• Slávnostné  odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      18. 6. 2018

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa  dňa  1. júna 2018  rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 28. mája 2018  do  30. mája 2018  absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

      Štúdium  v školskom roku 2017/2018 ukončilo 24 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 50 žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

      Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov a známych. Jej súčasťou bolo aj udeľovanie rôznych ocenení za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie  aktivity, umiestnenia v olympiádach a súťažiach počas celého štúdia.

      S rozlúčkovým príhovorom za absolventov vystúpila Lucia Polyaková z IV. A  triedy. Na záver poďakovala všetkým vyučujúcim a následne sa absolventom prihovorila    riaditeľka školy PhDr. Renata Mikulášová, ktorá zhodnotila pôsobenie odchádzajúcich žiakov na škole počas ich štúdia a vyzvala triednych učiteľov aby odovzdali maturitné vysvedčenia. 

      Pri odovzdávaní maturitných vysvedčení niektorí žiaci získali aj pochvalu riaditeľom školy - za vysoko humánny čin - viacnásobné darovanie krvi na školou organizovaných akciách Študentská a Valentínska kvapka.

       Pochvala riaditeľom školy bola udelená 12 žiakom.

      Kroky našich absolventov vedú na rôzne vysoké školy  u nás i v zahraničí. Veríme, že vedomosti, zručnosti, postoje, ktoré nadobudli počas štúdia na našej škole   uplatnia v ďalšom živote a štúdiu.

      Želáme im veľa šťastia!

                                                                                                                 Miroslava Kováčová       

     • Vedomostný kvíz

      15. 6. 2018

      Banská Štiavnica si v tomto roku  pripomína 25. výročie zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.  Mestská knižnica  v tejto súvislosti  pripravila pre žiakov banskoštiavnických stredných škôl stredoškolský vedomostný kvíz, zameraný na prínos Banskej Štiavnice pre Európu v kontexte našich dejín, či už v oblasti kultúry, vzdelania a vedy alebo aj prírodných krás a  osobitostí Banskej Štiavnice. 

      Kvíz sa uskutočnil v priestoroch Mestskej knižnice  dňa 14.6.2018   a našu školu reprezentovali dve súťažné dvojice, ktoré sa umiestnili aj na prvých dvoch miestach.

      Prvé miesto: Tereza Snitková a Michal Sásik  - III.A

      Druhé miesto: Lesia Michalicová a Adam Jerguš Dzurňák - IV.C

      Obidvom dvojiciam blahoželáme k ich umiestneniu!

      Zuzana

     • 2.kolo prijímacích skúšok

      1. 6. 2018

      Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok do štvorročného štúdia - študijný odbor 7902J 00 gymnázium, pre školský rok 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2018. Prihlášky prosíme zaslať na adresu gymnázia do 11. júna 2018.

     • 8. ročník súťaže v pretláčaní rukou na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

      22. 5. 2018

      Dňa 4. 5. 2018  sa uskutočnil vo veľkej telocvični už 8. ročník súťaže v pretláčaní  rukou a tlaku v ľahu na lavičke. Hlavným rozhodcom bol majster sveta v pretláčaní rukou Radoslav Dobrovič. Súťaže sa zúčastnilo 43 žiakov  zo 4 stredných škôl Banskej Štiavnice. Po druhýkrát sa súťaže zúčastnili aj dievčatá. Súťažilo sa v štyroch váhových kategóriách . Najviac medailových umiestnení v pretláčaní rukou dosiahla SOŠ lesnícka Banská Štiavnica, ktorá  zvíťazilav súťaži o putovný pohár Rada Dobroviča.

      Víťazi súťaže v pretláčaní rukou: 

      Kategória do 70-80 kg 1. miesto Michal Mažgut SOŠ lesnícka.

      Kategória od 80-90 kg 1. miesto Jakub Trebula SOŠ lesnícka.

      Kategória od nad 90 kg 1. Miesto Radomír Ďurina SOŠ lesnícka                               

      Dievčatá súťažili v pretláčaní v  jednej kategórii. 1. Bianka Kapšová SOŠ služieb a lesníctva      2. miesto Timea Potančoková SOŠ služieb a lesníctva  3. miesto Katarína Šálková Gymnázium A. Kmeťa.

      Najlepšie výsledky chlapcov Gymnázia Andreja Kmeťa Banská Štiavnica v  súťaži v tlaku na lavičke:

      1. miesto v kategórii do 70 kg obsadil Ondrej Solivarský 4. A trieda

      2. miesto Radovan Perlác  5. C trieda a 3. Miesto Filip Dóczy 2. A trieda

       V kategórii od 80 - 90 kg obsadil 1. miesto Adam Dzurňák 4.C trieda

      V súťaží v tlaku na lavičke dosiahol najlepší výkon  Lukáš Mjartan zo SOŠ lesníckej, ktorý vytlačil na lavičke 120 kg.

      Rekord  v tlaku na lavičke, 165 kg z roku 2013, patrí Ľudovítovi Slašťanovi,  bývalému žiakovi SPŠ Mikovíniho Banská Štiavnica.

      Najlepší  siláci boli ocenení sladkosťami a diplomom.

      Poďakovanie patrí  chlapcom a dievčatám Gymnázia A. Kmeťa, ktorí sa podieľali pri organizácii silových súťaží a  súťažiacim, ktorí odviedli maximálne silové výkony.

       

      Autor článku: učiteľ telesnej a športovej výchovy Mgr. Bohuslav Melicherčík.

       

    • Výmenný pobyt v Holandsku
     • Výmenný pobyt v Holandsku

      17. 5. 2018

      V čase od 15.4.2018 do 22.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili výmenného pobytu v Holandsku. Gymnázium Andreja Kmeťa začalo spolupracovať so školou RGO v Middelharnis na začiatku školského roka 2017/ 2018, pričom hneď v apríli sa nám podarilo úspešne zrealizovať výmenu. Žiaci bývali v hosťovských rodinách, navštevovali miestnu strednú školu, pracovali na projekte „Manažment vodných systémov“, pričom si nielen zdokonalili anglický jazyk, ale mali možnosť spriateliť sa a nahliadnuť do kultúry inej krajiny. Nebol to pre nich len bežný výlet do zahraničia, ale skúsenosť na celý život. Od 2.6.2018 do 8.6.2018 hosťujeme našich holandských partnerov u nás v Banskej Štiavnici a pevne veríme, že sa nám podarí zrealizovať výmenu každý rok.

    • Sofia Andrášeková– štvrtá v EU
     • Sofia Andrášeková– štvrtá v EU

      16. 5. 2018

      Ako víťazi celoštátneho kola medzinárodnej súťaže Genius Logicus (1. a 2. miesto) nás reprezentovali v najvyššom Majstrovskom kole víťazov naši žiaci Sofia Andrášeková (5.B) a Dorota Nižňanská (3.B).  Dosiahli sme výborné štvrté miesto pre Sofiu Andrášekovú a deviate miesto pre Dorotu Nižňanskú v medzinárodnej konkurencii európskych škôl. Viac na https://geniuslogicus.eu/sutaze-pre-skoly/1663/3554/C/

      Genius Logicus je medzinárodná logická a informatická súťaž, ktorej obsahom je riešenie náročných logických úloh, hlavolamov a rébusov. V súťaži s meraním času bojujú víťazi národných kôl na medzinárodných majstrovstvách o lukratívne finančné ceny. Všetci výhercovia národných i medzinárodných kôl získavajú certifikáty, rovnako ako i zapojená škola, ktorá je porovnávaná so školami všetkých zapojených krajín.

      GL-vysledky.pdf

      Martin Číž

     • Úspech Ester Gašparovej a jej skupiny

      15. 5. 2018

      V sobotu 12. mája sa konalo národné a zároveň medzinárodné finále súťaže „Spievam po francúzsky 2018“, kam Ester spolu so svojimi hudobníkmi (Matúš Peták, Richard Žember, Ema Wieziková, Dávid Váradi) postúpili z 1. miesta v semifinále v Košiciach a reprezentovali naše gymnázium aj na tomto podujatí viac ako úspešne. Sosa s piesňou „Un jour“ od Zahry Hindi a čiastočne obmenenou kapelou (Matúš Peták, Karolína Kubincová, Dávid Váradi, Emanuel Kucbel, Leo Šereš)  obsadila vynikajúce 2. miesto vo svojej kategórii od 15 do 17 rokov.

      Na koncerte bola skvelá atmosféra, program výnimočnej kvality (speváci aj z Maďarska, Poľska a Českej republiky), ktorý bol odmenený obrovským potleskom početného publika priateľov, rodičov, učiteľov a v neposlednom rade milovníkov súčasnej francúzskej piesne. Koncert poctil svojou návštevou aj francúzsky veľvyslanec v Slovenskej republike Christophe Léonzi.

      Priestory, kde sa súťaž konala, podčiarkli esprit sobotňajšieho popoludnia. V Banskej Bystrici, neďaleko námestia SNP v Záhrade – centre nezávislej kultúry. Počasie veľmi prialo, pretože scéna bola prepojená so záhradou, ktorá bola aj kaviarňou pod holým nebom, kde sa podávali vynikajúce francúzske palacinky.

      Ester a mladým muzikantom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy!

     • SHAKESPEARE´S DAY

      16. 5. 2018

      Dňa 24.4.2018 sa v Kultúrnom centre Banská Štiavnica uskutočnil II. ročník Shakespearovho Dňa, ktorý organizovali žiaci našej školy. Pozvané boli všetky základné a stredné školy v Banskej Štiavnici, pre ktoré pripravili žiaci bohatý program. Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť žiakom ZŠ a SŠ život Shakespeara, obdobie, v ktorom žil a tvoril a, samozrejme, aj niečo o kráľovnej Alžbete I.

      Alžbeta I. a Shakespeare uvádzali celý program v anglickom jazyku. Súčasťou programu boli ukážky z diel Williama Shakespeara, ako napr. Seven Ages of Man alebo Sonnet 21. Po nich nasledovala Talent Show, do ktorej sa zapojili deti z Materskej školy sv. F. Assiského, žiaci ZŠ a SŠ spevom, tancom, recitáciou, hraním na hudobný nástroj a maľbami. Do Talent Show zavítali aj sokoliari zo ZŠ M. Hella spolu so svojim austrálskym lektorom a predstavili svoju prácu, svoj koníček. Shakespeare a kráľovná zapojili do programu aj deti z obecenstva, a to formou kvízu, ktorý bol zameraný na obdobie panovania Alžbety I., diela W. Shakespeara a na reálie anglicky hovoriacich krajín. Alžbeta I. a Shakespeare sa ocitli na Slovensku a na záver programu objavovali túto krajinu v divadelnom predstavení, v ktorom nám priblížili legendu Banskej Štiavnice, Jánošíka, Štúrovcov a Sládkovičovu Marínu. Medzi scénami zatancoval ľudový súbor slovenské tance.

      Celé podujatie malo nielen zábavný, ale aj edukačný charakter. Veríme, že aj napriek nedostatkom splnilo svoj účel a tešíme sa na všetkých, ktorí prídu aj na III. ročník Shakespearovho Dňa v apríli 2019.

      Angelika Nyékiová

    • Súťaž družstiev prvej pomoci  mladých
     • Súťaž družstiev prvej pomoci  mladých

      2. 5. 2018

      Dňa 26. apríla 2018  sa pod záštitou Slovenského červeného kríža v Banskej Štiavnici uskutočnila Súťaž družstiev prvej pomoci mladých zameraná na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

      V súťaži sa overovali nielen pohotovosť, schopnosť reagovať na vzniknutú situáciu, praktické zručnosti v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci ale aj poznatky teoretické a znalosti z dejín Červeného kríža.

      Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení:

      Dominika Výbošťoková IV. B,  Michaela Beňová IV. B, Linda Barborková IV. C,  Michal Sásik III. A, Ela Gatialová  IV. B  a  Nika Zeleňanská III. C .

      Všetky úlohy zvládli s prehľadom, preukázali zručnosti v predlekárskej prvej pomoci  a to im prinieslo  1. miesto v súťaži.

      Veríme, že dosiaľ získané zručnosti  zdokonalia a súťaže sa úspešne zúčastnia aj budúci rok, ale predovšetkým ich budú vedieť uplatniť v bežnom živote!

    • Gymnaziálna kvapka krvi v našej škole
     • Gymnaziálna kvapka krvi v našej škole

      2. 5. 2018

      Dňa   23. apríla 2018    sa v priestoroch našej školy Gymnázia Andreja Kmeťa uskutočnil dobrovoľný odber krvi - Gymnaziálna kvapka krvi, organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

      Dobrovoľného odberu krvi sa zúčastnilo 43 darcov, z toho krv darovalo 27, teda 16 bolo vyradených.  Z celkového počtu darcov boli  10 prvodarcovia.

       

      Dobrovoľný odber krvi je na našej škole už tradíciou, pravidelne sa organizuje počas kampane Študentská kvapka v krvi v jesennom termíne a kampane Valentínska kvapka krvi vo februárovom termíne.  Počas týchto odberov  sa mnohí naši žiaci  stávajú prvodarcami, a následne darujú krv opakovane. 

      Všetkým, ktorí prekonali  svoje obavy, prijali našu výzvu a príšli darovať krv - ďakujeme!

       

                                                                                                                          Mgr. Miroslava Kováčová

      .

       

    • 13. apríl  -  Deň narcisov 2018
     • 13. apríl  -  Deň narcisov 2018

      2. 5. 2018

                   13. apríla 2018  sa uskutočnil už  22. ročník DŇA NARCISOV.          

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľalo  na  organizovaní Dňa narcisov 2018  ako  spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky.

      V priestoroch našej školy ako aj v uliciach mesta dobrovoľné hliadky našich žiakov oslovovali spolužiakov i spoluobčanov a rozdávali    malé   umelé   žlté    kvety    narcisu, ktoré sú symbolom   tohto dňa. Kvety umelého narcisu  pripínali  ľuďom ako vďaku  za  príspevok do finančnej zbierky.

      Po skončení zbierky sme na účet Ligy proti rakovine SR odviedli sumu: 1 348,11 €.

                 Mottom kampane bolo Zmeňme piatok 13 na lepší deň. Nám sa to iste podarilo. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      13. 4. 2018

      Vážení rodičia, pozývame Vás na zasadnutie Rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2018 o 15.00hod. v priestoroch školy  s nasledovným programom:

      • Prospech, dochádzka, správanie
      • Informácia o priebehu  maturitnej skúšky 2019 pre triedy III.A, IV.B, IV.C
      • Výber voliteľných predmetov pre nasledujúci školský rok súvisiaci s predpokladaným VŠ štúdiom pre triedy I.A,II.B,II.C
     • Úspech žiakov našej školy

      23. 4. 2018

      11. apríla až do piatku, 13. apríla 2018, sa 62 súťažiacich postupujúcich z krajských kôl Olympiády ľudských práv (OĽP) zúčastnilo Celoštátneho kola XX. ročníka OĽP. Jubilejný ročník sa konal pod záštitou podpredsedníčky vlády a bývalej ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky a predsedníčky Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Lucie Žitňanskej a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Martiny Lubyovej. Náročná súťaž trvala tri dni. Naša škola bola jedinou školou, z ktorej postúpili až dvaja študenti Veronika Kvietková IV. B a Michal Sásik III. A. Nezľakli sa silnej konkurencie. Veronika mala tretiu najlepšiu úvahu v anglickom jazyku a Michal dokonca postúpil medzi finálovú 12ku a skončil celkovo deviaty. Okrem prehliadky pracovísk  Rady OSN pre ľudské práva (HRC) sídliacej v Ženeve je pozvaný aj do prezidentského paláca na stretnutie s prezidentom SR. 

      https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/celostatne-kolo-20-rocnika-olympiady-ludskych-prav-prinieslo-mnoho-vynimocnych-okamihov.alej

       

     • Poradňa zdravia

      19. 4. 2018

      Predmetová komisia Človek a príroda na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom zorganizovala 16. apríla 2018 pre žiakov školy     

                                                  „Poradňu zdravia“

      Pod dohľadom lekára sa prihláseným žiakom zrealizovalo:

      • biochemické vyšetrenie krvi
      • meranie krvného tlaku
      • meranie vitálnej kapacity pľúc
      • meranie  telesného tuku a svalovej hmoty
      • individuálny odborný  pohovor s  lekárom
      • poradenstvo v oblasti zdravia, zdravej výživy  a zdravého životného štýlu

      Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že zdravotný stav našich žiakov je na dobrej úrovni, čo nás veľmi teší.

                                                                                                                             A. Stajníková

    • Gymnaziálna kvapka krvi v našej škole
     • Gymnaziálna kvapka krvi v našej škole

      18. 4. 2018

      Dňa   23. apríla 2018   teda v pondelok sa v priestoroch našej školy Gymnázia Andreja Kmeťa uskutoční dobrovoľný odber krvi - Gymnaziálna kvapka krvi, organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

      Dobrovoľný odber krvi je na našej škole už tradíciou, pravidelne sa organizuje počas kampane Študentská kvapka v krvi v jesennom termíne a kampane Valentínska kvapka krvi vo februárovom termíne.  Počas týchto odberov  sa mnohí naši žiaci  stali prvodarcami, ba dokonca darovali krv opakovane.  Podľa  prieskumov medzi mladými ľuďmi najčastejším dôvodom pre ktorý  sa    obávajú  darovať krv, je strach z množstva odobratej krvi. 

       Prekonajte svoje obavy, prijmite túto výzvu a príďte darovať krv!

      Tým, že odberným miestom sa v pondelok 23. apríla stane naša škola, približujeme tento vysoko humánny čin čo najbližšie k našim žiakom a snažíme sa poukázať na potrebu a význam darcovstva krvi.

      KTO_MOZE_BYT_DARCOM_KRVI.pdf

      AKO_SA_PRIPRAVIT_NA_ODBER.pdf                                                    

                                                                                                                          Mgr. Miroslava Kováčová