Navigácia

Sponzori školy
Štvrtok 18. 10. 2018

Najbližšie udalosti


17.-18.október - Dni Andreja Kmeťa


23.október - Stredoškolák - servis profesijných informácií pre žiakov ZŠ a ich rodičov, Zvolen


Organizacia_skolskeho_roka_2018_-2019.pdf

6.9.2018 - Gymnaziálna šifrovačka

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Prvá gynekologická prehliadka (First Gynaecological Consultation)

  Dňa 10. októbra 2018 zavítali na našu školu študenti Jesseniovej lekárskej fakulty z Martina, ktorí sú členmi Slovenskej asociácie študentov medicíny, aby v spolupráci s Ligou proti rakovine zrealizovali na našej škole projekt FGC tour 2018 „Medici za zdravie žien“ .

  Projekt bol určený pre dievčatá 1. ročníkov, realizovaný bol metódou PEER TO PEER, čiže rovný s rovným. Táto metóda využíva interaktívne techniky odovzdávania informácií a rozvoj schopností, motiváciu, techniky team-buildingu a divadelné techniky.

 • Európska noc výskumníkov 2018

  Posledný septembrový piatok, 28.9.2018, bol pre nás, prvákov, úplne iný ako bežný vyučovací deň. Ako jedna veľká študentská rodina sme sa spoločne vybrali do Banskej Bystrice na exkurziu vedy a inovácií s názvom „Európska noc výskumníkov“.

  V priestoroch nákupného obchodného centra Europa SC nás už od rána čakali vedecké stánky a prezentácie viacerých škôl a inštitúcií ako napríklad: Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, (ďalej UMB BB) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky... Úlohou každého študenta bolo zúčastniť sa jednej ľubovoľnej prezentácie (v našom prípade to bola prezentácia s témou potravinárstva: Káva – kamarát alebo nepriateľ?, prezentujúci: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Ing. Eva Ivanišová, PhD.) a následne navštíviť minimálne desať vedeckých stánkov ako boli napríklad: Máme radi ekonómiu (prezentujúci: Ekonomická fakulta/Výskumné a inovačné centrum UMB BB), Moje srdce bije pre geografiu (prezentujúci: Fakulta prírodných vied/Katedra geografie a geológie UMB BB), Čo sa deje v tlmočníckej kabíne? (prezentujúci: Filozofická fakulta/Katedra germanistiky UMB BB), Simulátor prevrátenia vozidla (prezentujúci: SPŠ dopravná Zvolen), Ice Age 2 v Tatrách (prezentujúci: Ústav vied o Zemi/Slovenská akadémia vied), Inovujeme.sk (prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra).

 • Škola – základ života

  Šťastie? Čo je šťastie? Muška iba zlatá! Kto by nepoznal túto známu filmovú hlášku? Naši žiaci i pedagógovia si ju vypočuli v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

  Aj keď komédia Škola-základ života znela v slovenskom jazyku, tí starší pamätníci (väčšinou učitelia) si určite všimli nápadnú podobnosť tohto divadelného predstavenia s kultovými českými filmami o večnom boji medzi žiakmi a učiteľmi. Divadelné javisko sa zmenilo na triedu neposlušných sextánov, neskôr na zborovňu, na chvíľu aj na tenisové ihrisko. Príjemným oživením známeho príbehu boli piesne od rôznych slovenských interpretov. Najemotívnejšou piesňou bola jednoznačne tá posledná.

 • Opäť sme boli vo FLiP-e vo Viedni

  Dňa 25. septembra 2018 sme opäť tak ako v minulom školskom roku navštívili FLiP vo Viedni. Tohto jedinečného projektu finančného vzdelávania mali možnosť sa zúčastniť žiaci z III. C, II. B a III. B triedy.

  Projekt FLiP - Financial Life Park je jedinečný projekt finančného vzdelávania materskej skupiny Erste, do ktorej patrí aj Slovenská sporiteľňa. Je umiestnený na prízemí viedenskej centrály Erste Bank - v Erste Campus. V tomto priestore je pre návštevníkov pripravená interaktívna výstava o rozlohe 1500 m2, ktorá ponúka kombináciu digitálnej a multimediálnej prezentácie finančných znalostí , s ktorými sa návštevníci oboznamujú interaktívnym spôsobom s prvkami hry.

 • Žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici spolu so svojimi pedagógmi rozhodli na týždeň opustiť tradičné školské lavice a dať prednosť zážitkovému vyučovaniu. A zážitkov bolo naozaj dosť.

  V pondelok 10. septembra náš autobus vyrazil z Banskej Štiavnice a v utorok sme už boli v Paríži v Notre-Dame. Ide o nádhernú gotickú katedrálu, kde bol korunovaný Napoleon I. za cisára. Je známe, že Napoleon si sám vyložil na hlavu korunu, ktorú si zobral z rúk pápeža Pia VII. Do tejto katedrály umiestnil známy francúzsky spisovateľ Victor Hugo dej románu Chrám Matky Božej v Paríži o krásnej Esmeralde a hrbáčovi Quasimodovi. Údajne tak urobil aj preto, aby dal podnet na rekonštrukciu katedrály, ktorá bola v 19. storočí veľmi potrebná.

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov - pozvánka

  Europsky_den_jazykov.pdf

 • Dňa 21.septembra 2018 o 15,00h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia s nasledujúcim programom:

  • Správa o hospodárení za školský rok 2017/18
  • Schválenie rozpočtu na školský rok 2018/19
  • Rôzne

  Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

 • V piatok 28.9. sa v našom meste začne festival pouličného divadla Amplión. Naši žiaci sa zapoja ako dobrovoľníci, no aj ako diváci. Kremnické divadlo v podzemí pre nich pripravilo zážitkovú exkurziu retro kabrioautobusom po Štiavnici s názvom Exkurzia do neSlobody.O 10:00 ich herci humornou formou prevedú dobou minulou. O 14:00 je rovnaká akcia pripravená aj pre pedagógov. Záujemcovia z iných škôl nás môžu kontaktovať. Ste vítaní!

 • Dňa 13.9.2018 sa žiaci tried III.A,B,C a IV.B,C zúčastnili zdravotno–výchovnej aktivity zameranej na zvýšenie informovanosti o škodlivých účinkoch alkoholu počas tehotenstva, konkrétne o fetálnom alkoholovom syndróme ako aj o účinkoch a nástrahách alkoholu vo všeobecnosti. Podnetom pre túto aktivitu bol „Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme“, ktorý sme si pripomenuli 9. septembra. Aktivita bola garantovaná RÚVZ v Žiari nad Hronom.

  Zuzana Lasáková, IV.C

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria