Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Renata Mikulášová Rozvrh
Riaditeľka
r.mikulasova@seznam.cz
 
 
Mgr. Ľubica Herdová Rozvrh
Zástupkyňa
lubica.herdova@gmail.com
 
 
Mgr. Jarmila Balážfyová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Zástupca v triede: II.B
jarka.balazfyova@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Balážová Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
luckaterneny@gmail.com
 
 
Mgr. Miron Breznoščák Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.B
Vedie krúžok: Turistický krúžok
mironbs@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Číž Rozvrh
Učiteľ
ciz.martin@gmail.com
 
 
Andries Peter de Haas Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.C
digihaas@gmail.com
 
 
Mgr. Ondrej Halan Rozvrh
Triedny učiteľ: II.C
Vedie krúžok: Volejbal
ondrikh@hotmail.com
 
 
Mgr. Marta Holubová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Horniaková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Zástupca v triede: III.B
zuzhor@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Jakubíková Rozvrh
Učiteľka
jakubikova.andrea@gmail.com
 
 
Mgr. Marek Konečný Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Basketbalový krúžok
 
 
Mgr. Lucia Košíková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Zástupca v triede: III.C
kucerova.luci@gmail.com
Foto Mgr. Miroslava Kováčová Rozvrh
výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: IV.A
mirka214@gmail.com
 
 
Ing. Renáta Krištoffová Rozvrh
Učiteľka
kristoffova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Labudová Rozvrh
Učiteľka
iveta.labudova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Lepeňová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: V.C
Vedie krúžok: Hovoríme po francúzsky
andrea.lepenova@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Lukáč Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
Vedie krúžok: Príprava na FCE
janlukac@post.sk
 
 
Ing. Ivana Marťuševová Rozvrh
Učiteľka
vanam@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Medovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Programujeme krok za krokom
m.medovicova@gmail.com
 
 
Mgr. Bohuslav Melicherčík Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Florbal
bohuslav.melichercik@gmail.com
Foto Mgr. Albín Michalec Rozvrh
Triedny učiteľ: V.C
Zástupca v triede: V.B
Vedie krúžok: DofE
albin.michalec@gmail.com
 
 
Mgr. Angelika Nyékiová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
Vedie krúžok: Drama club
angelikanye@hotmail.com
 
 
Mgr. Ľubomíra Pažická Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
Zástupca v triede: IV.C
Vedie krúžok: Bedminton
lubomira_pazicka@yahoo.com
 
 
Mgr. Lukáš Schmidt Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Filmový klub
 
 
Mgr. Matej Solivarský Rozvrh
Učiteľ
solivarskzo@gmail.com
 
 
RNDr. Alena Stajníková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Zástupca v triede: III.A
stajnikova@seznam.cz
 
 
Mgr. Katarína Šajbanová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Príprava na CAE
katarina.sajbanova@gmail.com
 
 
Mgr. Nikola Šuhajdová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.C
Vedie krúžok: S matematikou si rozumiem
nikolabeihoffnerova@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Truchlíková, PhD. Učiteľka
erika.truchlkov@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Winter Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Debatný krúžok
martin.winterian@gmail.com
 
 
PhDr. Zdena Zimanová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Folklórny krúžok
Vedie krúžok: Hovoríme po rusky
zdena.zimanova@gmail.com
 
 
Mgr. Marek Žilík Rozvrh
Učiteľ
zilkom@centrum.sk

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria