Navigácia

Sponzori školy
Utorok 11. 12. 2018

Najbližšie udalosti

13.december 2018- exkurzia vianočná Budapešť


18.december 2018 -  School Fair


Organizacia_skolskeho_roka_2018-19.pdf

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Novinka na Gymnáziu Andreja Kmeťa

  Gymnázium Andreja Kmeťa od 1.septembra 2019 ponúka štúdium v dvoch bilingválnych sekciách:

  • slovensko - anglická
  • slovensko - ruská - s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie. Vedomosti z ruského jazyka sa na prijímacej skúške neoverujú.
 • Dňa 27. 11. 2018 sa naše žiačky Klára Snitková z II.B, Natália Javorková z III.C a Zuzana Lasáková z IV.C zúčastnili semináru Putovanie odpadov, ktoré organizoval úrad Banskobystrického samosprávneho kraja pre žiakov stredných škôl. Na seminári žiačky získali predstavu o tom koľko a aký typ odpadu stredoškoláci denne vyprodukujú, oboznámili sa so súčasnými možnosťami nakladania s odpadmi, ako aj s možnosťami eliminácie odpadov v dennej praxi a boli upozornené na globálne súvislosti a problémy, ktoré sa odpadov týkajú. Následne si zúčastnené žiačky pripravili prezentáciu vo svojich triedach, aby sa so svojimi novonadobudnutými poznatkami zo semináru mohli podeliť aj so svojimi spolužiakmi. Na seminári sme obdržali aj rôzne materiály a plagáty s touto tematikou, ktoré sme rozmiestnili po škole ku nádobám na recyklovanie, aby všetci žiaci našej školy mali lepší prehľad o tom, čo patrí a čo nepatrí do jednotlivých nádob, čím chceme prispieť k dôkladnejšej separácií a recyklovaniu odpadov na našej škole.

 • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

  V piatok 30. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v španielskom jazyku. Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií a súťažilo štrnásť žiakov.

  V kategórii A sa umiestnili na postupových miestach: Bibiána Furáková II.B - 1. miesto, Alžbeta Branická - 2. miesto.

  V kategórii B sa umiestnili na postupových miestach: Martin Matej III.B - 1. miesto, Natália Spodniaková III.C - 2. miesto.

  V kategórii C sa umiestnili na postupových miestach: Lenka Valachová IV.B - 1. miesto, Júlia Hudáková IV.B - 2. miesto.

 • 26. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“), v ktorej zapojení 17 –roční žiaci z II.B, II.C., III.B a III.C triedy mali možnosť uplatniť a zmerať si svoje jazykové vedomosti a zručnosti pri preklade textu z anglického do slovenského jazyka. Cieľom tejto súťaže je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom, ale aj inšpirovať a motivovať žiakov k tomu, aby pokračovali v ďalšom štúdiu jazykov.

 • Stretnutie seniorov a mladých na Starom zámku

  Viete, koľko rokov sa dožil Matuzalem? 969. Ak máte 6 tabletiek a máte užiť jednu tabletku každých 30 minút, ako dlho bude trvať, kým si zoberiete tú poslednú? Tieto a podobné otázky sme položili v rámci vedomostného kvízu našim seniorom.

  Kvíz bol súčasťou bohatého kultúrneho programu. Ten si pripravili viaceré generácie pre seniorov na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Na tomto podujatí sa podieľali nielen škôlkari či žiaci základnej školy, ale aj žiaci a priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

 • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 21.11.2018 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Školského kola sa zúčastnili 4 žiaci v kategórii 2A a do okresného kola postupujú žiaci Júlia Farbiaková z II.A triedy a Martin Doskočil z II. C triedy. Výhercom blahoželáme a budeme im držať palce v okresnom kole, ktoré sa bude konať 17.1.2019.

 • Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

  pozýva žiakov 8 . a 9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

  Deň otvorených dverí

  27. november 2018

  8:00 - 11:00h pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

  10:00 - 13:00h pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium


  Program:

  Prezencia, privítanie hostí

  Príhovor riaditeľky školy

  Prehliadka školy – vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity v prezentačných stánkoch

  Záujemcovia sa budú môcť okrem priestorov školy zoznámiť s študijnými odbormi,

 • Týždeň boja proti rakovine

  V týždni od 12. do 16. októbra 2018 sme si na našej škole už tradične pripomenuli Týždeň boja proti rakovine. Odštartovali sme ho chutnou jablkovou desiatou. V pondelok naši žiaci doniesli domáce vlastnoručne vyrobené jablkové dobroty, ktoré ponúkli spolužiakom počas veľkej prestávky.

  Žiaci z tried III.B, III.C a II.A si pripravili pre žiakov mladších ročníkov prezentácie na Témy: Prevencia proti rakovine, Rakovina pľúc, Rakovina krčka maternice, Sarkóm. Spolužiakom tak bližšie objasnili podstatu ochorenia a vyzdvihli formy jej prevencie.

 • Olympiáda z anglického jazyka

  V pondelok, 12. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. V kategórií 2A zvíťazil Kristián Samuel Slezák z II.A triedy, v kategórií 2B patrí prvé miesto Richardovi Žemberovi z III. A triedy. V kategórií 2C1 postupuje do krajského kola Barbora Fričová z IV.B triedy a napokon v kategórií 2C2 zvíťazila Ela Gatialová z V.B triedy. Všetkým výhercom blahoželáme a budeme im držať palce pri postupe do ďalších kôl tejto súťaže.

 • Francúzski lektori na našej škole

  V mesiaci október prišli na našu školu dvaja francúzski lektori, manželia Geneviève a Jacques Rennerovci z Lyonu, z asociácie GREF. Je to dobrovoľnícka asociácia učiteľov bez hraníc, ktorí chodia na tzv. misie francúzskeho jazyka skoro do celého sveta (Afrika, Ázia, Východná Európa). Francúzski lektori k nám zavítali aj pred niekoľkými rokmi, ale na istý čas bola spolupráca so slovenskými školami prerušená.

  Jacques a Geneviève sa zúčastňovali vyučovania jeden celý mesiac dvakrát do týždňa. Chodili na hodiny do všetkých ročníkov, od prvákov - začiatočníkov až po piatakov – pokročilých. Študenti mali možnosť sa započúvať do krásneho jazyka rodených Francúzov, viac komunikovať, hrať sa a spievať po francúzsky. Vyučovanie bolo obohacujúce, zaujímavé, motivujúce, aj keď náročné.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria