• Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

      Náročné kritériá v celoslovenských testoch ekonomickej olympiády splniloz dvadsiatich ôsmich zúčastnených sedem žiakov, konkrétne Zoja Pekárová (2.B) – 1.miesto, Karolína Chalupská (5.B), Kristína Golianová (5.B), Miroslav Štencl (1.A), Lukáš Barta (3.D), Martin Jaško (3.A) a Bruno Janek (4.A). V krajskom kole, ktoré sa uskutoční prezenčne 1.1.2023 v UMB Banská Bystrica budú reprezentovať školu Karolína Chalupská, Kristína Golianová, Miroslav Štencl, Lukáš Barta a Martin Jaško.Olympiádu organizuje inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS. Víťazom blahoželáme k postupu a želáme veľa šťastia v krajskom kole.

    • Festival vedy a techniky Amavet
     • Festival vedy a techniky Amavet

      Festivalu vedy a techniky Amavet sa s prácou o mikrometeoritoch zúčastnila vo vzdelávacom centre Aurelia v Bratislave Kristína Spišiaková (4.C), ktorá postúpila do celoeurópskej súťaže EU pre mladých vedcov EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) v rámci Bruselského Science Expo (21. – 22.4. 2023).

    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

      Srdečne blahoželáme k úspechu Júliane Dovcovej z II.A, Samuelovi Mrázekovi z III.A a Jasmíne Uramovej z III.D za vynikajúce 1. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku.

      Júliana súťažila v kategórii 2A, Samuel v kategórii 2B a Jasmína v kategórii 2C2 .

      Z ich úspechu sa tešíme aj my a želáme veľa šťastia v krajskom kole tejto súťaže!

    • Olympiáda vo francúzskom jazyku
     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

      Výsledky školského kola Olympiády vo francúzskom jazyku.

      Kategória 2A: 1. miesto: Kristína Krnáčová, 1.C 2. miesto: Sára Výbohová. 2.B 3. miesto: Matúš Posádka, 2.C Kategória 2B: 1. miesto: Michal Šálka, 4.B 2. miesto: Jasmína Uramová, 3.D 3. miesto: Elisabeth Hatiarová, 3.D

      Blahoželáme a víťazom želáme veľa šťastia v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku dňa 6.2.2023.

    • DOD v náhradnom termíne
     • DOD v náhradnom termíne

      Vážení rodičia, žiaci!

      Pre všetkých uchádzačov o štúdium organizujeme dodatočne v UTOROK 31. JANUÁRA 2023 v čase od 14.00 hod do 15.30 hod KONZULTAČNÉ DNI pre záujemcov o štúdium na naše škole.

      Počas týchto dní budú mať žiaci a ich rodičia umožnený vstup do priestorov školy a získajú informácie o:

    • Školské kolo olympiády zo SJL – poďakovanie
     • Školské kolo olympiády zo SJL – poďakovanie

      Ďakujem všetkým 124 žiakom, ktorí sa zúčastnili školského kola olympiády zo slovenského jazyka. Som rád, že všetci účastníci si zmerali sily v porozumení textu a tiež vo vedomostiach zo SJL. Vysoký záujem o olympiádu z materinského jazyka je chvályhodný. Postúpiť do vyššieho kola však mohli len dvaja žiaci. V krajskom kole tejto súťaže bude našu školu reprezentovať Tomáš Janešík zo IV. B v kategórii A. V kategórii B to bude Bibiana Macková z II. A. Títo žiaci vystúpili aj so svojimi slávnostnými prejavmi a napísali úvahou o potrebe blízkeho človeka v dnešnej spoločnosti. Úspešným riešiteľom školského kola olympiády zo SJL blahoželáme a držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať 10. februára 2023.

    • Prvé a druhé miesto pre naše začínajúce poetky v súťaži Literárny Lučenec
     • Prvé a druhé miesto pre naše začínajúce poetky v súťaži Literárny Lučenec

      Aj v dnešnej dobe sa básnická duša dočká uznania. Presvedčili sa o tom naše žiačky, ktoré rady píšu poéziu: Laura Gaberová z III.A a Lenka Lantajová z II. C. Prvej sa ušlo prvé a druhej druhé miesto v umeleckej súťaži vo vlastnej tvorbe s názvom Literárny Lučenec 2022. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 24. novembra 2022 v prednáškovej sále Novohradskej knižnice v Lučenci. Obidvom žiačkam srdečne blahoželáme a veríme, že budú v písaní svojich básní pokračovať.
      Ako povedal nemecký básnik Johann Wolfgang Goethe: „Každý človek by si mal denne vypočuť trochu hudby, mal by si prečítať nejakú báseň, pozrieť si pekný obraz a, pokiaľ je to možné, mal by povedať aj niekoľko rozumných slov.“ Tak ako ste na tom dnes vy?
      Mgr. Marek Žilík

    • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku
     • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku

      Začiatkom decembra sa konalo školského kolo olympiády v španielskom jazyku. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií, v ktorých sa najlepšie darilo nasledovným študentom:

      Kategória A:

      1. Juliana Dovcová (II.A)

      2. Agáta Vargová (II.D)

      3. Laura Petrášová (II.D)

      Kategória B:

      1. Berta Petríková (III.A)

     • Olympiáda v ruskom jazyku

      V posledných novembrových dňoch sa konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku.
      Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách je nasledovné :

      Kategória B1
      1. Silvia Tvarožková , 3.C
      2. Diana Lukáčová , 3.A
      3. Vivien Vrábeľová , 3.C
      Kategória B2
      1. Tamara Ľuptáková, 4.D
      2. Sofia Sarvašová, 4.D
      3. Michaela Straková, 4.B
      Kategória B4
      1. Nina Slocíková. 4.D
      2. Jessica Bubliaková, 4.D
      3. Šimon Greguš. 4.D
      Víťazom blahoželáme ! Prajeme veľa šťastia v krajskom kole a ďalšie úspechy !

    • Úspech našej žiačky
     • Úspech našej žiačky

      Kristina Spišiaková zo IV.C ešte nie je na svojej ceste na Mesiac. Namiesto toho pocestuje budúci rok do Belgicka.

      Po úspešnej prezentácii svojho projektu o mikrometeoritoch na "Festivale vedy a techniky AMAVET 2022", ktorý sa konal 7. a 8. novembra v Bratislave sa zúčastní na Science-Expo, ktoré sa uskutoční v belgickom meste Liege v apríli 2023. Na tomto podujatí sa stretnú mladí ľudia z celej Európy, aby si vymenili skúsenosti a zdieľali svoje myšlienky s profesionálnymi vedcami a verejnosťou.

    • Ocenenie študentov primátorkou mesta
     • Ocenenie študentov primátorkou mesta

      Pri príležitosti Dňa študentstva primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková ocenila úspešných stredoškolákov banskoštiavnických škôl. Súčasťou slávnosti bol aj zápis ocenených študentov do Pamätnej knihy mesta.

      Našu školu reprezentovali:

      Agáta Vargová, II.D

      Boris Šabík, V.B.

      Viktória Bujnová, V. B.

  • Partneri

  • Zriaďovateľ školy

  • Prihlásenie

   • INEKO

   • Sme druhé najlepšie gymnázium

    v kraji

          Gymnázium Andreja Kmeťa

    „Škola s výbornými výsledkami žiakov“

    2. miesto v Banskobystrickom kraji

    29. miesto  na Slovensku

     


  •  

    

  •   

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje