Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Zdena Zimanová
Učebňa CUJ I.
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ivana Marťuševová
Učebňa ANJ I.
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Halan
Učebňa OBN
Foto Foto
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Kováčová
Učebňa BIO I.
Foto
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Štifnerová
Učebňa MAT
Foto
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Horniaková
Učebňa UMK
Foto
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Alena Stajníková
Učebňa CHEM
Foto
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Balážfyová
Učebňa SJL I.
Foto
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Štubňa, PhD.
Učebňa FYZ
Foto
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Truchlíková, PhD.
Učebňa SJL II.
Foto
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Pažická
Učebňa BIO II.
Foto
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Albín Michalec
Učebňa ANJ II.
Foto
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miron Breznoščák
Učebňa DEJ
Foto
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Šajbanová
Učebňa PRI
Foto

© aScAgenda 2018.0.1099 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria