• Školský psychológ

    •  

      

      

      

      

      

      

     Mgr.et Mgr. Lucia Píšová

      

      

      

     Konzultačné hodiny pre žiakov, učiteľov a rodičov:
      

     Utorok : 7.30 – 15.30

     Streda : 7.30 – 10.20 (po individuálnej dohode je možné stretnutie i mimo uvedeného času)

     Kontakt

     Osobne – kabinet školského psychológa, kabinet SJL č. 307

     Telefonicky – 0907430933

     e-mail – lucialpisova@gmail.com