• Úspech našich žiakov

      15. 2. 2019

      Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Dňa 13. 2. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naším žiačkam Ele Gatialovej z V.B a Barbore Fričovej z IV.B sa podarilo získať 1. miesto vo svojich kategóriách 2C2 a 2C1. K tomuto úspechu im gratulujeme a budeme im držať palce pri reprezentovaní našej školy v celoslovenskom kole, ktoré sa  bude konať 26.-27. marca v Bratislave.

       

    • English idioms
     • English idioms

      29. 1. 2019

      Dňa 30.1.2019 sa na našej škole uskutočnila  súťaž zameraná na anglické idiomy, frázy a slang. Študenti si vyskúšali použitie idiomov a slangu v písanej a ústnej forme.

      Výsledky súťaže English Idiom and Slang Competition: 1.miesto Šimon Mikeš I.C, 2.miesto Katarína Šálková V.B a 3.miesto Jakub Navrátil IV.C. Gratulujeme :)

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

      20. 1. 2019

      16. 1. 2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Aj tento rok sa naším žiakom podarilo obsadiť prvé miesta v nasledujúcich kategóriách:

       Kristián Samuel Slezák z II.A zvíťazil v kategórii 2A, Richard Žember z III.A získal 1. miesto v v kategórii 2B a Ela Gatialová z V. B obsadila 1. miesto v kategórii 2C2.

      Všetkým víťazom blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 13.2.2019 v Banskej Bystrici. 

    • Koláčik šťastia
     • Koláčik šťastia

      20. 12. 2018

      Nie každý má to šťastie tráviť adventný čas v kruhu rodiny. Sú ľudia, ktorí sa neponáhľajú nakupovať vianočné darčeky do nákupných centier, aj keď by veľmi chceli. Prečo? Lebo ich zdravotný stav im to neumožňuje. Ide o klientov Domova Márie v Banskej Štiavnici. Ani tento rok sme na nich nezabudli. Boli nám vďační za vianočné piesne i báseň. Potešili ich aj moravské koláčiky, ktoré napiekli v pekárni Anton Antol. Veľké poďakovanie patrí nielen spomínanej pekárni, ale aj  našim gymnazistom Vojtechovi Ilčíkovi z II. C a Michalovi Sásikovi zo IV.A

      Mgr. Marek Žilík

     • Deň otvorených dverí 2018 a Gymnaziálna tombola

      19. 12. 2018

      Ako každý rok aj v tomto školskom roku naša škola  privítala záujemcov o štúdium na našej škole – teda žiakov 9. a 8. ročníkov základných škôl a ich rodičov.

      Počas Dňa otvorených dverí 2018, ktorý bol realizovaný pre oba študijné odbory – teda pre štvorročné štúdium a štúdium bilingválne – sme privítali na pôde našej školy  žiakov spolu s rodičmi z   52 rôznych základných škôl z blízkeho  okolia ale aj zo vzdialenejších regiónov.

      V tento deň mali návštevníci možnosť zoznámiť sa nielen s priestormi školy, so študijnými odbormi, podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským  vzdelávacím programom a aktivitami školy. Žiaci a ich rodičia mali možnosť zúčastniť sa niekoľkých otvorených vyučovacích hodín a tak vidieť vyučovanie na anglicky vyučovaných predmetoch   alebo na hodinách vyučovaných v slovenskom jazyku. Zároveň sa naši návštevníci oboznámili aj s mimovyučovacími aktivitami – predovšetkým poznávacími exkurziami do zahraničia, prácou v programe Erasmus+ ako aj výmennými pobytmi.

      Počas  DOD 2018 sa účastníci mali možnosť zapojiť do Gymnaziálnej tomboly a tú sú 3 vyžrebovaní, ktorí v prípade záujmu získavajú možnosť bezplatne sa zúčastniť cvičného testu do bilingválneho štúdia.

      1. Alžbeta Lietavová, ZŠ a MŠ Juraja Slávika Neresnického, DOBRÁ NIVA

      2. Simona Šimková,  ZŠ  J. C. Hronského KRUPINA

      3. Tamara Ľuptáková, ZŠ M. R. Štefánika, ŽIAR NAD HRONOM

      Veríme, že sa im u nás páčilo a v novom školskom roku sa s nimi stretneme ako s našimi novými žiakmi!

     • Putovanie odpadov

      6. 12. 2018

      Dňa 27. 11. 2018 sa naše žiačky Klára Snitková z II.B, Natália Javorková z III.C a  Zuzana Lasáková z IV.C zúčastnili semináru Putovanie odpadov, ktoré organizoval  úrad Banskobystrického  samosprávneho kraja pre žiakov stredných škôl. Na seminári žiačky získali predstavu o tom koľko a aký typ odpadu stredoškoláci denne vyprodukujú, oboznámili sa so súčasnými možnosťami nakladania s odpadmi, ako aj s možnosťami eliminácie odpadov v dennej praxi a boli upozornené na  globálne súvislosti a problémy, ktoré sa odpadov týkajú. Následne si zúčastnené žiačky pripravili prezentáciu vo svojich triedach, aby sa so svojimi novonadobudnutými poznatkami zo semináru mohli podeliť aj so svojimi spolužiakmi. Na seminári sme obdržali aj rôzne materiály a plagáty s touto tematikou, ktoré sme rozmiestnili po škole ku nádobám na recyklovanie, aby všetci žiaci našej školy mali lepší prehľad  o tom, čo patrí a čo nepatrí do jednotlivých nádob, čím chceme prispieť k dôkladnejšej separácií a recyklovaniu odpadov na našej škole.  

       

    • Olympiáda v Španielskom jazyku
     • Olympiáda v Španielskom jazyku

      4. 12. 2018

      V piatok 30. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v španielskom jazyku.  Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií a súťažilo štrnásť žiakov. 

      V kategórii A sa umiestnili na postupových miestach: Bibiána Furáková II.B - 1. miesto, Alžbeta Branická - 2. miesto.

      V kategórii B sa umiestnili na postupových miestach: Martin Matej III.B - 1. miesto, Natália Spodniaková III.C  - 2. miesto.

      V kategórii C sa umiestnili na postupových miestach: Lenka Valachová IV.B - 1. miesto, Júlia Hudáková IV.B - 2. miesto.

      V kategórii D postupuje Karma Hasbach III.C.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

     • Mladý prekladateľ 2018

      30. 11. 2018

      26. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“), v ktorej zapojení 17 –roční žiaci z II.B, II.C., III.B a III.C triedy mali možnosť uplatniť a zmerať si svoje jazykové vedomosti a zručnosti pri preklade textu z anglického do slovenského jazyka.  Cieľom tejto súťaže je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom, ale aj inšpirovať a motivovať  žiakov k tomu, aby pokračovali v ďalšom štúdiu jazykov.

      Napriek mnohým frazeologizmom, sa naši žiaci popasovali s náročným prekladom veľmi dobre a rozdiely medzi nimi boli minimálne. Víťazný preklad a teda 1.miesto patrí A. Mátéffyovej z III.B, 2. miesto L. Bobáľovej z II.C a napokon 3.miesto K.Hasbach z III.C. Autorka víťazného prekladu získava možnosť zúčastniť sa prekladateľského semináru, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici, 29. januára 2019 od 13.00 – 16.30 v priestoroch Univerzity Mateja Bela. Tento rok sme sa rozhodli udeliť aj Diplom s čestným uznaním za kreatívny preklad, ktorý získava N. Čardášová z II.B. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a dúfame, že sa do súťaže zapojíte aj budúci rok.

    • Stretnutie seniorov a mladých na Starom zámku
     • Stretnutie seniorov a mladých na Starom zámku

      29. 11. 2018

      Viete, koľko rokov sa dožil Matuzalem? 969. Ak máte 6 tabletiek a máte užiť  jednu tabletku každých 30 minút, ako dlho bude trvať, kým si zoberiete tú poslednú? Tieto a podobné otázky sme položili v rámci vedomostného kvízu našim seniorom.

      Kvíz bol súčasťou bohatého kultúrneho programu. Ten si pripravili  viaceré generácie pre seniorov na  Starom zámku v Banskej Štiavnici. Na tomto podujatí  sa podieľali nielen škôlkari či žiaci základnej školy, ale aj žiaci a priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

      Ponúkli sme zmes hovoreného slova, spevu i tanca. Videli sme kroje, počuli ľudové piesne, slovenskú poéziu, jedna žiačka dokonca zarecitovala aj niečo z vlastnej tvorby. Jej verše o padajúcom snehu naozaj odrážali realitu, ktorú sme vtedy videli z okna. Nič nezvyčajné, bol 27. november.

      No aj keď bola von zima, verím, že sa nám všetkým podarilo seniorov potešiť.  Veď tešiť sa treba v každom veku. A starobu treba chápať ako prirodzenú etapu ľudského života.  Ako zaznelo v básni od Jána Kostru: „Včera sme s Mišom striehli na motýle a dnes beláskavejú vlasy Mišovi. Vravel som čosi, ale celkom inšie. Človek je taký.“

      Mgr. Marek Žilík

     • Deň otvorených dverí

      24. 10. 2018

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej  Štiavnici

      pozýva žiakov 8 . a  9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

      Deň otvorených dverí

      27. november 2018

      8:00 - 11:00h pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

      10:00 - 13:00h pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium


      Program:  

       Prezencia, privítanie hostí

       Príhovor  riaditeľky  školy

       Prehliadka školy – vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity   v prezentačných stánkoch   

      Záujemcovia sa budú môcť okrem priestorov školy zoznámiť s študijnými odbormi,

      podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským vzdelávacím programom, aktivitami školy a jej žiakov.

      Podrobnejšie informácie nájdete na https://gymbs.edupage.org  resp.

      na telefónnom čísle:   045/692 05 92 - 93               

      Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového priebehu DOD uvítame, ak sa na  návštevu našej školy v rámci DOD prihlásite formou nižšie uvedenej návratky. Návratku prosíme vyplniť do 22. novembra 2018 do 12,00 hod.

      Harmonogram_DOD_2018.pdf


    • Týždeň boja proti rakovine
     • Týždeň boja proti rakovine

      22. 11. 2018

      V týždni od 12. do 16. októbra 2018 sme si na našej škole už tradične pripomenuli Týždeň boja proti rakovine. Odštartovali sme ho chutnou jablkovou desiatou. V pondelok naši žiaci doniesli domáce vlastnoručne vyrobené  jablkové dobroty, ktoré ponúkli spolužiakom počas veľkej prestávky.

      Žiaci z tried  III.B, III.C a II.A  si pripravili pre žiakov mladších ročníkov prezentácie na Témy: Prevencia proti rakovine, Rakovina pľúc, Rakovina krčka maternice, Sarkóm. Spolužiakom tak bližšie objasnili podstatu ochorenia a vyzdvihli formy jej prevencie.

      Nakoniec týždňa rozdávali žiačky II.B triedy čerstvé lokálne bio jablká na škole ako symbol boja proti rakovine a inšpirácie zdravého životného štýlu.

      Týmto patrí naše poďakovanie všetkým zainteresovaným.

      Deň jabĺk má tradíciu v Anglicku a iniciovala ho britská organizácia Common Ground v roku 1990. Podstata tohto sviatku spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš organizmus, pôsobí ako „domáci lekár“. Ak ho denne zaradíme do nášho jedálnička, vyhneme sa tým  mnohým chronickým zdravotným problémom. Jablko povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus a môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. Ako sa hovorí „Denne jedno jablko pre zdravie“ alebo “An apple a day keeps the doctor away.“

    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Olympiáda z anglického jazyka

      16. 11. 2018

      V pondelok, 12. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. V kategórií 2A zvíťazil Kristián Samuel Slezák z II.A triedy, v kategórií 2B patrí prvé miesto Richardovi Žemberovi z III. A triedy. V kategórií 2C1 postupuje do krajského kola Barbora Fričová z IV.B triedy a napokon v kategórií 2C2 zvíťazila Ela Gatialová z V.B triedy. Všetkým výhercom blahoželáme a budeme im držať palce pri postupe do ďalších kôl tejto súťaže.

    • Francúzski lektori na našej škole
     • Francúzski lektori na našej škole

      15. 11. 2018

      V mesiaci október prišli na našu školu dvaja francúzski lektori, manželia Geneviève  a Jacques Rennerovci z Lyonu, z asociácie GREF. Je to dobrovoľnícka asociácia učiteľov bez hraníc, ktorí chodia na tzv. misie francúzskeho jazyka skoro do celého sveta (Afrika, Ázia, Východná Európa). Francúzski lektori k nám zavítali aj pred niekoľkými rokmi, ale na istý čas bola spolupráca so slovenskými školami prerušená.

      Jacques a Geneviève sa zúčastňovali vyučovania jeden celý mesiac dvakrát do týždňa. Chodili na hodiny do všetkých ročníkov, od prvákov - začiatočníkov až po piatakov – pokročilých. Študenti mali možnosť sa započúvať do krásneho jazyka rodených Francúzov, viac komunikovať, hrať sa a spievať po francúzsky. Vyučovanie bolo obohacujúce, zaujímavé, motivujúce, aj keď náročné.

      Dva razy sme sa stretli aj na pondelkových soirée v kaviarňach Banskej Štiavnice a rozprávali sme sa na rôzne témy, samozrejme po francúzsky.

      Ak sa nám opäť naskytne príležitosť a v budúcnosti nám bude ponúknutá spolupráca, určite je neodmietneme.

      Tu sú vyjadrenia našich dvoch študentiek:

      Pre mňa osobne to bolo zaujímavé počúvať človeka, ktorý rozpráva tou rečou od narodenia. Aj keď som začiatočník a francúzštinu sa učím 3 mesiace, niečo mi to dalo. Pre tých, ktorí sa po francúzsky učia dlhšie to bolo určite jednoduchšie. Snažila som rozumieť mu a na moje prekvapenie, nebolo to až také ťažké. Hodiny boli robené celkom zábavnou formou a všetko bolo stavané na tom, že sme sa rozprávali. Teda skôr on a pani profesorka prekladala. Na jednej z hodín sme hrali aj bingo, aby sme si precvičili číslovky.

      Viktória Marková I. B

      Je pense que les lecteurs nous ont beaucoup aidés, en grammaire et en prononciation. Ils nous ont aussi appris des chansons françaises et et nous avons goûté des bonbons typiquement français. En général, j'ai trouvé ces leçons avec les lecteurs très agréables et utiles.               

                                                                                                                Daniela Krakitsoy III. B

      Preklad:

      Myslím si, že lektori nám veľmi pomohli, v gramatike a vo výslovnosti. Naučili nás francúzske piesne a ochutnávali sme typické francúzske cukríky. Vo všeobecnosti si myslím, že hodiny s lektormi boli príjemné a pre nás veľmi užitočné.