Navigácia

Sponzori školy

Streda 29. 3. 2017

Najbližšie udalosti

7. apríl 2017 - Deň narcisov 2017

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Harmonogram_zapisu.pdf

  K zápisu je potrebné priniesť si zápisný lístok, ktorý vydá uchádzačovi o štúdium príslušná základná škola.  Účasť zákonného zástupcu žiaka na zápise je nevyhnutná.

 • Uchadzaci_ktori_uspesne_vykonali_skusky - prijati.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa bude konať 4. apríla 2017 v priestoroch Gymnázia Andreja Kmeťa. Harmonogram zápisu bude zverejnený na webovej stránke školy.

 • Harmonogram prijímacích pohovorov - študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium - 28.3.2017

  Priebeh_Prijimacie_pohovory.pdf

  Priebezny_bodovy_zisk-vysledky_ZS_olympiady.pdf

 • Vážení rodičia a priatelia,

  Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou  o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

 • V termíne 21.3.2017-26.3.2017 sa vybraní študenti nášho gymnázia zúčastnia poznávacieho zájazdu do Anglicka (BATH). 

  V cene zájazdu je aj poistenie.

  201600097_Program__1_.pdf

 • Dňa 22. februára 2017 sa v priestoroch Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici uskutočnil dobrovoľný odber krvi Valentínska kvapka krvi,  organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

 • V krajskom kole olympiády v informatike, ktorá sa konala na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici sa po náročnom vyhodnotení teoretickej časti umiestnil v kategórii B na peknom druhom mieste náš žiak Matej Dudák z III.B triedy. Viac na www.oi.sk.

 • V piatok 10. 02. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola Olympiády v ruskom jazyku.

  Výsledky:
  Nela Kudriková 1C - kategória A1, IV miesto
  Ružena Chlustová 2C - kategória A2, I miesto
  Ondrej Hubinský 5B - kategória B1, II miesto
  Na celoštátne kolo - Bratislava 11-12.04.2017, postupuje z prvého miesta Ružena Chlustová.
  Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a gratulujeme.

 • V pondelok 13. februára 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici. V konkurencii obstáli výborne.
  Kategória A: Lenka Valachová (II.B) - 2. miesto
  Kategória B: Kristína Molnárová (III.C)- 1.miesto
                     postupuje do celoslovenského kola olympiády
                     Richard Floch (III.B)- 2 miesto  

  Kategória D: Karma Hasbach (I.C)-3. miesto                        

 • V povinnej súťažnej disciplíne „Sledovanie čiary a vyhýbanie sa prekážkam“ si súťažiace tímy na súťaž priniesli hotového naprogramovaného robota zo stavebnice Lego Mindstorms Education EV3/NXT. Úlohou tímov bolo zostaviť a naprogramovať robota tak, aby autonómne bez akejkoľvek pomoci prešiel čo najrýchlejšie stanovenú dráhu vyznačenú čiernou čiarou na bielej podložke, nezišiel z podložky a vyhol sa prekážke (plná plechovka Coca-Coly), ktorá bola položená na dráhe. Pri riešení úlohy mohli súťažiaci použiť akýkoľvek programovací jazyk.
  Získali sme druhé miesto, ale bola to hlavne zábava aj poučenie. Spoločná súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov TUZVO v programovaní a riadení robotov, ktorá sa konala 25.1.2017 mala dve súťažné disciplíny.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria