolo 8 prvodarcov.

  Veríme, že našich žiakov osloví aj nasledujúca kampaň, ktorá sa bude realizovať na našej škole – a to Valentínska kvapka krvi už vo februári 2019.

 • Akadémia 2018 – veľtrh štúdia a kariéry

  Akadémia 2018 – veľtrh štúdia a kariéry

  Dňa  10. októbra 2018  absolvovali  žiaci IV. B, IV. C  tried  z bilingválneho štúdia celodennú exkurziu  do Bratislavy.

  Cieľom exkurzie bola  v rámci profesijnej orientácie a výberu ďalšieho vysokoškolského zamerania  a vysokoškolského štúdia  návšteva výstavy Akadémia & Vapac 2018 – veľtrhu štúdia a kariéry.

  Na veľtrhu mali  žiaci možnosť priamo konzultovať s pracovníkmi jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, ústavov, inštitútov o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Ich záujem a otázky boli nasmerované na možnosti ponúkaných študijných programov pre nasledujúci akademický  rok, na možnosti prijatia bez prijímacích skúšok, na iné kritériá prijatia, absolvovanie Národných porovnávacích skúšok - Scio testov, na možnosti ubytovania, na poskytované štipendiá. Naši  žiaci prejavili záujem aj  o  štúdium v zahraničí, ktoré sprostredkúvajú rôzne agentúry – najmä o štúdium v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, v Holandsku, Dánsku ale aj v škandinávskych krajinách.

  Zároveň mali možnosť získať kontakty na inštitúcie ponúkajúce jazykové pobyty v zahraničí, štúdium na stredných školách v zahraničí, na vysokoškolské štúdium a možnosti štipendií v zahraničí.

                                                                                                  Miroslava Kováčová

 • Prvá gynekologická prehliadka (First Gynaecological Consultation)

  Prvá gynekologická prehliadka (First Gynaecological Consultation)

  Dňa 10. októbra 2018 zavítali na našu školu študenti Jesseniovej lekárskej fakulty z Martina, ktorí sú členmi Slovenskej asociácie študentov medicíny, aby v spolupráci s Ligou proti rakovine zrealizovali na našej škole projekt FGC tour 2018 „Medici za zdravie žien“ .

  Projekt bol určený pre dievčatá 1. ročníkov, realizovaný bol metódou PEER TO PEER, čiže rovný s rovným. Táto metóda využíva interaktívne techniky odovzdávania informácií a rozvoj schopností, motiváciu, techniky team-buildingu a divadelné techniky.

  Cieľom projektu bolo priblížiť dievčatám problematiku prvej gynekologickej prehliadky, pomôcť im prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie a poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok, ktoré pomáhajú odhaliť gynekologické ochorenia u žien.

  Realizácia tohto projektu má už niekoľkoročnú tradíciu a tak ako po minulé roky aj tento rok  ho hodnotili dievčatá veľmi pozitívne .      

   

                                                                                          A. Stajníková

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria