Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Lepeňová
Učebňa SJL II.
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Lukáč
Učebňa DEJ
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Medovičová
Učebňa MAT-GEO
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Zdena Zimanová
Učebňa CUJ I.
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Šajbanová
Učebňa ANJ I.
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Halan
Učebňa OBN
Foto Foto
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Kováčová
Učebňa BIO I.
Foto
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Košíková
Učebňa MAT
Foto
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Horniaková
Učebňa UMK
Foto
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Alena Stajníková
Učebňa CHEM
Foto
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Balážfyová
Učebňa SJL I.
Foto
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Andries Peter de Haas
Učebňa FYZ
Foto
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Pažická
Učebňa BIO II.
Foto
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Albín Michalec
Učebňa ANJ II.
Foto

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria