• Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Gymnázium Andreja Kmeťa
   • Email školy
   • schranka@gymbs.sk
   • Adresa školy
   • Kolpašská 1738/9
    969 17 Banská Štiavnica
    Slovakia
   • Telefón
   • +421 456920593

    sekretariát školy: 0910 132 756
   • Riaditeľka školy
   • PhDr. Renata Mikulášová

    mobil: 0911427153

    email: r.mikulasova@seznam.cz
   • Zástupkyňa riaditeľky školy
   • Mgr. Ľubica Herdová

    mobil: 0910 176 362

    email: lubica.herdova@gmail.com
   • Zástupca riaditeľky školy
   • Mgr. Ondrej Halan

    email. ondrikh@gmail.com