• SOČ

    • Stredoškolská odborná činnosť je najvýznamnejšia prehliadky študentských prác v 17 rôznych odboroch. Má školské, krajské a národné kolo, resp. prehliadku. Účastníci vypracujú projekt ku ktorému napíšu písomnú prácu v slovenskom jazyku podľa pokynov v metodickej príručke a prezentácii pod vedením konzultanta, ktoré máte priložené v linkoch na stihanutie. Prihlasovanie začína nezáväzne na výzvu v priebehu decembra. Vtedy by ste už mali mať prácu a výskum rozbehnuté. Začiatkom marca prebehne školská prehliadka, na ktorej prezentujete svoju max. 25 stranovú písomnú prácu 8 minútovou prezentáciou a obhajujete 7 minútovou diskusiou. V prípade splnených požiadaviek postupujú dve najlepšie práce z daného odboru na krajskú prehliadku. Na ňu sa prihlasujete aj elektronicky, posielate aj tlačenú a zviazanú verziu práce, ktorá sa už nebude dať upravovať. K nej posielate aj potvrdenie o originalite práce, neúčasti tejto práce v iných súťažiach a vyhlásenie k GDPR. Koncom marca prebehne krajská prehliadka, z ktorej môžu na celoslovenské finále v apríli postúpiť dve práce. Účasť a úspech na súťaži je pozitívne hodnotený aj v prijímacom procese na univerzity u nás, aj v zahraničí. Na našej škole odporúčame účasť najmä študentom, ktorí už absolvovali projektovú prácu a písali ju podľa zadania SOČ. Všetky otázky môžete smerovať na školského metodika SOČ.

     Mgr. Miron Breznoščák

     Školský metodik SOČ