Navigácia

Sponzori školy
Utorok 23. 1. 2018

Najbližšie udalosti


december – január 2017: Genius Logicus – prvé kolo A


7. február 2018 - FLiP - Financial Life Park - projekt finančného  vzdelávania, Erste Bank, Viedeň - exkurzia žiakov I. A, II. A, III. A
5. február 2018 - prezentácia Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. február - 9. február 2018 - Lyžiarsky kurz - II. A, II. B, II. C

 
 

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Dňa 17. januára 2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Naši študenti nesklamali a opäť obsadili prvé miesta, ktoré im otvorili cestu na krajské kolá. V kategórii 2A zvíťazil Richard Žember z II. A, v kategórii 2B prvé miesto získala Hana Čížová zo IV. A. Ela Gatlialová z triedy IV. B zvíťazila v kategórii 2C2. Priamo do krajského kola postúpila Ivana Kapustová z triedy V. C, ktorá zvíťazila v kategórii 2C1 v školskom kole.

  Všetkým úspešným žiakom gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!

 • Dňa 19.1.2018 o 15,00h sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia. Osobné konzultácie s jednotlivými vyučujúcimi sú možné v čase od 14,00h - 16,30h.

 • Dňa 18. 1. 2018 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili štyria žiaci našej školy. V okresnom kole nás reprezentovali Sára Dolná z V.B triedy, Lenka Štichová zo IV.C triedy, Krištof Turan z II.C triedy a Jozef Štálnik z II.B triedy. Úspešní boli S. Dolná, K. Turan a J. Štálnik, ktorí postúpili do krajského kola, k čomu im srdečne blahoželáme. Veríme, že budú úspešní aj v krajskom kole, ktoré sa bude konať 13.2. 2018 v Banskej Bystrici. Držíme im palce!

 • Ako každý rok aj v tomto školskom roku naša škola privítala záujemcov o štúdium na našej škole – teda žiakov 9. a 8. ročníkov základných škôl a ich rodičov.

  Počas Dňa otvorených dverí 2017, ktorý bol realizovaný pre oba študijné odbory – teda pre štvorročné štúdium a štúdium bilingválne – sme privítali na pôde našej školy žiakov spolu s rodičmi zo 45 rôznych základných škôl z blízkeho okolia ako aj zo vzdialenejších regiónov.

  V tento deň mali návštevníci možnosť zoznámiť sa nielen s priestormi školy, so študijnými odbormi, podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským vzdelávacím programom a aktivitami školy. Žiaci a ich rodičia mali možnosť zúčastniť sa niekoľkých vyučovacích hodín a tak vidieť vyučovanie na anglicky vyučovaných hodinách alebo na hodinách vyučovaných v slovenskom jazyku. Zároveň sa naši návštevníci oboznámili aj s mimovyučovacími aktivitami – predovšetkým poznávacími exkurziami do zahraničia alebo prácou v programe Erasmus+.

 • Kolektív Gymnázia Andreja Kmeťa želá všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy príjemné prežitie vianočných sviatkov, nový rok 2018 plný zdravia, úsmevu, porozumenia a splnených želaní.

 • V posledný deň školského vyučovania pred vianočným prázdninami si naši gymnazisti Vojtech Ilčík a Michal Sásik pripravili niekoľko piesní a vinšov pre klientov Domova Márie v Banskej Štiavnici. Prvá pieseň bola o Adamovi, Eve a hadovi. Chodenie s hadom je súčasťou predvianočných tradícií. Žiaci ako harmonikári zahrali a zaspievali aj niekoľko ľudových piesní. Zakončili sme to najznámejšou vianočnou piesňou – Tichá noc. Po nej sme rozdali koláčiky šťastia, ktoré upiekli v pekárni Anton Antol, za čo im patrí veľké poďakovanie. Vďačnosť neskrývali ani obdarovaní. Myslím, že sa nám podarilo rozdať nielen koláčiky, ale trochu šťastia a radosti ľuďom, ktorí to veľmi potrebovali.

 • Do ľavého menu boli pridané informácie o Korešpondenčnom Matematickom Turnaji 2017/18

 • Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

  pozýva žiakov 8 . a 9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

  Deň otvorených dverí

  11. december 2017

  8:00 - 11:00h pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

  10:00 - 13:00h pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium

  Program:

  Prezencia, privítanie hostí

  Príhovor riaditeľky školy

  Prehliadka školy – vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity v prezentačných stánkoch

  Záujemcovia sa budú môcť okrem priestorov školy zoznámiť s študijnými odbormi,

 • Matej Dudák z 4.B triedy sa umiestnil v krajskom kole celoslovenskej súťaže ZENIT v programovaní kategória A v prvom kole na 4.mieste (zo 64 súťažiacich) a v druhom kole na ôsmom mieste (z 20 súťažiacich). V rámci Slovenska je to 59. miesto z 150 súťažiacich. Súťaž sa konala 28. novembra v Školskom výpočtovom stredisku Banská Bystrica. Najbližšie sa bude konať celoštátne kolo vo februári 2018. Výsledkové listiny nájdete TU.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria