Navigácia

Sponzori školy
Streda 21. 3. 2018

Najbližšie udalosti


19. marec 2018 - Matematický klokan
 

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Vážení rodičia a priatelia,

  Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

  Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

 • V jedno veľmi skoré hmlisté a čiastočne zľadovatené piatkové ráno (9. marca) sme sa vybrali na ďaleký východ do Košíc na semifinále súťaže „Spievam po francúzsky“.

  „Decká“ mali za sebou niekoľko dní príprav, nácvikov a tešili sa, že to konečne rozbalia v plnej paráde. Nálada v aute dobrá, veselá, hralo sa, spievalo a po takmer štyroch hodinách cesty autom tréma začala trochu stúpať...

  Ale prišla ich chvíľa a oni to naozaj rozbalili a boli za to aj odmenení 1. miestom vo svojej kategórii (15 - 18 roč.). Zároveň si zaistili postup do národného a medzinárodného finále, ktoré sa uskutoční na strednom Slovensku (konečne ), v neďalekej Banskej Bystrici v sobotu 12. mája 2018.

 • Dňa 14. 2. 2018 sa konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku v Banskej Bystrici,ktorého sa zúčastnili štyria žiaci našej školy a traja ju reprezentovali veľmi úspešne.
  Umiestnili sa nasledovne:
  v kategórii 2B Hanka Čížová zo IV.A - 2. miesto,
  v kategórii 2C2 Ela Gatialová zo IV. B – 2. miesto,
  v kategórii 2C1 Ivka Kapustová z V. C - 1. miesto - postupuje do celoslovenského kola olympiády
  .
  Úspešným účastníkom olympiády blahoželáme a víťazke kategórie 2C1 želáme ďalšie úspechy na celoslovenskom kole.

 • Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici ponúka záujemcom o bilingválnu formu štúdia absolvovať cvičný test na overenie špeciálnych schopností.

  Termín:16. marec 2018 o 13,30h

  V prípade záujmu sa prihláste formou nižšie uvedenej návratky. Nahlasovanie akceptujeme do 13. 3.2018.

  Cvičného testu sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí sa na uvedený odbor riadne prihlásia. Vyplnenie návratky bude škola akceptovať ako záväznú prihlášku na cvičný test.

  Poplatok za absolvovanie cvičného testu je 10 eur.

 • V dňoch 5.2. až 12.2. sa žiaci druhého ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Hronci. I keď ubytovanie v chate Poniklec nebolo ideálne, náš kolektív si tento týždeň užil naplno. Pre pokročilých lyžiarov nebol svah najlepší, no nám, ktorí sme sa lyžovať ešte len učili,vyhovoval, a v piatok bolo vidieť výsledky celotýždennej snahy, samozrejme aj vďaka inštruktorom z lyžiarskej školy All Sports Academy, ktorí nás na záver výcviku každého odmenili diplomom.

  Aj keď sa počas tohto týždňa objavili isté mínusy, (nie vždy chutná a sýta strava, vypnuté radiátory, či zastavujúci sa vlek,) myslím si, že večerný program, ktorý sme si sami pripravovali, zahrňujúci aktivity ako diskotéku, kvízy, karaoke a súťaže, prechádzka do neďalekého Osrblia, vláčiky a vrtuľníky na svahu, a ďalšie príjemné momenty z tohoto výletu spravili nezabudnuteľnú spomienku.

 • V ľavom menu, v časti Učitelia - Výchovný poradca - VŠ linky boli pridané informácie zo sveta slovenských a českých vysokých škôl

 • Dňa 15.2.2018 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku.Našu školu reprezentovali dvaja žiaci o to veľmi úspešne.Obaja sa stali víťazmi vo svojej kategórii.Laura Považanová/ 1.B/ - 1.miesto v kategórii B1, Daniel Halaj / 5.C/ - 1.miesto v kategórii B2. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole!

 • Dňa 12. 2. 2018 sa konalo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnilo šesť žiakov našej školy a reprezentovali ju veľmi úspešne. Umiestnili sa nasledovne:

  v kategórii B Lenka Valachová z III.B - 2. miesto, Julka Hudáková z III. B - 3. miesto,

  v kategórii C Kristina Molnárová zo IV. C - 1. miesto - postupuje do celoslovenského kola olympiády,

  v kategórii D Karma Hasbach z II. C - 2. miesto.

  Úspešným účastníkom olympiády blahoželáme a víťazke kategórie C želáme ďalšie úspechy na celoslovenskom kole.

 • 30. januára sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády.

  Výsledky z tohto kola sú nasledovné:

  KATEÓRIA B:

  1 .miesto: Richard Žember z II.A

  2 .miesto: Hana Freigertová z II.A

  3 .miesto: Dorota Nižňanská a Lenka Valachová z III.B

  KATEÓRIA A:

  1 .miesto: Boris Buzalka z III.A

  2 .miesto: Ivana Kapustová z V.C

  3 .miesto: Kristína Frimelová z IV.B

  Všetkým víťazom blahoželáme a prvým dvom z každej kategórie, ktorí postupujú do krajského kola prajeme veľa úspechov pri riešení všetkých úloh.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria