• Žena novej doby - projekcia filmu a beseda s režisérkou
     • Žena novej doby - projekcia filmu a beseda s režisérkou

      25. 4. 2022

      Deň po slávnostnej banskoštiavnickej premiére v kine Akademik sa žiaci vybraných tried prvého až štvrtého ročníka zúčastnili projekcie filmu Žena novej doby v priestoroch našej auly. Okrem samotného filmu bola fantastickou pridanou hodnotou aj beseda s režisérkou filmu, pani Annou Gruskovou.

      Film pôsobivo zachytáva život Alžbety Göllnerovej–Gwerkovej – výnimočnej ženy, ktorej dôležitá časť života je spojená nielen s Banskou Štiavnicou, ale priamo aj s históriou nášho gymnázia, kde svojho času pôsobila ako učiteľka.

      Žiaci mali možnosť vidieť vysoko hodnotnú snímku tak z historického hľadiska, ako aj nevšedného umeleckého prevedenia. Svedectvom toho bola následne veľmi čulá a podnetná diskusia s pani režisérkou, ktorá osvetlila ešte mnohé detaily zo života Alžbety Göllnerovej–Gwerkovej.

      Okrem samotného kultúrno-edukatívneho zážitku žiaci ocenili silný a inšpiratívny životný príbeh hrdinky filmu. Jej život sa síce končí násilne a priskoro, avšak odkaz jej poctivej mravenčej práce a nadčasového literárneho diela ostáva večný.

      Pani režisérke Gruskovej patrí úcta a vďaka za to, že prostredníctvom jej umeleckých diel spoznávame životné príbehy viacerých menej známych hrdinov a hrdiniek našej modernej histórie. Úprimný záujem našich žiakov a ich zrelé príspevky do diskusie vyvolali u pani režisérky veľmi príjemné pocity. Ďakujeme, že prišla medzi nás a budeme sa tešiť opäť na stretnutie niekedy v budúcnosti.

      Martin Winter

     • Finančná olympiáda

      25. 4. 2022

      Z 500 účastníkov II.kola finančnej olympiády sa stal úspešným riešiteľom náš žiak Martin Ladislav Doskočil (5.C) a spolu s dvadsiatimi najlepšími riešiteľmi z celého Slovenska postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 3. 5. 2022 v Bratislave. Ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce.

      Martin Číž

      Miroslava Kováčová

     • Shakespeare Day

      6. 4. 2022

      Srdečne Vás pozývame na ďalší Shakespeare Day, ktorý sa uskutoční v aule našej školy dňa 26.4.2022 o 9.30 hod. Tentokrát bude Shakespeare zamilovaný :) Okrem divadelných výkonov našich žiakov budete mať možnosť vidieť aj ich iný talent a zručnosti a dúfame, že sa zabavíte spolu s nami :)

     • Olympiáda kritického myslenia

      21. 4. 2022

      V tejto novej súťaži sa v krajskom online kole cez EduPage zúčastnili 5 žiaci z našej školy v nižšej a vyššej kategórii. Martin Mačura, Patrik Hrtánek, Emma Bitalová, Martina Grexová a Lukáš Haluška, ktorý získal skvelé 2. miesto. Srdečne blahoželáme! Kto  by mal na budúci rok záujem o účasť v tejto súťaži organizovanej Slovenskou debatnou asociáciou, môžete si vyskúšať zadania z tohto kola na tomto linku: https://www.okm.sk/metodika/

    • Okresné kolo stredných škôl v basketbale
     • Okresné kolo stredných škôl v basketbale

      19. 4. 2022

      Vytúžený basketbalový turnaj, konajúci sa po dvojročnej pauze, si žiaci zo štyroch stredných škôl z Banskej Štiavnice: Gymnázia Andreja Kmeťa, SPŠ S. Mikovíniho, Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského a SOŠ služieb a lesníctva, užili v plnom nasadení. Zúčastnili sa ho naši odvážni gymnazisti, ktorí mali navrch už od začiatku turnaja. V prvom zápase preveril schopnosti našich žiakov súper zo SOŠ služieb a lesníctva kde od začiatku boli obe strany nervózne, ale to nebol pre našich gymnazistov problém, ba naopak hnacou silou, ktorá ich udržiavala v plnom sústredení počas celého zápasu. Súpera trpezlivou hrou zaskočili a porazili. V druhom dueli si zmerali sily gymnazisti proti SPŠ S. Mikovíniho. Tentokrát to bol náročnejší súboj, hlavne kvôli koncu, keď sa obe strany snažili z plných síl zvíťaziť. Avšak naši sa nedali a nápor rivalov  obdivuhodne vydržali, a tak vyhrali nad nimi o jeden jediný bod, 20:19. Po tomto rozhodujúcom súboji ich ešte čakal posledný zápas proti Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského, po ktorom bol už postup spečatený. Našu školu úspešne reprezentoval  tím v zložení: Samuel Hloušek V.B, Richard Križan IV.C, Boris Šabík IV.B, Tomáš Baláž IV.C, Matej Balciar III.C, Samuel Fantura III.C, Rastislav Slocík III.C, Juraj Jurica II.A, Maroš Orolin II.A, Filip Nikolaj II.A, Adam Potančok II.A, Samuel Macharík II.A, Nicolas Slezák  I.A, Samuel Sedláček I.D.

       Nasledujúce krajské kolo sa uskutoční 21. apríla 2022 v Lučenci, na ktorom nás budú po dlhom období reprezentovať. Prajeme našim žiakom veľa síl v krajskom kole.

      Mgr. Marek Konečný

    • Recitačné úspechy
     • Recitačné úspechy

      12. 4. 2022

      V rámci celoštátnej súťaže v umeleckom prednese HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v regionálnom kole IV. kategórie Zechenterova KremnicaSládkovičova Štiavnica, ktoré sa uskutočnilo 6. apríla 2022 v Kremnici8. apríla 2022 Banskej Štiavnici, získali ocenenia títo študenti:

      AGÁTA VARGOVÁ (1. D) – vynikajúce 1. MIESTO  a postup do krajského kola v prednese PRÓZY ,Mia Držíková (1. D) a Filip Ivanič (1. A) – čestné uznanie v prednese prózy a Veronika Klajbanová (2. B) v prednese poézie.

      Z úspechov sa tešíme a srdečne blahoželáme!

    • Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

      8. 4. 2022

      V dňoch 24.2. – 2.3.2022 prebehli krajské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku, prostredníctvom 12 online podujatí s 540 žiakmi. Z našej školy sa umiestnili na 6. mieste Samuel Hloušek V.B a Martin L.Doskočil V.C, na 14. mieste Bruno Janek III.A a na 34. mieste Viktoria Zara Švejnová I.A.

      Srdečne im gratulujeme.

    • Darujte nám 2% z dane
     • Darujte nám 2% z dane

      2. 3. 2022

      Vážení rodičia a priatelia,

      Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou  o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

      Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

      Škola samotná, keďže je rozpočtovou organizáciou, nemá možnosť získania takejto pomoci a príspevky štátu sú našej organizácii poskytované len v takej výške, aby pokryli základné a najnevyhnutnejšie potreby školy.

      Gymnázium Andreja Kmeťa vyvíja snahu  neustále zvyšovať úroveň školy, čoho dôkazom je aj fakt, že v súčasnosti okrem klasického štvorročného študijného odboru poskytuje 5-ročné bilingválne vzdelávanie v dvoch jazykových sekciách. K úspešnej anglicko – slovenskej sekcii pribudla rusko – slovenská sekcia s druhým vyučovacím jazykom ruským. Touto formou štúdia chceme vrátiť Banskej Štiavnici punc jazykového školstva a prilákať aj študentov z iných regiónov Slovenska.

      Vážení priatelia, vedenie a zamestnanci školy spolu s občianskym združením Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa urobia aj v týchto neľahkých časoch všetko preto, aby Vami venované finančné prostriedky boli účelne vynaložené v zmysle stanov OZ a na účely slúžiace vzdelávaniu a výchove mladej generácie.


      Milí priatelia,

      ak sa rozhodnete podporiť OZ Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa, uvádzame jeho základné údaje, potrebné na poukázanie 2% dane.

      Názov: Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

      Forma: Občianske združenie

      Sídlo:   Göllnerovej - Gwerkovej 6, 969 01 Banská Štiavnica

      IČO:     37948962

      Číslo účtu:  SK8109000000000411106467

      Banka:  Slovenská sporiteľňa a.s.

              S úctou a vďakou                                        Renata Mikulášová

                                                                                    riaditeľka školy

      2021_1_Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby_(1).pdf​​​​​​​


    • Naši žiaci úspešní v súťaži “The Sun at a Glance”
     • Naši žiaci úspešní v súťaži “The Sun at a Glance”

      3. 4. 2022

      Pracovný tím žiakov v rámci astronomického krúžku pod vedením Pavla Šupinu z I.B reprezentoval našu školu v medzinárodnom vzdelávacom projekte a súťaži “The Sun at a Glance” v rámci "EST Contest for Schools", ktorý organizuje "European Solar Telescope". Spolu s ním zúčastnili sa aj Tereza Slaná z I B, Paulína Tomášová z I.B a Samuel Sedlaček I.D. Naši žiaci boli úspešní a všetci získali aj certifikáty z "European Association for Solar Telescopes (EAST)". Cieľom projektu bolo vytvoriť infografiky pre on-line encyklopédiu EST Solarpedia o Slnku, ktorá je určená pre učiteľskú komunitu a širokú verejnosť ako bezplatný vzdelávací zdroj.

      Martin Číž

    • Súťažili sme v národnom finále súťaže Generácia €uro
     • Súťažili sme v národnom finále súťaže Generácia €uro

      1. 4. 2022

      V národnom finále súťaže Generácia €uro organizovanej Národnou bankou Slovenska úspešne reprezentoval našu školu tím v zložení: Vojtech Ilčík V.C, Martin Ladislav Doskočil V.C, Samuel Hloušek V.B, Richard Križan IV.C a Karolína Lovčičanová  IV.C a umiestnili sa na 4.mieste. Žiaci prezentovali svoj projekt na tému „Kedy je inflácia príliš nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?" formou RPG hry "Inflázia" pred odbornou porotou v zložení Michal Horváth (hlavný ekonóm NBS), Rastislav Čársky (expert a analytik medzinárodnej ekonomiky), Roman Fusek (riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov), Pavel Gertler (vedúci oddelenia makroekonomického výskumu).  Záznam priebehu súťaže si môžete pozrieť na https://lnk.sk/hnh4. Žiaci predviedli perfektnú tímovú prácu a po zodpovedaní náročných otázok niektoré pojmy a okamihy prediskutovali aj s odborníkmi z poroty priamo na tridsiatom poschodí NBS v miestnosti, kde rokuje pravidelne banková rada a guvernér NBS. Napriek nie celkom priaznivým podmienkam si zaslúžia všetci naše uznanie aj poďakovanie za profesionálny prístup aj reprezentáciu školy.Súťaž Generácia €uro je na úrovni eurozóny organizovaná Európskou centrálnou bankou a jej lokálnu koordináciu zabezpečujú jednotlivé centrálne banky eurozóny. Slovensko patrí už od vzniku súťaže medzi krajiny s najväčšou účasťou študentských tímov.

      Miroslava Kováčová, Martin Číž

    • Súťaž Čo vieš o hviezdach
     • Súťaž Čo vieš o hviezdach

      1. 4. 2022

      Kristína Spišiaková z III.C a Samuel Sedlaček z I.D sa umiestnili bezkonkurenčne na 1.mieste v kategórii III aj v kategórii II regionálneho kola vedomostnej astronomickej súťaže "Čo vieš o hviezdach" a obidvaja postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční prezenčne 26. a 27. apríla 2022 v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.Oblasti otázok a testov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, výskum slnečnej sústavy, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii, orientácia na oblohe.

      Martin Číž

    • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku
     • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

      1. 4. 2022

      Dňa 21.3.2022 sa v online formáte konalo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku. Naše dve želiezka v ohni opäť nesklamali a umiestnili sa na najvyšších priečkach. V kategórii B 1 Tamara Ľuptáková z 3.D triedy obsadila 1.miesto a postupuje do celoslovenského kola a Lívia Hrončeková z tej istej triedy v kategórii B 4 skončila druhá.
      Blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

    • Celoštátne  kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Celoštátne  kolo olympiády v anglickom jazyku

      30. 3. 2022

      Dňa 24. februára 2022 sa uskutočnilo celoštátne  kolo olympiády v anglickom  jazyku, ktorého sa zúčastnili aj naši dvaja žiaci- Samuel Mrázek (2.A)Marian Rajnoha (4.B).

      Samuel súťažil v kategórii 2A a získal skvelé prvé miesto. Marian reprezentoval našu školu v kategórii 2C1 a obsadil štvrté miesto.

      Obidvom študentom srdečne blahoželáme, tešíme sa z ich úspechu a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia.

                                                                             Predmetová komisia, anglický jazyk

    • Súťaž HIV a AIDS prevencie
     • Súťaž HIV a AIDS prevencie

      30. 3. 2022

      Ešte v decembri sa traja žiaci z našej školy: Nicolas Slezák z 1.A, Martina Grexová z 2.BJasmínaUramová z 2.D zúčastnili prvého kola súťaže Slovenského Červeného kríža, ktorá je zameraná na ochorenia HIV a AIDS a prevenciu pred nimi. Súťažiaci boli úspešní hneď v prvom kole, kde skončili na štvrtom mieste, a tak postúpili do nasledujúceho,  celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré sa konalo dňa 4.3. 2022 online formou. V tomto kole súťažilo deväť tímov a náš tím opäť obhájil štvrté miesto len s jednobodovým rozdielom od tretieho miesta.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme.   

      Alžbeta Branická z 5. B, koordinátorka súťaže za študentov

    • Na káve s kariérovým poradcom
     • Na káve s kariérovým poradcom

      30. 3. 2022

      Podujatie NA KÁVE S KARIÉROVÝM PORADCOM sa uskutoční  vo štvrtok 31. MARCA 2022 v čase od 15.00 do 18.00 hod v  priestoroch Klubu Rubigall  v Banskej Štiavnici.

      Podujatie má za cieľ poukázať na možnosti kariérového poradenstva. Program je plný aktivít, príjemných rozhovorov, informácií, ktoré môžu prispieť k riadeniu vašej kariéry. V programe bude pohodová debata o školách, odhaľovanie vašich talentov, ochutnávka kariérového poradenstva, stretnutie so zaujímavými ľuďmi, hra na budúcnosť.
      Teda máte vynikajúcu šancu akcie sa zúčastniť, je pripravená pre vás a dozvedieť sa nové informácie pre riadenie vlastnej kariéry.

    • Krajské kolo biologickej olympiády
     • Krajské kolo biologickej olympiády

      30. 3. 2022

      Dňa  23. marca 2022 sa online formou uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády. Naši žiaci sa  súťaže zúčastnili v dvoch kategóriách.

      V kategórii A  Viktória Bujnová, IV. B   a  Adam Miloš Dubovský, III. A. V kategórii B Diana Lukáčová, II. A  a  Kristína Spišiaková, III. C.

      Všetci žiaci sú úspešnými riešiteľmi krajského kola.

      Najlepšie umiestnenie dosiahla Viktória Bujnová, IV. B, ktorá sa vo svojej kategórii umiestnila na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola.  Adam Miloš Dubovský, II. A,  sa umiestnil na 3. mieste.

                      Srdečne všetkým blahoželáme!