Navigácia

Sponzori školy
Sobota 19. 1. 2019

Najbližšie udalosti


27.1.2019 - 31.1.2019 - Lyžiarsky výcvik - žiaci 2.ročníka


Organizacia_skolskeho_roka_2018-19.pdf

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Novinka na Gymnáziu Andreja Kmeťa

  Gymnázium Andreja Kmeťa od 1.septembra 2019 ponúka štúdium v dvoch bilingválnych sekciách:

  • slovensko - anglická
  • slovensko - ruská - s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie. Vedomosti z ruského jazyka sa na prijímacej skúške neoverujú.
 • Cvičný test

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici ponúka záujemcom o bilingválnu formu štúdia, sekcia slovensko - anglická, sekcia slovensko - ruská, absolvovať cvičný test na overenie špeciálnych schopností.

  Termín: 1. marec 2019 o 12,30h

  V prípade záujmu sa prihláste formou nižšie uvedenej návratky. Nahlasovanie akceptujeme do 24.2.2019.

  Cvičného testu sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí sa na uvedený odbor riadne prihlásia. Vyplnenie návratky bude škola akceptovať ako záväznú prihlášku na cvičný test.

 • Bližšie informácie v ľavom menu Žiaci - preukaz ISIC

 • Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok

  Kolektív Gymnázia Andreja Kmeťa želá všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy príjemné prežitie vianočných sviatkov, nový rok 2019 plný zdravia, úsmevu, porozumenia a splnených želaní.

 • Vianočný program

  Dňa 21.12.2018 organizovali žiaci našej školy vianočný program, ktorého ceľom bolo priblížiť čaro a podstatu Vianoc, a to formou krátkeho divadelného predstavenia v anglickom jazyku a vianočnými piesňami.

 • Koláčik šťastia

  Nie každý má to šťastie tráviť adventný čas v kruhu rodiny. Sú ľudia, ktorí sa neponáhľajú nakupovať vianočné darčeky do nákupných centier, aj keď by veľmi chceli. Prečo? Lebo ich zdravotný stav im to neumožňuje. Ide o klientov Domova Márie v Banskej Štiavnici. Ani tento rok sme na nich nezabudli. Boli nám vďační za vianočné piesne i báseň. Potešili ich aj moravské koláčiky, ktoré napiekli v pekárni Anton Antol. Veľké poďakovanie patrí nielen spomínanej pekárni, ale aj našim gymnazistom Vojtechovi Ilčíkovi z II. C a Michalovi Sásikovi zo IV.A

 • Ako každý rok aj v tomto školskom roku naša škola privítala záujemcov o štúdium na našej škole – teda žiakov 9. a 8. ročníkov základných škôl a ich rodičov.

  Počas Dňa otvorených dverí 2018, ktorý bol realizovaný pre oba študijné odbory – teda pre štvorročné štúdium a štúdium bilingválne – sme privítali na pôde našej školy žiakov spolu s rodičmi z 52 rôznych základných škôl z blízkeho okolia ale aj zo vzdialenejších regiónov.

  V tento deň mali návštevníci možnosť zoznámiť sa nielen s priestormi školy, so študijnými odbormi, podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským vzdelávacím programom a aktivitami školy. Žiaci a ich rodičia mali možnosť zúčastniť sa niekoľkých otvorených vyučovacích hodín a tak vidieť vyučovanie na anglicky vyučovaných predmetoch alebo na hodinách vyučovaných v slovenskom jazyku. Zároveň sa naši návštevníci oboznámili aj s mimovyučovacími aktivitami – predovšetkým poznávacími exkurziami do zahraničia, prácou v programe Erasmus+ ako aj výmennými pobytmi.

 • Dňa 27. 11. 2018 sa naše žiačky Klára Snitková z II.B, Natália Javorková z III.C a Zuzana Lasáková z IV.C zúčastnili semináru Putovanie odpadov, ktoré organizoval úrad Banskobystrického samosprávneho kraja pre žiakov stredných škôl. Na seminári žiačky získali predstavu o tom koľko a aký typ odpadu stredoškoláci denne vyprodukujú, oboznámili sa so súčasnými možnosťami nakladania s odpadmi, ako aj s možnosťami eliminácie odpadov v dennej praxi a boli upozornené na globálne súvislosti a problémy, ktoré sa odpadov týkajú. Následne si zúčastnené žiačky pripravili prezentáciu vo svojich triedach, aby sa so svojimi novonadobudnutými poznatkami zo semináru mohli podeliť aj so svojimi spolužiakmi. Na seminári sme obdržali aj rôzne materiály a plagáty s touto tematikou, ktoré sme rozmiestnili po škole ku nádobám na recyklovanie, aby všetci žiaci našej školy mali lepší prehľad o tom, čo patrí a čo nepatrí do jednotlivých nádob, čím chceme prispieť k dôkladnejšej separácií a recyklovaniu odpadov na našej škole.

 • Olympiáda v Španielskom jazyku

  V piatok 30. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v španielskom jazyku. Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií a súťažilo štrnásť žiakov.

  V kategórii A sa umiestnili na postupových miestach: Bibiána Furáková II.B - 1. miesto, Alžbeta Branická - 2. miesto.

  V kategórii B sa umiestnili na postupových miestach: Martin Matej III.B - 1. miesto, Natália Spodniaková III.C - 2. miesto.

  V kategórii C sa umiestnili na postupových miestach: Lenka Valachová IV.B - 1. miesto, Júlia Hudáková IV.B - 2. miesto.

 • 26. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“), v ktorej zapojení 17 –roční žiaci z II.B, II.C., III.B a III.C triedy mali možnosť uplatniť a zmerať si svoje jazykové vedomosti a zručnosti pri preklade textu z anglického do slovenského jazyka. Cieľom tejto súťaže je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom, ale aj inšpirovať a motivovať žiakov k tomu, aby pokračovali v ďalšom štúdiu jazykov.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria