• Rada rodičov pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

    •  

     Funkcia v RZ

     Priezvisko a meno

     Predseda

     Zimermannová Renata

     Hospodár

     Petrášková Eva

      

                                                             Zástupcovia tried

     Zoznam zástupcov tried Výkonného výboru RZ pri Gymnáziu A. Kmeťa,

      Banská Štiavnica

     Šk.rok  2021/2022

     Denisa Slezáková

     1.A

     Róbert Krutek

     1.B

     Martina Luptovská

     1.C

     Martina Prebelová

     1.D

     Adriana Melicherčíková

     2.A

     Monika Švecová

     2.B

     Zuzana Hrabovská

     2.C

     Miroslav Lakoštíková

     2.D

     Mária Bartíková

     3.A

     Adriana Matejková

     3.B

     Ján Gombala

     3.C

     Lenka Luptáková

     3. D

     Slavka Balžanková

     4.A

     Marieta Baráthová

     4.B

     Zuzana Mihálová

     4.C

     Alena Branická

     5.B

     Renata Zimermnnová

     5.C

        

     Stanovy.pdf

     Rozpocet_rodicovskeho_zdruzenia_pri_Gymnaziu_2020-21.pdf

     Číslo učtu: SK24 5600 0000 0046 5167 2001

      
    • Oznam

    •  Vážení rodičia,

     Nakoľko nám situácia  nedovoľuje sa stretnúť osobne na Plenárnom rodičovskom združení, volíme túto cestu oznamu.

      Rodičovský výbor na zasadnutí, dňa 15.10.2021 schválil Rodičovský príspevok.

     V prílohe Vám prikladáme  Hospodárenie v roku 2020/2021  a rozpočet na školský rok 2021/2022.

     Preto Vás prosíme o zaslanie rodičovského príspevku.

     Rodičovský príspevok na školský rok 2020/2021  v sume 25,00 €.

     V prípade, že má rodič na škole viac ako jedno dieťa, zaplatí príspevok len raz   je to príspevok rodiča.

     Za študenta, ktorý poberá sociálne štipendium bude príspevok 1,00 €.

     Príspevky je potrebné  zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu PRIMA BANKA IBAN: SK24 5600 0000 0046 5167 2001do poznámky napísať meno žiaka a triedu do 28.2.2021

     Ďakujeme

                                                                               Výbor Rodičovského združenia

      

     Zapisnica_Rodicovskeho_zdruzenia.pdf

     Rozpocet_rodicovskeho_zdruzenia_pri_Gymnaziu_A.docx