• Zmeňme spoločne piatok 13-teho na lepší deň - Deň narcisov 2018
     • Zmeňme spoločne piatok 13-teho na lepší deň - Deň narcisov 2018

      9. 4. 2018

                Ulice miest a obcí celého Slovenska   zakvitnú žltými narcismi počas jedinej   verejno-prospešnej  finančnej  zbierky  Ligy proti  rakovine – Dňa narcisov.

      DEŇ   NARCISOV  2018  sa   bude  konať  V  PIATOK  13. APRÍLA

             V tento deň  bude možné v uliciach  slovenských miest a obcí stretnúť  dobrovoľníkov, ktorí vám ponúknu narcis ako symbol  prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou.

                  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľa na  organizovaní Dňa narcisov 2018  ako  spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky, čím my žiaci a pedagógovia školy dávame najavo, že problém nádorových ochorení nám nie je ľahostajný.  

      V priestoroch našej školy ako aj v uliciach mesta dobrovoľné hliadky našich študentov budú oslovovať spolužiakov i spoluobčanov a každý rok sa stretávajú  s väčším záujmom verejnosti o danú akciu. 

      Symbolom  kampane je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na  svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

      Kvety umelého narcisu sa pripína jú  ľuďom ako vďaka za  príspevok, ktorý je dobrovoľný. Kvety narcisu sa    nepredávajú,  ako sa o tom často krát hovorí.Dobrovoľné hliadky našich žiakov  opäť vyjdú do ulíc mesta a oslovia našich spoluobčanov. Ak chcete prispieť, hľadajte dobrovoľníkov  s  pokladničkami  označenými  logom Ligy proti rakovine, tohto roku žltými s bielo modro  potlačou a uvedením registrového čísla zbierky riadne zapísanej na MV SR.

      Identifikátor  dobrovoľníka –  tyrkysovo-modré  tričko s logom  Ligy proti rakovine a žlto-zeleným identifikátorom na bielom podklade s nápisom DOBROVOĽNÍK DN 2018 a číslom dobrovoľníka.  

      Dobrovoľník  reprezentuje našu školu a LPR SR, do zbierky sa zapája nezištne, informuje prispievajúcich o účele zbierky. 

                  Hliadka bude dobrovoľné finančné príspevky vyberať   do pokladničky   označenej logom Ligy proti rakovine vo farebnosti kampane tohto roka.

                  Verejnosť je o uvedenej akcii informovaná aj prostredníctvom mediálnej kampane, ktorá začala 3. apríla.

                 V Slovenskej republike ročne ochorie na rakovinu takmer 23 000 ľudí a tak  Deň narcisov -  je  pre nás  darovanou nádejou, že sa jedného dňa spoločnými silami dokážeme vysporiadať s najväčšou hrozbou pre zdravie ľudí - s rakovinou.

      Žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici  sa tešia na stretnutie s Vami v uliciach mesta ako aj v priestoroch školy  v piatok – 13. apríla – v tento deň budeme spoločne meniť piatok 13-teho na lepší deň...

                                                                                         Mgr. Miroslava Kováčová

                                                                                        Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

       

       

     • Krajská prehliadka SOČ v Lučenci

      9. 4. 2018

      V 40. ročníku krajskej prehliadky SOČ v Lučenci sa zúčastnilo 5 gymnazistiek. Lenka Šichtová súťažila v odbore ekonomika a riadenie s porovnaním daňových systémov, Gabriela Garajová v odbore matematika a fyzika s výpočtami pravdepodobnosti výhier a Veronika Nemogová v odbore umeleckej tvorby prezentovala návrh slávnostných uniforiem pre našu školu. Sára Dolná získala v odbore pedadogiky a psychológie tretie miesto s prácou o dopade hrania počítačových hier na pubescentov. No a najlepšie sa umiestnila Soňa Škodová v odbore voľného času s prácou o geocachingu. Z 2. miesta postupuje na celoslovenskú prehliadku prác do Žiliny. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy všetkým účastníčkam.

     • Beseda so spisovateľkou

      9. 4. 2018

      Vo štvrtok 5. apríla nás navštívila žurnalistka a spisovateľka Veronika Homolová Tóthová. Pre vybrané skupiny žiakov urobila prednášku o príbehu Violy Stern Fisherovej, ktorá prežila dramatické udalosti 2. svetovej vojny v koncentračných táboroch. Známa a výborne predávaná kniha stiahla gymnazistov do napínavého deja a nepochybne im dala trochu katarzie. Chcem sa všetkým poďakovať za äčasť, ale aj otázky po besede a žiadosti o autogramy.

      Miron Breznoščák

     • Preventívna prednáška o poruchách príjmu potravy

      8. 4. 2018

      Dňa 14.3. 2018 sa uskutočnila preventívna prednáška o poruchách príjmu potravy pre druhé ročníky Gymnázia Andreja Kmeťa. Žiaci mali možnosť sa bližšie oboznámiť s príznakmi, priebehom a liečbou anorexie, bulimie ale aj novodobých porúch ako je bigorexia či ortorexia. Žiakov prednáška veľmi zaujala a ozrejmili si mýty a fakty o tejto téme. Keďže zdravý životný štýl vo forme držania najrôznejších diet a chodenia do „fitka“ je veľmi rozšírené v súčasnosti, je žiaduce sa s dnešnými mladými ľuďmi porozprávať aj o týchto témach. Prednášky realizovala Mgr. Lucia Ternényová – naša kolegyňa s aprobáciou psychológia.

     • Úspech žiaka našej školy

      8. 4. 2018

      Vo štvrtok , 5.apríla, sa v Základnej umeleckej škole v Banskej Štiavnici konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku - Puškinov pamätník. Náš žiak Matej Môc /1.C/ postúpil s úryvkom z románu Michaila Šolochova: Osud človeka do celoslovenského kola.Ďakujeme mu za úspešnú reprezentáciu, blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!

     • Úspech žiakov našej školy

      5. 4. 2018

      Žiaci Barbora Fričová z 3. B,  Jakub Seneši z 3. C a Šafrán Radoslav z 3. C sa umiestnili v regionálnom kole 13. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý Európan 2018 konanej 27. marca 2018 v Banskej Bystrici na prvom mieste a postupujú do národného kola, ktoré sa uskutoční 14. júna 2018.

    • Matematický klokan u nás v škole
     • Matematický klokan u nás v škole

      27. 3. 2018

      Dňa 19. marca 2018   sa na našej škole uskutočnila  matematická súťaž MATEMATICKÝ  KLOKAN.

      Súťaž Matematický klokan vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku, lebo sa inšpirovali podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii.

      Oficiálnym usporiadateľom tejto medzinárodnej súťaže je  Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc), ktorá združuje už takmer 50 krajín z Európy, Ázie, Ameriky. Matematický klokan sa  postupne stal najväčšou matematickou súťažou na svete.  Napr. v marci 2013 sa do nej zapojilo viac ako 6 miliónov žiakov z 51 krajín.

      V tomto školskom roku, teda 19. marca  2018 sa do súťaže zapojilo 65 žiakov v troch  kategóriách.

      kategórii KADET   G12 určenej pre žiakov 1. a 2. ročníkov štvorročného štúdia a žiakov  2. a 3. ročníkov bilingválneho štúdia súťažilo    36  žiakov   a v kategórii JUNIOR G34 určenej žiakom 3. a 4. ročníkov štvorročného štúdia  a  4. a 5. ročníkov bilingválneho štúdia sa súťaže zúčastnilo 15 žiakov.  V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo aj 14 žiakov 1. Ročníka bilingválneho štúdia, ktorí súťažili v kategórii KADET 9.

      Z toho sa súťaže zúčastnilo  38 žiakov bilingválnej formy štúdia a 27 žiakov štvorročnej formy štúdia.

       Žiaci mali možnosť počas 60 minút reagovať na rôznorodé úlohy, vyskúšať si vnímanie, chápanie úloh, overiť svoje logické myslenie,  využiť poznatky nadobudnuté na hodinách matematiky.

      Vyhodnotenie bude zaslané na školy začiatkom apríla a veríme, že medzi našimi žiakmi budú mnohí, ktorí sa stanú vynikajúcimi riešiteľmi tohtoročných zadaní  súťaže Matematický klokan.

                                                                                    Miroslava Kováčová

        

    • Krajské kolo biologickej olympiády
     • Krajské kolo biologickej olympiády

      25. 3. 2018

      Dňa 20. a 21. marca 2018 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo   Biologickej olympiády. V tomto akademickom roku je to už  52. ročník tejto súťaže.

      Súťaže sa z našej školy zúčastnili:

      KATEGÓRIA B:

      Hanka Freigertová II. A, ktorá sa  umiestnila na 2. mieste  a Richard Žember II. A, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Obaja výborne zvládli teoreticko-praktickú časť súťaže a Hanka Freigertová postupuje do celoslovenského kola Biologickej olympiády.

      KATEGÓRIA A:

      Ivana Kapustová V. C, ktorá sa umiestnila na 7.  mieste a Boris Buzalka III. A na 13. mieste. Aj v tejto kategórii bolo potrebné preukázať rozsiahle teoretické vedomosti a praktické zručnosti vysoko nad rámec stredoškolského učiva.

      Všetkým blahoželáme, veríme že budú naďalej rozširovať a prehlbovať svoj záujem a vedomosti v tak krásnej a zaujímavej vednej disciplíne akou biológia určite je. A do ďalšieho štúdia, ako aj ďalších súťažných zápolení želáme veľa úspechov!

                                                                                                                Miroslava Kováčová

     • Ester Gašparová vo finále súťaže „Spievam po francúzsky“!

      20. 3. 2018

      V jedno veľmi skoré hmlisté a čiastočne zľadovatené piatkové ráno (9. marca) sme sa vybrali na ďaleký východ do Košíc na semifinále súťaže „Spievam po francúzsky“.

      „Decká“ mali za sebou niekoľko dní príprav, nácvikov a tešili sa, že to konečne rozbalia v plnej paráde. Nálada v aute dobrá, veselá, hralo sa, spievalo a po takmer štyroch hodinách cesty autom  tréma začala trochu stúpať...

      Ale prišla ich chvíľa a oni to naozaj rozbalili a boli za to aj odmenení 1. miestom vo svojej kategórii (15 - 18 roč.). Zároveň si zaistili postup do národného a medzinárodného finále, ktoré sa uskutoční na strednom Slovensku (konečne ), v neďalekej Banskej Bystrici v sobotu 12. mája 2018.

      Všetci ste srdečne vítaní, príďte povzbudiť svojich spolužiakov a zároveň, vychutnať si príjemný koncert v príjemnom prostredí – v Záhrade – Nezávislom centre kultúry, nám. SNP 16 (začiatok koncertu oznámim neskôr).

      Ďakujeme našim žiakom za skvelú reprezentáciu nášho gymnázia.

      Naši muzikanti:

      Ester Gašparová – spev

      Ema Wieziková – vokál

      Richard Žember – akustická gitara

      Matúš Peták – elektrická gitara

      Dávid Váradi – cajon (žiak zo ZŠ J. Kollára)

       

       

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

      5. 3. 2018

       

      Dňa 14. 2. 2018 sa konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku v Banskej Bystrici,ktorého sa zúčastnili štyria žiaci našej školy a traja ju reprezentovali veľmi úspešne.
      Umiestnili sa nasledovne:
      v kategórii 2B Hanka Čížová zo IV.A - 2. miesto,
      v kategórii 2C2 Ela Gatialová zo IV. B – 2. miesto,
      v kategórii 2C1 Ivka Kapustová z V. C - 1. miesto - postupuje do celoslovenského kola olympiády
      .
      Úspešným účastníkom olympiády blahoželáme a víťazke kategórie 2C1 želáme ďalšie úspechy na celoslovenskom kole.

      PK-anglický jazyk.

    • Cvičný test
     • Cvičný test

      1. 2. 2018

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici ponúka záujemcom o bilingválnu formu štúdia absolvovať cvičný test na overenie špeciálnych schopností.

      Termín:16. marec 2018 o 13,30h

      V prípade záujmu sa prihláste formou nižšie uvedenej návratky.  Nahlasovanie akceptujeme do 13. 3.2018.

      Cvičného testu sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí sa na uvedený odbor riadne prihlásia. Vyplnenie návratky bude škola akceptovať ako záväznú prihlášku na cvičný test.

      Poplatok za absolvovanie cvičného testu je 10 eur.

       

       

       

     • Lyžiarsky výcvik

      28. 2. 2018

      V dňoch 5.2. až 12.2. sa žiaci druhého ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Hronci. I keď ubytovanie v chate Poniklec nebolo ideálne, náš kolektív si tento týždeň užil naplno. Pre pokročilých lyžiarov nebol svah najlepší, no nám, ktorí sme sa lyžovať ešte len učili,vyhovoval, a v piatok bolo vidieť výsledky celotýždennej snahy, samozrejme aj vďaka inštruktorom z lyžiarskej školy All Sports Academy, ktorí nás na záver výcviku každého odmenili diplomom. 

      Aj keď sa počas tohto týždňa objavili isté mínusy, (nie vždy chutná a sýta strava, vypnuté radiátory, či zastavujúci sa vlek,) myslím si, že večerný program, ktorý sme si sami pripravovali, zahrňujúci aktivity ako diskotéku, kvízy, karaoke a súťaže, prechádzka do neďalekého Osrblia, vláčiky a vrtuľníky na svahu, a ďalšie príjemné momenty z tohoto výletu spravili nezabudnuteľnú spomienku. 

     • Olympiáda v ruskom jazyku

      16. 2. 2018

      Dňa 15.2.2018 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku.Našu školu reprezentovali dvaja žiaci o to veľmi úspešne.Obaja sa stali víťazmi vo svojej kategórii.Laura Považanová/ 1.B/ - 1.miesto v kategórii B1, Daniel Halaj / 5.C/ - 1.miesto v kategórii B2. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole!

    • Olympiáda v španielskom jazyku
     • Olympiáda v španielskom jazyku

      12. 2. 2018

      Dňa 12. 2. 2018 sa konalo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnilo šesť žiakov našej školy a reprezentovali ju veľmi úspešne. Umiestnili sa nasledovne:

      v kategórii B  Lenka Valachová  z III.B - 2. miesto, Julka Hudáková z III. B - 3. miesto,

      v kategórii C  Kristina Molnárová zo IV. C - 1. miesto - postupuje do celoslovenského kola olympiády, 

      v kategórii D  Karma Hasbach z II. C - 2. miesto.

      Úspešným účastníkom olympiády blahoželáme a víťazke kategórie C želáme ďalšie úspechy na celoslovenskom kole.

    • Školské kolo biologickej olympiády
     • Školské kolo biologickej olympiády

      13. 2. 2018

      30. januára sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády.

      Výsledky  z tohto kola  sú nasledovné:

      KATEÓRIA B:

      1 .miesto: Richard Žember  z II.A

      2  .miesto: Hana Freigertová  z  II.A

      3 .miesto: Dorota Nižňanská a Lenka Valachová  z III.B

      KATEÓRIA A:

      1 .miesto:  Boris Buzalka z III.A

      2 .miesto: Ivana Kapustová z V.C

      3 .miesto:  Kristína Frimelová z IV.B

      Všetkým víťazom blahoželáme a prvým dvom z každej kategórie, ktorí postupujú  do krajského kola prajeme veľa úspechov  pri riešení všetkých   úloh.

      PK Človek a príroda –biológia.

       

    • Úspechy našich žiakov
     • Úspechy našich žiakov

      12. 2. 2018

      Žiaci Michal Sásik III. A a Veronika Kvietková IV. B sa zúčastnili 8. februára 2018, krajského kola XX. ročníku Olympiády ľudských práv a umiestnili sa spomedzi 31 súťažiacich nasledovne:  M. Sásik 3. miesto (dostal cenu výlet do GENEVY) a V. Kvietková 5. miesto. Obaja postupujú do celoštátneho kola, kde postupujú prví ôsmi z každého kraja a ktoré sa bude konať 11. - 14. apríla 2018.

    • Viete čo je FLiP vo Viedni?
     • Viete čo je FLiP vo Viedni?

      9. 2. 2018

                      Žiaci z tried I. A, II. A, III. A  sa dňa 7. februára  2018   zúčastnili exkurzie  do Viedne, ktorej cieľom bolo zvyšovať finančnú gramotnosť, oboznámiť sa s niektorými témami z oblasti finančného vzdelávania.

                      Projekt   FLiP - Financial  Life Park je jedinečný projekt    finančného vzdelávania materskej skupiny Erste, do ktorej patrí aj Slovenská sporiteľňa.  Je umiestnený  na prízemí  viedenskej centrály Erste Bank - v  Erste  Campus.  V tomto priestore  je pre návštevníkov pripravená interaktívna výstava  o rozlohe 1500 m2,  ktorá   ponúka  kombináciu digitálnej a multimediálnej prezentácie finančných znalostí , s ktorými sa návštevníci oboznamujú interaktívnym spôsobom s prvkami hry.

                      Naši žiaci pri prehliadke výstavy  na začiatku dostali tablet a následne sa počas dvojhodinovej prehliadky  s ním pracovali na rôznych aktivitách.  Mali možnosť sa  dozvedieť    ako sa zostavuje rozpočet, z čoho pozostáva a následne vytvárali modelové situácie rozpočtu  pre študenta  s rôznou výškou financií, ktorými disponuje. Mali možnosť oboznámiť sa  kedy je vhodné použiť hotovosť kedy platobnú kartu, aký je rozdiel v úrokových sadzbách pri hypotékach a kontokorentných účtoch a prečo je to tak.

      Pozornosť bola venovaná aj globalizácii a tomu ako ovplyvňuje našu realitu, materiálnej, emočnej a skrytej hodnote vecí, alebo tomu aký je dopad niektorých  našich ekonomických rozhodnutí.

      flip.pdf


                      Sme naozaj  radi, že projekt finančného vzdelávania vo Viedni mohli  zažiť aj naši žiaci!

                                                                                                                                    Miroslava Kováčová