• Roadshow 2018

      7. 11. 2018

      Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže O2 Roadshow Moja story, tvoja story a na základe toho sa 7.11.2018 na pôde Gymnázia Andreja Kmeťa uskutočnila beseda so zaujímavými ľuďmi. Ambasádori Tomi Kid, Strapo, Laci Strike a Janka Travelhackerka porozprávali svoje silné príbehy o tom, ako sa nenechali dobiť predsudkami a ako prekonávali prekážky. Rozprávali o živote, ako to v ňom skutočne chodí ako treba ísť za svojím cieľom. V závere diskusie sa mohli žiaci otvorene pýtať na témy, ktoré ich zaujímajú a ktoré sú pre ne aktuálne. Beseda bola skutočne zaujímavá žiaci mali možnosť získať nové informácie aj takýmto netradičným spôsobom.

    • Prírodovedná súťaž pre stredoškolákov Junior Freshhh
     • Prírodovedná súťaž pre stredoškolákov Junior Freshhh

      7. 11. 2018

      Nech zvíťazí lepší! 💪 Od 13. až do 27. novembra 2018 budeme hľadať superhrdinov v online prírodovednej súťaži pre stredoškolákov Junior Freshhh. 👍 Škola s najväčším počtom tímov vyhráva 1000€. Zatiaľ máme registrovaných 5. Tímov. Registrácia 3-členných tímov je ešte možná do 11.11., tak zbytočne nečakajte, hrá sa totiž o skutočne hodnotné ceny! 💻🎧📱.

      Registrácia a viac o súťaži na http://www.junior.freshhh.sk/

      Súťaž Junior Freshhh prebieha formou online hry, ktorá účastníkom umožní zábavným a praktickým spôsobom zopakovať si už nadobudnuté vedomosti, v niektorých prípadoch taktiež získať nové. Úlohy v súťaži sú zamerané na oblasť matematiky, fyziky, chémie, logiky, biológie a geografie.

       Cieľom súťaže je, aby si študenti precvičili praktickú aplikáciu a využiteľnosť vedomostí z prírodných vied v rôznych oblastiach života, ako aj podporiť u študentov ich zvedavosť, prácu s informačnými zdrojmi, či uvažovanie v súvislostiach. Zároveň poskytne výbornú príležitosť reprezentovať svoju školu a vyhrať zaujímavé ceny.

      Škola s najvyšším počtom tímov, ktoré hru dokončia v súlade so štatútom súťaže, získa finančnú

      odmenu 1.000 €. Rovnaká cena vo výške 1.000 € je pripravená aj pre strednú odbornú, resp. strednú priemyselnú školu s najvyšším počtom aktívne hrajúcich tímov.

       O hre…

      • Pozostáva zo 7 online kôl.

      • 5 najlepších tímov z online časti súťaže sa stretne vo finále v areáli spoločnosti SLOVNAFT, a.s., v Bratislave.

      • Organizované bude aj finále pre 5 najlepších tímov SOŠ a SPŠ, ktoré sa nedostanú do hlavného finále.

       Ako sa do hry prihlásiť...

      • Od 19.10. do 11.11. 2018 na www.junior.freshhh.sk.

      • Študenti vytvoria 3-členné tímy, ktorých členovia nemusia byť z tej istej triedy ani ročníka.

      • Hra potrvá od 13. do 27. novembra 2018.

      • Obe prezenčné finálové kolá sa uskutočnia v decembri 2018. O presných termínoch budú študenti aj škola včas informovaní organizačným tímom.

      • Viac informácií nájdete na www.junior.freshhh.sk

       

    • Čítačky na Sitne v rámci Dní Andreja Kmeťa
     • Čítačky na Sitne v rámci Dní Andreja Kmeťa

      5. 11. 2018

      17. októbra sa 20 študentov s učiteľmi vybralo z Ilije na vrch Sitno.Okrem edukatívnej zložky pokrývajúcej dejiny a prírodné pomery územia, ktorým sme prechádzali, boli špeciálnou aktivitou čítačky študentov na vybraných zastávkach smerom k vrcholu Sitna. Študenti čítali zaujímavé úryvky z kníh (povesti, legendy) týkajúcich sa práve Sitna (Jozef Horák, Juraj Červenák). Kolega Breznoščák ako posledný čítal ukážku z diela Veleba Sitna od samotného Andreja Kmeťa o bizarnom archeologickom náleze lebky so zámkami na čeľusti priamo na sitnianskych bralách. Na chate Andreja Kmeťa sme odovzdali pamätné ďakovné fotografie z gymnaziálnych výstupov chatárovi Braňovi Cengelovi. Krásny zážitok nám umocnil druhák Vojto Iľčík hraním na akordeóne. Zostup sme ukončili na jazere Počúvadlo.

      Martin Winter

    • Naša cesta do Štátnej vedeckej knižnice a Múzea SNP
     • Naša cesta do Štátnej vedeckej knižnice a Múzea SNP

      22. 10. 2018

      Dňa 17. októbra 2018 sme  my žiaci IV. B a III. A triedy tak ako všetci žiaci našej školy počas Dní Andreja Kmeťa 2018 vycestovali na exkurzie. Naša cesta viedla do Banskej Bystrice.

      Cieľom exkurzie bola návšteva a prehliadka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a prehliadka expozície Múzea  SNP.  

      V Štátnej vedeckej knižnici nás oboznámili s možnosťami prezenčných a absenčných výpožičiek, so spôsobom ako si zrealizovať vypožičanie rôznych titulov, s možnosťami štúdia tlače, časopisov, novín vychádzajúcich teraz ale aj starších.

      Pracovníci knižnice nám predstavili oddelenia britskej literatúry, americkej, nemeckej,  slovanskej  ako aj hispánskej literatúry.  Zároveň  nám predstavili možnosti štúdia a vypožičiavania si rôznych hudobných nosičov v hudobnom átriu.

      Následne sme mali možnosť  veľmi zaujímavo a detailne  sa oboznámiť   s predvojnovým obdobím, spoločenskou a politickou situáciou, ktoré viedli ku vzniku 2. svetovej vojny. S jej priebehom a zapojením sa slovenského národa do odboja, ktorý vyvrcholil v SNP. Výklad lektora dopĺňali autentické dobové dokumenty a materiály.

      Exkurzia bola bohatá na množstvo nových informácií a podnetov.

    • EXKURZIA DO BANSKEJ  BYSTRICE
     • EXKURZIA DO BANSKEJ  BYSTRICE

      21. 10. 2018

      Počas prvého z Dní Andreja Kmeťa  17. októbra 2018 mali žiaci tried III.B, III.C a IV. C možnosť zúčastniť sa zaujímavej exkurzie do Banskej Bystrice.  Naším prvým cieľom bola historická budova  Tihányiovského kaštieľa s expozíciou  zameranou na prírodu stredného Slovenska. Vypočuli sme si odbornú prednášku na tému Obojživelníky ukončenú výstavou s názvom Kamufláž.

      Ďalším zaujímavým miestom, ktoré sme navštívili, bola dominanta mesta  - múzeum SNP.  Dojem z unikátnej expozícii znásobil aj veľmi  zaujímavý  výklad  sprievodcu.

      Za krátky čas sme sa veľa dozvedeli a pre tých, čo ich témy zaujali, sa navštívené miesta stali dobrou inšpiráciou na opätovnú návštevu.

     • Študentská kvapka krvi 2018

      21. 10. 2018

      Dňa 15. októbra 2018  odštartovala celoslovenská kampaň  Študentská kvapka krvi, ktorá potrvá do 16. novembra 2018.

      A práve v prvý deň tejto kampane   sa  v priestoroch Gymnázia  Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici uskutočnil  dobrovoľný odber krvi Študentská kvapka krvi 2018, organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

      Študentská kvapka krvi je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom najmä na školy, firmy a organizácie  a cieľom  kampane je rozšíriť rady pravidelných darcov a získať prvodarcov z radov študentov.

      V tento deň sa rozhodlo darovať krv 29 darcov, z ktorých bol odber zrealizovaný u 14. Ostatní, z rôznych dôvodov boli vyradení. Z tých, ktorí túto vzácnu tekutinu darovali bolo 8 prvodarcov.

      Veríme, že našich žiakov osloví aj nasledujúca kampaň, ktorá sa bude realizovať na našej škole – a to Valentínska kvapka krvi už vo februári 2019.

    • Akadémia 2018 – veľtrh štúdia a kariéry
     • Akadémia 2018 – veľtrh štúdia a kariéry

      21. 10. 2018

      Dňa  10. októbra 2018  absolvovali  žiaci IV. B, IV. C  tried  z bilingválneho štúdia celodennú exkurziu  do Bratislavy.

      Cieľom exkurzie bola  v rámci profesijnej orientácie a výberu ďalšieho vysokoškolského zamerania  a vysokoškolského štúdia  návšteva výstavy Akadémia & Vapac 2018 – veľtrhu štúdia a kariéry.

      Na veľtrhu mali  žiaci možnosť priamo konzultovať s pracovníkmi jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, ústavov, inštitútov o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Ich záujem a otázky boli nasmerované na možnosti ponúkaných študijných programov pre nasledujúci akademický  rok, na možnosti prijatia bez prijímacích skúšok, na iné kritériá prijatia, absolvovanie Národných porovnávacích skúšok - Scio testov, na možnosti ubytovania, na poskytované štipendiá. Naši  žiaci prejavili záujem aj  o  štúdium v zahraničí, ktoré sprostredkúvajú rôzne agentúry – najmä o štúdium v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, v Holandsku, Dánsku ale aj v škandinávskych krajinách.

      Zároveň mali možnosť získať kontakty na inštitúcie ponúkajúce jazykové pobyty v zahraničí, štúdium na stredných školách v zahraničí, na vysokoškolské štúdium a možnosti štipendií v zahraničí.

                                                                                                      Miroslava Kováčová

    • Prvá gynekologická prehliadka (First Gynaecological Consultation)
     • Prvá gynekologická prehliadka (First Gynaecological Consultation)

      17. 10. 2018

      Dňa 10. októbra 2018 zavítali na našu školu študenti Jesseniovej lekárskej fakulty z Martina, ktorí sú členmi Slovenskej asociácie študentov medicíny, aby v spolupráci s Ligou proti rakovine zrealizovali na našej škole projekt FGC tour 2018 „Medici za zdravie žien“ .

      Projekt bol určený pre dievčatá 1. ročníkov, realizovaný bol metódou PEER TO PEER, čiže rovný s rovným. Táto metóda využíva interaktívne techniky odovzdávania informácií a rozvoj schopností, motiváciu, techniky team-buildingu a divadelné techniky.

      Cieľom projektu bolo priblížiť dievčatám problematiku prvej gynekologickej prehliadky, pomôcť im prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie a poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok, ktoré pomáhajú odhaliť gynekologické ochorenia u žien.

      Realizácia tohto projektu má už niekoľkoročnú tradíciu a tak ako po minulé roky aj tento rok  ho hodnotili dievčatá veľmi pozitívne .      

       

                                                                                              A. Stajníková

       

    • Európska noc výskumníkov 2018
     • Európska noc výskumníkov 2018

      3. 10. 2018

            Posledný septembrový piatok, 28.9.2018, bol pre nás, prvákov, úplne iný ako bežný vyučovací deň. Ako jedna veľká študentská rodina sme sa spoločne vybrali do Banskej Bystrice na exkurziu vedy a inovácií s názvom „Európska noc výskumníkov“.

            V priestoroch nákupného obchodného centra Europa SC nás už od rána čakali vedecké stánky a prezentácie viacerých škôl a inštitúcií ako napríklad: Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, (ďalej UMB BB) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky... Úlohou každého študenta bolo zúčastniť sa jednej ľubovoľnej prezentácie (v našom prípade to bola prezentácia s témou potravinárstva:  Káva – kamarát alebo nepriateľ?, prezentujúci: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Ing. Eva Ivanišová, PhD.) a následne navštíviť minimálne desať vedeckých stánkov ako boli napríklad: Máme radi ekonómiu (prezentujúci: Ekonomická fakulta/Výskumné a inovačné centrum UMB BB), Moje srdce bije pre geografiu (prezentujúci: Fakulta prírodných vied/Katedra geografie a geológie UMB BB), Čo sa deje v tlmočníckej kabíne? (prezentujúci: Filozofická fakulta/Katedra germanistiky UMB BB), Simulátor prevrátenia vozidla (prezentujúci: SPŠ dopravná Zvolen), Ice Age 2 v Tatrách (prezentujúci: Ústav vied o Zemi/Slovenská akadémia vied), Inovujeme.sk (prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra).

            Návštevou tohto festivalu sme sa na chvíľu všetci prítomní stali malými výskumníkmi a vedátormi, ktorí objavujú a inovujú. Program bol mimoriadne pestrý a zaujímavý, preto nepochybne oslovil všetky vekové kategórie. Organizátori tohto vedeckého podujatia sa snažili návštevníkom ukázať, že veda a technika je neprestajné bádanie, objavovanie a inovácie, ktoré sú výsledkom tejto práce, nám následne uľahčujú množstvo činností v bežnom živote. Všetci sme prežili príjemný a zaujímavý deň, a domov sme si odniesli množstvo nových informácií a  skúseností zo sveta vedy a techniky. Týmto by sme sa chceli poďakovať škole, že nám bolo umožnené zúčastniť sa tohto prestížneho festivalu a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

      Laura Guláková, I. C

    • Škola – základ života
     • Škola – základ života

      2. 10. 2018

      Šťastie? Čo je šťastie? Muška iba zlatá! Kto by nepoznal túto známu filmovú hlášku? Naši žiaci i pedagógovia si ju vypočuli v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

       Aj keď komédia Škola-základ života  znela v slovenskom jazyku, tí starší pamätníci (väčšinou učitelia) si určite všimli nápadnú podobnosť tohto divadelného predstavenia s  kultovými českými filmami o večnom boji medzi žiakmi a učiteľmi. Divadelné javisko sa zmenilo na triedu neposlušných sextánov, neskôr na zborovňu, na chvíľu aj na tenisové ihrisko. Príjemným oživením známeho príbehu boli piesne od rôznych slovenských interpretov. Najemotívnejšou piesňou bola jednoznačne tá posledná.

      Záver celého divadelného príbehu sa s tým filmovým vôbec nezhodoval. Úsmevné scény vystriedal tragický pohľad do života jedného z hlavných hrdinov – žiaka Benetku. Rok 1939 bol nielen koncom jeho príbehu, ale aj koncom demokracie v spoločnom štáte Čechov a Slovákov. Druhá svetová vojna si zobrala mnohé mladé životy. Po spoločnej záverečnej piesni s názvom Šiel, šiel, ktorú spievali všetci herci, vyhasol aj život vojaka Benetku.

      Napriek tomu, že dej tejto divadelnej hry sa odohrával v dávnej minulosti, podstatné rozdiely v myslení žiakov a učiteľov v porovnaní so súčasnosťou by sme našli len ťažko. Netreba zabúdať, že  učitelia i žiaci sú len ľudia. Aj vďaka tejto vydarenej akcii, ktorá sa zrodila v mysli pani profesorky Medovičovej, sa nám podarilo dokázať, že žiaci aj učitelia sa dokážu spolu stretnúť aj mimo vyučovania a dokážu sa spoločne zabaviť i zamyslieť na skvelom divadelnom predstavení.

      Mgr. Marek Žilík            

    • Opäť sme boli vo FLiP-e vo Viedni
     • Opäť sme boli vo FLiP-e vo Viedni

      27. 9. 2018

                Dňa  25. septembra 2018  sme opäť tak ako v minulom školskom roku   navštívili  FLiP vo Viedni.   Tohto jedinečného projektu finančného vzdelávania mali možnosť sa zúčastniť žiaci z III. C, II. B a III. B triedy.

              Projekt   FLiP - Financial  Life Park je jedinečný projekt    finančného vzdelávania materskej skupiny Erste, do ktorej patrí aj Slovenská sporiteľňa.  Je umiestnený  na prízemí  viedenskej centrály Erste Bank - v  Erste  Campus.  V tomto priestore  je pre návštevníkov pripravená interaktívna výstava  o rozlohe 1500 m2,  ktorá   ponúka  kombináciu digitálnej a multimediálnej prezentácie finančných znalostí , s ktorými sa návštevníci oboznamujú interaktívnym spôsobom s prvkami hry.

                      Naši žiaci pri vstupe na interaktívnu výstavu  dostali tablet  a následne  počas dvojhodinovej prehliadky  s ním pracovali na rôznych aktivitách.  Mali možnosť sa  dozvedieť    ako sa zostavuje rozpočet, z čoho pozostáva.  Následne vytvárali modelové situácie rozpočtu  pre študenta  s rôznou výškou financií, ktorými disponuje. Mali možnosť oboznámiť sa  kedy je vhodné použiť hotovosť kedy platobnú kartu, aké typy kariet existujú, aké sú ich výhody resp.  nevýhody.  Ďalej riešili aký je rozdiel v úrokových sadzbách pri hypotékach a kontokorentných účtoch a prečo je to tak.

      Pozornosť bola venovaná aj globalizácii a tomu ako ovplyvňuje našu realitu, materiálnej, emočnej a skrytej hodnote vecí, alebo tomu aký je dopad niektorých  našich ekonomických rozhodnutí na našu budúcnosť.

      Okrem   priestorov  Campusu  ERSTE BANK  si žiaci prezreli aj vonkajšie parkové priestory zámočku Belveder, ktorý sa nachádza neďaleko Campusu.

       

      Na exkurzii vo Viedni sa mi páčila interaktívnosť a zapájanie žiakov do aktivít, ktoré si pre nás pripravili v ERSTE. Takisto park okolo Belvederu bo veľmi pekný. Celkovo hodnotím exkurziu pozitívne.

                                                                                                                                                            Veronika

      Veľmi sa mi páčila pokrokovosť celého projektu FLiP a zároveň aj forma jeho prezentácie. Exkurzia na mňa urobila veľký dojem a dúfam, že takýchto akcií bude v budúcnosti len viac.

                                                                                                                                                              Paula

      Páčila sa mi hravá forma akou nám boli informácie z finančnej oblasti prezentované. Tiež sme si mohli porovnať naše vedomosti pred a po prezentácii.

                                                                                                                                                               Tinka

      Vo Viedni sme navštívili projekt FLiP, zameraný na finančnú gramotnosť. Počas exkurzie sme pracovali s tabletmi, spolupracovali so školenými lektormi a naučili sa veľa nového.

                                                                                                                                                                Slávka

                       Sme naozaj  radi, že projekt finančného vzdelávania vo Viedni mohli   opätovne  zažiť  naši žiaci!

                                                                                                                                        Miroslava Kováčová                   

           

      FLiP.pdf

                                                                                                                                  

     • Ako sme spoznávali Francúzsko

      26. 9. 2018

       Žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici spolu so svojimi pedagógmi rozhodli na týždeň opustiť tradičné školské lavice a dať prednosť zážitkovému vyučovaniu. A zážitkov bolo naozaj dosť.

                  V pondelok 10. septembra náš autobus vyrazil z Banskej Štiavnice a v utorok sme už boli v Paríži v Notre-Dame. Ide o nádhernú gotickú katedrálu, kde bol korunovaný Napoleon I. za cisára.  Je známe, že Napoleon si sám vyložil na hlavu korunu, ktorú si zobral z rúk pápeža Pia VII.  Do tejto katedrály umiestnil známy francúzsky spisovateľ Victor Hugo dej románu Chrám Matky Božej v Paríži o krásnej Esmeralde a hrbáčovi Quasimodovi. Údajne tak urobil aj preto, aby dal podnet na rekonštrukciu katedrály, ktorá bola v 19. storočí veľmi potrebná. 

                  Ďalší deň náš autobus zaparkoval neďaleko francúzskeho žulového ostrova (resp. polostrova) Le Mont-Saint-Michel na pobreží Normandie. Išlo o  „plávajúce“ opátstvo. Na ostrov vedie iba jediná cesta – po hrádzi. Je obklopený tekutými pieskami a zradným bahnom. Ostrov poznali už Kelti, v ich mytológii sa píše aj o akomsi morskom hrobe, kam odchádzali duše ich mŕtvych.  Podľa stredovekej legendy sa biskupovi Aubertovi zjavil archanjel Michal a prikázal mu, aby na ostrove postavil kaplnku. Neskôr tu vzniklo benediktínske opátstvo a v súčasnosti je tento kláštor významným pútnickým centrom.    Ubytovanie a raňajky sme mali zabezpečené v hlavnom meste korzárov – v Saint-Malo. Ako sme sa dozvedeli od našej sprievodkyne, korzári boli námorní lúpežníci, ktorí však, na rozdiel od pirátov, mali na lúpeže oficiálne povolenie od vlády.

                  Nasledujúce ráno bola v pláne návšteva Fort-la-Latte, asi najznámejšieho hradu v Bretónsku.  Z tejto stredovekej pevnosti bol nádherný výhľad na La Manche a útesy Smaragdového pobrežia. Keďže priveľa vysedávania v autobuse nášmu zdraviu určite neprospievalo, bolo treba svoje nohy rozhýbať na poriadnej turistike. Od tej slovenskej sa táto líšila najmä tým, že sme išli popri skalných útesoch s jedinečnými výhľadmi.  Tí odvážnejší si aj zaplávali, tí menej odvážni si aspoň namočili nohy v Atlantickom oceáne. Ochutnali sme aj ustrice a iné francúzske špeciality.

                   Posledný deň sme strávili opäť v Paríži.  V pláne sme mali navštíviť Louvre. Obrazy v tomto múzeu boli zaujímavé, aj keď obraz Mony Lízy sa mi zdal až veľmi malý v porovnaní s ostatnými. Svietiaca Eiffelova veža vo večernom Paríži a plavba loďou po Seine boli tou najkrajšou bodkou za našou výpravou do čarovného Francúzska. Cesta autobusom bola síce únavná, no šoféri sa nám ju snažili spríjemniť rôznymi filmami. Od Asterixa cez Nedotknuteľných až po Nekonečný príbeh. Ten sa však nakoniec skončil, ako aj celý poznávací zájazd. Ostali len nezabudnuteľné spomienky a krásne fotografie, ktoré si môžete pozrieť v našej galérii.

      Mgr. Marek Žilík

     • Rodičovské združenie

      12. 9. 2018

      Dňa 21.septembra 2018 o 15,00h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia s nasledujúcim programom:

      • Správa o hospodárení za školský rok 2017/18
      • Schválenie rozpočtu na školský rok 2018/19
      • Rôzne

      Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

     • Festival divadla Amplión

      19. 9. 2018

      V piatok 28.9. sa v našom meste začne festival pouličného divadla Amplión. Naši žiaci sa zapoja ako dobrovoľníci, no aj ako diváci. Kremnické divadlo v podzemí pre nich pripravilo zážitkovú exkurziu retro kabrioautobusom po Štiavnici s názvom Exkurzia do neSlobody.O 10:00 ich herci humornou formou prevedú dobou minulou. O 14:00 je rovnaká akcia pripravená aj pre pedagógov. Záujemcovia z iných škôl nás môžu kontaktovať. Ste vítaní!

     • Fetálny alkoholový syndróm

      17. 9. 2018

      Dňa 13.9.2018 sa žiaci tried III.A,B,C a IV.B,C zúčastnili zdravotno–výchovnej aktivity zameranej na zvýšenie informovanosti o škodlivých účinkoch alkoholu počas tehotenstva, konkrétne o fetálnom alkoholovom syndróme ako aj  o účinkoch a nástrahách alkoholu vo všeobecnosti. Podnetom pre túto aktivitu bol „Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme“, ktorý sme si pripomenuli 9. septembra. Aktivita bola garantovaná RÚVZ v Žiari nad Hronom.

      Zuzana Lasáková, IV.C