Navigácia

Sponzori školy

Streda 19. 6. 2019

Najbližšie udalosti


18. jún 2019 - Genetické modifikácie - laboratórne cvičenia - Jesseniova lekárska  fakulta UK Martin

 

Organizacia_skolskeho_roka_2018(2).pdf

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Harmonogram 2.kola prijímacích skúšok - študijný odbor 7902J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

  Prijimacie_pohovory_-_harmonogram_sekcia_anglicko_-_slovenska.pdf

  Prijimacie_pohovory_-_harmonogram_sekcia_rusko_-_slovenska.pdf

 • Čo sme (ne)vedeli o Jánovi Bottovi

  Žiaci prvého ročníka nášho gymnázia mali možnosť schovať sa pred horúčavami do príjemne chladného Evanjelického kostola v Banskej Štiavnici. Bolo to 11. júna 2019. Keď sme sa usadili v kostolných laviciach, zaznel zvuk fujary a po nej prvé verše balady Žltá ľalia. Väčšina z vás si isto spomenie na autora tejto balady. Napísal ju Ján Botto a my sme si hudobno-slovným pásmom pripomenuli 190. výročie jeho narodenia.

  Dozvedeli sme sa, že Ján Botto bol príbuzným básnika Ivana Kraska. Najmladší štúrovský básnik Ján Botto sa zriekol tvrdého alkoholu a fajčenia už ako 16-ročný. Vyštudoval zememeračstvo, no prácu si hľadal len ťažko. Niekoľko rokov pôsobil aj v Banskej Štiavnici. V Banskej Bystrici sa uňho stretávala štúrovská mládež. No postupne strácal kontakt s priateľmi. Päťdesiatku vraj už nemal s kým oslavovať a k tomu všetkému sa objavili problémy so srdcom. To ho zradilo, keď mal 52 rokov.

 • Beseda o osobnosti Alžbety Gwerkovej- Göllnerovej

  Vo štvrtok 6. júna 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili zaujímavej akcie, ktorú pripravilo Slovenské banské múzeum. Jej zámerom bolo pripomenúť osobnosť Alžbety Gwerkovej- Göllnerovej a jej životný príbeh.

  Po prehliadke výstavy, ktorú pripravila kurátorka výstavy Iveta Chovanová, nasledovala diskusia žiakov s historikmi zo Slovenskej akadémie vied Gabrielou Dudekovou a Dušanom Kováčom, diskusným pásmom nás viedla dokumentaristka Anna Grusková.

  Ďakujeme za príjemné strávené dopoludnie, ktoré bolo pre nás veľmi inšpiratívne.

 • Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok do päťročného štúdia - študijný odbor 7902J 74 gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia anglicko - slovenská, sekcia rusko - slovenská, pre školský rok 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 18. júna 2019. Prihlášky prosíme zaslať na adresu gymnázia do 12. júna 2019.

 • Poznávací zájazd do Anglicka – Po stopách Shakespeara

  V dňoch 31.5.-5.6.2019 sme navštívili Anglicko. Cestovali sme síce niekoľko hodín, ale výlet dopadol super.

  Sobotu predpoludním sme dorazili do Londýna, kde na nás čakalo Natural History Museum, ktoré sa deťom neskutočne páčilo. Po prehliadke múzea sme si prešli historickou časťou, videli sme Westminster Abbey, White Hall, Big Ben a Houses of Parliament, London Eye a Buckingham Palace. Večer sme sa presunuli do hotela. Po raňajkách sme cestovali do Shakespearovho rodného mesta Stratford Upon Avon, navštívili sme jeho rodný dom, boli sme súčasťou divadelného predstavenia Shakespearovej hry Sen Noci Svätojánskej, do ktorej zapojili herci aj našich žiakov. Zvyšok dňa sme objavovali mesto, ktoré dýcha históriou a obdivovali sme typické tudorovské domy. Večer sme sa opäť presunuli do hotela. Ráno sme vyrazili do univerzitného mestečka Cambridge, kde sme sa plavili loďkami v sprievode anglických študentov. Mali sme možnosť precvičiť si svoju angličtinu počas celej plavby. Poobede sme navštívili úžasné historické mestečko Ely, kde sme obdivovali druhú najväčšiu katedrálu. Bolo to niečo prekrásne! Večer sme sa išli ubytovať a na ďalší deň späť do Londýna, kde sme pokračovali v prehliadke hlavného mesta. Začali sme prehliadkou The British Museum, Oxford Street, a potom sme pešo prešli cez Piccadilly Circus na Trafalgar Square smerom k Big Ben. Tam nás čakal autobus a vyrazili sme domov.

 • Slávnostné  odovzdávanie maturitných vysvedčení a oceňovanie absolventov

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa dňa 24. mája 2019 rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 20. mája 2019 do 22. mája 2019 absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

  Štúdium v školskom roku 2018/2019 ukončilo 17 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 55 žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

  Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov a známych. Jej súčasťou bolo aj udeľovanie rôznych ocenení za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie aktivity, umiestnenia vo vedomostných ako aj v športových súťažiach, za zapojenie sa do rôznych projektov, teda za aktívny pozitívny prínos do života školy počas celého štúdia.

 • Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže

  Dňa 23. mája 2019 sa pod záštitou Slovenského Červeného kríža v Banskej Štiavnici uskutočnila Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže zameraná na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

  V súťaži sa overovali nielen pohotovosť, schopnosť reagovať na vzniknutú situáciu, praktické zručnosti v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci ale aj poznatky teoretické a znalosti z dejín Červeného kríža. Súťaž sa realizovala v roku keď Slovenský Červený kríž si pripomína 100 rokov svojho pôsobenia.

  Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení:

 • Výmenný pobyt v Holandsku

  V čase od 4. do 12. mája sme sa skupinka 22 ľudí zúčastnili výmenného pobytu v Holandsku, v malom mestečku Middelharnis. Aj keď pobyt trval len týždeň, videli sme mnoho pekných miest, naučili sa zopár nových vecí, a najmä spoznali nových, skvelých ľudí.

  Celé dobrodružstvo začalo už v sobotu, v Banskej Štiavnici, odkiaľ sme sa vydali na dlhú, nie až tak príjemnú cestu, no po 20-tich hodinách sme konečne dorazili na miesto stretnutia s našimi hostfamilies. Mnohí z nás sa prvého stretnutia s našimi dvojicami obávali, keďže sme sa videli prvýkrát v živote, no po pár trápnych minútach nesmelého zoznamovania išlo všetko tak, ako malo. Prvý večer každý strávil so svojou rodinou a doprial si poriadny spánok po náročnej ceste.

 • Pozvánka - Slávnostné vyraďovanie absolventov

  V zastúpení budúcich absolventov školy srdečne pozývame ich rodičov, priateľov a známych na slávnostné vyraďovanie absolventov, spojené s odovzdávaním maturitných vysvedčení.

  Pozvanka_-_rozlucka_s_absolventmi_2019.pdf

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria