• Rada rodičov pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

    •  

     Funkcia v RZ

     Priezvisko a meno

     Predseda

     Zimermannová Renata

     Hospodár

     Petrášková Eva

      

                                                             Zástupcovia tried

     Zoznam zástupcov tried Výkonného výboru RZ pri Gymnáziu A. Kmeťa,

      Banská Štiavnica

     Šk.rok  2021/2022

     Denisa Slezáková

     1.A

     Róbert Krutek

     1.B

     Martina Luptovská

     1.C

     Martina Prebelová

     1.D

     Adriana Melicherčíková

     2.A

     Monika Švecová

     2.B

     Zuzana Hrabovská

     2.C

     Miroslav Lakoštíková

     2.D

     Mária Bartíková

     3.A

     Adriana Matejková

     3.B

     Ján Gombala

     3.C

     Lenka Luptáková

     3. D

     Slavka Balžanková

     4.A

     Marieta Baráthová

     4.B

     Zuzana Mihálová

     4.C

     Alena Branická

     5.B

     Renata Zimermnnová

     5.C

        

     Stanovy.pdf

     Rozpocet_rodicovskeho_zdruzenia_pri_Gymnaziu_2020-21.pdf

     Číslo učtu: SK24 5600 0000 0046 5167 2001