• Rada rodičov pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

    •  

     Funkcia v RZ

     Priezvisko a meno

     Predseda

     Mgr. Denisa Slezáková

     Hospodár

     Mgr. Miroslava Lakoštíková

      

                                                             Zástupcovia tried

     Zoznam zástupcov tried Výkonného výboru RZ pri Gymnáziu A. Kmeťa,

      Banská Štiavnica

     Šk.rok  2022/2023

      Mariana Hanzlíková

     1.A

     Mgr. Helena Jakubechová Tesáková

     1.B

     Lýdia Vencelová

     1.C

     Bc. Mária Cabániková

     1.D

     Mgr. Denisa Slezáková

     2.A

     Ing. Róbert Krutek

     2.B

     Ing. Martina Luptáková

     2.C

     Martina Prebelová

     2.D

     Mgr. Adriana Melicherčíková

      3.A

     Ing. Monika Švecová

     3.B

     Zuzana Hrabovská

     3.C

     Mgr. Miroslava Lakoštíková

     3. D

     Mária Bartíková

     4.A

     Mgr. Adriana Matejková

     4.B

     Mgr. Ján Gombala

     4.C

     Marieta Baráthová

     5.B

     Mr. Zuzana Mihálová

     5.C

     Stanovy.pdf

     Číslo učtu: SK24 5600 0000 0046 5167 2001

      

    • Oznam

    •  Vážení rodičia,

     Rodičovský príspevok na školský rok 2022/2023  v sume 25,00 €.

     V prípade, že má rodič na škole viac ako jedno dieťa, zaplatí príspevok len raz  je to príspevok rodiča.

     Za študenta, ktorý poberá sociálne štipendium bude príspevok 1,00 €.

     Príspevky je potrebné  zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu PRIMA BANKA IBAN: SK24 5600 0000 0046 5167 2001do poznámky napísať meno žiaka a triedu

     Ďakujeme

                                                                               Výbor Rodičovského združenia