Navigácia

Sponzori školy
Nedeľa 22. 10. 2017

Najbližšie udalosti


25. - 26. október 2017 -  Dni Andreja Kmeťa 2017


23. - 27. október 2017 - Týždeň Ligy proti rakovine 2017

6.-10. novembra 2017 9:30 do 13:30 - Informatický Bobor

 

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Dňa  11. októbra 2017  sa dievčatá z tried I. A, B, C   - teda oboch foriem štúdia mali možnosť zúčastniť prednášky organizovanej v rámci Projektu   FGC  tour – Medici za zdravie žien  organizovaného Slovenskou asociáciou študentov medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine SR.

   Cieľom tohto projektu je priblížiť mladým dievčatám – žiačkam stredných škôl – potrebu  a dôležitosť preventívnych gynekologických prehliadok, problematiku gynekologických ochorení,  ako  aj onkologických ochorení - rakovina krčka maternice, infekcia HPV vírusom, rakovina prsníka.  Formou voľnej diskusie sa dievčatá zoznamili s problematikou, mali možnosť konzultovať prípadné problémové otázky.

 •  

   

  Dovoľujeme si pripomenúť, že termín uzávierky pre všetky súťaže na portáli najobľúbenejšej medzinárodnej online logickej súťaže GENIUS LOGICUS (skúšobné zadania), GENIUS MATEMATICUS  – PRAKTICKÁ MATEMATIKA (skúšobné zadania), MASTER OF SUDOKU (skúšobné zadania) a ďalšie…je do 30. 10. 2017. Súťažíte o výhry v hodnote 2.200 €, medzinárodné alebo národné certifikáty ako aj množstvo ďalších cien (iba v kombinovanej súťaži. Ďalšie informácie a prihlasovanie u vyučujúcich informatiky (M. Číž, M. Medovičová) osobne alebo prostredníctvom Edupage.

 • V stredu 18. 10. 2017 sa v rámci celoeurópskeho týždňa programovania Code Week uskutoční školské kolo XXXIV. ročníka súťaže ZENIT v programovaní, kategória A a B. Súťaž prebehne v čase od 9:00 do 13:00. Súťažiacim držíme palce.

  M.Číž

 • Je jedno čo študuješ #nemajlenkecy a poď darovať krv – Študentská kvapka krvi v našej škole

  Dňa 18. októbra 2017 sa v priestoroch Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici uskutoční dobrovoľný odber krvi Študentská kvapka krvi 2017, organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

  Slovenský Červený kríž aj na túto jeseň pripravil celoslovenskú kampaň Študentská kvapka krvi. Prijmú žiaci výzvu a prekonajú svoje obavy?

 • Dňa     10. októbra 2017  absolvovali  žiaci IV. B, IV. C, III. A a II. A  tried  celodennú exkurziu  do Bratislavy.

  Cieľom exkurzie bola  v rámci profesijnej orientácie a výberu ďalšieho vysokoškolského zamerania  návšteva výstavy Akadémia & Vapac 2017 – veľtrhu štúdia a kariéry.

  Na veľtrhu mali  žiaci možnosť priamo konzultovať s pracovníkmi jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, ústavov, inštitútov o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Ich záujem a otázky boli nasmerované na možnosti ponúkaných študijných programov pre nasledujúci akademický  rok, na možnosti prijatia bez prijímacích skúšok, na iné kritériá prijatia, absolvovanie Scio testov alebo testov špeciálnych študijných predpokladov, na možnosti ubytovania, štipendiá, štúdium v zahraničí.

 • V utorok 10. októbra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili v Galérii Schemnitz prednášky na tému Jazyk výtvarného diela a jeho čítanie. Prednášku viedol ju PhDr. Vladimír Beskid, slovenský historik umenia. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa tým ako čítajú umelecké diela odborníci, aké symboly sú v dielach skryté a pri laickom pohľade  ľahko prehliadnuteľné. Pán Beskid vo svojej prednáške nevynechal ani  najnovšie trendy v umení, ktoré často pôsobia kontroverzne. Veríme, že nešlo o poslednú prednášku tohto typu, lebo naši žiaci majú o umenie záujem a pán Beskid prisľúbil, že im rád priblíži aj ďalšie témy z oblasti umenia a architektúry.

 •     

   Dňa 29. septembra 2017   sme sa my žiaci I. A a I. B   triedy  zúčastnili na Európskej noci výskumníkov, kde bolo pre nás pripravených 24 vedeckých stánkov s rôznymi prezentáciami. Napr: Simulátor prevrátenia vozidla, Farebný 3D svet, Pozor na suveníry z dovolenky, Veda v našom tele, Vytvorené z jazyka a reči, Priblíž sa športovým hviezdam apod. Tento rok  mottom  festivalu bolo „Made by Science - Vytvorené vedou“.

    V dopoludňajších hodinách nás v sálach Cinemaxu čakala zaujímavá vedecko-popularizačná prednáška -Trendy budúcnosti. Štáty, spoločnosti a ľudia, ktorí tvoria budúcnosť. Cieľom bolo poukázať na obrovský rozvoj vedy a techniky, na rýchlosť, s ktorou sa mení svet.

 • Európsky deň jazykov, ktorý si pripomíname 26. septembra, sme tento rok oslávili 28. septembra  z organizačných dôvodov. Napriek tomu nestratil nič na svojej atraktívnosti pre  našich študentov. Aj tento rok sme mali bohatý program . Žiaci sa mohli dozvedieť o Rusku a letnom kurze v Moskve, ktorý  absolvovali naši  žiaci v lete. Zaujímavé prezentácie o kultúre spojené s ochutnávkou  tradičných jedál mohli „ navštíviť „  v Španielsku a na ostrove Réunion , patriacemu Francúzsku. V španielskom duchu bol  vedený aj kurz  tanca -salsa, ktorý prebiehal hneď po prezentácii.

 • V utorok 26.9.2017 sa študenti a pedagógovia nášho gymnázia zúčastnili predpremiéry hry Mila Urbana - Beta, kde si? v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Inscenácia s aktuálnou medzigeneračnou tematikou a výrazným mravným posolstvom bola i pre študentov pútavým titulom, keďže Milo Urban má svoje pevné miesto v učebných osnovách. V autentickom slovenskom ľudovom prostredí sa rozvíjala tragédia dievčiny Bety, ktorá sa opovážila vzdorovať nalinkovanému osudu. Hra o tom, čo všetko dokáže ľudská zloba, mala veľmi pozitívny ohlas. Dúfame, že sa nám podarí opäť zorganizovať takéto príjemné divadelné popoludnie.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria