Navigácia

Sponzori školy

Štvrtok 25. 4. 2019

Najbližšie udalosti


24. apríl 2019 - prednáška Žiť zdravo -Scharffenberg-.pdf


24. apríl  2019 -  Akadémia policajného zboru - prezentácia možností štúdia
26.apríl 2019 - rodičovské združenie

29. apríl 2019 -    100 rokov Slovenského Červeného kríža - moderovaná diskusia,  prednáška o zásadách prvej pomoci

Organizacia_skolskeho_roka_2018(2).pdf

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Darujte nám 2 % z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

  Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  rodičovské združenie k tretiemu štvrťroku šk.roka 2018/19 sa bude konať dňa 26.4.2019 formou konzultácií s vyučujúcimi v čase od 14,00h -16,00h

 • V marci sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku.

  Našu školu v kategórii B1 reprezentovala žiačka 2.B triedy Sofia Pračková a v súťaži skončila na peknom treťom mieste. Minulý týždeň na našej škole prebehlo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku – Puškinov pamätník. Víťazkou sa stala Andrea Ďuricová, žiačka 4.C triedy, druhé miesto obsadil Matej Môc z 2.C triedy a na treťom mieste skončila Laura Považanová, žiačka 2.B triedy. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

 • Po celoročnom úsilí sa tím GAK1 z debatného klubu nášho gymnázia, dostal medzi dvadsať najlepších slovenských tímov.

  Vďaka tomu si zaistil účasť na prestížnom finálovom turnaji Slovenskej debatnej ligy. Turnaj sa uskutoční 27.-29.4.2019 a zúčastnia sa ho žiaci: NikolettaZeleňanská (4.C), Barbora Fričová (4.B) a Jakub Seneši (4.C).

  K postupu im gratulujeme a budeme im držať palce.

 • Predmetová komisia Človek a príroda na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom zorganizovala 9. apríla 2019 pre študentov školy

  „Poradňu zdravia“

  Pod dohľadom lekára sa prihláseným študentom zrealizovalo:

  • biochemické vyšetrenie krvi
  • meranie krvného tlaku
  • meranie vitálnej kapacity pľúc
  • meranie telesného tuku a svalovej hmoty
  • individuálny odborný pohovor s lekárom
  • poradenstvo v oblasti zdravia, zdrave
 • Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? - Deň narcisov 2019

  V tento deň bude možné v uliciach slovenských miest a obcí stretnúť dobrovoľníkov, ktorí vám ponúknu narcis ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou.

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľa na organizovaní Dňa narcisov 2019 ako spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky, čím my žiaci a pedagógovia školy dávame najavo, že problém nádorových ochorení nám nie je ľahostajný.

  V priestoroch našej školy ako aj v uliciach mesta dobrovoľné hliadky našich žiakov budú oslovovať spolužiakov i spoluobčanov.

 • Už niekoľko rokov je marec vyhlásený za mesiac frankofónie na Slovensku. V mnohých slovenských mestách sa konajú rôzne akcie, koncerty, súťaže, kvízy, spoločenské hry, umelecké výstavy, diskusie, tvorivé ateliéry, večierky.

  My sme sa zúčastnili 3 akcií. Začiatkom mesiaca sme boli pozvaní na Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Sedem našich študentiek francúzštiny sa zúčastnilo kvízu o frankofónnych krajinách a workshopov, kde si na praktických aktivitách ukázali, ako sa dá študovať francúzština ako učiteľský smer, v diplomacii, prekladateľstve a tlmočníctve, ekonómii, kultúre na rôznych fakultách UMB.

 • ERASMUS PLUS – KRAKOV 2019

  Žiaci našej školy sa v čase od 17.3.2019 do 22. 3.2019 zúčastnili prvého mobilitného stretnutia s partnermi z Holandska, Turecka, Talianska, Francúzska a Poľska, ktoré sa konalo v hlavnom meste Malopoľského vojvodstva v Krakove. Projekt nesie názov „ Interpersonálna komunikácia“, pričom cieľom, ako už iste tušíte, nie je nič iné ako zlepšiť komunikačné zručnosti a kompetencie žiakov a porovnať súčasný stav ovplyvnený modernou dobou plnou technológií s minulosťou. V septembri sa chystá stretnutie vo Francúzsku, tak žiaci, ktorí máte záujem vycestovať a preskúmať zrejme negatívny vplyv technológií na naše komunikačné zručnosti, sledujte webovú stránku a nepremeškajte šancu byť aktívnym nielen v školských laviciach, ale aj mimo nich.

 • V stredu 27. marca 2019 sa sa žiaci našej škole zúčastnili krajského kola XXVIII. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR.Trojčlenné družstvo v zložení Adam Jerguš Dzurňák (V.C), Jakub Seneši (IV.C) a Radoslav Šafrán (IV.C) sa umiestnilo na šiestom mieste. Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

 • Supporting the forest

  On the 21st of March, the International Day of Forests, a small group of our students attended a workshop organised by the National Forest Centre. In close cooperation with students of three other secondary schools from BS ten tasks connected to this year’s theme “Lear to love forests” were completed. As you can see the workshop succeeded in making our students even stronger supporters of the idea that forests are important to us and that we need to conserve them for the next generations.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria