Navigácia

Sponzori školy

Pondelok 25. 3. 2019

Najbližšie udalosti


17. marec 2019 - 22. marec 2019 -  Projekt Erasmus Plus - mobilitné stretnutie v Krakove


20. marec 2019  - divadelné predstaveni Romeo and Juliet


21. marec 2019  - Matematický klokan


22. marec 2019  - Prijímacie skúšky - študijný odbor gymnázium, bilingválne štúdium


Organizacia_skolskeho_roka_2018-2019(1).pdf

 

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Vysledky_prij._skusok_studijny_odbor_7902J74_sekcia_anglicko_-_slovenska.pdf

  Vysledky_prij._skusok_studijny_odbor_7902J74_sekcia_rusko_-_slovenska.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov na uvedené študijné odbory bude v piatok 29.3.2019 v čase od 9,00h - 11,00h. K zápisu je potrebné priniesť si zápisný lístok, ktorý vydá uchádzačovi o štúdium príslušná základná škola. Účasť zákonného zástupcu žiaka na zápise je nevyhnutná.

  Bližšie informácie k zápisu budú uverejnené v pondelok 25.3.2019.

 • Študijný odbor:

  • 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, sekcia slovensko - anglická
  • 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, sekcia slovensko - ruská

  Termín konania skúšky: 22. marec 2019

  Harmonogram_prijimacich_skusok-_sekcia_slovensko_-_anglicka.pdf

  Harmonogram_prijimacich_skusok_sekcia_slovensko_-_ruska.pdf

  Priebezny_bodovy_zisk_-_vysledky_ZS__olympiady(1).pdf

 • Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje žiakom školy dňa 22. marca 2019 riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok do 1.ročníka - študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium

 • Darujte nám 2 % z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

  Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

 • JAPONSKO očami MAKI OKUSA – pútavé rozprávanie o krajine vychádzajúceho Slnka

  Dňa 13.3.2019 sa v priestoroch malej auly Gymnázia Andreja v Banskej Štiavnici uskutočnila prednáška o Japonsku. Vďaka nadviazaniu úspešnej spolupráce s Veľvyslanectvom Japonska v SR sa študenti 1. a 2. ročníka mali možnosť zoznámiť s pani Maki Okusa, 2. tajomníčkou veľvyslanectva zodpovednou za agendu kultúry, vzdelávania, PR a protokolu, ktorá spolu s pani Zuzanou Ondrejkovou Želinskou poctili naše mesto svojou návštevou.

  Prednáška v anglickom jazyku priblížila žiakom život a kultúru japonskej spoločnosti. Študenti tak mali v rámci diskusie možnosť overiť si svoje vedomosti z angličtiny a dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé o tejto pre nás nie veľmi známej, ale o to viac atraktívnej krajine.

 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  Dňa 20.3.2019 sa žiaci 4.B a 4.C triedy zúčastnia divadelného predstavenia v anglickom jazyku Romeo and Juliet, ktoré sa bude konať v Divadle J.G.Tajovského vo Zvolene. Divadelné predstavenie organizuje TNT Theatre Britain.

 • Poznávací zájazd do Anglicka

  V dňoch 31.5.2019 - 5.6.2019 organizujeme školský poznávací zájazd do Anglicka pre žiakov prvých ročníkov.

  Podrobnejšie informácie v priloženom dokumente.

  Londyn_a_juzne_Anglicko.pdf

 • Valentínska kvapka krvi na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici – 26. február 2019

  Láska má veľa podôb – láska partnerov, rodičov a detí, láska súrodencov, láska k sebe samému, k svojim blízkym ale aj k neznámym ľuďom. Rovnako je aj veľa možností, ako ju prejaviť.

  Pri príležitosti sviatku zaľúbených Slovenský Ćervený kríž opäť oslovuje verejnosť a vyzýva k darovaniu krvi. Zapojte sa do Valentínskej kvapky krvi aj Vy.

  Valentínska kvapka krvi 2019 sa tento rok začala presne na Valentína. Odkaz a výzva Valentínskej kvapky krvi zostávajú už 24 rokov rovnaké – darovať krv a vyjadriť tak lásku a spolupatričnosť človeka k človeku. Tí, ktorí krv potrebujú, dostanú novú šancu práve vďaka ľuďom, ktorí sú zdraví a ochotní darovať kúsok zo seba.

 • Lyžiarsky kurz 2. ročníka na Donovaloch

  Lyžiarsky výcvik čaká na všetkých žiakov druhých ročníkov, tento rok sme nimi boli my.

  Dvoma autobusmi sme v nedeľu 27.1. dorazili na Donovaly, konkrétne do hotela Vesel. Vracali sme sa vo štvrtok 31.1. Pedagogický dozor (rešpekt im) nám robili naši učitelia - p. Zimanová, p.Šajbanová, p. Halan, p.Konečný a p.Melicherčík.

  Na svahu sme sa rozdelili do skupín medzi našich učiteľov –p. Melicherčíka a p.Konečného a inštruktorov - Terku a Michala. A nemôžem zabudnúť ani na pána učiteľa Halana, ktorý síce neviedol žiadnu skupinu, ale lyžoval spolu s nami ako o dušu.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria