Navigácia

Sponzori školy




Nedeľa 20. 5. 2018

Najbližšie udalosti


28.-30. máj 2018  - Ústne maturitné skúšky     


2.- 8.jún 2018 -   Hosťovanie holandskej partnerskej školy  RGO v Middelharnis


 

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

  • V čase od 15.4.2018 do 22.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili výmenného pobytu v Holandsku. Gymnázium Andreja Kmeťa začalo spolupracovať so školou RGO v Middelharnis na začiatku školského roka 2017/ 2018, pričom hneď v apríli sa nám podarilo úspešne zrealizovať výmenu. Žiaci bývali v hosťovských rodinách, navštevovali miestnu strednú školu, pracovali na projekte „Manažment vodných systémov“, pričom si nielen zdokonalili anglický jazyk, ale mali možnosť spriateliť sa a nahliadnuť do kultúry inej krajiny. Nebol to pre nich len bežný výlet do zahraničia, ale skúsenosť na celý život. Od 2.6.2018 do 8.6.2018 hosťujeme našich holandských partnerov u nás v Banskej Štiavnici a pevne veríme, že sa nám podarí zrealizovať výmenu každý rok.

  • Ako víťazi celoštátneho kola medzinárodnej súťaže Genius Logicus (1. a 2. miesto) nás reprezentovali v najvyššom Majstrovskom kole víťazov naši žiaci Sofia Andrášeková (5.B) a Dorota Nižňanská (3.B). Dosiahli sme výborné štvrté miesto pre Sofiu Andrášekovú a deviate miesto pre Dorotu Nižňanskú v medzinárodnej konkurencii európskych škôl. Viac na https://geniuslogicus.eu/sutaze-pre-skoly/1663/3554/C/

    Genius Logicus je medzinárodná logická a informatická súťaž, ktorej obsahom je riešenie náročných logických úloh, hlavolamov a rébusov. V súťaži s meraním času bojujú víťazi národných kôl na medzinárodných majstrovstvách o lukratívne finančné ceny. Všetci výhercovia národných i medzinárodných kôl získavajú certifikáty, rovnako ako i zapojená škola, ktorá je porovnávaná so školami všetkých zapojených krajín.

  • V krajskom kole olympiády v informatike, ktorá sa konala na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici sa po náročnom vyhodnotení teoretickej časti umiestnil v najvyššej kategórii Ana peknom treťommieste náš žiak Matej Dudák z 4.B triedy. Do celoštátneho kola postupujú len prví dvaja súťažiaci. Viac na www.oi.sk.

    OI-vysledky.pdf

    Martin Číž

  • V sobotu 12. mája sa konalo národné a zároveň medzinárodné finále súťaže „Spievam po francúzsky 2018“, kam Ester spolu so svojimi hudobníkmi (Matúš Peták, Richard Žember, Ema Wieziková, Dávid Váradi) postúpili z 1. miesta v semifinále v Košiciach a reprezentovali naše gymnázium aj na tomto podujatí viac ako úspešne. Sosa s piesňou „Un jour“ od Zahry Hindi a čiastočne obmenenou kapelou (Matúš Peták, Karolína Kubincová, Dávid Váradi, Emanuel Kucbel, Leo Šereš) obsadila vynikajúce 2. miesto vo svojej kategórii od 15 do 17 rokov.

  • Dňa 24.4.2018 sa v Kultúrnom centre Banská Štiavnica uskutočnil II. ročník Shakespearovho Dňa, ktorý organizovali žiaci našej školy. Pozvané boli všetky základné a stredné školy v Banskej Štiavnici, pre ktoré pripravili žiaci bohatý program. Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť žiakom ZŠ a SŠ život Shakespeara, obdobie, v ktorom žil a tvoril a, samozrejme, aj niečo o kráľovnej Alžbete I.

    Alžbeta I. a Shakespeare uvádzali celý program v anglickom jazyku. Súčasťou programu boli ukážky z diel Williama Shakespeara, ako napr. Seven Ages of Man alebo Sonnet 21. Po nich nasledovala Talent Show, do ktorej sa zapojili deti z Materskej školy sv. F. Assiského, žiaci ZŠ a SŠ spevom, tancom, recitáciou, hraním na hudobný nástroj a maľbami. Do Talent Show zavítali aj sokoliari zo ZŠ M. Hella spolu so svojim austrálskym lektorom a predstavili svoju prácu, svoj koníček. Shakespeare a kráľovná zapojili do programu aj deti z obecenstva, a to formou kvízu, ktorý bol zameraný na obdobie panovania Alžbety I., diela W. Shakespeara a na reálie anglicky hovoriacich krajín. Alžbeta I. a Shakespeare sa ocitli na Slovensku a na záver programu objavovali túto krajinu v divadelnom predstavení, v ktorom nám priblížili legendu Banskej Štiavnice, Jánošíka, Štúrovcov a Sládkovičovu Marínu. Medzi scénami zatancoval ľudový súbor slovenské tance.

  • Dňa 26. apríla 2018 sa pod záštitou Slovenského červeného kríža v Banskej Štiavnici uskutočnila Súťaž družstiev prvej pomoci mladých zameraná na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

    V súťaži sa overovali nielen pohotovosť, schopnosť reagovať na vzniknutú situáciu, praktické zručnosti v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci ale aj poznatky teoretické a znalosti z dejín Červeného kríža.

    Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení:

    Dominika Výbošťoková IV. B, Michaela Beňová IV. B, Linda Barborková IV. C, Michal Sásik III. A, Ela Gatialová IV. B a Nika Zeleňanská III. C .

  • Dňa 23. apríla 2018 sa v priestoroch našej školy Gymnázia Andreja Kmeťa uskutočnil dobrovoľný odber krvi - Gymnaziálna kvapka krvi, organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

    Dobrovoľného odberu krvi sa zúčastnilo 43 darcov, z toho krv darovalo 27, teda 16 bolo vyradených. Z celkového počtu darcov boli 10 prvodarcovia.

    Dobrovoľný odber krvi je na našej škole už tradíciou, pravidelne sa organizuje počas kampane Študentská kvapka v krvi v jesennom termíne a kampane Valentínska kvapka krvi vo februárovom termíne. Počas týchto odberov sa mnohí naši žiaci stávajú prvodarcami, a následne darujú krv opakovane.

  • 13. apríla 2018 sa uskutočnil už 22. ročník DŇA NARCISOV.

    Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľalo na organizovaní Dňa narcisov 2018 ako spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky.

    V priestoroch našej školy ako aj v uliciach mesta dobrovoľné hliadky našich žiakov oslovovali spolužiakov i spoluobčanov a rozdávali malé umelé žlté kvety narcisu, ktoré sú symbolom tohto dňa. Kvety umelého narcisu pripínali ľuďom ako vďaku za príspevok do finančnej zbierky.

  • Vážení rodičia, pozývame Vás na zasadnutie Rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2018 o 15.00hod. v priestoroch školy s nasledovným programom:

    • Prospech, dochádzka, správanie
    • Informácia o priebehu maturitnej skúšky 2019 pre triedy III.A, IV.B, IV.C
    • Výber voliteľných predmetov pre nasledujúci školský rok súvisiaci s predpokladaným VŠ štúdiom pre triedy I.A,II.B,II.C

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Andreja Kmeťa
    Kolpašská 1738/9
    969 17 Banská Štiavnica
  • +421 456920593


    Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
    mobil: 0911427153
    email: r.mikulasova@seznam.cz
    Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria