Navigácia

Sponzori školy
Štvrtok 26. 4. 2018

Najbližšie udalosti


23. apríl 2018 -  Gymnaziálna kvapka krvi

 

14.4.2018- 21.4.2018 - Výmenný pobyt s partnerskou školou RGO z holandského mesta Middelharnis 


24.apríl  2018 - Shakespearov deň


Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Vážení rodičia, pozývame Vás na zasadnutie Rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2018 o 15.00hod. v priestoroch školy s nasledovným programom:

  • Prospech, dochádzka, správanie
  • Informácia o priebehu maturitnej skúšky 2019 pre triedy III.A, IV.B, IV.C
  • Výber voliteľných predmetov pre nasledujúci školský rok súvisiaci s predpokladaným VŠ štúdiom pre triedy I.A,II.B,II.C
 • 11. apríla až do piatku, 13. apríla 2018, sa 62 súťažiacich postupujúcich z krajských kôl Olympiády ľudských práv (OĽP) zúčastnilo Celoštátneho kola XX. ročníka OĽP. Jubilejný ročník sa konal pod záštitou podpredsedníčky vlády a bývalej ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky a predsedníčky Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Lucie Žitňanskej a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Martiny Lubyovej. Náročná súťaž trvala tri dni. Naša škola bola jedinou školou, z ktorej postúpili až dvaja študenti Veronika Kvietková IV. B a Michal Sásik III. A. Nezľakli sa silnej konkurencie. Veronika mala tretiu najlepšiu úvahu v anglickom jazyku a Michal dokonca postúpil medzi finálovú 12ku a skončil celkovo deviaty. Okrem prehliadky pracovísk Rady OSN pre ľudské práva (HRC) sídliacej v Ženeve je pozvaný aj do prezidentského paláca na stretnutie s prezidentom SR.

 • Vážení rodičia a priatelia,

  Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

  Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

 • Predmetová komisia Človek a príroda na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom zorganizovala 16. apríla 2018 pre žiakov školy

  „Poradňu zdravia“

  Pod dohľadom lekára sa prihláseným žiakom zrealizovalo:

  • biochemické vyšetrenie krvi
  • meranie krvného tlaku
  • meranie vitálnej kapacity pľúc
  • meranie telesného tuku a svalovej hmoty
  • individuálny odborný pohovor s lekárom
  • poradenstvo v oblasti zdravia, zdrave
 • Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 19.04.2018 v čase od 8,00h do 13,00 hod. na sekretariáte riaditeľky školy. K zápisu je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý uchádzačovi o štúdium vydá príslušná základná škola. Účasť zákonného zástupcu žiaka na zápise je nutná.

  K zápisu je potrebné priniesť vyplnené dokumenty:

  1. Návratka - voliteľný predmet, cudzí jazyk

  2. Žiadosť o vydanie preukazu žiaka ISIC ( poplatok a fotografiu žiaka stačí priniesť v septembri)

  Navratka_volitelny_predmet__cudzi_jazyk.pdf

 • Dňa 23. apríla 2018 teda v pondelok sa v priestoroch našej školy Gymnázia Andreja Kmeťa uskutoční dobrovoľný odber krvi - Gymnaziálna kvapka krvi, organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

  Dobrovoľný odber krvi je na našej škole už tradíciou, pravidelne sa organizuje počas kampane Študentská kvapka v krvi v jesennom termíne a kampane Valentínska kvapka krvi vo februárovom termíne. Počas týchto odberov sa mnohí naši žiaci stali prvodarcami, ba dokonca darovali krv opakovane. Podľa prieskumov medzi mladými ľuďmi najčastejším dôvodom pre ktorý sa obávajú darovať krv, je strach z množstva odobratej krvi.

 • Výsledky prijímacích skúšok- študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium

  Vysledky_PS_pre_sk._rok_2018-2019.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 19. apríla 2018, bližšie informácie budú uvedené v rozhodnutí o prijatí a na webovej stránke školy.

 • Gymnázium Andreja Kmeťa Vás srdečne pozýva na II. ročník Shakespearovho dňa, ktorý sa bude konať 24.apríla 2018.

  POZVANKA.pdf

 • Ulice miest a obcí celého Slovenska zakvitnú žltými narcismi počas jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine – Dňa narcisov.

  DEŇ NARCISOV 2018 sa bude konať V PIATOK 13. APRÍLA

  V tento deň bude možné v uliciach slovenských miest a obcí stretnúť dobrovoľníkov, ktorí vám ponúknu narcis ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou.

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľa na organizovaní Dňa narcisov 2018 ako spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky, čím my žiaci a pedagógovia školy dávame najavo, že problém nádorových ochorení nám nie je ľahostajný.

 • V 40. ročníku krajskej prehliadky SOČ v Lučenci sa zúčastnilo 5 gymnazistiek. Lenka Šichtová súťažila v odbore ekonomika a riadenie s porovnaním daňových systémov, Gabriela Garajová v odbore matematika a fyzika s výpočtami pravdepodobnosti výhier a Veronika Nemogová v odbore umeleckej tvorby prezentovala návrh slávnostných uniforiem pre našu školu. Sára Dolná získala v odbore pedadogiky a psychológie tretie miesto s prácou o dopade hrania počítačových hier na pubescentov. No a najlepšie sa umiestnila Soňa Škodová v odbore voľného času s prácou o geocachingu. Z 2. miesta postupuje na celoslovenskú prehliadku prác do Žiliny. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy všetkým účastníčkam.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria