• Parkovanie počas DOD

      Upozorňujeme návštevníkov našej školy počas Dní otvorených dverí, že parkovanie osobných vozidiel v areáli školy je pre návštevníkov zakázané. Možnosť parkovania je na parkoviskách nákupných centier Lidl a Billa. (viď priložená mapka). Budova Gymnázia Andreja Kmeťa sa nachádza na okraji mesta smerom na Banský Studenec.

    • Harmonogram DOD - 6. a 7. december 2022
     • Harmonogram DOD - 6. a 7. december 2022

      8.00 – 8.30 h Prezencia, privítanie hostí

      8.30 – 8.55 h Príhovor riaditeľky školy

      PhDr. Renata Mikulášová

      Informácie o študijných odboroch, podmienkach prijatia, školskom vzdelávacom programe, profile absolventa

      Mgr. Miroslava Kováčová, výchovný poradca

    • Úspech našej žiačky
     • Úspech našej žiačky

      Kristina Spišiaková zo IV.C ešte nie je na svojej ceste na Mesiac. Namiesto toho pocestuje budúci rok do Belgicka.

      Po úspešnej prezentácii svojho projektu o mikrometeoritoch na "Festivale vedy a techniky AMAVET 2022", ktorý sa konal 7. a 8. novembra v Bratislave sa zúčastní na Science-Expo, ktoré sa uskutoční v belgickom meste Liege v apríli 2023. Na tomto podujatí sa stretnú mladí ľudia z celej Európy, aby si vymenili skúsenosti a zdieľali svoje myšlienky s profesionálnymi vedcami a verejnosťou.

    • Ocenenie študentov primátorkou mesta
     • Ocenenie študentov primátorkou mesta

      Pri príležitosti Dňa študentstva primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková ocenila úspešných stredoškolákov banskoštiavnických škôl. Súčasťou slávnosti bol aj zápis ocenených študentov do Pamätnej knihy mesta.

      Našu školu reprezentovali:

      Agáta Vargová, II.D

      Boris Šabík, V.B.

      Viktória Bujnová, V. B.

    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      Dňa 16.11.2022 sa konalo školské kolo ONJ. Do nasledujúceho okresného kola ONJ postupujú:

      kategória 2A: Chiara Riana Lepiešová II.D z 1 miesta a Nikola Kutniková II.C z 2. miesta,

      kategória 2B: Bruno Janek IV.A z 1.miesta a Lucia Benkovičová IV.C z 2.miesta.

      Touto cestou všetkým postupujúcim srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v nasledujúcom kole olympiády z NJ.

    • Výsledok školského kola olympiády v anglickom jazyku
     • Výsledok školského kola olympiády v anglickom jazyku

      Výsledok školského kola olympiády v anglickom jazyku

      Počas predchádzajúcich dní sa na GAK konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách a umiestenia žiakov sú nasledovné:

      KAT. 2A ( 1.,2. roč. klasické štúdium)

      1.Tomáš Ľupták (I.A)

      2. Juliana Dovcová (II.A)

    • Dni otvorených dverí
     • Dni otvorených dverí

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

      pozýva žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

      Deň otvorených dverí

      6. a 7. december 2022

      pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

      pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium

      Pre záujemcov bude pripravená prehliadka školy, vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity v prezentačných stánkoch.

     • Kariérový deň - Zručnosti budúcnosti

      Dňa 28. novembra 2022 sa pre žiakov a rodičov základných škôl uskutoční KARIÉROVÝ DEŇ - ZRUČNOSTI BUDÚCNOSTI.

      Naša škola sa akcie zúčastní. Pre návštevníkov budú pripravené súťaže a aktivity kariérovej výchovy, debaty s našimi študentmi o štúdiu, o aktivitách školy o možnostiach ďalšieho vysokoškolského pokračovania.

    • Burza stredných škôl
     • Burza stredných škôl

      Regionálne centrum kariéry organizuje v termíne od 21. novembra - 25. novembra 2022 online Burzu stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja.

      Naša škola sa na tejto akcii predstaví v utorok 22. novembra 2022 v popoludňajších hodinách.

    • Drama Fest
     • Drama Fest

      Dňa 10.11.2022 sme sa po druhýkrát zúčastnili na divadelnej súťaži v anglickom jazyku, ktorú organizovalo mesto Vrbové. Tohtoročnou úlohou bolo predstaviť dielo Stratenej generácie. My sme si vybrali The Great Gatsby od F. Scott Fitzgeralda, kde sme sa zamerali na stvárnenie hlavných postáv a predstavili sme vzťahy medzi nimi. Naše poňatie diela z 20. rokov 20.storočia, ktoré sa nazývalo aj Jazz Age, skončilo na 2.mieste spomedzi 7. predstavení rôznych gymnázií.

    • Naši žiaci znova medzi najlepšími
     • Naši žiaci znova medzi najlepšími

      Tri štyri miesta a maximálny počet bodov 80 v medzinárodnej súťaži Informatický Bobor získala v kategórii Junior Veronika Klajbanováz III.B triedy a v kategórii Kadet Ema Priwitzerová a Svetlana Šuleková z I.B a Daniela Marková z I.D triedy.

      Veľmi úspešní boli aj Kadeti Tomáš Markech a Daniela Staníková z I.C, Frederika Oslancová z I.B, Omar Ismail a Alica Petrášová z I.D.

    • Informatický Bobor 2022
     • Informatický Bobor 2022

      Tento týždeň prebehne už tradičná informatická súťaž iBobor (www.ibobor-online.sk), kde môžu naši žiacisúťažiť v medzinárodnej konkurencii a získať nielen diplom úspešného riešiteľa uznávaný na vysokých školách (vlani sa to podarilo až 67žiakom), ale aj príslušné ocenenie z informatiky a matematiky.Súťaží sa kedykoľvek v čase od 7.30 do 14:20 (posledné prihlásenie), súťaž trvá presne 40 minút a účasť v nej je dobrovoľná a bez poplatku.

  • Partneri

  • Zriaďovateľ školy

  • Prihlásenie


  •  

    

  •   

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje