• Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      Koľko jazykov vieš, ...

      Bez komunikačného prostriedku si len ťažko môžeme predstaviť komunikáciu. „Národ práve tak ako jednotlivec, prejavuje jazykom svoje najhlbšie vnútro, v jazyku takpovediac stelesňuje svojho ducha,“ tvrdil Ľudovít Štúr.Naša škola si opäť pripomenula jazykovú rôznorodosť Európy v rámci Európskeho dňa jazykov 26. septembra 2023.

    • Informácia o plaveckom výcviku
     • Informácia o plaveckom výcviku

      Vážení rodičia žiakov prvých ročníkov,

      na základe informácie o plaveckom kurze, ktorú ste dostali na piatkovom rodičovskom združení, Vám posielame základnú informáciu o jeho organizácii.

      Miesto: Mestečko Novigrad (Zadarská riviéra, severná Dalmácia)

      Ubytovanie: hotelové apartmány pre 4 - 5 žiakov. Hotel sa nachádza priamo na pláži.

    • Plenárne rodičovské združenie
     • Plenárne rodičovské združenie

      Dňa 22. septembra 2023 o 15.00 h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia s nasledujúcim programom:

      • Správa o hospodárení za školský rok 2022/23
      • Schválenie rozpočtu na školský rok 2023/24
      • Rôzne

      Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční 4. septembra 2023 o 8. 00 h v aule Gymnázia Andreja Kmeťa.

      Žiaci si so sebou prinesú prezuvky, písacie potreby a žiaci prvého ročníka fotografiu na ISIC kartu, v prípade, že ju ešte neodovzdali na sekretariáte školy.

    • Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže – školský bufet
     • Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže – školský bufet

      Lehota podávania súťažných návrhov: 11.8.2023 do 12,00 hod.
      Vyhodnotenie súťaže: 14.8.2023 o 10,00 hod.
      Do obchodnej verejnej súťaže sa zapojil jeden záujemca. Komisia po preštudovaní predložených
      materiálov vyhodnotila, že záujemca splnil kritériá hodnotenia. Úspešným uchádzačom súťaže sa
      stala:

      Lívia Adamová, SNP 1562/1, 969 01 Banská Štiavnica.

    • Oznam
     • Oznam

      V dňoch 30. - 31. augusta 2023 v čase od 07:00 do 13:00 hod. si môžu žiaci našej školy prísť potvrdiť žiadanky na preukaz na dopravu, prípadne prevziať potvrdenie o návšteve školy. Potvrdenia sa vydávajú u informátorky školy.

      Žiaci 1. ročníkov dostanú ISIC preukaz v prvý školský deň.

    • Plavecký kurz Chorvátsko - Pag
     • Plavecký kurz Chorvátsko - Pag

      Po druhýkrát sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili na konci školského roku plaveckého kurzu na ostrove Pag v Chorvátsku. Zúčastnilo sa ho 74 žiakov prvého ročníka v dňoch od 17. 6. do 25. 6. 2023. Plavecký kurz bol realizovaný ako plánovaný plavecký výcvik podľa Štátneho vzdelávacieho programu. Počasie nášho pobytu pri mori bolo ideálne, teplota vody 24 stupňov a počasie od nedele do piatku skoro bez obláčika. Žiaci sa zdokonaľovali v plaveckých spôsoboch prsia, kraul a znak s doskou a bez dosky. Okrem toho boli zaradené kondičné cvičenia na horné a dolné končatiny, brucha a chrbát. Nechýbala turistika a celodenný fakultatívny výlet loďou okolo ostrova Pag s kúpaním v mori a výdatným obedom na lodi. Strava bola celodenná: raňajky, obed, večera. Po večeri býval spoločenský zábavný program, každý deň ho pripravovala iná trieda.

    • Mladý digitálny Európan 2023
     • Mladý digitálny Európan 2023

      14 žiakov našej školy sa zúčastnilo súťaže Mladý digitálny Európan 2023 (MDE 2023).

      O súťaž bol veľký záujem, v školskom kole sa zúčastnilo 161 škôl a 2 183 žiakov 2. a 3. ročníka stredných škôl, resp. ekvivalentných ročníkov viacročných gymnázií z celého Slovenska.

      Test prostredníctvom tridsiatich rôzne náročných úloh mapoval znalosti žiakov z oblasti histórie a súčasnosti Európskej únie. Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 65,33 %.

    • Projektový deň 2023  na Gymnáziu Andreja Kmeťa
     • Projektový deň 2023 na Gymnáziu Andreja Kmeťa

      Už niekoľko školských rokov je jeden deň v júni venovaný prezentáciám ročníkových prác žiakov 3. ročníkov. V tomto školskom roku to bolo 14. júna 2023.

      Projektový deň je projekt orientovaný na žiakov tretích ročníkov v oboch formách štúdia, ktorí v danom školskom roku majú povinnosť vypracovať a následne pred odbornou komisiou a spolužiakmi prezentovať ročníkovú prácu.

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení spojené s oceňovaním absolventov
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení spojené s oceňovaním absolventov

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa dňa 2. júna 2023 rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 29. mája 2023 absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

      Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov, známych a spolužiakov z nižších ročníkov.

  • Partneri

  • Zriaďovateľ školy

  • Prihlásenie

   • INEKO

   • Sme druhé najlepšie gymnázium

    v kraji

          Gymnázium Andreja Kmeťa

    „Škola s výbornými výsledkami žiakov“

    2. miesto v Banskobystrickom kraji

    29. miesto  na Slovensku

     


  •  

    

  •   

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje