• Voľné pracovné miesta

    • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: schranka@gymbs.sk alebo +421 456920593

     Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová mobil: 0911427153 email: r.mikulasova@seznam.cz

     Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

     Spolu so žiadosťou prosíme žiadateľov o zamestnanie priložiť k žiadosti vyplnené tlačivo - Súhlas so spracovaním osobných údajov.

     Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov_ziadatelia

     •