Navigácia

Sponzori školyNedeľa 5. 4. 2020

Oslavy storočnice školyOslavy storočnice školy

Storočnica vo videoukážkach

Žiacka akadémia - 9. október 2019

Literárno - hudobný podvečer spomienok absolventov - 10. október 2019

Pozdrav od Milky Vášáryovej

Škola netradične - 10. október 2019

Slávnostné zasadnutie Pedagogickej rady pri GAK - 11. október 2019

Storočnica vo fotografiách

Slávnostné zasadnutie Pedagogickej rady pri GAK

Žiacka akadémia

Škola netradične

Literárno - hudobný podvečer spomienok absolventov

Napísali o nás

https://www.minedu.sk/gymnazium-a-kmeta-v-banskej-stiavnici-oslavuje-100-rokov-od-svojho-vzniku/

Pamätnica GAK

Pri príležitosti 100. výročia novodobej histórie našej školy sme k tomuto jubileu vydali Pamätnicu GAK, v ktorej tím autorov zachytil históriu školy, ale aj jej súčasnosť. Pre záujemcov je pamätnica k dispozícii na predaj v tlačenej forme.

Ukážka Pamätnice GAK

13.9.2019 - Šifrovačka

7.11.2019 - Imatrikulácie prvákov

17.12.2019 - School fair

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Vedenie GAK oznamuje všetkým žiakom a rodičom školy, že vzhľadom na prerušenie vyučovania až do odvolania bude sekretariát školy vydávať potvrdenia o návšteve školy, prípadne iné potvrdenia a doklady v dňoch pondelok, streda a piatok vždy od 07:30 do 09:30 hod.

  V tomto čase je tiež možné kontaktovať sekretariát školy na tel. čísle 045/6920593

  Za porozumenie ďakujeme

  Renata Mikulášová, riaditeľka školy

 • Vedenie GAK oznamuje zákonným zástupcom žiakov, prihlásených do 1. ročníka oboch jazykových sekcií, že stanovený termín 02.4.2020 je v zmysle rozhodnutia MŠVVŠ SR zrušený a teda neplatný.

  Podľa aktuálnych informácií a pokynov ministra školstva by sa mali talentové prijímacie skúšky uskutočniť najneskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Všetky aktuálne zmeny sú zverejnené na novom informačnom portáli www.ucimenadialku.sk

  Za porozumenie a trpezlivosť ďakujeme

  Renata Mikulášová, riaditeľka školy

 • Darujte nám 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

  Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

 • Úspech v ruskom jazyku na celoslovenskej úrovni

  28.februára 2020 sa v Košiciach konalo celoslovenské kolo 14.ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy RUSKÉ SLOVO, ktorú organizuje Zväz Rusov na Slovensku. Téma tohto ročníka Ďakujeme za mier! bola vyhlásená na počesť 75.výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne. Súťaže sa zúčastnila žiačka 1.D triedy TAMARA ĽUPTÁKOVÁ, ktorá našu školu reprezentovala naozaj výborne, keďže vo svojej kategórii/ stredné školy/ ZVÍŤAZILA!. Tamarka, blahoželáme, ďakujeme a prajeme ešte veľa podobných úspechov!

 • Valentínska kvapka krvi 2020

  Dňa 19. februára 2020 sa v priestoroch Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici uskutočnil dobrovoľný odber krvi Valentínska kvapka krvi 2020, organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

  Slovenský Červený kríž aj tento rok pripravil celoslovenskú kampaň Valentínska kvapka krvi, v ktorej sa už celé štvrťstoročie darí spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi. “Láska lieči” je slogan 25. ročníka Valentínskej kvapky krvi.

 • Lyžiarsky výcvik 2020

  Ako je zvykom, keď sa snežné vločky spustia ladným kolísaním na zem a zasypú nielen hory ale aj nížiny jemnými vrstvami snehu, je na čase pripraviť žiakov druhého ročníka na zážitky, ktoré im škola neprináša len tak bežne.

  Myslím si, že nezáleží na tom, aké očakávania sme vtedy mali a aké predstavy sme si vyfantazírovali, no krása jagavých svahov, a naokolo vypínajúcich sa mohutných Donovál, nám skreslila scenériu, na ktorú bola vždy radosť sa ráno pozerať. Nezáležalo nám či hore na oblohe svieti slnko, je hmla alebo sme ošľahaní snehom a vetrom, dennodenne sme sa bavili na zjazdení (nie)malých svahov. Dokonca aj vtedy, keď už Slnko dávno zapadlo.

 • Národný kurz - Projektu Prvej Pomoci – 3P

  Na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici sa dňa 17. februára 2020 stretli dobrovoľníci Mládeže Slovenského Červeného kríža z celého Slovenska, aby realizovali ukážky prvej pomoci v ôsmich triedach v rámci projektu 3P - Projektu Prvej Pomoci. Bola to praktická časť skúšky pred tým, ako sa stanú títo dobrovoľníci trénermi prvej pomoci. Na základe svojich skúseností budú mládežníci šíriť osvetu na základných a stredných školách v oblasti prvej pomoci, aktivitách Slovenského Červeného kríža, rôznych kultúrnych, športových a iných podujatiach v spolupráci so SČK.

 • Aj v ruskom jazyku sme úspešní....

  Pred týždňom, 10. februára, sa Tamara Ľuptáková, žiačka 1.D triedy, zúčastnila 14. ročníka krajského kola súťaže Ruské slovo s prednesom prózy v ruskom jazyku. Vo svojej kategórii zvíťazila a postupuje do celoslovenského kola. Tamarke ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme jej veľa úspechov v recitačných súťažiach, ako aj v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku, kde nás, ako víťazka školského kola - kategórie B1,bude reprezentovať tiež.

  V kategórii B2 školského kola olympiády v ruskom jazyku zvíťazila Laura Považanová z 3. B triedy, v krajskom kole nás však bude reprezentovať Miriam Sásová zo 4. C triedy, ktorá obsadila 2. miesto. Dievčatám prajeme, aby sa im v krajskom kole darilo!

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria