• Úspechy našich žiakov v šk. roku 2020/21
     • Úspechy našich žiakov v šk. roku 2020/21

      Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme ku krásnym výsledkom. Poďakovanie patrí aj vyučujúcim, ktorí žiakov na súťaže pripravovali.

      1. A trieda

      Samuel Mrázek - 2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, práca v projekte Viac ako peniaze

      1. B trieda

    • BARS 2021
     • BARS 2021

      Do aktuálneho ročníka súťaže BARS, ktorú organizuje Slovenská akadémia vied, sa zapojili traja žiaci nášho gymnázia – Adam Miloš Dubovský (II.A), Kristína Spišiaková (II.C) a Michaela Straková (II.B).

      BARS 2021 bola vedomostná súťaž zameraná hlavne na biológiu a ekológiu, no aj na iné prírodovedné a spoločenské odvetvia. Jednotlivé úlohy sa skladali z teoretických a praktických častí. Jednou z praktických úloh bolo vysadenie neovocných stromov na poškodených územiach. Všetkým tímom sa dokopy podarilo vysadiť 1361 stromov, čo predstavuje menší les. My sme k tomuto výsledku prispeli výsadbou 9 stromov.

    • Spomienky na olympijský deň 2012-2019
     • Spomienky na olympijský deň 2012-2019

      Je to spomienka na učiteľov , ktorí organizovali olympijský deň, členov rady školy, rodičovské združenia a sponzorov , ktorí prispeli na tento športový sviatok na našej škole, ale tiež spomienka na bývalých žiakov nášho gymnázia. Niektorí z nich reprezentovali školu aj na medzinárodných športových súťažiach. V roku 2012 sa organizoval olympijský deň na štadióne s úvodnou olympijskou hymnou a nechýbal symbolický beh s olympijským ohňom a oficiálne otvorenie olympijského dňa ( gymnaziálnej olympiády ).Súťažilo sa v 12 netradičných športových disciplínach a pravidelnou súčasťou olympijského dňa bol vždy aktuálny vedomostný olympijský kvíz, ktorý absolvovali všetci žiaci. Tradične sa hral na ploche štadióna malý futbal učiteľov a žiakov. Súťaže prebiehali aj na viacúčelovom ihrisku starého gymnázia vo volejbale a basketbale. V roku 2018 sa zúčastnili nášho olympijského dňa

    • Pokračovanie tradície olympijského dňa
     • Pokračovanie tradície olympijského dňa

      Začiatky organizovania olympijského dňa na našom gymnáziusiahajú do roku 2012, keď sa prvýkrát organizoval olympijský deň na konci školského roku. Od roku 2012 sa organizoval olympijský deň každý rok s výnimkou minulého roku, keď boli žiaci doma na dištančnom vzdelávaní kvôli pandemickým opatreniam. Tento rok sa olympijský deň organizoval obmedzene po triedach, ako tomu bolo aj na hodinách telesnej a športovej výchovy , keď sme mohli využívať len vonkajšie prostredie. Preto sme si zvolili časovo dostupné priestory(cvičisko pri SOŠ služieb a lesníctva a športový areál Základnej školy J. Kollára na sídlisku Drieňová). Súťaže prebiehali formou netradičných športových disciplín, atletický trojboj člnkový beh, znožný trojskok a znožný päťskok, hod 2 kg plnou loptou a štafetové súťaže v basketbale a frisbee.Účasť žiakov bola veľmi dobrá, konečne si mohli schuti zašportovať. Účelom n

     • Pozorovali sme zatmenie Slnka

      Dňa 10. júna sme si mohli u nás na škole cez teleskop naživo pozrieť úkaz čiastočného zatmenia Slnka. Aj keď na území Slovenska bol len malý kúsok Slnka prekrytý, pre veľa žiakov a aj učiteľov to bolo zážitkom. Tento moment sa nám aj podarilo zachytiť:

      Kristína Spišiaková, II.C

    • Olympijský deň – beh na školách
     • Olympijský deň – beh na školách

      Na základe výzvy odboru školstva Úradu BBSK v spolupráci s Olympijským klubom Banská Bystrica sa Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici zapojilo a zorganizovalo Olympijský deň – beh na školách. Športové podujatie bolo realizované v dopoludňajších hodinách 23.06. 2021. Pandemická situácia však v našom okrese umožnila podujatie vykonávať s triedami len individuálnou formou.

    • Úspech v celoslovenskom finále finančnej olympiády
     • Úspech v celoslovenskom finále finančnej olympiády

      22. 6. 2021 sa uskutočnilo v Bratislave finále 9. ročníka finančnej olympiády. Skvelé tretie miesto získala naša škola vďaka Samuelovi Hloušekovi zo 4.B a Karolíne Lovčičanovej z 3.C triedy, ktorí postúpili do prvej dvadsiatky najlepších účastníkov z celého Slovenska a úspešne tak reprezentovali Gymnázium Andreja Kmeťa v náročnej konkurencii, keďže tento rok bolo zapojených rekordných takmer 6000 študentov. Gratulujeme k úspechu.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje