• Jarná Gruntovačka
     • Jarná Gruntovačka

      6. 5. 2019

      Žiaci 1.A, 1.B a 1.C sa 25. 4. 2019 zapojili do ušľachtilého projektu Banskobystrického kraja – Jarná Gruntovačka, ktorého cieľom bolo vyčistenie obľúbených turistických lokalít. Spolu so študentmi Základnej školy Bakomi a Strednej odbornej lesníckej školy sa zamerali na oblasť od Trojičného námestia cez Vodárenskú Nádrž až po Červenú studňu, kde ich po dobre vykonanej práci  čakal za odmenu guláš, ale aj  beseda o triedení odpadu a Zero Waste životnom štýle. Všetci zúčastnení si zaslúžia pochvalu, že urobili náš región o kúsok krajší a radi by sme sa do podobných aktivít zapájali aj v budúcnosti.

     • 11. apríl - Deň narcisov 2019

      7. 5. 2019

                             11. apríla 2019  sa uskutočnil už  23. ročník DŇA    NARCISOV.          

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľalo  na  organizovaní Dňa narcisov 2019  ako  spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky.

      V priestoroch našej školy ako aj v uliciach mesta dobrovoľné hliadky našich žiakov oslovovali spolužiakov i spoluobčanov a rozdávali    malé   umelé   žlté    kvety    narcisu, ktoré sú symbolom   tohto dňa. Kvety umelého narcisu  pripínali  ľuďom ako vďaku  za  príspevok do finančnej zbierky.

      Po skončení zbierky sme na účet Ligy proti rakovine SR odviedli sumu:  1 685,75 €.

       Mottom kampane bolo: Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!

       

    • How to achieve longevity
     • How to achieve longevity

      3. 5. 2019

      Students' reactions from the lecture „ How to achieve longevity” by Professor John A. . Scharffenberg, M.D., M.P.H

      When I saw the professor standing in front of us eager and full of energy I couldn't process the fact that he's in fact 95 years old, but after hearing what he had to tell us about healthy lifestyle and nutrition, I now believe that with knowledge and the right choices it's very possible to achieve such longevity and vitality.                                                           Julia, IV.B

       

      When I first saw the professor who came to give us a lecture about nutrition, I would never have guessed his age. He looked much younger and chipper than is usual for people his age, which made me believe that he knows what he's talking about. Thanks to him, I came to understand that the secret to longevity is actually very simple and that it can be achieved through right nutrition and light exercise.                                                                                                                                                                Lucia, IV.B

    • 9. ročník súťaže v pretláčaní rukou na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici
     • 9. ročník súťaže v pretláčaní rukou na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

      3. 5. 2019

      Dňa 24. 4. 2019  sa uskutočnil vo veľkej telocvični už 9. ročník súťaže v pretláčaní  rukou a tlaku v ľahu na lavičke. Hlavným rozhodcom bol majster sveta v pretláčaní rukou Radoslav Dobrovič. Súťaže sa zúčastnilo 37 žiakov  zo 4 stredných škôl Banskej Štiavnice , SOŠ Žarnovica  a SOŠ Hodruša Hámre. Po tretíkrát sa súťaže zúčastnili aj dievčatá. Súťažilo sa v štyroch váhových kategóriách . Najviac medailových umiestnení v pretláčaní rukou dosiahla SOŠ lesnícka Banská Štiavnica, ktorá  zvíťazilav súťaži o putovný pohár Rada Dobroviča.

      Víťazi súťaže v pretláčaní rukou:

      • kategória do 70 kg 1. miesto  Filip Masaryk  SOŠ Žarnovica  
      • kategória   od 70-80 kg 1. miesto Juraj Nemec SOŠ služieb a lesníctva B. Štiavnica.
      • kategória od 80-90 kg 1. miesto Samuel Debnár SOŠ lesnícka,
      • kategória od nad 90 kg 1. Miesto Radomír Ďurina SOŠ lesnícka.

      Dievčatá súťažili v pretláčaní v  jednej kategórii.

      1.miesto Katarína Šálková Gym.A. Kmeťa B. Štiavnica 2. miesto Ela Gatialová Gym. A. Kmeťa B. Štiavnica 3. miesto  Emma Balogová SOŠ Lesnícka.

      Najlepšie výsledky chlapcov Gymnázia A. Kmeťa Banská Štiavnica v  súťaži v tlaku na lavičke:

      1. miesto v kategórii do 70 kg obsadil Leonard Zvrškovec 4. B a 2. miesto obsadil Erik Barcík 4. B trieda.

      V kategórii od 70 - 80 kg obsadil 3. miesto Radoslav Šafrán 4. C a 4. miesto obsadil Matúš Peták 4. B.

      V kategorii od 80-90 kg obsadil 3. miesto Peter Mráz 3. A.

       V kategórii nad 90 kg obsadil 4. Miesto Adam Dzurňák 5. C a na 5. mieste skončil Jakub Kružliak 2. A.

       V súťaží v tlaku nalavičke dosiahol najlepší výkon Štefan Floch Súkromná hotelová akadámie Banská Štiavnica, ktorý vytlačil na lavičke 132,5 kg. Rekord  v tlaku na lavičke, 165 kg z roku 2013, patrí Ľudovítovi Slašťanovi,  bývalému žiakovi SPŠ Mikovíniho Banská Štiavnica.

      Najlepší  siláci boli ocenení sladkosťami a diplomom.

      Poďakovanie patrí  chlapcom a dievčatám Gymnázia A. Kmeťa, ktorí sa podieľali pri organizácii silových súťaží a  súťažiacim, ktorí odviedli maximálne silové výkony.

       

      Autor článku: učiteľ telesnej a športovej výchovy Mgr. Bohuslav Melicherčík.

      Foto: NellaKudríková 3. C

     • Úspechy našich žiakov v ruskom jazyku

      24. 4. 2019

      V marci sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku.

      Našu školu v kategórii B1 reprezentovala žiačka 2.B triedy Sofia Pračková  a v súťaži skončila na peknom treťom mieste. Minulý týždeň na našej škole prebehlo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku – Puškinov pamätník. Víťazkou sa stala Andrea Ďuricová, žiačka 4.C triedy, druhé miesto obsadil Matej Môc  z 2.C triedy a na treťom mieste skončila Laura Považanová, žiačka 2.B triedy. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

     • Úspech našich žiakov

      17. 4. 2019

      Po celoročnom úsilí sa tím GAK1 z debatného klubu nášho gymnázia, dostal medzi dvadsať najlepších slovenských tímov.

      Vďaka tomu si zaistil účasť na prestížnom finálovom turnaji Slovenskej debatnej ligy. Turnaj sa uskutoční 27.-29.4.2019 a zúčastnia sa ho žiaci: NikolettaZeleňanská (4.C), Barbora Fričová (4.B) a Jakub Seneši (4.C).

      K postupu im gratulujeme a budeme im držať palce.

     • Poradňa zdravia

      11. 4. 2019

      Predmetová komisia Človek a príroda na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom zorganizovala 9. apríla 2019 pre študentov školy   

                                               „Poradňu zdravia“

      Pod dohľadom lekára sa prihláseným študentom zrealizovalo:

      • biochemické vyšetrenie krvi
      • meranie krvného tlaku
      • meranie vitálnej kapacity pľúc
      • meranie  telesného tuku a svalovej hmoty
      • individuálny odborný  pohovor s  lekárom
      • poradenstvo v oblasti zdravia, zdravej výživy  a zdravého životného štýlu

      Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že zdravotný stav našich študentov je na dobrej úrovni, čo nás veľmi teší.

                                                                                                                             A. Stajníková

       

    • Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? - Deň narcisov 2019
     • Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? - Deň narcisov 2019

      9. 4. 2019

             V tento deň  bude možné v uliciach  slovenských miest a obcí stretnúť  dobrovoľníkov, ktorí vám ponúknu narcis ako symbol  prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou.

                  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľa na  organizovaní Dňa narcisov 2019  ako  spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky, čím my žiaci a pedagógovia školy dávame najavo, že problém nádorových ochorení nám nie je ľahostajný.  

      V priestoroch našej školy ako aj v uliciach mesta dobrovoľné hliadky našich žiakov  budú oslovovať spolužiakov i spoluobčanov. 

      Symbolom  kampane je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na  svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

      Kvety umelého narcisu sa pripínajú  ľuďom ako vďaka za  príspevok, ktorý je d o b r o v o ľ n ý. Kvety narcisu sa    n e p r e d á v a j ú,  ako sa o tom často krát hovorí. Dobrovoľné hliadky našich žiakov  opäť vyjdú do ulíc mesta a oslovia našich spoluobčanov. Ak chcete prispieť, hľadajte dobrovoľníkov  s  p o k l a d n i č k a m i   o z n a č e n ý m i      l o g o m       L i g y     p r o t i    r a k o v i n e ,  tohto roku bielymi opatrenými identifikačnými znakmi zbierky. Identifikátor  dobrovoľníka –  žlté tričko s logom  Ligy proti rakovine a číselným identifikačným číslom priamo na tričku.  Dobrovoľník  reprezentuje našu školu a LPR SR, do zbierky sa zapája nezištne, informuje prispievajúcich o účele zbierky.  Hliadka bude dobrovoľné finančné príspevky vyberať   do   p o k l a d n i č k y  o z n a č e n e j    l o g o m     L i g y   p r o t i   r a k o v i n e   vo   farebnosti kampane tohto roka, ktoré prvýkrát v tomto roku obsahujú aj QR kód.

                  Verejnosť je o uvedenej akcii informovaná aj prostredníctvom mediálnej kampane, ktorá začala  1. apríla.

                V Slovenskej republike ročne ochorie na rakovinu takmer 23 000 ľudí a tak  Deň narcisov -  je  pre nás  darovanou nádejou, že sa jedného dňa spoločnými silami dokážeme vysporiadať s najväčšou hrozbou pre zdravie ľudí - s rakovinou.

      Žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici  sa tešia na stretnutie s Vami v uliciach mesta ako aj v priestoroch školy  vo štvrtok  – 11. apríla – v tento deň, ktorým dávame najavo našu účasť so všetkými, ktorým sa onkologické ochorenia dotkli akýmkoľvek spôsobom.

       

     • Marec - mesiac frankofónie na našej škole

      8. 4. 2019

      Už niekoľko rokov je marec vyhlásený za mesiac frankofónie na Slovensku. V mnohých slovenských mestách sa konajú rôzne akcie, koncerty, súťaže, kvízy, spoločenské hry, umelecké výstavy, diskusie, tvorivé ateliéry, večierky.   

      My sme sa zúčastnili 3 akcií. Začiatkom mesiaca sme boli pozvaní na Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Sedem našich študentiek francúzštiny sa zúčastnilo kvízu o frankofónnych krajinách a workshopov, kde si na praktických aktivitách ukázali, ako sa dá študovať francúzština ako učiteľský smer, v diplomacii, prekladateľstve a tlmočníctve, ekonómii, kultúre na rôznych fakultách UMB.

      18. marca sa Daniela Karakitsoy z III. B a Alžbeta Funiaková z I. C zúčastnili krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku, kde Betka získala veľmi pekné 3. miesto.

      A na záver, zúčastnili sme sa našej obľúbenej súťaže „Spievam po francúzsky“. Tentokrát sa regionálne kolo konalo v neďalekom Zvolene v Starej radnici. Súťaže sa zúčastnila Ema Wieziková z II.C a Ester Gašparová zo IV.C ako hlavné speváčky. Každá mala svoju skupinu, Ema - Matúša Petáka IV.B - cajon a Richarda Žemberu III. A - gitara. Ester mala „externú“ skupinu a našu vokalistku Dominiku Figovú z II.B.  Aj keď dievčatá nezískali pódium, boli sme z toho trochu smutní, podali skvelý výkon a  vynikajúco reprezentovali našu školu. Tento rok bola naozaj silná konkurencia. Ale ako povedal riaditeľ Alliance Française Thomas Laurent: „Štiavnica ako vždy veľmi dobre reprezentovala“. A preto boli pozvaní aj na koncert francúzskeho sviatku hudby, ktorý sa bude konať 21. júna v Banskej Bystrici v záhrade Štátnej vedeckej knižnice.,,,

      Všetkým našim študentom ďakujem za aktívnu účasť, ale predovšetkým tým, ktorí vynaložili veľkú námahu, pracovali na sebe a posunuli sa ďalej vďaka novým skúsenostiam a trošku aj vo francúzskom jazyku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    • Darujte nám 2 % z dane
     • Darujte nám 2 % z dane

      6. 2. 2019

      Vážení rodičia a priatelia školy,

       

      Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou  o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

      Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

      Škola samotná, keďže je rozpočtovou organizáciou, nemá možnosť získania takejto pomoci a príspevky štátu sú našej organizácii poskytované len v takej výške, aby pokryli základné a najnevyhnutnejšie potreby školy.

      Gymnázium Andreja Kmeťa vyvíja snahu  neustále zvyšovať úroveň školy, čoho dôkazom je aj fakt, že od 1. septembra 2019 otvárame novú jazykovú sekciu v  5-ročnom študijnom odbore - bilingválne štúdium. K úspešnej anglicko – slovenskej sekcii pribudne rusko – slovenská sekcia s druhým vyučovacím jazykom ruským. Touto formou štúdia chceme vrátiť Banskej Štiavnici punc jazykového školstva a prilákať aj študentov z iných regiónov Slovenska.

      Vážení priatelia, Gymnázium Andreja Kmeťa oslávi na jeseň tohto roku storočnicu svojho pôsobenia v oblasti vzdelávania mladej generácie. Radi by sme si toto významné výročie pripomenuli vhodným a dôstojným spôsobom za účasti tých, ktorí sa o dobré meno školy zaslúžili či už ako pedagógovia, alebo ako absolventi. Veľmi radi preto privítame akúkoľvek finančnú alebo materiálnu pomoc pri organizovaní tohto podujatia.

      Vedenie a zamestnanci školy spolu s občianskym združením Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa urobia všetko preto, aby Vami venované finančné prostriedky boli účelne vynaložené v zmysle stanov OZ a na účely slúžiace vzdelávaniu a výchove mladej generácie.

       

      Milí priatelia,

      ak sa rozhodnete podporiť OZ Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa, uvádzame jeho základné údaje, potrebné na poukázanie 2% dane.

      Názov: Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

      Forma: Občianske združenie

      Sídlo:   Göllnerovej - Gwerkovej 6, 969 01 Banská Štiavnica

      IČO:     37948962

      Číslo účtu:  SK8109000000000411106467

      Banka:  Slovenská sporiteľňa a.s.

        Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf      

      S úctou a vďakou                                        Renata Mikulášová

                                                                             riaditeľka školy

    • ERASMUS PLUS – KRAKOV 2019
     • ERASMUS PLUS – KRAKOV 2019

      8. 4. 2019

      Žiaci našej školy sa v čase od 17.3.2019 do 22. 3.2019 zúčastnili prvého mobilitného stretnutia s partnermi z Holandska, Turecka, Talianska, Francúzska  a Poľska,  ktoré sa konalo v hlavnom meste Malopoľského vojvodstva v Krakove. Projekt nesie názov „ Interpersonálna komunikácia“, pričom cieľom, ako už iste tušíte, nie je nič iné ako zlepšiť komunikačné zručnosti a kompetencie žiakov a porovnať súčasný stav ovplyvnený modernou dobou plnou technológií s minulosťou. V septembri sa chystá stretnutie vo Francúzsku, tak žiaci, ktorí máte záujem vycestovať a preskúmať zrejme negatívny vplyv technológií na naše komunikačné zručnosti, sledujte webovú stránku a nepremeškajte šancu byť aktívnym nielen v  školských laviciach, ale aj mimo nich.

       

     • Úspech našich žiakov

      28. 3. 2019

      V stredu 27. marca 2019 sa sa žiaci našej škole zúčastnili krajského kola XXVIII. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR.Trojčlenné družstvo v zložení Adam Jerguš Dzurňák (V.C), Jakub Seneši (IV.C) a Radoslav Šafrán (IV.C) sa umiestnilo na šiestom mieste. Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

       

    • Supporting the forest
     • Supporting the forest

      25. 3. 2019

      On the 21st of March, the International Day of Forests, a small group of our students attended a workshop organised by the National Forest Centre. In close cooperation with students of three other secondary schools from BS ten tasks connected to this year’s theme “Lear to love forests” were completed. As you can see the workshop succeeded in making our students even stronger supporters of the idea that forests are important to us and that we need to conserve them for the next generations.

    • JAPONSKO očami MAKI OKUSA – pútavé rozprávanie o krajine vychádzajúceho Slnka
     • JAPONSKO očami MAKI OKUSA – pútavé rozprávanie o krajine vychádzajúceho Slnka

      17. 3. 2019

                  Dňa 13.3.2019 sa v priestoroch malej auly Gymnázia Andreja v Banskej Štiavnici uskutočnila prednáška o Japonsku. Vďaka nadviazaniu úspešnej spolupráce s Veľvyslanectvom Japonska v SR sa študenti 1. a 2. ročníka mali možnosť zoznámiť s pani Maki Okusa, 2. tajomníčkou veľvyslanectva zodpovednou za agendu kultúry, vzdelávania, PR a protokolu, ktorá spolu s pani Zuzanou Ondrejkovou Želinskou poctili naše mesto svojou návštevou.

                  Prednáška v anglickom jazyku priblížila žiakom život a kultúru japonskej spoločnosti. Študenti tak mali v rámci diskusie možnosť overiť si svoje vedomosti z angličtiny a dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé o tejto pre nás nie veľmi známej, ale o to viac atraktívnej krajine.

                  Nadviazanie spolupráce s japonskou ambasádou  nám zároveň otvára nové obzory a možnosti pre študentov, ktorých slová pani Okusa inšpirovali k ďalšiemu spoznávaniu tejto zaujímavej krajiny. Študenti, ktorí mali možnosť zúčastniť sa tejto prednášky, s veľkým záujmom prijímali informácie, ktoré im boli prezentované. Za príjemný, spoločne strávený čas sa odvďačili na konci prednášky potleskom.

                  Na záver sa treba poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnej realizácii tohto projektu, predovšetkým Renate Mikulášovej, Martine Medovičovej, Mironovi Breznoščákovi, Dušanovi Antoniakovi a Milošovi Viglašskému.

                  Jedno japonské príslovie hovorí: „Aj cestu dlhú 1000 míľ musíme začať prvým krokom.” Verím, že tak ako v našich študentoch zanechala hlboký dojem pani Maki Okusa z ďalekého Japonska, aj našej vzácnej návšteve sa u nás páčilo a toto stretnutie bude mať pokračovanie v podobe ďalšej úspešnej spolupráce.

                                                                                                                PaedDr. Miloš Viglašský 


       
       

    • Lyžiarsky kurz 2. ročníka na Donovaloch
     • Lyžiarsky kurz 2. ročníka na Donovaloch

      20. 2. 2019

      Lyžiarsky výcvik čaká na všetkých žiakov druhých ročníkov, tento rok sme nimi boli my.

      Dvoma autobusmi sme v nedeľu 27.1. dorazili na Donovaly, konkrétne do hotela Vesel. Vracali sme sa vo štvrtok 31.1. Pedagogický dozor (rešpekt im) nám robili naši učitelia -  p. Zimanová, p.Šajbanová, p. Halan, p.Konečný a p.Melicherčík.

      Na svahu sme sa rozdelili do skupín medzi našich učiteľov –p. Melicherčíka a p.Konečného a inštruktorov - Terku a Michala. A nemôžem zabudnúť ani na pána učiteľa Halana, ktorý síce neviedol žiadnu skupinu, ale lyžoval spolu s nami ako o dušu.

      Až na pondelok, keď celý deň snežilo, nám počasie prialo a boli vynikajúce podmienky na lyžovanie. Všetci, ktorí stáli  prvý raz na lyžiach, sa naučili základy a už v stredu boli s nami na veľkom svahu. My,  pokročilejší lyžiari, sme si počas týždňa zdokonaľovali techniku a užívali si pekné počasie.

      Lyžiarsky nie je iba o lyžovaní, večer sme si chystali program, tancovali sme spolu s pánom učiteľom Melicherčíkom a nadväzovali medzinárodné vzťahy s Maďarmi. Taktiež sme sa boli korčuľovať spolu s pánom učiteľom Halanom.

      Bol to naozaj pekný týždeň plný zážitkov, na ktorý tak skoro nezabudneme.

       Nataša Gemzová

     • Biologická olympiáda

      18. 2. 2019

      Na základe výsledkov školského kola BIO postupujú do krajského kola nasledovní žiaci:
      Kategória A : Boris Buzalka 4. A, Barbora Sombathyová 4.A
      Kategória B : Jakub Kružliak 2. A, Anežka Hubačová 2. A
      Krajské kolo sa uskutoční 26. a 27. marca v Banskej Bystrici.
      Víťazom školského kola srdečne blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole súťaže.