• Úspech našich žiakov
     • Úspech našich žiakov

      Dňa 13.1.2022 sa konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. V dvoch súťažných kategóriách žiaci našej školy obsadili prvé miesto. Touto cestou im srdečne blahoželáme a držíme palce pri reprezentácii našej školy v krajskom kole, do ktorého postúpili.

      KATEGÓRIA 2A (1.,2. roč. 4. - ročné štúdium) - Samuel Mrázek z II. A triedy

    • Dni otvorených dverí
     • Dni otvorených dverí

      Vážení rodičia, žiaci!

      Pre všetkých uchádzačov o štúdium na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici pripravujeme DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2022.

      Od 10 . januára 2022 sa budú vždy vo ŠTVRTOK v čase od 14.00 hod do 15.30 hod konať KONZULTAČNÉ DNI pre záujemcov o štúdium na naše škole.

      Počas týchto dní budú mať žiaci a ich rodičia umožnený vstup do priestorov školy a získajú informácie o:

     • Podpora čitateľskej gramotnosti v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      V rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov sa naša škola rozhodla zapojiť do olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Školské kolo sa konalo v piatok 10. 12. 2021 v online režime. Išlo o 35-minútový online test, v ktorom bolo veľa otázok na porozumenie prečítaného textu. Do tejto olympiády sa aktívne zapojilo až 124 žiakov. V kategórii A sme mali 18 úspešných riešiteľov, v kategórii B 11 úspešných riešiteľov. Aj keď úspešných riešiteľov bolo viac, do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa bude konať 11. 2. 2022, môžu postúpiť celkovo iba dvaja, každý vo svojej kategórii. V kategórii A to je Tomáš Janešík z III. B a v kategórii B budeme držať palce Matúšovi Posádkovi z I.C.

     • ERASMUS PLUS

      V školskom roku 2019/2020 sa škola zapojila do projektu „Interpersonal communication“, ktorý prebiehal tri roky a práve v tomto roku sa blíži jeho koniec.

      Cieľom tohto projektu bolo zhodnotiť komunikačné zručnosti a kompetencie žiakov, ktoré sú v nemalej miere poznačené rozvojom informačno-komunikačných technológií. Spolu s partnerskými školami z Poľska, Holandska, Talianska, Turecka a Francúzska sme zmapovali komunikáciu a jej vývoj na časovej osi, ktorá bola vopred stanovená, pričom každá škola sa venovala obsahovo rozdielnym témam, súvisiacich s komunikáciou.

    • Úspech v krajskom kole súťaže Ruské slovo
     • Úspech v krajskom kole súťaže Ruské slovo

      Dňa 9.12.2021 sa v online formáte konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo s krásnou témou В миресказок / Svet rozprávok /. Žiačka našej školy, Tamara Ľuptáková /3.D/ v kategórii č. 3 -stredné školy- obhájila prvenstvo. Ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy a v celoslovenskom kole želáme veľa úspechov !

    • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku
     • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku

      Školské kolo olympiády v španielskom jazyku sa konalo 3.12.2021 v kategóriách A,B,C. Z jednotlivých kategórií do krajského kola postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach.

      V kategórii A sa umiestnili: 1. miesto Ján Fulajtár, II.C, 2. miesto Patrícia Uškrtová, II.C.

      V kategórii B sa umiestnili: 1. miesto Alexandra Strižencová, III.C, 2. miesto Zuzana Brodnianska, III.D.

    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 26.11.2021

      V kategórii 2 A sa umiestnili: 1. miesto Chiara Riana Lepiešová I.D, 2.miesto Filip Lakoštík II.D, 3.miesto Annamária Kiršnerová II.D, 4.miesto Bronislava Zacharová II.A.

      V kategórii 2B sa umiestnili na 1 miesto Mike Hric III. B, 2. miesto Bruno Janek III.A, 3.miesto Šimon Mikeš IV.C a 4.miesto Jakub Hudec III.D.

    • Školské kolo olympiády v ruskom jazyku
     • Školské kolo olympiády v ruskom jazyku

      Minulý týždeň, 23.a 25.novembra 2021 , sa konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku.

      Výsledky v kategórii B 1 :

      1. Tamara Ľuptáková – 3.D
      2. Diana Lukáčová – 2. A
      3. Sofia Sarvašová –3. D

      Kategória B 4 :

      1. Lívia Hrončeková – 3.D
      2. Nina Slocíková -3.D
      3. Jessica Bubliaková- D

      Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme, obidvom víťazkám úprimne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole ! Нипуха, нипера !

    • Školské kolo  olympiády vo francúzskom  jazyku
     • Školské kolo  olympiády vo francúzskom  jazyku

      Dňa 24.11 2021 sa konalo školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Súťažilo sa v troch kategóriách a umiestenia žiakov sú nasledovné:

      KAT. 2A ( 1.,2. roč. klasické štúdium)
      1. Nina Širgelová z II.C triedy
      2. Jasmína Uramová z II. D triedy
      3. Elisabeth Hatiarová z II.D triedy

      KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasické štúdium)
      1. Tímea Tóthová z III.B triedy
      2. Ela Mojžišová zo IV.C. A triedy a Emma Guttenová z III.B triedy

      KAT. 2C (frankofónni žiaci)
      1. Zuzana Zimmermanová z V.C triedy
      Do nasledujúceho okresného kola OFJ postupujú súťažiaci umiestení na prvom mieste. Touto cestou všetkým postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcom kole olympiády! : )

    • Nesmrteľný Gwerk v Galérii Jozef Kollára
     • Nesmrteľný Gwerk v Galérii Jozef Kollára

      Sme radi, že v čase pred lockdownom a čiernou farbou nášho okresu (9.11.) sme so študentmi stihli ešte jednu zujímavú a prínosnú návštevu Galérie Jozefa Kollára. Išlo a trojexpozíciu, v ktorej študenti 2.B v rámci hodín UMK a SJL najskôr videli výstavu súčasného mladého vizuálneho umelca Timoteja Kosmela, ktorá zaujala aj plátnami zavesenými v priestore či voľne listovateľnými ilustrovanými zápisníkmi.

  • Partneri

  • Zriaďovateľ školy

  • Prihlásenie


  •  

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje