• Projektový deň 2019

      4. 7. 2019

                  V stredu 12. júna 2019 vyvrcholila prezentáciami žiackych prác tradičná aktivita našej školy Projektový deň 2019. Žiaci tretieho ročníka oboch foriem štúdia pracovali na svojich odborných prácach od vedením konzultantov od jesene minulého roka. Kvalitu ich výskumnej práce a prezentačné zručnosti hodnotili učitelia v jedenástich odborných komisiách a taktiež žiaci ostatných ročníkov tvoriacich skvelé publikum. Tie najlepšie práce boli na záver školského roka odmenené diplomom a finančnou odmenou. Autorom víťazných prác ešte raz srdečne blahoželáme a dúfame, že našu školu s nimi budú v budúcom školskom roku reprezentovať v súťaži Stredoškolská odborná činnosť. Prehľad víťazných prác v jednotlivých sekciách si môžete pozrieť v priloženom súbore.

      Projektovy_den_2019_vitazne_prace.pdf

    • Čo sme (ne)vedeli o Jánovi Bottovi
     • Čo sme (ne)vedeli o Jánovi Bottovi

      13. 6. 2019

      Žiaci prvého ročníka nášho gymnázia mali možnosť schovať sa pred horúčavami do príjemne chladného Evanjelického kostola v Banskej Štiavnici. Bolo to 11. júna 2019. Keď sme sa usadili v kostolných laviciach, zaznel zvuk fujary a po nej prvé verše balady Žltá ľalia. Väčšina z vás si isto spomenie na autora tejto balady. Napísal ju Ján Botto a my sme si hudobno-slovným pásmom  pripomenuli 190. výročie jeho narodenia.

      Dozvedeli sme sa, že Ján Botto bol príbuzným básnika Ivana Kraska. Najmladší štúrovský básnik Ján Botto sa zriekol tvrdého alkoholu a fajčenia už ako 16-ročný.  Vyštudoval zememeračstvo, no prácu si hľadal len ťažko. Niekoľko rokov pôsobil aj v Banskej Štiavnici. V Banskej Bystrici sa uňho stretávala štúrovská mládež. No postupne strácal kontakt s priateľmi. Päťdesiatku vraj už nemal s kým oslavovať a k tomu všetkému sa objavili problémy so srdcom. To ho zradilo, keď mal 52 rokov.

      No jeho myšlienky slobody a jánošíkovská tradícia žijú dodnes. Pripomenuli sme si ju aj záverečnou básnickou skladbou Smrť Jánošíkova. Aj keď nie všetkých žiakov speváci a rečníci dokázali zaujať, veľké poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia.

      Mgr. Marek Žilík

    • Beseda o osobnosti Alžbety Gwerkovej- Göllnerovej
     • Beseda o osobnosti Alžbety Gwerkovej- Göllnerovej

      11. 6. 2019

      Vo štvrtok 6. júna 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili  zaujímavej akcie, ktorú pripravilo Slovenské banské múzeum. Jej zámerom bolo pripomenúť osobnosť Alžbety Gwerkovej- Göllnerovej a jej životný príbeh.

      Po prehliadke výstavy, ktorú pripravila kurátorka výstavy Iveta Chovanová, nasledovala diskusia žiakov s historikmi zo Slovenskej akadémie vied Gabrielou Dudekovou a Dušanom Kováčom, diskusným pásmom nás viedla dokumentaristka Anna Grusková.

      Ďakujeme za príjemné strávené dopoludnie, ktoré bolo pre nás veľmi inšpiratívne.

     • 2.kolo prijímacích skúšok

      3. 6. 2019

      Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok do päťročného štúdia - študijný odbor 7902J 74 gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia anglicko - slovenská, sekcia rusko - slovenská, pre školský rok 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 18. júna 2019. Prihlášky prosíme zaslať na adresu gymnázia do 12. júna 2019.

    • Poznávací zájazd do Anglicka – Po stopách Shakespeara
     • Poznávací zájazd do Anglicka – Po stopách Shakespeara

      6. 6. 2019

      V dňoch 31.5.-5.6.2019 sme navštívili Anglicko. Cestovali sme síce niekoľko hodín, ale výlet dopadol super.

      Sobotu predpoludním sme dorazili do Londýna, kde na nás čakalo Natural History Museum, ktoré sa deťom neskutočne páčilo. Po prehliadke múzea sme si prešli historickou časťou, videli sme Westminster Abbey, White Hall, Big Ben a Houses of Parliament, London Eye a  Buckingham Palace. Večer sme sa presunuli do hotela. Po raňajkách sme cestovali do Shakespearovho rodného mesta Stratford Upon Avon, navštívili sme jeho rodný dom, boli sme súčasťou divadelného predstavenia Shakespearovej hry Sen Noci Svätojánskej, do ktorej zapojili herci aj našich žiakov. Zvyšok dňa sme objavovali mesto, ktoré dýcha históriou a obdivovali sme typické tudorovské domy. Večer sme sa opäť presunuli do hotela. Ráno sme vyrazili do univerzitného mestečka Cambridge, kde sme sa plavili loďkami v sprievode anglických študentov. Mali sme možnosť precvičiť si svoju angličtinu počas celej plavby. Poobede sme navštívili úžasné historické mestečko Ely, kde sme obdivovali druhú najväčšiu katedrálu. Bolo to niečo prekrásne! Večer sme sa išli ubytovať a na ďalší deň späť do Londýna, kde sme pokračovali v prehliadke hlavného mesta. Začali sme prehliadkou The British Museum, Oxford Street, a potom sme pešo prešli cez Piccadilly Circus na Trafalgar Square smerom k Big Ben.  Tam nás čakal autobus a vyrazili sme domov.

      Vďaka tomuto výletu sa žiaci získali množstvo nových a zaujímavých informácií nielen o mestách, ktoré sme navštívili, a o Shakespearovi, ale mali možnosť precvičiť si aj svoje  jazykové zručnosti a BYŤ ČI NEBYŤ samostatní 😊

       Ďakujem ...boli ste super 😊

    • Slávnostné  odovzdávanie maturitných vysvedčení a oceňovanie absolventov
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a oceňovanie absolventov

      6. 6. 2019

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa  dňa  24.  mája  2019  rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 20. mája 2019  do  22. mája 2019  absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

      Štúdium  v školskom roku 2018/2019 ukončilo 17 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 55 žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

      Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov a známych. Jej súčasťou bolo aj udeľovanie rôznych ocenení za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie  aktivity, umiestnenia vo vedomostných ako aj v športových súťažiach, za zapojenie sa do rôznych projektov, teda za aktívny pozitívny prínos do života školy počas  celého štúdia.

      S rozlúčkovým príhovorom za absolventov vystúpila Linda Barborková  z V. C  triedy. Na záver poďakovala všetkým vyučujúcim a následne sa absolventom prihovorila    riaditeľka školy PhDr. Renata Mikulášová, ktorá zhodnotila pôsobenie odchádzajúcich žiakov na škole počas ich štúdia a vyzvala triednych učiteľov aby odovzdali maturitné vysvedčenia. 

      Maturitné vysvedčenia svojim triedam odovzdali p. profesorka A. Stajníková triede IV. A, p. profesorka Ľ. Pažická triede V. B a p. profesor A. Michalec  V. C triede.

      Pri odovzdávaní maturitných vysvedčení niektorí žiaci získali aj pochvalu riaditeľom školy - za vysoko humánny čin - viacnásobné darovanie krvi na školou organizovaných akciách Študentská kvapka krvi  a Valentínska kvapka.

       Pochvala riaditeľom školy bola udelená 10 žiakom.

      Kroky našich absolventov vedú na rôzne vysoké školy  u nás i v zahraničí. Veríme, že vedomosti, zručnosti, postoje, ktoré nadobudli počas štúdia na našej škole   uplatnia v ďalšom živote a  v ďalšom štúdiu a na pôdu školy, na ktorej absolvovali  stredoškolské štúdium  sa budú s  radosťou  vracať.

      Želáme im veľa šťastia!

                                                                                                                 Miroslava Kováčová

      OCENENIA.pdf       

    • Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže
     • Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže

      29. 5. 2019

      Dňa 23. mája 2019  sa pod záštitou Slovenského Červeného kríža v Banskej Štiavnici uskutočnila Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže  zameraná na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

      V súťaži sa overovali nielen pohotovosť, schopnosť reagovať na vzniknutú situáciu, praktické zručnosti v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci ale aj poznatky teoretické a znalosti z dejín Červeného kríža. Súťaž sa realizovala v roku keď Slovenský Červený kríž si pripomína 100 rokov svojho pôsobenia.

      Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení:

      Hanka Freigertová III. A,  Karin Fúsková III. A, Emma Mičurová III. A, Jakub Kružliak II. A, Lucka Dvoráková IV. C, Dominika Figová II. B.

      Všetky úlohy zvládli s prehľadom, preukázali zručnosti v predlekárskej prvej pomoci  i znalosti z dejín Červeného kríža a umiestnili sa  v súťaži na  1. mieste.

      Veríme, že dosiaľ získané zručnosti  zdokonalia a súťaže sa úspešne zúčastnia aj budúci rok, ale predovšetkým ich budú vedieť uplatniť v bežnom živote!

       

    • Výmenný pobyt v Holandsku
     • Výmenný pobyt v Holandsku

      29. 5. 2019

      V čase od 4. do 12. mája sme sa skupinka 22 ľudí zúčastnili výmenného pobytu v Holandsku, v malom mestečku Middelharnis. Aj keď pobyt trval len týždeň, videli sme mnoho pekných miest, naučili sa zopár nových vecí, a najmä spoznali nových, skvelých ľudí.

      Celé dobrodružstvo začalo už v sobotu, v Banskej Štiavnici, odkiaľ sme sa vydali na dlhú, nie až tak príjemnú cestu, no po 20-tich hodinách sme konečne dorazili na miesto stretnutia s našimi hostfamilies. Mnohí  z nás sa prvého stretnutia s našimi dvojicami obávali, keďže sme sa videli prvýkrát v živote, no po pár trápnych minútach nesmelého zoznamovania išlo  všetko tak, ako malo. Prvý večer každý strávil so svojou rodinou a doprial si poriadny spánok po náročnej ceste.

      Celý projekt bol zameraný na pamiatky UNESCO, a tak sme ďalší deň strávili v škole, kde sa nám predstavili holandskí učitelia a taktiež nám predstavili program, ktorý nás nasledujúce dni čakal. Celkovo sme strávili tri dni v škole, kde sme pracovali na našich projektoch, ktoré sme následne odprezentovali v posledný deň exchangu,  zúčastnili sme sa aj krátkej, no zato vtipnej hodiny holandštiny pre začiatočníkov a vypočuli si prezentáciu o tom, ako správne prezentovať a vystupovať pred ľuďmi. Zvyšné dni sme mali na spoznávanie Holandska. Prvá pamiatka, ktorú sme navštívili, bol známy Kinderdijk, ktorý patrí do kultúrneho svetového dedičstva. Taktiež sme navštívili mestá ako Dordrecht, Brielle, či známy Haag. Jednou z najzaujímavejších atrakcii bol Madurodam, kde ste mohli v jednom areáli vidieť celé Holandsko, aj keď len v jeho zmenšenej podobe. Niektorí z nás taktiež videli Rotterdam, ktorý sme navštívili počas voľného dňa s rodinami.

      Celý týždeň prešiel ako voda a v sobotu pri lúčení si nejeden z nás poplakal. Bola to zaujímavá skúsenosť a myslím, že väčšina z nás by si to pokojne zopakovala ešte raz. Teraz nám však už neostáva nič iné, ako spomínať na všetky pekné zážitky a tešiť sa na holandskú návštevu na Slovensku.                                                                            Študentka z III.C

     • Rodičovský príspevok

      24. 9. 2019

      Rodičovské združenie pri Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

      Dňa 13.9.2019 sa konalo Plenárne rodičovské združenie, na ktorom bol jednohlasne schválený

      Rodičovský príspevok na školský rok 2019/2020  v sume 25,00 €.

      V prípade, že má rodič na škole viac ako jedno dieťa, zaplatí príspevok len raz   je to príspevok rodiča.

      Za študenta, ktorý poberá sociálne štipendium bude príspevok 1,00 €.

      Príspevky je potrebné odovzdať triednym učiteľom, alebo zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu SK24 5600 0000 0046 5167 2001 do poznámky napísať meno žiaka a triedu do 20.10.2019 .

      Ďakujeme.

                                                                                Výbor Rodičovského združenia

       

    • Workshop Think Freedom
     • Workshop Think Freedom

      20. 5. 2019

       Veľmi príjemnej a inšpiratívnej  akcie sa dňa 13. mája 2019 zúčastnili naši bilingválni tretiaci. 

      V spolupráci s banskoštiavnickou galériou súčasného umenia Schemnitz sa podarilo zorganizovať workshop s názvom Think Freedom s renomovanou multidisciplinárnou umelkyňou Edinou Seleskovič.

      Edina je bosnianskeho pôvodu, dlhodobo však žije a pôsobí v New Yorku. Primárne sa venuje rôznym formám skulptúrneho umenia, svoje diela vystavuje a predáva najmä v USA a Bosne a Hercegovine.  V súčasnosti sa jej meno spája s unikátnym projektom s názvom Think Freedom. Ide o sériu umeleckých inštalácií vo verejnom priestore viacerých svetových miest. Inštalácia pozostáva z množstva štylizovaných zobrazení vtákov, na ktoré študenti píšu svoje myšlienky na tému slobody. Viac info vo videu.

      Vynikajúca rozprávačka Edina zaujala študentov svojím príbehom umelkyne ako aj cudzinky v novej krajine. Študenti využili príležitosť dozvedieť sa zaujímavosti zo zákulisia života profesionálneho umelca. Diskutovalo sa o pojme sloboda, študenti vdýchli dušu kovovým vtákom práve prostredníctvom ich vlastných ideí o slobode, ktoré písali na ich krídla.

      Workshop bol fantastickým spestrením a pridanou hodnotou k témam preberaným na vyučovacom predmete umenie a kultúra. Projekt Think Freedom je veľmi prístupným a nenúteným príkladom symbiózy silnej myšlienky a jedinečného umeleckého vyobrazenia. Veľká vďaka patrí Silvii Herianovej a galérii Schemnitz, že naši študenti mali možnosť byť jeho súčasťou.

      Finálna inštalácia diela v centre Banskej Štiavnice prebehne v týždni od 10.-14. Júna 2019, naši študenti sú srdečne pozvaní podieľať sa na jej realizácii.

      Martin Winter

     • Medzinárodný UNESCO projekt v Štiavnici!

      17. 5. 2019

      Naša škola je súčasťou siete pridružených škôl UNESCO Associated Schools Network a v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica, ktoré je súčasťou Organizácie miest svetového kultúrneho dedičstva OWHC UNESCO, sa už druhý rok podieľa na medzinárodnom výmennom projekte pre študentov z partnerských škôl z poľského Krakova, lotyšskej Rigy a maďarskej Budapešti. Tento rok sa stretnutie uskutoční v Banskej Štiavnici a za našu školu sa ho zúčastní 5 študentov. 27. - 31. mája ich čaká bohatý program na tému života v mestách UNESCO OWHC - Nice places to visit and live. Viac informácií prinesieme neskôr.

     • Úspech na SOČ!

      17. 5. 2019

      Naši študenti sa úspešne zapojili do krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Boris Buzalka, Anastázia Kopyl, Jakub Seneši a Viktória Bitušíková obhajovali svoje práce v odboroch história a zdravotníctvo. Posledne menovaní postúpili na celoslovenskú prehliadku, kde Jakub získal 5. miesto s prácou o obnove hradu Tematín a Vika dokonca 2. mesto s prácou o "trójskych koňoch" vo svete mikroorganizmov. Gratulujeme a tešíme sa na podrobnejší článok od samotných autorov.

      Clanok_SOC.pdf

    • Shakespeare´s Day
     • Shakespeare´s Day

      10. 5. 2019

      Angličtina hrou áno..,Toto je výstižný názov pre náš divadelný krúžok Drama Club. Úspešne máme za sebou aj ďalší Shakespeare´s Day, ktorý sa konal 7.5.2019 v aule Gymnázia A.Kmeťa, a s ním sme opäť bohatší o nové skúsenosti a zážitky. Máme nových kamarátov a sme dobrý tím, ktorý si dokázal pripraviť pre ostatných žiakov ďalšie predstavenie v angličtine.

      Tento rok sme sa niečomu novému aj naučili.J Spoznali sme nielen zaujímavosti o kráľovnej Alžbete I. a Shakespearovi, ale videli sme aj, ako ľudia v 16.storočí v Anglicku žili, v akých domoch bývali, čo si obliekali, ako vyzeralo divadlo TheGlobe, ..a nazreli sme aj do budúcnosti Anglicka z pohľadu kráľovnej, a to do 21.storočia anglickej hudby a, samozrejme, sme opäť privítali mladé talenty, ktoré sa nám prezentovali hudbou, spevom, a tancom.

      Myslím, že Shakespeare´sDay splnil svoj edukačný aj zábavný účel, za čo sa chcem poďakovať všetkým študentom, ktorí to spolu so mnou zvládli a teším sa na ďalší Shakespeare´sDayJ Ďakujem.

      Angelika Nyékiová

     • Najväčší Slovák a RTVS na GAK!

      17. 5. 2019

      Naša škola bola ako jedna z mála na Slovensku oslovená s ponukou, aby sa naši študenti zapojili do ankety RTVS pod záštitou mnohých historikov - Najväčší Slovák. Zaujímavý britský formát spája štúdium osobností a hodnotenie ich pozitívnych a negatívnych vkladov do našej histórie. Aby si to naši študenti vyskúšali na vlastnej koži, dobrovoľníci si vylosovali  osobnosti, ktorých obhajobu si museli pripraviť. 16. apríla sa uskutočnila moderovaná diskusia našich študentov s moderátorom RTVS Štefanom Chrappom a s priamym vstupom do rozhlasového vysielania. Študenti hodnotili prínos a význam osobností a publikum na konci odhlasovalo najväčšieho Slováka na základe  diskusie. Na našej škole sa stal víťazom Ľudovít Štúr a víťaz celoslovenskej ankety Milan Rastislav Štefánik skončil na druhom mieste. Účastníci si okrem drobnej odmeny a pochvaly v priamom prenose finále v televízii odniesli aj nové poznatky a vedomie potreby kritického vnímania dejín a úlohy osobností, ale aj mýtov v našich dejinách.

     • 100li+ka

      10. 5. 2019

      Rok 2019 je pre Červený kríž rokom plným významných výročí, no medzi najvýznamnejšie pre nás patrí storočnica Slovenského Červeného kríža.

      Pri tejto príležitosti sa dňa 29. apríla 2019   konala na našom gymnáziu akcia pod názvom 100li+ka. Táto akcia pozostávala z moderovanej diskusie na tému fungovania Červeného kríža, ako organizácie, ale taktiež prepájania minulosti so súčasnosťou.

      Hosťami tejto diskusie boli:

       prezidentka Mládeže Slovenského Červeného kríža Alexandra Poliaková; predseda Mládeže Územného spolku Žiar nad Hronom Peter Čajági;

      riaditeľka Úzestiahnuť.pngmného spolku v Banskej Štiavnici Katarína Senciová,

      dlhoročná členka Červeného kríža Anna Rihová.

      Po diskusii  nasledovala prednáška o dôležitosti prvej pomoci. 

      Sprievodnými akciami boli prezentácie prvej pomoci napr. kardiopulmonálnej resuscitácie na resuscitačnej figuríne ako aj infostánok o význame darcovstva krvi, podmienkach darovania apod.

       

      Dana Hajduová, predsedníčka Mládeže Slovenského Červeného kríža v Banskej Štiavnici,

      žiačka IV. C triedy

     • Konferencia „Taste the Future”

      9. 5. 2019

      V dňoch 25. a 26. apríla sa niektorí z našich žiakov zúčastnili 2. ročníka konferencie „Taste the Future” organizovanej Gymnáziom Leonarda Stöckela v Bardejove. Ako už napovedá názov konferencie, hlavným jazykom bola angličtina, pričom cieľom bolo inšpirovať a pomôcť študentom pri rozhodovaní o ich budúcnosti z hľadiska štúdia, ale I budúcej profesie. Väčšinu rečníkov reprezentovali bývalí žiaci Gymnázia Leonarda Stöckela. Aj keď ich profesie boli rozdielne – od interiérového dizajnu, či hotelového manažmentu až po chirurgiu, hlavné myšlienky prednášok boli veľmi podobné: nebáť sa mať vysoké ciele, pracovať na sebe a využívať pri rozhovoroch cudzie jazyky.

      Okrem účasti na inšpiratívnych prednáškach sa naši žiaci zúčastnili i prehliadky historického centra Bardejova, ktorou ich previedli študenti miestneho gymnázia. Prehliadka zahŕňala aj návštevu židovského suburbia (predmestia), v ktorom v súčasnosti prebieha archeologický výskum. Historické centrum mesta, tak ako aj židovské suburbium patria do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

      Aj keď naši študenti museli podniknúť relatívne dlhú cestu do Bardejova, konferencia v ktorej sa takpovediac preniesli do budúcnosti určite stála za to!

      Autori článku: Andries Peter de Haas a Lukáš Schmidt

    • Shakespeare´s Day
     • Shakespeare´s Day

      2. 5. 2019

      Znovu prešiel rok a s ním prichádza aj ďalší Shakespeare´sDay, ktorého sa môžete zúčastniť, a čo viac, máte možnosť zapojiť sa. Tento rok sa bližšie zoznámime s kráľovnou Alžbetou I. , uvidíme niečo zo života Shakespeara a z anglickej spoločnosti 16.storočia. Uvidíme opäť mladé talenty, ktoré sa budú prezentovať tým, v čom vynikajú a na záver vám priblížime život mladých ľudí tohto storočia a ich rodičov, čo nám umožní divadielko King Lear. Tešíme sa na vás 😊