Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Renata Mikulášová Rozvrh
Riaditeľka
r.mikulasova@seznam.cz
 
 
Mgr. Ľubica Herdová Rozvrh
Zástupkyňa
lubica.herdova@gmail.com
 
 
Ing. Soňa Allouache Rozvrh
Učiteľka
sona.allouache@sosbs.sk
 
 
Mgr. Jarmila Balážfyová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Zástupca v triede: III.B
jarka.balazfyova@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Balážová Učiteľka
luckaterneny@gmail.com
 
 
Mgr. Barbora Barteková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Zástupca v triede: I.B
bartekova.barbora@gmail.com
 
 
Mgr. Miron Breznoščák Rozvrh
Triedny učiteľ: V.B
Zástupca v triede: V.C
mironbs@gmail.com
 
 
PhDr. Zora Červenáková Rozvrh
Učiteľka
zora.novak@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Číž Rozvrh
Učiteľ
ciz.martin@gmail.com
 
 
Andries Peter de Haas Rozvrh
Triedny učiteľ: V.C
digihaas@gmail.com
 
 
Mgr. Ondrej Halan Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
Zástupca v triede: III.A
ondrikh@hotmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Horniaková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Zástupca v triede: IV.B
zuzhor@gmail.com
 
 
Mgr. Ivona Janovská Rozvrh
Učiteľka
invona@gmail.com
 
 
Mgr. Angelika Juhás Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
angelikanye@hotmail.com
 
 
Mgr. Dominika Kondrátová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
dominika.vancova4@gmail.com
 
 
Mgr. Marek Konečný Rozvrh
Učiteľ
konecny.marcus@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Košíková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
kucerova.luci@gmail.com
Foto Mgr. Miroslava Kováčová Rozvrh
výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: IV.A
Zástupca v triede: I.A
mirka214@gmail.com
 
 
Mgr. Dana Kratochvílová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
dana.galova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Labudová Rozvrh
Učiteľka
iveta.labudova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Lepeňová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
andrea.lepenova@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Lukáč Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
janlukac@post.sk
 
 
Mgr. Martina Medovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Zástupca v triede: I.D
m.medovicova@gmail.com
 
 
Mgr. Bohuslav Melicherčík Rozvrh
Učiteľ
bohuslav.melichercik@gmail.com
 
 
Bc. Tomáš Pačan Rozvrh
Učiteľ
pacant001@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubomíra Pažická Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Zástupca v triede: I.C
lubomira_pazicka@yahoo.com
 
 
Mgr. Lukáš Schmidt Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.B
l.schmidt1123@gmail.com
 
 
Mgr. Matej Solivarský Rozvrh
Učiteľ
matejsolivarsky@gmail.com
 
 
RNDr. Alena Stajníková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: IV.A
stajnikova@seznam.cz
 
 
Mgr. Stanislava Statečná Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
stanka.statecna@gmail.com
 
 
Mgr. Nikola Šuhajdová Učiteľka
Zástupca v triede: II.C
nikolabeihoffnerova@gmail.com
 
 
Bohuslav Šušoliak Rozvrh
Učiteľ
susoliak@gmx.net
 
 
Mgr. Erika Truchlíková, PhD. Rozvrh
Učiteľka
erika.truchlkov@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Winter Rozvrh
Učiteľ
martin.winterian@gmail.com
 
 
PhDr. Zdena Zimanová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: III.C
zdena.zimanova@gmail.com
 
 
Mgr. Marek Žilík Rozvrh
Učiteľ
zilkom@centrum.sk

© aScAgenda 2020.0.1199 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.01.2020

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria