• Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

      23. 1. 2018

      Dňa 17. januára  2018 sa naši žiaci zúčastnili  okresného kola   Olympiády v anglickom jazyku. Naši študenti nesklamali a opäť obsadili prvé miesta, ktoré im otvorili cestu na krajské kolá. V kategórii 2A zvíťazil Richard Žember   z II. A, v kategórii 2B prvé miesto získala Hana Čížová zo IV. AEla Gatlialová z triedy IV. B zvíťazila v kategórii 2C2. Priamo do krajského kola postúpila Ivana Kapustová z triedy V. C, ktorá zvíťazila v kategórii  2C1 v školskom kole.

      Všetkým úspešným žiakom gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!

      Marťuševová

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

      18. 1. 2018

      Dňa 18. 1. 2018 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili štyria žiaci našej školy. V okresnom kole nás reprezentovali Sára Dolná z V.B triedy, Lenka Štichová zo IV.C triedy, Krištof Turan z II.C triedy a Jozef Štálnik z II.B triedy. Úspešní boli S. Dolná, K. Turan a J. Štálnik, ktorí postúpili do krajského kola, k čomu im srdečne blahoželáme. Veríme, že budú úspešní aj v krajskom kole, ktoré sa bude konať 13.2. 2018 v Banskej Bystrici. Držíme im palce!

     • Deň otvorených dverí 2017

      15. 1. 2018

      Ako každý rok aj v tomto školskom roku naša škola  privítala záujemcov o štúdium na našej škole – teda žiakov 9. a 8. ročníkov základných škôl a ich rodičov.

      Počas Dňa otvorených dverí 2017, ktorý bol realizovaný pre oba študijné odbory – teda pre štvorročné štúdium a štúdium bilingválne – sme privítali na pôde našej školy  žiakov spolu s rodičmi zo 45 rôznych základných škôl z blízkeho  okolia ako aj zo vzdialenejších regiónov.

      V tento deň mali návštevníci možnosť zoznámiť sa nielen s priestormi školy, so študijnými odbormi, podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským  vzdelávacím programom a aktivitami školy. Žiaci a ich rodičia mali možnosť zúčastniť sa niekoľkých vyučovacích hodín a tak vidieť vyučovanie na anglicky vyučovaných hodinách alebo na hodinách vyučovaných v slovenskom jazyku. Zároveň sa naši návštevníci oboznámili aj s mimovyučovacími aktivitami – predovšetkým poznávacími exkurziami do zahraničia alebo prácou v programe Erasmus+.

      Veríme, že sa im u nás páčilo a v novom školskom roku sa s nimi stretneme ako s našimi novými žiakmi!

     • Koláčik šťastia v Domove Márie

      20. 12. 2017

      V posledný deň školského vyučovania pred vianočným prázdninami si naši gymnazisti Vojtech Ilčík a Michal Sásik pripravili niekoľko piesní a vinšov pre klientov Domova Márie v Banskej Štiavnici. Prvá pieseň bola o Adamovi, Eve a hadovi. Chodenie s hadom je súčasťou predvianočných tradícií.  Žiaci ako harmonikári zahrali a zaspievali aj niekoľko ľudových piesní. Zakončili sme to najznámejšou vianočnou piesňou – Tichá noc. Po nej sme rozdali koláčiky šťastia, ktoré upiekli v pekárni Anton Antol, za čo im patrí veľké poďakovanie.  Vďačnosť neskrývali ani obdarovaní. Myslím, že sa nám podarilo rozdať nielen koláčiky, ale trochu šťastia a radosti ľuďom, ktorí to veľmi potrebovali.

      Marek Žilík

     • Deň otvorených dverí

      8. 11. 2017

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej  Štiavnici

      pozýva žiakov 8 . a  9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

      Deň otvorených dverí

      11. december 2017

      8:00 - 11:00h pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

      10:00 - 13:00h pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium

       

      Program:  

       Prezencia, privítanie hostí

       Príhovor  riaditeľky  školy

       Prehliadka školy – vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity   v prezentačných stánkoch   

      Záujemcovia sa budú môcť okrem priestorov školy zoznámiť s študijnými odbormi,

      podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským vzdelávacím programom, aktivitami školy a jej žiakov.

      Podrobnejšie informácie nájdete na https://gymbs.edupage.org  resp.

      na telefónnom čísle:   045/692 05 92 - 93               

      Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového priebehu DOD uvítame, ak sa na  návštevu našej školy v rámci DOD prihlásite formou nižšie uvedenej návratky. Návratku prosíme vyplniť do 7. decembra 2017 do 12,00 hod.

       

      DOD_2017_-_Program.pdf

       

       

       

       

       

       

       

     • Zenit v programovaní – krajské kolo

      9. 12. 2017

      Matej Dudák z 4.B triedy sa umiestnil v krajskom kole celoslovenskej súťaže ZENIT v programovaní kategória A v prvom kole na 4.mieste (zo 64 súťažiacich) a v druhom kole na ôsmom mieste (z 20 súťažiacich). V rámci Slovenska je to 59. miesto z 150 súťažiacich. Súťaž sa konala 28. novembra v Školskom výpočtovom stredisku Banská Bystrica. Najbližšie sa bude konať celoštátne kolo vo februári 2018.  Výsledkové listiny nájdete TU.

     • Informatický Bobor – výsledky 2017

      8. 12. 2017

      V tomto školskom roku sme získali sme dohromady rekordných 61 úspešných riešiteľov a diplomov.  Na prvých troch miestach sa umiestnili Šimon Hudák (1.B - ziskal maximum 80 bodov – percentil 100), Zsolt Cirjak (1.C), Martin L. Doskočil a Matúš Garaj (1.C) v kategórii kadet, Matej Galeta (1.B), Tomáš Kocka (3.B) a Anastázia Kopyl (3.B) v kategórii junior a nakoniec Matej Dudák (4.B), Zuzana Roháčová a Viktória Hlôšková (5.B). Podrobné výsledkové listiny nájdete na nástenke školy a tiež TU. Diplomy úspešných riešiteľov nájdete TU.
      V tohtoročnej medzinárodnej súťaži Ibobor aktívne súťažilo za našu školu rekordných 239 žiakov v troch kategóriách (41 – kadeti, 134 – juniori, 64 – seniori).

      Súťaž beží v 38 krajinách Európy a v rámci Slovenska v nej súťažilo celkovo 74 216 súťažiacich z 992 škôl.

      Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať odkaz autorom v ankete. Kódy nájdu na nástenke v škole, alebo u svojho vyučujúceho informatiky.

       

     • Mladý prekladateľ

      1. 12. 2017

      V piatok 24. novembra 2017 sa konalo školské kolo súťaže v anglickom jazyku pod názvom  „ Mladý prekladateľ “. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnila žiačka IV. C triedy Lenka Šichtová, druhé miesto získala žiačka II. C Karma Hasbach a tretie miesto patrí žiačke V. C triedy Ivane Kapustovej. Našim mladým prekladateľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ich ďalšej tvorivej činnosti.

     • Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku

      26. 11. 2017

      V pondelok 27. novembra 2017 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Zúčastnilo sa dvanásť žiakov v štyroch kategóriách a do krajského kola postúpili v jednotlivých kategóriách nasledujúc žiaci:

       KATEGÓRIA A: 1. miesto  NATÁLIA SPODNIAKOVÁ II. C, 2. miesto MARTIN MATEJ (II.B), 

      KATEGÓRIA B: 1. miesto LENKA VALACHOVÁ III. B, 2. miesto JÚLIA HUDÁKOVÁ III. B, 

      KATEGÓRIA C: 1. miesto KRISTÍNA MOLNÁROVÁ IV. C, 2. miesto RICHARD FLOCH IV. B,

       KATEGÓRIA D: 1. miesto Karma Hasbach II.C.

       Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a želám ďalšie úspechy aj v postupových kolách.

     • Ocenení žiaci primátorkou mesta

      24. 11. 2017

      Dňa 14.11.2017 primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková pri príležitosti Dňa študentstva prijala a ocenila najlepších žiakov banskoštiavnických stredných škôl. Za našu školu boli ocenení:

      Sofia Andrášeková  V.B -  za výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodnom kole súťaže Genius Logicus

      Matej Dudák  IV.B - za výborné študijné výsledky a  úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády z informatiky a  v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní, kategória B

      Daniel Halaj V.C - za  výborné študijné výsledky a  úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole SOČ

      Ružena Chlustová III.C - za  výborné študijné výsledky a  úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku.

      Veronika Kvietková IV.B - a výborné študijné výsledky a  úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole súťaže Mladý Európan

      Kristína Molnárová IV.C - za výborné študijné výsledky a  úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku

      Matúš Štefanča V.C  - za výborné študijné výsledky, prácu v žiackej rade a rade školy

       

        

     • Stretnutie generácií

      20. 11. 2017

      V stredu 22.11.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili  Stretnutia generácií. Toto  milé podujatie sa konalo v Rytierskej sále na Starom zámku, kde sme spolu s inými školami pripravili kultúrny program pre seniorov.  Našu školu  spevom, recitáciou, tancom  a hrou na hudobnom nástroji reprezentovali: Nina Marková  (I.A), Lenka Bobáľová (I.C), Vanesa Manlová (I.C), Katarína Zrebená  (I.C), Ema Olšiaková (I.C), Vojtech Ilčík (I.C), Michal Sásik (III.A), Zuzka Lasáková (III.C), Darina Adamcová (IV.B), Katarína Šálková (IV. B), Natália Turcelová  (IV.B), Sofia Hrivňáková(IV.C), Dominika Zimanová (IV.C) a Mikuláš Melicher (IV.C).  Seniori si nie len pozreli program, ale sa aj zapojili a spievali spolu so žiakmi piesne, dokonca si vyžiadali opakovanie jedného čísla. Veríme, že ich toto stretnutie generácií potešilo rovnako ako nás.

     • Predstavujeme našu školu žiakom základných škôl

      23. 11. 2017

                   Dňa  21. novembra 2017 sa naša škola zúčastnila prezentačnej akcie Servis profesijných informácií pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných  a špeciálnych škôl- Stredoškolák  v Žiari nad Hronom. V tomto roku to bol už 21. ročník akcie. Návštevníkom podujatia sme ponúkali informácie o študijných odboroch, ktoré je možné u nás študovať, o podmienkach prijatia, priebehu prijímacieho konania, o rôznych aktivitách, výmenných pobytoch, exkurziách a samozrejme o vyučovacom procese a maturitnej skúške.

                   Informácie poskytovali aj naši žiaci z oboch foriem štúdia: Emma Mičurová, II. A a Karin Fúsková, II. A zo štvorročnej formy štúdia a Vika Bitušíková, III. B a DávidKaraffa, III. B z bilingválnej formy štúdia.

      A tak uchádzačom o štúdium na našej škole ako aj ostatným návštevníkom prezentačnej výstavy ponúkli  pohľad na naše gymnázium z pozície žiaka.

                   Na prezentačnej akcii sme zároveň informovali o Dni otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2017.

                   5. decembra 2017 sa zúčastníme obdobnej akcie vo Zvolene.

       

                                                                                                               Miroslava  Kováčová

     • Exkurzia Banská Štiavnica

      24. 11. 2017

      Dňa 26.10. 2017 sa u nás na škole konali Dni Andreja Kmeťa, ktorého meno nesie naša škola. My, žiaci 4.B triedy, sme sa v rámci tohto podujatia zúčastnili exkurzie po pamiatkach Banskej Štiavnice , ktorá vyvrcholila  v štôlni Bartolomej, čo nás najviac zaujalo. Už pri vstupe nás upútal vtipný pán sprievodca, ktorý nám na začiatok pustil video o histórii baníctva a po ňom nás poslal obliecť sa do žltých plášťov, prílb a do rúk nám dal starodávnu banskú lampu. Hneď sme sa cítili ako trpaslíci. Našli sa medzi nami aj takí, ktorí sa najprv báli, ale zvedavosť im nedala, a predsa len sa pobrali za dobrodružstom, ktoré ukrýva podzemie.

      V štôlni sme chodili jeden za druhým ako húsky a preniesli sme sa do čias, keď tu tvrdo pracovali prví baníci. Pán sprievodca nám poukazoval rôzne náradia, techniku a technológiu, s ktorou sa kedysi pracovalo. O každom z nich nám niečo zaujímavé porozprával a s veľkou radosťou odpovedal na naše otázky.

      Keď sme sa po veľkej tme ocitli na svetle a čerstvom vzduchu, s úľavou, že sa nám nič nestalo, sme si spoločne zatlieskali. Teraz už vieme, aké to mali baníci ťažké a čo všetko museli robiť, nielen aby si dávali pozor, ale aby aj niečo vydolovali.

      Michaela Beňová, IV. B

    • Deň jablka
     • Deň jablka

      20. 11. 2017

      Jablko - symbol večného zdravia

      Bolo už pri vyhnaní Adama a Evy z raja, objavení gravitácie, ale aj rozpútaní trójskej vojny. Jablká sú jedným z najstarších, najchutnejších, ale aj najzdravších druhov ovocia.

      Toto vzácne ovocie bolo rozdávané na našej škole žiakom dňa 27.10., kedy sme si pripomenuli Deň jablka v rámci aktivít Týždňa ligy proti rakovine. Tento symbol zdravia rozdávali žiaci z III. B triedy, ktorým patrí poďakovanie za ich ochotu.

      Ľ. Pažická