• RoboSum 2022
     • RoboSum 2022

      Keď si prezriete novinky na našej stránke, dozviete sa, že žiaci našej školy sú veľmi šikovní, zapájajú sa do širokej škály aktivít a boli v tomto školskom roku veľmi úspešní v rôznych súťažiach. Veľmi radi by sme takto na záver školského roka pochválili ešte s jedným vynikajúcim výsledkom. Nicolas Slezák a Filip Ivanič z 1.A triedy sa už niekoľko rokov venujú robotike a svoje skúsenosti a šikovnosť v oblasti robotiky zúročili v robotickej súťaži RoboSum 2022, ktorá sa konala vo Fiľakove. V tejto medzinárodnej súťaži sa zišlo spolu 17 tímov, z toho tri boli z Maďarska. Keď sme vám písali cez prostredie edu, aby ste im držali palce, lebo konkurencia je veľká, veru, vaše lajky, povzbudenia a samozrejme ich skvelá príprava zabrali dokonale. V sále, v ktorej to chvíľami vyzeralo ako v športovej aréne súperili medzi sebou vždy dvojice naprogramovaných robotov o to, kto koho skôr vytlačí z kru

    • Matematický klokan 2022
     • Matematický klokan 2022

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan, do ktorej sa na Slovensku v tomto ročníku zapojilo celkom 62544 žiakov základných a stredných škôl. S potešením musíme skonštatovať, že sme spokojní nielen s početnou účasťou (79 riešiteľov), ale najmä s výsledkami, ktoré naši žiaci dosiahli. Zapojili sa všetky ročníky, súťažili sme v troch kategóriách: Kadet9, Junior G12 a Junior G34.

    • Výzva pre záujemcov gymnaziálnej olympiády 2022
     • Výzva pre záujemcov gymnaziálnej olympiády 2022

      Dňa 27. 6. 2022 sa uskutoční vo veľkej telocvični už tradične športový deň – gymnaziálna olympiáda v športových súťažiach mix- volejbal, mix- florbal, mix-streetbal, mix-futsal, mix -bedminton a mix-stolný tenis. Súťažiť môžu miešané chlapčenské a dievčenské družstvá bez rozdielu ročníkov.

      Čaká vás sladká odmena s občerstvením a na záver propagačné materiály na podporu konania Európský mládežnícky olympijský festival EYOFv Banskej Bystrici júl 2022.

    • Gymnazisti na plaveckom kurze v Chorvátsku
     • Gymnazisti na plaveckom kurze v Chorvátsku

      Myšlienka plaveckého kurzu bola živá zo strany pani riaditeľky nášho gymnázia už pred dvoma rokmi, keď jej to navrhol rodič prepravnej spoločnosti a prevádzkovateľ hotela Belveder v Chorvátsku , ale v dôsledku pandémiecovid-19 nebola uskutočnená. V piatok večer 3. 6. 2022 prišiel deň odchodu 52 žiakov 1. A,B,C,D na plavecký kurz. Cesta na ostrov Pag v Chorvátsku trvala 12 hodín.Po ubytovaní na hoteli Belveder sa žiaci oboznámili so sobotňajším programom a nasledoval poobedný odpočinok po nočnej ceste. Pred večerou sme sa osviežili kúpaním v mori, teplota mora bola príjemná- 24 stupňov .Po večeri bol spoločenský program zameraný na zoznámenie sa žiakov, kde sa každý predstavil. Po nedeľných raňajkách žiaci absolvovali jeden a polhodinovú turistiku na opačnú stranu ostrova Pag. Poobede bolo metodický výcvik s poučením o bezpečnosti pri plaveckom výcviku,potom nasledovalo

