Navigácia

Sponzori školy
Streda 20. 6. 2018

Najbližšie udalosti

21.jún 2018 - Projektový deň


21.- 26.jún 2018 - školské exkurzie


27.jún 2018 -  Športový deň


Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Pri príležitosti slávnostnej rozlúčky spojenej s odovzdávaním maturitných vysvedčení boli niektorí absolventi ocenení za výborné študijné výsledky počas celého štúdia, za mimoriadne výsledky v predmetových olympiádach, súťažiach a aktivitách prezentujúcich školu.

  Ocenenie Vynikajúci absolvent Gymnázia Andreja Kmeťa a Pamätnú plaketu Ruža Andreja Kmeťa získali:

  Tomáš Lambert

  • za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia,
  • za úspešnú reprezentáciu v krajských kolách Olympiády z anglic
 • Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa dňa 1. júna 2018 rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 28. mája 2018 do 30. mája 2018 absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

  Štúdium v školskom roku 2017/2018 ukončilo 24 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 50 žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

  Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov a známych. Jej súčasťou bolo aj udeľovanie rôznych ocenení za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie aktivity, umiestnenia v olympiádach a súťažiach počas celého štúdia.

 • Banská Štiavnica si v tomto roku pripomína 25. výročie zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mestská knižnica v tejto súvislosti pripravila pre žiakov banskoštiavnických stredných škôl stredoškolský vedomostný kvíz, zameraný na prínos Banskej Štiavnice pre Európu v kontexte našich dejín, či už v oblasti kultúry, vzdelania a vedy alebo aj prírodných krás a osobitostí Banskej Štiavnice.

  Kvíz sa uskutočnil v priestoroch Mestskej knižnice dňa 14.6.2018 a našu školu reprezentovali dve súťažné dvojice, ktoré sa umiestnili aj na prvých dvoch miestach.

 • Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok do štvorročného štúdia - študijný odbor 7902J 00 gymnázium, pre školský rok 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2018. Prihlášky prosíme zaslať na adresu gymnázia do 11. júna 2018.

 • V zastúpení budúcich absolventov školy srdečne pozývame ich rodičov, priateľov a známych na slávnostné vyraďovanie absolventov, spojené s odovzdávaním maturitných vysvedčení.

  Pozvanka-rozlucka_s_absolventmi.pdf

 • Dňa 4. 5. 2018 sa uskutočnil vo veľkej telocvični už 8. ročník súťaže v pretláčaní rukou a tlaku v ľahu na lavičke. Hlavným rozhodcom bol majster sveta v pretláčaní rukou Radoslav Dobrovič. Súťaže sa zúčastnilo 43 žiakov zo 4 stredných škôl Banskej Štiavnice. Po druhýkrát sa súťaže zúčastnili aj dievčatá. Súťažilo sa v štyroch váhových kategóriách . Najviac medailových umiestnení v pretláčaní rukou dosiahla SOŠ lesnícka Banská Štiavnica, ktorá zvíťazilav súťaži o putovný pohár Rada Dobroviča.

 • V čase od 15.4.2018 do 22.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili výmenného pobytu v Holandsku. Gymnázium Andreja Kmeťa začalo spolupracovať so školou RGO v Middelharnis na začiatku školského roka 2017/ 2018, pričom hneď v apríli sa nám podarilo úspešne zrealizovať výmenu. Žiaci bývali v hosťovských rodinách, navštevovali miestnu strednú školu, pracovali na projekte „Manažment vodných systémov“, pričom si nielen zdokonalili anglický jazyk, ale mali možnosť spriateliť sa a nahliadnuť do kultúry inej krajiny. Nebol to pre nich len bežný výlet do zahraničia, ale skúsenosť na celý život. Od 2.6.2018 do 8.6.2018 hosťujeme našich holandských partnerov u nás v Banskej Štiavnici a pevne veríme, že sa nám podarí zrealizovať výmenu každý rok.

 • Ako víťazi celoštátneho kola medzinárodnej súťaže Genius Logicus (1. a 2. miesto) nás reprezentovali v najvyššom Majstrovskom kole víťazov naši žiaci Sofia Andrášeková (5.B) a Dorota Nižňanská (3.B). Dosiahli sme výborné štvrté miesto pre Sofiu Andrášekovú a deviate miesto pre Dorotu Nižňanskú v medzinárodnej konkurencii európskych škôl. Viac na https://geniuslogicus.eu/sutaze-pre-skoly/1663/3554/C/

  Genius Logicus je medzinárodná logická a informatická súťaž, ktorej obsahom je riešenie náročných logických úloh, hlavolamov a rébusov. V súťaži s meraním času bojujú víťazi národných kôl na medzinárodných majstrovstvách o lukratívne finančné ceny. Všetci výhercovia národných i medzinárodných kôl získavajú certifikáty, rovnako ako i zapojená škola, ktorá je porovnávaná so školami všetkých zapojených krajín.

 • V krajskom kole olympiády v informatike, ktorá sa konala na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici sa po náročnom vyhodnotení teoretickej časti umiestnil v najvyššej kategórii Ana peknom treťommieste náš žiak Matej Dudák z 4.B triedy. Do celoštátneho kola postupujú len prví dvaja súťažiaci. Viac na www.oi.sk.

  OI-vysledky.pdf

  Martin Číž

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria