Navigácia

Sponzori školy
Nedeľa 22. 7. 2018

Najbližšie udalosti


Letné prázdniny


Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Pokračovaním olympijského dňa s Gymnáziom L. Stöckela Bardejov bol športový deň, ktorý sa konal 27.6.2018 v súťažiach streetball, mix volejbal, futsal a florbal. Väčšina žiakov sa zapojila do všetkých súťaží, čo bolo veľmi náročné na kondíciu, ale pocit zo súperenia dodával súťažiacim energiu pokračovať v ďalších súťažiach. Na záver všetkých športových súťaží boli všetci účastníci ocenení suvenírmi olympijského dňa.

  Mgr. Bohuslav Melicherčík Foto: Viktória Bitušíková

 • Dňa 19.6.2018 sa na našej škole konal Olympijský deň, ktoréha sa okrem našich žiakov zúčastnili aj žiaci bardejovského gymnázia. Súťažili s našimi žiakmi v mix- volejbale v ktorom naši žiaci zvíťazili 2:1 na sety, vo futsale zvíťazili chlapci našho gymnázia 10:6. Na záver boli najlepší športovci dekorovaní medailami olympijského dňa. Športové nasadenie na obidvoch stranách v súťažiach prispelo k výbornej nálade a spokojnosti športovcov a divákov. Všetci zúčastnení si odniesli pekné spomienky s nádejou na pokračovanie v budúcom školskom roku.

 • Už niekoľko školských rokov je jeden deň v júni venovaný prezentáciám ročníkových prác žiakov 3. ročníkov pred odbornými komisiami.

  Projektový deň 2018 je projekt orientovaný na žiakov tretích ročníkov v oboch formách štúdia, ktorí v danom školskom roku majú povinnosť vypracovať a následne pred odbornou komisiou a spolužiakmi prezentovať ročníkovú prácu.

  Tému ročníkovej práce si žiaci môžu zvoliť z ponuky tém, ktoré zadávajú jednotlivé predmetové komisie, alebo môžu spracovávať problematiku podľa vlastného výberu po dohovore s vyučujúcimi.

 • Mladý Európan

  Naši žiaci Barbora Fričová 3.B, Jakun Seneši 3.C a Radoslav Šafrán 3.C sa 14. júna 2018 sa v Novom Smokovci prebojovali do finále 13. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Záštitu nad súťažou Mladý Európan tento rok prevzali predseda vlády SR, Peter Pellegrini a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu, Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže bol Úrad vlády Slovenskej republiky.

  Vo finále Mladého Európana sa stretli víťazi regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín.

 • Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici oceňovalo absolventov

  Pri príležitosti slávnostnej rozlúčky spojenej s odovzdávaním maturitných vysvedčení boli niektorí absolventi ocenení za výborné študijné výsledky počas celého štúdia, za mimoriadne výsledky v predmetových olympiádach, súťažiach a aktivitách prezentujúcich školu.

  Ocenenie Vynikajúci absolvent Gymnázia Andreja Kmeťa a Pamätnú plaketu Ruža Andreja Kmeťa získali:

  Tomáš Lambert

  • za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia,
  • za úspešnú reprezentáciu v krajských kolách Olympiády z anglic
 • Slávnostné  odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa dňa 1. júna 2018 rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 28. mája 2018 do 30. mája 2018 absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

  Štúdium v školskom roku 2017/2018 ukončilo 24 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 50 žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

  Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov a známych. Jej súčasťou bolo aj udeľovanie rôznych ocenení za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie aktivity, umiestnenia v olympiádach a súťažiach počas celého štúdia.

 • Banská Štiavnica si v tomto roku pripomína 25. výročie zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mestská knižnica v tejto súvislosti pripravila pre žiakov banskoštiavnických stredných škôl stredoškolský vedomostný kvíz, zameraný na prínos Banskej Štiavnice pre Európu v kontexte našich dejín, či už v oblasti kultúry, vzdelania a vedy alebo aj prírodných krás a osobitostí Banskej Štiavnice.

  Kvíz sa uskutočnil v priestoroch Mestskej knižnice dňa 14.6.2018 a našu školu reprezentovali dve súťažné dvojice, ktoré sa umiestnili aj na prvých dvoch miestach.

 • Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok do štvorročného štúdia - študijný odbor 7902J 00 gymnázium, pre školský rok 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2018. Prihlášky prosíme zaslať na adresu gymnázia do 11. júna 2018.

 • Pozvánka - Slávnostné vyraďovanie absolventov

  V zastúpení budúcich absolventov školy srdečne pozývame ich rodičov, priateľov a známych na slávnostné vyraďovanie absolventov, spojené s odovzdávaním maturitných vysvedčení.

  Pozvanka-rozlucka_s_absolventmi.pdf

 • Dňa 4. 5. 2018 sa uskutočnil vo veľkej telocvični už 8. ročník súťaže v pretláčaní rukou a tlaku v ľahu na lavičke. Hlavným rozhodcom bol majster sveta v pretláčaní rukou Radoslav Dobrovič. Súťaže sa zúčastnilo 43 žiakov zo 4 stredných škôl Banskej Štiavnice. Po druhýkrát sa súťaže zúčastnili aj dievčatá. Súťažilo sa v štyroch váhových kategóriách . Najviac medailových umiestnení v pretláčaní rukou dosiahla SOŠ lesnícka Banská Štiavnica, ktorá zvíťazilav súťaži o putovný pohár Rada Dobroviča.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria