Navigácia

Sponzori školy
Streda 26. 9. 2018

Najbližšie udalosti25.9.2018- FLiP - Financial live park , ERSTE BANK, Viedeň


28.9.2018 - Noc výskumníkov  2018, Banská Bystrica


 

6.9.2018 - Gymnaziálna šifrovačka

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov - pozvánka

  Europsky_den_jazykov.pdf

 • Dňa 21.septembra 2018 o 15,00h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia s nasledujúcim programom:

  • Správa o hospodárení za školský rok 2017/18
  • Schválenie rozpočtu na školský rok 2018/19
  • Rôzne

  Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

 • V piatok 28.9. sa v našom meste začne festival pouličného divadla Amplión. Naši žiaci sa zapoja ako dobrovoľníci, no aj ako diváci. Kremnické divadlo v podzemí pre nich pripravilo zážitkovú exkurziu retro kabrioautobusom po Štiavnici s názvom Exkurzia do neSlobody.O 10:00 ich herci humornou formou prevedú dobou minulou. O 14:00 je rovnaká akcia pripravená aj pre pedagógov. Záujemcovia z iných škôl nás môžu kontaktovať. Ste vítaní!

 • Dňa 13.9.2018 sa žiaci tried III.A,B,C a IV.B,C zúčastnili zdravotno–výchovnej aktivity zameranej na zvýšenie informovanosti o škodlivých účinkoch alkoholu počas tehotenstva, konkrétne o fetálnom alkoholovom syndróme ako aj o účinkoch a nástrahách alkoholu vo všeobecnosti. Podnetom pre túto aktivitu bol „Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme“, ktorý sme si pripomenuli 9. septembra. Aktivita bola garantovaná RÚVZ v Žiari nad Hronom.

  Zuzana Lasáková, IV.C

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 sa uskutoční dňa 3.septembra 2018 (pondelok) o 8.00h v priestoroch auly.

  Po slávnostnom otvorení žiaci 1.ročníkov budú mať triednické práce do 12.00h. Je potrebné, aby si so sebou priniesli prezúvky a písacie potreby. Žiaci ostatných tried pôjdu domov.

  V utorok 4.septembra 2018 sa vyučovanie začne o 7.45h.

 • Pokračovaním olympijského dňa s Gymnáziom L. Stöckela Bardejov bol športový deň, ktorý sa konal 27.6.2018 v súťažiach streetball, mix volejbal, futsal a florbal. Väčšina žiakov sa zapojila do všetkých súťaží, čo bolo veľmi náročné na kondíciu, ale pocit zo súperenia dodával súťažiacim energiu pokračovať v ďalších súťažiach. Na záver všetkých športových súťaží boli všetci účastníci ocenení suvenírmi olympijského dňa.

  Mgr. Bohuslav Melicherčík Foto: Viktória Bitušíková

 • Dňa 19.6.2018 sa na našej škole konal Olympijský deň, ktoréha sa okrem našich žiakov zúčastnili aj žiaci bardejovského gymnázia. Súťažili s našimi žiakmi v mix- volejbale v ktorom naši žiaci zvíťazili 2:1 na sety, vo futsale zvíťazili chlapci našho gymnázia 10:6. Na záver boli najlepší športovci dekorovaní medailami olympijského dňa. Športové nasadenie na obidvoch stranách v súťažiach prispelo k výbornej nálade a spokojnosti športovcov a divákov. Všetci zúčastnení si odniesli pekné spomienky s nádejou na pokračovanie v budúcom školskom roku.

 • Už niekoľko školských rokov je jeden deň v júni venovaný prezentáciám ročníkových prác žiakov 3. ročníkov pred odbornými komisiami.

  Projektový deň 2018 je projekt orientovaný na žiakov tretích ročníkov v oboch formách štúdia, ktorí v danom školskom roku majú povinnosť vypracovať a následne pred odbornou komisiou a spolužiakmi prezentovať ročníkovú prácu.

  Tému ročníkovej práce si žiaci môžu zvoliť z ponuky tém, ktoré zadávajú jednotlivé predmetové komisie, alebo môžu spracovávať problematiku podľa vlastného výberu po dohovore s vyučujúcimi.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria