Navigácia

Zoznam tried

Názov
II.A Triedny učiteľ PhDr. Zdena Zimanová
Učebňa CUJ I.
II.B Triedny učiteľ Ing. Ivana Marťuševová
Učebňa ANJ I.
II.C Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Halan
Učebňa OBN
Foto Foto
III.A Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Kováčová
Učebňa BIO I.
Foto
III.B Triedny učiteľ Mgr. Silvia Štifnerová
Učebňa MAT
Foto
III.C Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Horniaková
Učebňa UMK
Foto
IV.A Triedny učiteľ RNDr. Alena Stajníková
Učebňa CHEM
Foto
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Balážfyová
Učebňa SJL I.
Foto
IV.C Triedny učiteľ Andries Peter de Haas
Učebňa FYZ
Foto
V.B Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Pažická
Učebňa BIO II.
Foto
V.C Triedny učiteľ Mgr. Albín Michalec
Učebňa ANJ II.
Foto

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria