Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
I.B Rozvrh
I.C Rozvrh
I.D Rozvrh
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Alena Stajníková
Učebňa CHEM
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Pažická
Učebňa BIO II.
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Barteková
Učebňa ANJ II.
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Statečná
Učebňa RUJ II.
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Lepeňová
Učebňa SJL II.
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Lukáč
Učebňa SJL I.
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Medovičová
Učebňa MAT-GEO
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Zdena Zimanová
Učebňa CUJ I.
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Winter
Učebňa PRI
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Halan
Učebňa OBN
Foto Foto
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Angelika Juhás
Učebňa MAT
Foto
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Horniaková
Učebňa CUJ I.

© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.07.2020

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria