Navigácia

Sponzori školy
Utorok 21. 8. 2018

Najbližšie udalosti


Letné prázdniny


Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Oznam- potvrdzovanie tlačív

  Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že potvrdzovanie rôznych tlačív, potvrdení o návšteve školy a pod. sa bude konať v dňoch 20. - 24.augusta 2018 a 27. - 28. augusta 2018 v čase od 08.00h do 13.00h na sekretariáte škole.

  Tlačivá na stiahnutie sa nachádzajú v hornom menu, v časti Dokumenty.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 sa uskutoční dňa 3.septembra 2018 (pondelok) o 8.00h v priestoroch auly.

  Po slávnostnom otvorení žiaci 1.ročníkov budú mať triednické práce do 12.00h. Je potrebné, aby si so sebou priniesli prezúvky a písacie potreby. Žiaci ostatných tried pôjdu domov.

  V utorok 4.septembra 2018 sa vyučovanie začne o 7.45h.

 • Pokračovaním olympijského dňa s Gymnáziom L. Stöckela Bardejov bol športový deň, ktorý sa konal 27.6.2018 v súťažiach streetball, mix volejbal, futsal a florbal. Väčšina žiakov sa zapojila do všetkých súťaží, čo bolo veľmi náročné na kondíciu, ale pocit zo súperenia dodával súťažiacim energiu pokračovať v ďalších súťažiach. Na záver všetkých športových súťaží boli všetci účastníci ocenení suvenírmi olympijského dňa.

  Mgr. Bohuslav Melicherčík Foto: Viktória Bitušíková

 • Dňa 19.6.2018 sa na našej škole konal Olympijský deň, ktoréha sa okrem našich žiakov zúčastnili aj žiaci bardejovského gymnázia. Súťažili s našimi žiakmi v mix- volejbale v ktorom naši žiaci zvíťazili 2:1 na sety, vo futsale zvíťazili chlapci našho gymnázia 10:6. Na záver boli najlepší športovci dekorovaní medailami olympijského dňa. Športové nasadenie na obidvoch stranách v súťažiach prispelo k výbornej nálade a spokojnosti športovcov a divákov. Všetci zúčastnení si odniesli pekné spomienky s nádejou na pokračovanie v budúcom školskom roku.

 • Už niekoľko školských rokov je jeden deň v júni venovaný prezentáciám ročníkových prác žiakov 3. ročníkov pred odbornými komisiami.

  Projektový deň 2018 je projekt orientovaný na žiakov tretích ročníkov v oboch formách štúdia, ktorí v danom školskom roku majú povinnosť vypracovať a následne pred odbornou komisiou a spolužiakmi prezentovať ročníkovú prácu.

  Tému ročníkovej práce si žiaci môžu zvoliť z ponuky tém, ktoré zadávajú jednotlivé predmetové komisie, alebo môžu spracovávať problematiku podľa vlastného výberu po dohovore s vyučujúcimi.

 • Mladý Európan

  Naši žiaci Barbora Fričová 3.B, Jakun Seneši 3.C a Radoslav Šafrán 3.C sa 14. júna 2018 sa v Novom Smokovci prebojovali do finále 13. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Záštitu nad súťažou Mladý Európan tento rok prevzali predseda vlády SR, Peter Pellegrini a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu, Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže bol Úrad vlády Slovenskej republiky.

  Vo finále Mladého Európana sa stretli víťazi regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín.

 • Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici oceňovalo absolventov

  Pri príležitosti slávnostnej rozlúčky spojenej s odovzdávaním maturitných vysvedčení boli niektorí absolventi ocenení za výborné študijné výsledky počas celého štúdia, za mimoriadne výsledky v predmetových olympiádach, súťažiach a aktivitách prezentujúcich školu.

  Ocenenie Vynikajúci absolvent Gymnázia Andreja Kmeťa a Pamätnú plaketu Ruža Andreja Kmeťa získali:

  Tomáš Lambert

  • za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia,
  • za úspešnú reprezentáciu v krajských kolách Olympiády z anglic
 • Slávnostné  odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa dňa 1. júna 2018 rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 28. mája 2018 do 30. mája 2018 absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

  Štúdium v školskom roku 2017/2018 ukončilo 24 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 50 žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

  Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov a známych. Jej súčasťou bolo aj udeľovanie rôznych ocenení za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie aktivity, umiestnenia v olympiádach a súťažiach počas celého štúdia.

 • Banská Štiavnica si v tomto roku pripomína 25. výročie zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mestská knižnica v tejto súvislosti pripravila pre žiakov banskoštiavnických stredných škôl stredoškolský vedomostný kvíz, zameraný na prínos Banskej Štiavnice pre Európu v kontexte našich dejín, či už v oblasti kultúry, vzdelania a vedy alebo aj prírodných krás a osobitostí Banskej Štiavnice.

  Kvíz sa uskutočnil v priestoroch Mestskej knižnice dňa 14.6.2018 a našu školu reprezentovali dve súťažné dvojice, ktoré sa umiestnili aj na prvých dvoch miestach.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria