Navigácia

Sponzori školy

Piatok 22. 2. 2019

Najbližšie udalosti


21. február 2019 - III. A, IV. B, IV. C - Informácia o význame darcovstva krvi - SČK


26.február 2019 - Valentínska kvapka krvi


1. marec 2019 - cvičný test - bilingválna forma štúdia


1. marec 2019 - školské kolo SOČ


Organizacia_skolskeho_roka_2018-2019(1).pdf

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Cvičný test na overenie špeciálnych schopností

  Harmonogram cvičného testu na overenie špeciálnych schopností pre uchádzačov o 5-ročné bilingválne štúdium

  • sekcia slovensko- anglická
  • sekcia slovensko - ruská

  Termín konania: 1. marec 2019

  Harmonogram:

  12,30h - 13,00h - registrácia uchádzačov

  13,00h - 13,10h - úvodné informácie

  13,10h - 14,40h - testovanie

  Poznámka: Cvičného testu sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí sa na uvedené odbory riadne prihlásili v termíne do 28.2.2019

 • Cvičný test

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici ponúka záujemcom o bilingválnu formu štúdia, sekcia slovensko - anglická, sekcia slovensko - ruská, absolvovať cvičný test na overenie špeciálnych schopností.

  Termín: 1. marec 2019 o 12,30h

  V prípade záujmu sa prihláste formou nižšie uvedenej návratky. Nahlasovanie akceptujeme do 24.2.2019.

  Cvičného testu sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí sa na uvedený odbor riadne prihlásia. Vyplnenie návratky bude škola akceptovať ako záväznú prihlášku na cvičný test.

 • Darujte nám 2 % z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

  Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

 • Lyžiarsky kurz 2. ročníka na Donovaloch

  Lyžiarsky výcvik čaká na všetkých žiakov druhých ročníkov, tento rok sme nimi boli my.

  Dvoma autobusmi sme v nedeľu 27.1. dorazili na Donovaly, konkrétne do hotela Vesel. Vracali sme sa vo štvrtok 31.1. Pedagogický dozor (rešpekt im) nám robili naši učitelia - p. Zimanová, p.Šajbanová, p. Halan, p.Konečný a p.Melicherčík.

  Na svahu sme sa rozdelili do skupín medzi našich učiteľov –p. Melicherčíka a p.Konečného a inštruktorov - Terku a Michala. A nemôžem zabudnúť ani na pána učiteľa Halana, ktorý síce neviedol žiadnu skupinu, ale lyžoval spolu s nami ako o dušu.

 • Na základe výsledkov školského kola BIO postupujú do krajského kola nasledovní žiaci:
  Kategória A : Boris Buzalka 4. A, Barbora Sombathyová 4.A
  Kategória B : Jakub Kružliak 2. A, Anežka Hubačová 2. A
  Krajské kolo sa uskutoční 26. a 27. marca v Banskej Bystrici.
  Víťazom školského kola srdečne blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole súťaže.

 • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 13. 2. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naším žiačkam Ele Gatialovej z V.B a Barbore Fričovej z IV.B sa podarilo získať 1. miesto vo svojich kategóriách 2C2 a 2C1. K tomuto úspechu im gratulujeme a budeme im držať palce pri reprezentovaní našej školy v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať 26.-27. marca v Bratislave.

 • Novinka na Gymnáziu Andreja Kmeťa

  Gymnázium Andreja Kmeťa od 1.septembra 2019 ponúka štúdium v dvoch bilingválnych sekciách:

  • slovensko - anglická
  • slovensko - ruská - s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie. Vedomosti z ruského jazyka sa na prijímacej skúške neoverujú.
 • English idioms

  Dňa 30.1.2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž zameraná na anglické idiomy, frázy a slang. Študenti si vyskúšali použitie idiomov a slangu v písanej a ústnej forme.

  Výsledky súťaže English Idiom and Slang Competition: 1.miesto Šimon Mikeš I.C, 2.miesto Katarína Šálková V.B a 3.miesto Jakub Navrátil IV.C. Gratulujeme :)

 • Vo štvrtok 17. 1. 2019 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentoval Martin Doskočil z II.C triedy. V kategórii 2A obsadil 1. miesto a postupuje do krajského kola, do ktorého mu prajeme veľa úspechov.

 • 16. 1. 2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Aj tento rok sa naším žiakom podarilo obsadiť prvé miesta v nasledujúcich kategóriách:

  Kristián Samuel Slezák z II.A zvíťazil v kategórii 2A, Richard Žember z III.A získal 1. miesto v v kategórii 2B a Ela Gatialová z V. B obsadila 1. miesto v kategórii 2C2.

  Všetkým víťazom blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 13.2.2019 v Banskej Bystrici.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria