• Parkovanie počas DOD

      2. 12. 2022

      Upozorňujeme návštevníkov našej školy počas Dní otvorených dverí, že parkovanie osobných vozidiel v areáli školy je  pre návštevníkov zakázané. Možnosť parkovania je na parkoviskách nákupných centier Lidl a Billa. (viď priložená mapka). Budova Gymnázia Andreja Kmeťa sa nachádza na okraji mesta smerom na Banský Studenec.

    • Harmonogram DOD - 6. a 7. december 2022
     • Harmonogram DOD - 6. a 7. december 2022

      28. 11. 2022

      8.00 – 8.30 h      Prezencia, privítanie hostí

      8.30 – 8.55 h      Príhovor  riaditeľky  školy

                                  PhDr. Renata  Mikulášová

                                  Informácie o študijných odboroch, podmienkach prijatia, školskom vzdelávacom programe, profile absolventa

                                 Mgr. Miroslava Kováčová, výchovný poradca

      9.00 – 11.30 h

                Prehliadka školy spojená s výkladom – vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity v prezentačných stánkoch

      1. Úvod do prírodných vied – hodina v 1. ročníku bilingválneho štúdia v anglickom jazyku,
      2. Vstúpte do hodiny anglického jazyka,
      3. Lastiendas a la ropa – Obchody a oblečenie – hodina španielskeho jazyka,
      4. Príroda a spoločnosť Afriky – anglická hodina geografie,
      5. Dejiny  20. storočia – hodina dejepisu v anglickom jazyku,
      6. Výdobytky novembra 89 – Demokracia na Slovensku – horizontálna deľba moci a jej súčasní reprezentanti – anglická hodina predmetu Úvod do humanitných vied,
      7. Slovné druhy vo svete literatúry klasicizmu alebo Všetci maturujeme zo slovenského jazyka a literatúry,
      8. Menschliche Eigenschaften (ľudské vlastnosti) – hodina nemeckého jazyka,
      9. Meine Familie (moja rodina) – hodina nemeckého jazyka.

       

      Prezentačné stánky

      1. Okienko do sveta – cudzie jazyky nám pomáhajú poznávať svet, prezentačné stánky nemeckého jazyka, španielskeho jazyka,
      2. Zaujímavosti z geografie,
      3. prezentácia aktivít Školského parlamentu Gymnázia Andreja Kmeťa,
      4. Predstavujeme Robot Super Go,
      5. Raketový MATBOJ.

       

      Pre zúčastnených hostí je pripravená príjemná pohoda, zábava, množstvo zaujímavostí.

      Tešíme sa na Vašu účasť!

    • Úspech našej žiačky
     • Úspech našej žiačky

      1. 12. 2022

      Kristina Spišiaková  zo IV.C ešte nie je na svojej ceste na Mesiac. Namiesto toho pocestuje budúci rok do Belgicka. 

      Po úspešnej prezentácii svojho projektu o mikrometeoritoch na "Festivale vedy a techniky AMAVET 2022", ktorý sa konal 7. a 8. novembra v Bratislave sa zúčastní na Science-Expo, ktoré sa uskutoční v belgickom meste Liege v apríli 2023. Na tomto podujatí sa stretnú mladí ľudia z celej Európy, aby si vymenili skúsenosti a zdieľali svoje myšlienky s profesionálnymi vedcami a verejnosťou.  

      Gratulujeme Kristíne a "bonne chance"! 

    • Ocenenie študentov primátorkou mesta
     • Ocenenie študentov primátorkou mesta

      1. 12. 2022

      Pri príležitosti Dňa študentstva primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková ocenila úspešných stredoškolákov banskoštiavnických škôl. Súčasťou slávnosti bol aj  zápis ocenených študentov do Pamätnej knihy mesta.

      Našu školu reprezentovali:

      Agáta Vargová, II.D

      Boris Šabík, V.B. 

      Viktória Bujnová, V. B. 

      Samuel Mrázek,III. A 

      Tamara Ľuptáková, IV.D. 

    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      29. 11. 2022

      Dňa 16.11.2022 sa konalo školské kolo ONJ. Do nasledujúceho okresného kola ONJ postupujú:

      kategória 2A: Chiara Riana Lepiešová II.D z 1 miesta a Nikola Kutniková II.C z 2. miesta,

      kategória 2B: Bruno Janek IV.A z 1.miesta a Lucia Benkovičová IV.C z 2.miesta.

      Touto cestou všetkým postupujúcim srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v nasledujúcom kole olympiády z NJ.

      Silvia Debnárová

    • Výsledok školského kola olympiády v anglickom jazyku
     • Výsledok školského kola olympiády v anglickom jazyku

      25. 11. 2022

      Výsledok školského kola olympiády  v anglickom jazyku

      Počas  predchádzajúcich dní sa na GAK konalo školské kolo  olympiády v anglickom  jazyku.  Súťažilo sa v štyroch kategóriách a umiestenia žiakov  sú nasledovné:

      KAT. 2A ( 1.,2. roč. klasické štúdium)

      1.Tomáš Ľupták (I.A)

      2. Juliana Dovcová (II.A)

      3.  Samuel Štefanka (I.A)

      KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasické štúdium)

      1. Samuel Mrázek (III.A)

      2. Diana Lukáčová (III.A)

      3. Diana Výbochová (IV.A)

      KAT.2C1(bilingválni žiaci)

      1. Július Jančok (IV.B)

      2. Marian Rajnoha (V.B)

      3. Chiara Lepiešová ( II.D)

      KAT. 2C2(anglofónni žiaci)

      1. Jasmína Uramová (III.D)
      2. Kristián Šotek ( II.D)

      Do  nasledujúceho okresného kola  OAJ postupujú súťažiaci umiestení na prvom mieste. Touto cestou všetkým postupujúcim srdečne  blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcom  kole olympiády! : )

      Za PK anglický jazyk,Mgr. Ľ. Pažická

       

    • Dni otvorených dverí
     • Dni otvorených dverí

      10. 10. 2022

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej  Štiavnici

      pozýva žiakov 8. a  9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

      Deň otvorených dverí

      6. a 7.  december 2022

      pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

      pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium

      Pre záujemcov bude pripravená prehliadka školy,  vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity   v prezentačných stánkoch.   

      Záujemcovia sa budú  môcť zoznámiť s študijnými odbormi, podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským vzdelávacím programom, aktivitami školy a jej žiakov.

      Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového priebehu  DOD  je nutná registrácia záujemcov  formou návratky. Prihlasovanie bude otvorené od 7. novembra 2022.

      Registrácia je otvorená do 16.11.2022 !

      Podrobnejší program DOD bude zverejnený na webovej stránke školy.

    • Burza stredných škôl
     • Burza stredných škôl

      16. 11. 2022

      Regionálne centrum kariéry  organizuje v termíne od 21. novembra - 25. novembra 2022 online  Burzu stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja.

      Naša škola sa na tejto akcii predstaví v utorok 22. novembra 2022 v popoludňajších hodinách.

    • Drama Fest
     • Drama Fest

      16. 11. 2022

      Dňa 10.11.2022 sme sa po druhýkrát zúčastnili na divadelnej súťaži v anglickom jazyku, ktorú organizovalo mesto Vrbové. Tohtoročnou úlohou bolo predstaviť dielo Stratenej generácie. My sme si vybrali The Great Gatsby od F. Scott Fitzgeralda, kde sme sa zamerali na stvárnenie hlavných postáv a predstavili sme vzťahy medzi nimi. Naše poňatie diela z 20. rokov 20.storočia, ktoré sa nazývalo aj Jazz Age, skončilo na 2.mieste spomedzi 7. predstavení rôznych gymnázií.

      Myslím si, že úlohu sme splnili. Som hrdá na divadelný výkon našich žiakov z druhých ročníkov a týmto im ešte raz gratulujem.

      Tešíme sa na ďalší ročník Drama Fest.

      Angelika Juhás

    • Naši žiaci znova medzi najlepšími
     • Naši žiaci znova medzi najlepšími

      11. 11. 2022

      Tri štyri miesta a maximálny počet bodov 80 v medzinárodnej súťaži Informatický Bobor získala v kategórii Junior Veronika Klajbanováz III.B triedy a v kategórii Kadet Ema Priwitzerová a Svetlana Šuleková z I.B a Daniela Marková z I.D triedy.

      Veľmi úspešní boli aj Kadeti Tomáš Markech a Daniela Staníková z I.C, Frederika Oslancová z I.B, Omar Ismail a Alica Petrášová z I.D.

      Výborné umiestnenie získaliaj Juniori Tereza Garajová, Emma Štefánia Sliacka a Alena Feriancová z III.B, Viktória Lintnerová, Filip Ivanič a Nicolas Slezák z II.A,

      Zo Seniorov tento rok zabodovali len Benjamín Gombala zo IV.C a Adam Potančok z III.A triedy.

      Celkovo sa súťaže zúčastnilo 244 žiakov, z ktorých až 105 získalo diplom úspešného riešiteľa. Všetkým, ktorí sa do súťaže aktívne zapojili ďakujeme. Úspešným riešiteľom gratulujeme a ďakujeme aj za úspešnú reprezentáciu školy, čo si veľmi ceníme. Výsledkovú listinu úspešných riešiteľov nájdete na https://lnk.sk/ubg2 a na školskej nástenke.

      Do súťaže boli tento školský rok zapojené školy zo 74 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie, pričom boli zo solidarity s Ukrajinou vylúčené školy z Ruska a Bieloruska(https://www.bebras.org/countries.html).

      Martin Číž

       

    • Informatický Bobor 2022
     • Informatický Bobor 2022

      7. 11. 2022

      Tento týždeň prebehne už tradičná informatická súťaž iBobor (www.ibobor-online.sk), kde môžu naši žiacisúťažiť v medzinárodnej konkurencii a získať nielen diplom úspešného riešiteľa uznávaný na vysokých školách (vlani sa to podarilo až 67žiakom), ale aj príslušné ocenenie z informatiky a matematiky.Súťaží sa kedykoľvek v čase od 7.30 do 14:20 (posledné prihlásenie), súťaž trvá presne 40 minút a účasť v nej je dobrovoľná a bez poplatku.

      Termíny:

      Pondelok 7. novembra:
      súťažia žiaci I.B, I.C, I.D – kategória kadet

      Utorok 8. novembra:
      súťažia žiaci III.A, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.B a V.C – kategória senior

      Štvrtok 10. novembra:
      súťažia žiaci I.A, II.A, II.B, II.C, II.D, III.B, III.C – kategória junior

      Základný test, či je váš počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.

      Podrobné pravidlá a bodovanie súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori a Nevidiaci

      Vyskúšať si môžete aj vyriešené Úlohy z archívu z minulých kôl a iBobor je samozrejme aj na Facebooku.

      V prípade nejasností, problémom s prihlásením, alebo otázok kontaktujte prosím vyučujúcich informatiky.

      Prihlasovacie kódy dostali žiaci prostredníctvom edupage, kde môžu aj začať súťaž.

      Ibobor_2022.pdf


      Martin Číž, Martina Medovičová

     • Akadémia a Gaudeamus 2022 – Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

      5. 11. 2022

      Dňa 5. októbra 2022 absolvovali žiaci IV. B, IV. C, III. A a IV. D tried celodennú exkurziu do Bratislavy.
      Cieľom exkurzie bola v rámci profesijnej orientácie a výberu ďalšieho vysokoškolského zamerania návšteva výstavy Akadémia a Gaudeamus 2022 – Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania.
      Na veľtrhu mali žiaci možnosť priamo konzultovať s pracovníkmi jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, ústavov, inštitútov o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Ich záujem a otázky boli nasmerované na možnosti ponúkaných študijných programov pre nasledujúci akademický rok, na možnosti prijatia bez prijímacích skúšok, na iné kritériá prijatia, absolvovanie Národných porovnávacích skúšok - SCIO testov,na možnosti ubytovania, na poskytované štipendiá. Naši žiaci prejavili záujem aj o štúdium v zahraničí, ktoré sprostredkúvajú rôzne agentúry – najmä o štúdium v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, v Holandsku, Dánsku ale aj v škandinávskych krajinách.
      Zároveň mali možnosť získať kontakty na inštitúcie ponúkajúce jazykové pobyty v zahraničí, štúdium na stredných školách v zahraničí, na vysokoškolské štúdium a možnosti štipendií v zahraničí.
      Triedy III. A a IV. B zároveň absolvovali aj návštevu expozície Múzea holokaustu v Seredi, kde sa žiaci oboznámili s históriou pracovného tábora v Seredi, s históriou pracovných táborov v Novákoch a vo Vyhniach, politickou situáciou na Slovensku pred a v čase II. svetovej vojny, ktorá viedla k vzniku pracovných táborov a následne transportov židovského obyvateľstva zo Slovenska do koncentračných táborov.

    • Dni Andreja Kmeťa 2022
     • Dni Andreja Kmeťa 2022

      3. 11. 2022

      Dni Andreja Kmeťa 2022  sa  uskutočnili na našej škole  25. októbra 2022.

      V tento deň – mali naši žiaci možnosť prežiť jeden školský deň iným spôsobom ako zvyčajne. Zaujímavosti, nové poznatky, množstvo nových informácií im boli sprístupňované prostredníctvom prezentácií, workshopov a  prednášok na rôzne témy odborníkmi a zaujímavými hosťami z rôznych odborných inštitúcií, vysokých škôl, predstaviteľmi z oblasti vedy, kultúry a spoločenského života.

      Dni Andreja Kmeťa sa na našej škole organizujú v jesennom termíne už niekoľko rokov. Akciu sa nepodarilo zrealizovať iba  v školskom roku 2020/21, keďže sme boli v režime dištančnej výučby. Preto nás veľmi teší, že sme opäť mali možnosť  na pôde našej školy privítať  hostí z miestnych inštitúcií, z vysokých škôl, odborných pracovísk, firiem.

                  Rádioaktivitu  v životnom prostredí nám predstavil Ing. Miroslav  Vanek, PhD.  a informácie  z témy Klimatické samity nám sprostredkovala  Ing. Andrea Zacharová PhD. obaja  z  Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene.

                  Zaujímavé workshopy v anglickom jazyku na témy The Power of Gratitude: Poetry Workshop on W.S. Merwin’s‘Thanks’,   Sila vďačnosti: workshop poézie s básňou W.S. Merwina‘Thanks’  a  Discovering Mindfulness with Mary Oliver’s Poem ‘The Summer Day’,

      Objavovanie vnímavosti s básňou Mary Oliver ‘The Summer Day  si pre žiakov bilingválnej formy štúdia pripravila Doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. z Filozofickej fakulty UKF  v Nitre.  

      V anglickom jazyku boli tiež  realizované aj prednášky European Parliament, its youth offer and career opportunities, ktoré prezentovala  Naďa Nováková z Kancelárie  Európskeho parlamentu na Slovensku.

      Kritické myslenie, ako odhaliť a nešíriť nepravdivé   informácie  rozvíjali u našich žiakov   Doc. Ing. Marek Potkány, PhD.  a Ing. Pavol Gejdoš, PhD. z Drevárskej  fakulty  TU vo  Zvolene.
                     Sme veľmi radi, že počas DAK sa na našu školu vracajú pravidelní  prednášatelia a bývalí absolventi školy ako  prof. RNDr. Vladimír Janiš,  CSc. z Fakulty prírodných vied UMB      v Banskej Bystrici s prednáškou o Nekonečne alebo  prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD. z Katedry  ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedeckej   fakulty  UK Bratislava, ktorý nám priblížil tému  Už čoskoro 8 miliárd. Koľko nás ešte pribudne a zvládne to planéta?

      Históriu jazykového vzdelávania na našej škole nám v prednáške 50 rokov anglického vzdelávania   priblížil PhDr. Miron Breznoščák. 

      Besedy a  prednášky dali našim žiakom  odpovede aj na otázky o našom ovzduší  v téme Ovzdušie a my od  Ing. Jany Pavlíkovej  z Odboru  informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenia LIFE, otázky o  Prínose  hlbokého učenia pre mobilnú robotiku  od  RNDr. Andreja Lúčneho, PhD. z  Katedry aplikovanej informatiky  FMFI UK, z  Oddelenia umelej inteligencie.

      Zaujímavosti o Stredovekých  hradoch  v regióne priblížil   Doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD. z  Filozofickej  fakulty UMB v  Banskej Bystrici   a o  Fantasy (nielen) v slovenskej literatúre  nás  presvedčil spisovateľ  Juraj Červenák.

      O úskaliach tlmočenia informoval  Doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej   fakulty  UMB v Banskej  Bystrici v prezentácii   Keď jazyk nie je všetko: O úskaliach prekladu a tlmočenia.

                  O svojom diele Listy Tisovi a židovské utrpenie počas holokaustu   rozprávala našim žiakom Madeline Vadkerty,  Zabudnuté Slovensko a Dokumentačné stredisko Holokaustu.

      Históriu SNP nám priblížil  PhDr. Stanislav Mičev, PhD. v prednáške  Protifašistický odboj a SNP, ktorý medzi žiakov priviedol aj najstaršieho žijúceho účastníka SNP p. Strmeňa. Ten svojimi  autentickými zážitkami, rozprávaním, hrou na akordeón  a najmä životným elánom zaujal našich žiakov.

      Veríme, že tohtoročný prednáškový deň,   bol   pre všetkých našich žiakov zaujímavý  školský deň prežitý netradične.

      Predstavil im mnohých prednášateľov z rôznych inštitúcií, priblížil rôzne témy, poskytol množstvo nových poznatkov, zaujímavostí, predstavil mnohé oblasti vedeckého poznania, našej histórie a tak  prispel aj k profesijnej orientácii žiakov.

      DAK obrazom

                                                         

                                                                                                                Miroslava Kováčová

                         

                                                                            

                                                    

    • Týždeň prevencie proti onkologickým ochoreniam  a Deň jabĺk na GAK
     • Týždeň prevencie proti onkologickým ochoreniam a Deň jabĺk na GAK

      2. 11. 2022

      V týždni od 17. do 21. októbra 2022 sme si na našej škole už tradične pripomenuli Týždeň boja proti rakovine.  Štartom bola prednáška  gynekologičky MUDr. A. Mečiarovej pre dievčatá z tried III. A, IV. B, C, D, s diskusiou na tému: Kedy je správny čas na rodičovstvo? Aký je význam a potreba preventívnych gynekologických prehliadok a vakcinácie proti HPV?  V tento deň  všetkých žiakov školy čakala počas veľkej prestávky chutná jablková desiata.  Ochotní žiaci z našej školy  doniesli domáce vlastnoručne vyrobené  jablkové dobroty, ktoré ponúkli spolužiakom počas veľkej prestávky.

      Žiačky z vyšších ročníkov si pripravili pre žiakov z mladších ročníkov nasledovné prezentácie :

      Koža si všetko pamätá- Tamara Číková a Viktória Bujnová z V.B

      Riziko infekcie HPV, význam vakcinácie - Denisa Račková z V.B

      Leukémia- Michaela Blattnerová a Juliana Daubnerová z V.B

      Rakovina prsníka, riziko vzniku ochorenia, terapia- Rebeka Gažová a Karla Albíniová z V.B

      Európsky kódex proti rakovine, Desatoro proti rakovine - Laura Macegová a Petra Janigová zo IV.A

      Kolorektálny karcinóm, riziká jeho vzniku  - Nina Parillová zo IV.A

      Rakovina prostaty- Timea Tóthová zo  IV.B

      Koža- Michaela Straková zo IV. B

       Ku koncu  týždňa rozdávali na škole  žiačky zo IV. C triedy čerstvé jablká ako symbol boja a prevencie proti rakovine a inšpirácie k zdravému životnému štýlu.

      Týmto patrí naše poďakovanie všetkým zainteresovaným.

      Deň jabĺk má tradíciu v Anglicku a iniciovala ho britská organizácia Common Ground v roku 1990. Podstata tohto sviatku spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš organizmus, pôsobí ako „domáci lekár“. Ak ho denne zaradíme do nášho jedálnička, vyhneme sa tým  mnohým chronickým zdravotným problémom. Jablko povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus a môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. Ako sa hovorí „Denne jedno jablko pre zdravie“ alebo “One apple a day keeps the doctor away.“

      Za PK Človek a príroda, Mgr. Ľubomíra Pažická

       

    • Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

      2. 11. 2022

      27. OKTÓBRA 2022 sa na Gymnáziu Andreja Kmeťa v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Banskej Bystrici a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici uskutočnil dobrovoľný odber krvi Študentská kvapka krvi ako súčasť celoslovenskej akcie SČK.
      Sme radi, že po dvoch koronových rokoch sme mali možnosť zorganizovať takúto akciu a naši žiaci pochopili význam darovania krvi. Sme radi, že sa dobrovoľného odberu krvi zúčastnilo 33 darcov. 17 dobrovoľní darcovia krv aj darovali, 16 boli z rôznych dôvodov pri úvodnom pohovore s lekárom vyradení. Z tých, ktorí darovali bolo 12 prvodarcov.
      Sme naozaj radi, že máme v radoch študentov takých, ktorí si uvedomujú význam darovania tejto život zachraňujúcej tekutiny. Veríme, že všetci prvodarcovia sa budú takýchto akcií zúčastňovať opakovane.
      Ďakujeme všetkým!

       

    • FGC tour 2022 „ Medici za zdravie žien“
     • FGC tour 2022 „ Medici za zdravie žien“

      27. 10. 2022

      Dňa 21. októbra 2022  sa dievčatá z tried II. A, B, C, D  mali možnosť zúčastniť prednášky organizovanej v rámci projektu  FGC tour – Medici za zdravie žien organizovaného Slovenskou asociáciou študentov medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine SR.

      Cieľom tohto projektu je priblížiť mladým dievčatám – žiačkam stredných škôl – potrebu a dôležitosť preventívnych gynekologických prehliadok, problematiku gynekologických ochorení, ako  aj onkologických ochorení - rakovina krčka maternice, infekcia HPV vírusom, rakovina prsníka.  Formou voľnej diskusie sa dievčatá zoznámili s problematikou, mali možnosť konzultovať prípadné problémové otázky.

      Počas prednášok je zdôrazňovaná potreba preventívnych gynekologických prehliadok a s tým spojená včasná diagnostika ochorení čo samozrejme výrazne zvyšuje možnosť úspešnej liečby.

      Veríme, že stretnutie s uvedenou problematikou bolo pre naše dievčatá zaujímavé a predovšetkým prospešné.

      Alena Stajníková, PK Človek a príroda

    • Žiaci GAK a Škola v múzeu
     • Žiaci GAK a Škola v múzeu

      26. 10. 2022

      Koncom septembra a v októbri sme so žiakmi Umenia a kultúry využili možnosť učiť sa o pôvodných remeslách v praxi. Dve tretiacke triedy navštívili Múzeum v Kammerhofe, oboznámili sa s časťou historickej budovy a v rámci krátkeho workshopu si vyskúšali hrnčiarske remeslo a výrobu smaltovaných šperkov. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s umením!

      Dana Kratochvilová

    • Padajúca hviezda? 
     • Padajúca hviezda? 

      26. 10. 2022

       Zdá sa, že niektorí naši študenti sa po skončení projektových prác nevedia nabažiť vedeckého výskumu. Jedna z týchto študentiek, Kristína Spišiaková, sa prihlásila do prestížnej súťaže s projektovou prácou o mikrometeoritoch (menších príbuzných meteoritov). Po úspešnom odprezentovaní svojej práce na regionálnej úrovni v Banskej Bystrici bude pokračovať v reprezentácii našej školy na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky v Bratislave 7. novembra. Víťazi tejto súťaže budú reprezentovať Slovensko na každoročnej Súťaži mladých vedcov EÚ (EUCYS - EU Contest for Young Scientists).

      Veľa šťastia, Kristína! 

    • Čiastočné zatmenie Slnka
     • Čiastočné zatmenie Slnka

      26. 10. 2022

      V utorok 25. októbra 2022 mali študenti a učitelia možnosť po prednáškach počas Dňa Andreja Kmeťa pozorovať čiastočné zatmenie Slnka.Žiaci mohli vyjsť von a pozrieť si zatmenie cez školské teleskopy alebo špeciálne filtre, ktoré im chránili oči. Pre mnohých to bolo prvýkrát, čo videli zatmenie naživo.Zatmenie Slnka nastáva, keď Mesiac prechádza medzi Slnkom a Zemou a blokuje slnečné svetlo. Toto bola pre študentov skvelá príležitosť dozvedieť sa viac o astronómii a o samotnom zatmení.Z ohlasov študentov vieme, že to bol pre nich úžasný zážitok pozorovať tento výnimočný astronomický úkaz. Chceli by sme preto takúto akciu znovu zorganizovať aj pri najbližšom zatmení.

      Kristína Spišiaková, Martin Číž