• Školský psychológ

    •  

      

      

      

      

      

      

     Mgr. Radka Sabačová

      

      

      

     Konzultačné hodiny pre žiakov, učiteľov a rodičov:
      

     Pondelok : 7.30 h – 15.30 h

     Piatok : 7.30 h – 13.00 h

     (po individuálnej dohode je možné stretnutie i mimo uvedeného času)

     Kontakt

     Osobne – kabinet školského psychológa, kabinet MAT - GEO č. 206a

     Telefonicky – 0907556625

     e-mail – radka.sabacova@gmail.com