    • Vyčistime si naše okolie
     • Vyčistime si naše okolie

      Projekt pod názvom Pure Nature Day vznikol s cieľom pomôcť prírode a zbaviť ju odpadkov, ktoré sa v nej nachádzajú vinou ľudí. Zapojili sa skupiny z celého Slovenska a tak sa počas jedného víkendu vyzbieralo 2300 kg smetí. Po prvý krát sa zapojili aj rôzne slovenské školy, učitelia a žiaci.
      Na podnet žiačky Terezy Slanej z 1.B sa v máji do tohto projektu zapojilo aj naše gymnázium. V piatok ráno sa skupina 36 žiakov a dve učiteľky vybrali do ulíc Banskej Štiavnice a dôkladne prečesali širšie okolie gymnázia. Okrem úctyhodného úlovku, 185kg smetí, sme si z tejto školskej akcie priniesli aj veľa dojmov a postrehov.
      Zberu odpadu som sa zúčastnila najmä kvôli tomu, že si myslím, že je veľmi dôležité ochraňovať prírodu a udržiavať naše okolie neznečistené.
      Páčilo sa mi, že sa na našej škole konečne zorganizovalo niečo takéto a myslím si, že by sa to malo robiť častejšie. Prekvapilo ma, koľko

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení spojené s oceňovaním absolventov
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení spojené s oceňovaním absolventov

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa dňa 3. júna 2022 rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 30. mája 2022 absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole. Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov, známych a spolužiakov z nižších ročníkov.

    • 2. kolo prijímacích skúšok na školský rok 2022/2023
     • 2. kolo prijímacích skúšok na školský rok 2022/2023

      Vzhľadom na naplnenie určeného počtu žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 v študijnom odbore 7902J gymnázium a 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, sekcia slovensko- anglická, Vám oznamujeme, že druhé kolo prijímacích skúšok sa nebude konať.

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

      V dňoch 9. a 10. júna 2022 sa bude na pôde GAK konať zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 (účasť rodičov je vítaná, účasť žiakov nepovinná).

      9. jún 2022 o 13,00h - študijný odbor 7902J gymnázium, 4 - ročné štúdium

      10. jún 2022 o 10,00h - študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, sekcia anglicko- slovenská, 5 - ročné štúdium

    • Chlapci víťazi vo florbale a malom futbale
     • Chlapci víťazi vo florbale a malom futbale

      V utorok 10. mája 2022 sa uskutočnilo vo veľkej telocvični okresné kolo 5 stredných škôl vo florbale chlapcov. Prvý zápas sme hrali proti SOŠ S. Mikovíniho, nad ktorou sme vyhrali 2:0 . V druhom zápase sme zvíťazili 6:0 nad Katolíckou spojenou školou z Banskej Štiavnice. V treťom zápase sa proti nám postavili SOŠ lesnícka nad ktorou sme vyhrali 4:2. Posledný zápas bol rozhodujúci o víťazovi turnaja. Po prvom polčase bola remíza 1:1. Rozhodnutie prišlo v posledných dvoch minútach zápasu , keď sme dali za sebou dva góly do súperovej bránky a rozhodlo sa o víťazovi okresného kola vo florbale. Gymnázium Andreja Kmeťa úspešne reprezentovali: Filip Janík z 1. C, Juraj Jurica z 2. A ,Samuel Macharik z 2. A , Filip Nikolaj z 2. A, Maroš Orolin z 2. A. Rastislav Slocík z 3.C, Matej Balciar z 3. C, Radovan Bešina z 3. D, Juraj Žúbor z 2. C, Matej Szelle zo 4. B, Boris Šabík zo 4. B.

    • Úvaha Moja káva získala 2. miesto na Slovensku
     • Úvaha Moja káva získala 2. miesto na Slovensku

      „Prijať sa je dôležité na to, aby sme dokázali pracovať s vlastnosťami, ktoré chceme zmeniť. ... Som si ich vedomá a na základe toho pripravená na ich utíšenie. Nech v mojom živote nie sú také hlučné. Prajem si, aby som bola tá, ktorá bude veciam vo svojom živote pridávať alebo uberať na hlasitosti.“

  • Partneri

  • Zriaďovateľ školy

  • Prihlásenie


  •  

    

  •   

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje