Navigácia

Sponzori školy

Streda 28. 6. 2017

Najbližšie udalosti

29.6. - Gymnaziálna olympiáda

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Celý rok sme sa nato chystali a zrazu je to za nami. Ale máme načo spomínať a radi sa o naše dojmy z nezabudnuteľného výletu do metropoly Katalánska podelíme.

   Prvé miesto, v ktorom  sme sa na ceste do Barcelony zastavili, bolo Monako. Prešli sme historické centrum, navštívili Oceánografické múzeum, kniežací palác a oddýchli si pri mori. Spoločná  fotografia nás zachytáva na konci dňa.

 • V piatok 16.6.2017 sa na našej škole uskutoční prednáška pod záštitou British Council. Prednášať bude Neil Stewart McLaren na tému Playing with language: British humour, wordplay and slang. Prednášky sa zúčastnia vybraní žiaci školy.

 • V máji, počas štyroch štvrtkov, sa na našej škole uskutočnila nová aktivita s názvom: Štvor štvrtkový školský šatník (4Š). Cieľom našej aktivity bolo prezliekanie sa do už vopred danej témy a taktiež takmer každý štvrtok dopĺňala ďalšia malá aktivitka. V prvý štvrtok bola témou ELEGANCIA, dievčatá si obliekli košele, sukne alebo šaty a chlapci sa premenili na gantlemenov v košielkach. O týždeň na to sa študenti preobliekli do pohodlného oblečenia a štvrtok niesol názov COSY. Na chodbách sme mohli vidieť študentov v pyžamách a aj teplákoch. Počas veľkej prestávky sme na chodbe podávali teplé kakauko každému, kto si doniesol hrnček. Predposledný štvrtok sa niesol v duchu RETRO oblečenia. Boli sme veľmi prekvapené všetkými outfitmi, ktoré naši spolužiaci a aj profesori vymysleli. Doplňujúcou aktivitkou boli nostalgické „céčka“, ktoré sme poskrývali po celej škole. Posledný štvrtok bol ROZPRÁVKOVÝ a našu školu navštívili princezné, piráti a dokonca aj zvieratká. V rámci celého 4Š bola vyhlásená aj súťaž , v ktorej išlo predovšetkým o počet preoblečených žiakov v triede. Zbierali sme aj triedne „selfíčka“, za ktoré sa pripočítavali ďalšie body. K výhre dopomohli aj nazbierané céčka a napísaná rozprávka, ktorá bola pridelená k poslednému dňu akcie. Chceme sa poďakovať všetkým študentom a samozrejme aj profesorom a profesorkám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do aktivity. Ďakujeme a dúfame, že sme vám aspoň trošku spestrili májové štvrtky.

 • Pri príležitosti slávnostnej rozlúčky spojenej s odovzdávaním maturitných vysvedčení boli niektorí absolventi ocenení za výborné študijné výsledky počas celého štúdia, za mimoriadne výsledky v predmetových olympiádach, súťažiach a aktivitách prezentujúcich školu.

 • Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa  dňa  2. júna 2017  rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 29. mája 2017  do  31. mája 2017  absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

 • Dňa 31. mája 2017žiaci  II. A triedy a I. A triedy  absolvovali celodennú exkurziu  do Bojníc.

  Cieľom exkurzie bola návšteva a prehliadka zámku, pri ktorej si žiaci mohli trochu oprášiť poznatky z dejepisu a umenia a  kultúry. Oboznámili sa so stavebnými úpravami zámku, zorientovali sa v šľachtických rodoch – majiteľoch zámku, prezreli si zaujímavé exponáty. Návštevníci – teda  naši žiaci – počas prehliadky zažili atmosféru prepychu, krásu dobových interiérov, preniesli sa v čase a nadobudli predstavu o spôsobe života majiteľov zámku.

 • Dňa 23. mája 2017  sa pod záštitou Slovenského červeného kríža v Banskej Štiavnici uskutočnila súťaž družstiev prvej pomoci mladých zameraná na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

  V súťaži sa overovali nielen pohotovosť, schopnosť reagovať na vzniknutú situáciu, praktické zručnosti v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci ako aj poznatky teoretické a znalosti z dejín Červeného kríža.

 • V spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo vyhlasujeme súťaž! Vašou úlohou je natočiť krátke 2-3 minútové video na tému "Ako som/sme sa stal/i aktívnym občanom/občiankou" s podtitulom "resp. Reklama na aktívne občianstvo" (ďalej "AO"),
  - hodnotiace kritériá sú:
  A. nápad/originalita,
  B. pochopenie témy/podstaty AO (na základe celoročnej skúsenosti z aktivít projektu, nie naučenost),
  C. počet (aktívne) zapojených študentov, ideálne z rozličných ročníkov, tried atď,
  D. jednoznačnosť a jednoduchosť "odkazu" videa,
  - technická stránka nahrávky a zvuku nebudú hodnotené,
  - hodnotenie bude zohľadňovať vek, resp. či autormi sú žiaci a žiačky ZS alebo SS,
  Súťažné video je potrebné zaslať na email info@ipao.sk najneskôr do piatku 23.6. do polnoci. Výsledky sa dozviete začiatkom nasledujúceho týždňa.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria