Navigácia

Sponzori školy
Pondelok 19. 2. 2018

Najbližšie udalosti


2. marec 2018 - Školské kolo SOČ

 
 

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Vážení rodičia a priatelia,

  Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

  Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

 • Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici ponúka záujemcom o bilingválnu formu štúdia absolvovať cvičný test na overenie špeciálnych schopností.

  Termín:16. marec 2018 o 13,30h

  V prípade záujmu sa prihláste formou nižšie uvedenej návratky. Nahlasovanie akceptujeme do 13. 3.2018.

  Cvičného testu sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí sa na uvedený odbor riadne prihlásia. Vyplnenie návratky bude škola akceptovať ako záväznú prihlášku na cvičný test.

  Poplatok za absolvovanie cvičného testu je 10 eur.

 • Dňa 15.2.2018 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku.Našu školu reprezentovali dvaja žiaci o to veľmi úspešne.Obaja sa stali víťazmi vo svojej kategórii.Laura Považanová/ 1.B/ - 1.miesto v kategórii B1, Daniel Halaj / 5.C/ - 1.miesto v kategórii B2. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole!

 • Dňa 12. 2. 2018 sa konalo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnilo šesť žiakov našej školy a reprezentovali ju veľmi úspešne. Umiestnili sa nasledovne:

  v kategórii B Lenka Valachová z III.B - 2. miesto, Julka Hudáková z III. B - 3. miesto,

  v kategórii C Kristina Molnárová zo IV. C - 1. miesto - postupuje do celoslovenského kola olympiády,

  v kategórii D Karma Hasbach z II. C - 2. miesto.

  Úspešným účastníkom olympiády blahoželáme a víťazke kategórie C želáme ďalšie úspechy na celoslovenskom kole.

 • 30. januára sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády.

  Výsledky z tohto kola sú nasledovné:

  KATEÓRIA B:

  1 .miesto: Richard Žember z II.A

  2 .miesto: Hana Freigertová z II.A

  3 .miesto: Dorota Nižňanská a Lenka Valachová z III.B

  KATEÓRIA A:

  1 .miesto: Boris Buzalka z III.A

  2 .miesto: Ivana Kapustová z V.C

  3 .miesto: Kristína Frimelová z IV.B

  Všetkým víťazom blahoželáme a prvým dvom z každej kategórie, ktorí postupujú do krajského kola prajeme veľa úspechov pri riešení všetkých úloh.

 • Žiaci Michal Sásik III. A a Veronika Kvietková IV. B sa zúčastnili 8. februára 2018, krajského kola XX. ročníku Olympiády ľudských práv a umiestnili sa spomedzi 31 súťažiacich nasledovne: M. Sásik 3. miesto (dostal cenu výlet do GENEVY) a V. Kvietková 5. miesto. Obaja postupujú do celoštátneho kola, kde postupujú prví ôsmi z každého kraja a ktoré sa bude konať 11. - 14. apríla 2018.

 • Žiaci z tried I. A, II. A, III. A sa dňa 7. februára 2018 zúčastnili exkurzie do Viedne, ktorej cieľom bolo zvyšovať finančnú gramotnosť, oboznámiť sa s niektorými témami z oblasti finančného vzdelávania.

  Projekt FLiP - Financial Life Park je jedinečný projekt finančného vzdelávania materskej skupiny Erste, do ktorej patrí aj Slovenská sporiteľňa. Je umiestnený na prízemí viedenskej centrály Erste Bank - v Erste Campus. V tomto priestore je pre návštevníkov pripravená interaktívna výstava o rozlohe 1500 m2, ktorá ponúka kombináciu digitálnej a multimediálnej prezentácie finančných znalostí , s ktorými sa návštevníci oboznamujú interaktívnym spôsobom s prvkami hry.

 • V Korešpondenčnom Matematickom Turnaji 2017/18 sú zverejnené úlohy 2.kola.

 • Dňa 17. januára 2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Naši študenti nesklamali a opäť obsadili prvé miesta, ktoré im otvorili cestu na krajské kolá. V kategórii 2A zvíťazil Richard Žember z II. A, v kategórii 2B prvé miesto získala Hana Čížová zo IV. A. Ela Gatlialová z triedy IV. B zvíťazila v kategórii 2C2. Priamo do krajského kola postúpila Ivana Kapustová z triedy V. C, ktorá zvíťazila v kategórii 2C1 v školskom kole.

  Všetkým úspešným žiakom gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!

 • Dňa 19.1.2018 o 15,00h sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia. Osobné konzultácie s jednotlivými vyučujúcimi sú možné v čase od 14,00h - 16,30h.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria