• Fetálny alkoholový syndróm
     • Fetálny alkoholový syndróm

      5. 10. 2021

      Posledný septembrový týždeň absolvovali žiaci  všetkých tried prvého ročníka pracovný seminár  na tému Fetálny  alkoholový syndróm.  Žiaci boli oboznámení  o negatívnych účinkoch alkoholu počas gravidity a o jeho škodlivosti všeobecne. Pracovný seminár  žiakov zaujal a vyvolal širokú diskusiu. Aktivita prebehla pod záštitou školského psychológa.

    • Študentský viacboj piatich T
     • Študentský viacboj piatich T

      4. 10. 2021

      Slovenská Asociácia športu na školách v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky zorganizovala dňa 28.09.2021 netradičnú športovú súťaž Študentský viacboj piatich T - Na dno študentských síl. Športové podujatie sa realizovalo na atletickom štadióne na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Gymnázium Andreja Kmeťa v súťaži reprezentovali: Martina Grexová (II.B.), Filip Martinec (II.B) a Samuel Fantura (III.C.), ktorí si zmerali sily so študentami stredných škôl Banskobystrického kraja v nasledovných netradičných športových disciplínach: plutvový beh na 50 m, prekážkové plazenie, štafetový trojskok, jednoručný ústny úchop, koordinácia s fľašou. Súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a športové nasadenie budeme preukazovať aj budúci školský rok.

      Mgr. Dominika Kondrátová, PhD.

    • Projekt EkoAlarm na našej škole
     • Projekt EkoAlarm na našej škole

      30. 9. 2021

      Triedenie odpadov je už niekoľko rokov jednou z nosných tém environmentálneho vzdelávania. Základné informácie o tom, čo kam patrí, má snáď každý z nás, avšak aplikácia týchto vedomostí v praxi je často krát nedostatočná. Naša škola sa z dôvodu zvýšenia povedomia o nutnosti triediť odpad rozhodla zapojiť do projektu EkoAlarm organizovaného Centrom environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA. V rámci projektu nám na školu bolo doručených 17 sád košov na triedený odpad – modré nádoby na papier, žlté na plasty a hnedý kôš, ktorý sme sa rozhodli použiť na nápojové kartóny a kovy. Žiaci boli oboznámení s tým, kam zahodiť nepodarenú päťminútovku, obal od čokolády, či kartón ľadovej kávy zakúpenej v školskom bufete. Následne boli koše distribuované do kmeňových učební všetkých tried.

      Zodpovednosťou študentov však nie je len odpad správne triediť, ale ho aj v potrebný čas vynášať do nádob na to určených, ktoré sú umiestnené pred budovou našej školy. Týmto krokom chce naša škola dopomôcť k tomu, aby návyky triedenia získané počas štúdia, uplatňovali vo svojich životoch aj naďalej. Naša planéta si to zaslúži.

      Mgr. Lukáš Schmidt

    • Výstava Život v bavlne
     • Výstava Život v bavlne

      30. 9. 2021

      Naša škola sa podobne ako minulý rok zapojila do plagátovej výstavy organizovanej Fairtrade Slovensko, spoločnosťou, ktorá pravidelne upozorňuje na často krát neadekvátne podmienky robotníkov pestujúcich významné svetové plodiny. Minulý rok sme sa bližšie pozreli na podmienky pestovania kakaa v Afrike, tohtoročná plagátová výstava je zameraná na podmienky pestovania bavlny v Indii a upozorňuje opäť na dôležité témy ako zaobchádzanie s vodou, chudoba pestovateľov alebo geneticky modifikované plodiny.

      Téma je znovu pálčivá – bavlna patrí medzi najdôležitejšie textilné suroviny a každý z nás má doma určite aspoň kus oblečenia vyrobeného z tejto látky. Len pre zaujímavosť, koľkým z nás na visačke trička stojí MADE IN INDIA, či MADE IN BANDLADESH? Myslím, že výsledný počet by bol vysoký. Následne by sme sa však mali opýtať aj ďalšiu otázku - je niektorý z týchto výrobkov označený logom Fairtrade, ktoré označuje, že robotníci dostali za výrobu kusu odevu adekvátnu plácu? Tu už by sme kladné odpovede pravdepodobne mohli zrátať na prstoch jednej, či dvoch rúk. Zamyslime sa teda vďaka výstave nad osudom ľudí, ktorí sú rovnakí ako my – chcú len spravodlivú plácu za svoju prácu.

       Mgr. Lukáš Schmidt

    • Kontakty s umením na Gymnáziu Andreja Kmeťa
     • Kontakty s umením na Gymnáziu Andreja Kmeťa

      29. 9. 2021

      V rámci hodín umenia a kultúry máme snahu o sprostredkovanie živého kontaktu s umením, preto organizujeme návštevy galérií a múzeí pre žiakov druhého a tretieho ročníka. V minulom školskom roku bola táto aktivita limitovaná covidovou situáciou, podarilo sa nám však ku koncu školského roka navštíviť outdoorovú inštaláciu fotiek v rámci galérie Stojiská na sídlisku Drieňová. Fotograf a kurátor výstavy Ján Viazanička oboznámil študentov s ideovými východiskami výstavy a sprevádzal ich plochami s vystavenými fotkami s témou Covid 19. Diskutovali sme o zmysle fotografie v súčasnosti a témach súvisiacich so zobrazovaným obsahom.

      V školskom roku 2021/22 pokračujeme návštevou Galérie Jozefa Kollára na Námestí sv. Trojice. Projektová koordinátorka Silvia Herianová nás previedla výstavou súčasných umelcov Piesky mikrosveta a poskytla študentom výklad a diskusiu v anglickom jazyku. Výstava Piesky mikrosveta pracuje s postapokalyptickým naratívom a je založená na kolaborácii autorov, ktorí pracujú so širokým spektrom médií – od objektu cez inštaláciu až po video, 3D animáciu a zvuk. Študenti teda okrem kontaktu s gotickým a barokovým umením vo vstupnom priestore galérie na prvom poschodí zažili i kontakt s najnovšími formami vizuálneho umenia. V októbri plánujeme návštevu galérie Schemnitz v Banskej Štiavnici, ktorá sa venuje prezentácii tvorby súčasných slovenských i zahraničných (V4) umelcov – maľba, kresba, socha, inštalácia.

      Tešíme sa na ďalšie stretnutia s umením!

      Mgr. Dana Kratochvilová, PhD., vyučujúca predmet Umenie a kultúra na GAK

      .

    • Biela pastelka 2021
     • Biela pastelka 2021

      29. 9. 2021

      Dňa 24. 9. 2021 sme sa aktívne zapojili do verejnej zbierky na  podporu nevidiacich a slabozrakých – Biela pastelka 2021. Dobrovoľníčky z  našej školy, a to konkrétne žiačky z IV. B triedy Juliana Daubnerová, Katarína Dikaszová, Viktória Marková, Beáta Kalinová, Emma Rudinská a žiačka  IV.C Dorota Krátka, spolu  vyzbierali sumu 320, 72 eur. Na zbierku prispeli žiaci našej školy, verejnosť z Banskej Štiavnice a jej  okolia i návštevníci mesta. Touto cestou srdečne ďakujeme dobrovoľníčkam a všetkým prispievateľom. Naším plánom je podporiť túto prospešnú aktivitu aj v budúcnosti.

      Mgr. Ľubomíra Pažická

    • Mlčanie na GAK
     • Mlčanie na GAK

      19. 9. 2021

      17. septembra 2021 sa na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici s podporou MO SR uskutočnila projekcia a beseda k projektu RTVS „Moje povstanie“. Režisér Juraj Štepka, minister obrany SR Jaroslav Naď a herec Štefan Richtárech predstavili dva krátkometrážne filmy z troch sérií o skutočných príbehoch hrdinov SNP, ktorých hrajú aj pre mladých známe populárne osobnosti.Katarína Knechtová hrala vo filme „Žena na motorke“ o Chavive Reikovej a Michal Kubovčík bol hlavným protagonistom vo filme „Mlčanie“ o Vladimírovi Strmeňovi.

      K filmom prebiehala beseda o hrdinstve, historickej pamäti a odkaze protifašistického boja. Týmto by sme radi poďakovali tvorcom filmovej série a vyše stovke študentov za výborné otázky. Kto by si rád pozrel zo sérií viac filmov, nájdete ich nielen na YouTube či sociálnych sieťach, ale aj na týchto webových stránkach: https://www.mojepovstanie.sk/ , https://www.facebook.com/mojepovstanie.sk/ , či v článkoch médií o poslednom filme: https://www.bystricoviny.sk/bystricoviny-tv/muzeum-snp-prinasa-film-o-vladimirovi-strmenovi-92-s-nazvom-mlcanie/

      Mgr. Miron Breznoščák 

    • Školská a rovesnícka mediácia
     • Školská a rovesnícka mediácia

      15. 9. 2021

      V školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do projektu Školská a rovesnícka mediácia, ktorý zastrešuje a na našej  škole  aj realizuje občianske združenie  Ave ProsperitA (https://aveprosperita.sk/).  Projekt je nástrojom  prevencie, eliminácie šikanovania a ďalších  sociálno-patologických javov na škole. Realizácia projektu začala školením  všetkých pedagógov a pokračovala školením zástupcov spomedzi žiakov.  V priebehu piatich  tréningových stretnutí sú žiaci školení na pôsobenie  a prácu rovesníckeho mediátora v škole.  Stretnutia sú  realizované mediátorkou  PhDr. Denisou  Morongovou, sú vedené zážitkovou formou a vedú k sebarozvoju žiakov a tímovej práci.  Výsledkom  projektu budú vyškolení  žiaci, ktorí budú pôsobiť na našej škole ako mediátori medzi svojimi spolužiakmi, ale aj pedagógmi.  Predpokladáme, že toto ich pôsobenie bude viesť k odhaleniu a eliminácii problémových situácií, ktoré môžu vzniknúť.

      Koordinátorka projektu Mgr. Ľubomíra Pažická

    • Prekvapenie pre našich prvákov
     • Prekvapenie pre našich prvákov

      3. 9. 2021

      Na tohoročných prvákov čakalo v prvý deň školského roka prekvapenie. Okrem triednych učiteľov a pani riaditeľky ich privítala v staroanglickom a  anglickom jazyku kráľovná Alžbeta I. sprevádzaná Williamom Shakespearom. Krátku dramatizáciu v krásnych kostýmoch si pre nových žiakov nášho gymnázia pripravili Mgr. Angelika Juhás (Alžbeta I.) a Paul Wood (Shakespeare). Obom za tento skvelý nápad veľmi pekne ďakujeme a veríme, že sa tak postarali o zážitok, na ktorý budú žiaci raz veľmi radi spomínať.

    • Otvorenie školského roka
     • Otvorenie školského roka

      31. 8. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci, 

      otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021  o 8. 00 h v priestoroch GAK v jednotlivých triedach Žiadame Vás o dodržanie nasledovných opatrení:

      Žiaci vstupujú  do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.

      Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a  papierové jednorazové vreckovky.

      Zákonný zástupca žiaka predkladá pri nástupe žiaka do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Vyhlásenie predloží buď  elektronicky cez EduPage  (modul Žiadosti/ Vyhlásenia)  alebo žiak tlačivo odovzdá triednemu učiteľovi -  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

      Žiaci si so sebou prinesú prezuvky a písacie potreby

      Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy

      Kmeňové učebne žiakov  budú zverejnené na stránke školy a zoznam bude umiestnený aj vo vestibule školy. Vo vestibule školy bude zverejnené aj rozdelenie žiakov 1. ročníkov do tried. Po otvorení školského roka bude vyučovanie pokračovať triednickými prácami do 11.30 h

      V piatok  3. septembra 2021  budú v čase od 7.45 h do 12.00 h pokračovať triednické práce.

      Od pondelka  6. septembra 2021 bude prebiehať vyučovanie podľa platného rozvrhu.

      Odporúčame pravidelne sledovať stránku školy vzhľadom na možné zmeny.

      Kmenove_ucebne.pdf

    • Pravidlá pre prevádzku školy v šk. roku 2021/22 -  informácie pre rodičov, žiakov a návštevníkov školy
     • Pravidlá pre prevádzku školy v šk. roku 2021/22 -  informácie pre rodičov, žiakov a návštevníkov školy

      27. 8. 2021

      Vstup do školy a komunikácia so školou 

      Test žiaka nie je podmienkou na nástup žiaka do školy. Žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Dátum možného prevzatia testov zverejníme po ich distribúcii na GAK zo strany BBSK.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti - Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx.

      Povinnosti zákonného zástupcu

      Zákonný zástupca predkladá pri nástupe žiaka do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Vyhlásenie predloží buď  elektronicky cez EduPage  (modul Žiadosti/ Vyhlásenia)  alebo písomne -  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov.

      Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní.

      Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do  školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      Zákonný zástupca je povinný oznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19.  Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.

      Zákonný zástupca pre prípad možnej karantény  predloží škole „ Oznámenie o výnimke z karantény“ prostredníctvom EduPage (modul Žiadosti/ Vyhlásenia).

      Plnoletý žiak plní tieto povinnosti sám.

      Školský semafor

       

       

    • AG samotesty
     • AG samotesty

      27. 8. 2021

      Vážení rodičia a žiaci,

      ešte stále máte  možnosť prejaviť záujem o AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie. Tí z vás, ktorí sa ešte nevyjadrili, môžete tak urobiť formou hlasovania cez EduPage.

      Rodičom žiakov  1. ročníka boli na email zaslané prihlasovacie údaje do systému EduPage. V prípade, že ste  nedostali  mail, pozrite si spam, prípadne kontaktujte školu.

    • Očkovanie v škole
     • Očkovanie v škole

      27. 8. 2021

      Milí  rodičia a žiaci,

                  BBSK Vám ponúka očkovanie  vakcínou Pfizer  (pre neplnoletých žiakov)  a vakcínou Pfizer a Janssen (pre plnoletých žiakov a rodičov) priamo v budove školy. Každý očkovaný neplnoletý žiak musí byť pri očkovaní v sprievode zákonného zástupcu.

                  Je možné očkovať  aj ostatných rodinných príslušníkov,  či známych. Pri vakcíne Pfizer bude aj 2. dávka podaná v škole.                 

      Hlavná registrácia na očkovanie bude prebiehať v systéme  https://bbsk.nahradnici.sk/ 

      v čase od 2. septembra do 10. septembra 2021. Samozrejme, dá sa zaregistrovať aj v deň očkovania priamo na mieste.

      Samotné očkovanie bude zabezpečené mobilným očkovacím centrom  a bude prebiehať od 13. septembra do októbra 2021, konkrétny dátum  pre našu škole určí ÚBBSK.

      Bližšie informácie zverejníme v najbližších dňoch.

      Úctivo Vás prosíme o  vyjadrenie záujmu prostredníctvom EduPage.

    • Úspechy našich žiakov v šk. roku 2020/21
     • Úspechy našich žiakov v šk. roku 2020/21

      29. 6. 2021

      Všetkým  žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme ku krásnym výsledkom. Poďakovanie patrí aj vyučujúcim, ktorí  žiakov na súťaže pripravovali.

      1. A trieda

      Samuel   Mrázek - 2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, práca v projekte Viac ako peniaze

      1. B  trieda

      Veronika Klajbanová - reprezentácia  školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“

      Martina Grexová- reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“

      1. C  trieda

      Juraj Žúbor - reprezentácia školy spojená so získaním titulu „Školský šampión“ v súťaži Matematický klokan

      1. D trieda

      Filip Lakoštík - 1. miesto v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“ v kategórii Kadet

      Elisabeth Hatiarová - 1. miesto v  medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“ v kategórii Kadet

      2. A trieda

      Adam Dubovský - účasť  v celoslovenskom kole biologickej olympiády,  účasť na olympiáde BeSafeNet, účasť v celoslovenskej súťaži BARS 2021,  reprezentácia školy v celoslovenskom korešpondenčnom astronomickom seminári

      2. B trieda

      Mike Hric -  4. miesto v celoslovenskom  kole SOČ v odbore č. 5: Životné prostredie, geografia, geológia

      Michaela Straková -  účasť v celoslovenskej súťaži BARS 2021

      Július Jančok, Hana Pavlendová, Dorota Marková - 17. miesto v európskom kole olympiády  BeSafeNet

      2. C trieda

      Rastislav Slocík - účasť v krajskom kole geografickej olympiády a ekonomickej olympiády       

      Alexandra Strižencová -  6.  miesto v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku

      Benjamín Gombala -  2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády                         

      Kristína Spišiaková - účasť v v celoslovenskej súťaži BARS 2021, reprezentácia školy v celoslovenskom korešpondenčnom astronomickom seminári

      2. D trieda

      Tamara Ľuptáková - 2. miesto na celoslovenskom kole olympiády v ruskom jazyku, účasť v celoslovenskom kole v súťaži Ruské slovo

      Aneta Ďubašáková -  účasť na krajskom kole olympiády v španielskom jazyku

      Lívia Hrončeková -  2. miesto na krajskom kole olympiády v ruskom jazyku

      3. B trieda

      Tamara Číková -  2. miesto v krajskom kole  olympiády v španielskom jazyku

      Patrik Hrtánek - účasť v krajskom kole geografickej olympiády a celoštátnom kole olympiády ľudských práv

      Viktória Bujnová  - účasť v krajskom kole biologickej olympiády

      Beáta Kalinová - účasť v krajskom kole v olympiáde v španielskom jazyku

      3. C trieda

      Ema Bejticová - účasť v krajskom kole geografickej olympiády,

      Karolína Lovčičanová - účasť v celoslovenskom kole finančnej olympiády,

      4. B trieda

      Eliška Kočická - účasť v krajskom kole geografickej olympiády a krajskom kole česko-slovenskej dejepisnej súťaže gymnázií   

      Sára Mesiariková - 4. miesto v celoslovenskej prehliadke SOČ  v odbore č. 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba s prácou

      Samuel Hloušek - 3. miesto v celoslovenskom kole finančnej olympiády

      4. C trieda

      Martin Doskočil - reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“, v krajskom kole geografickej olympiády

      Lenka Bobáľová -  účasť v krajskom kole česko-slovenskej dejepisnej súťaže gymnázií.

      Katka Andrášiková -  účasť v krajskom kole česko-slovenskej dejepisnej súťaže gymnázií a v krajskom kole súťaže Mladý Európan.

      Matúš Garaj -  reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“

      Ema Olšiaková - účasť  v krajskom kole súťaže Mladý Európan.

      Matej Môc -  účasť  v krajskom kole olympiády ruského jazyka

      Nataša Gemzová -  účasť  v krajskom kole súťaže Mladý Európan

    • BARS 2021
     • BARS 2021

      1. 7. 2021

      Do aktuálneho ročníka súťaže BARS, ktorú organizuje Slovenská akadémia vied, sa zapojili traja žiaci nášho gymnázia – Adam Miloš Dubovský (II.A), Kristína Spišiaková (II.C) a Michaela Straková (II.B).

      BARS 2021 bola vedomostná súťaž zameraná hlavne na biológiu a ekológiu, no  aj na  iné prírodovedné a spoločenské odvetvia. Jednotlivé  úlohy sa skladali z teoretických a praktických častí. Jednou z praktických úloh bolo vysadenie neovocných stromov na poškodených územiach. Všetkým tímom sa dokopy podarilo vysadiť 1361 stromov, čo predstavuje menší les.  My sme  k tomuto výsledku prispeli výsadbou 9 stromov. 

      Hoci sa nám   po vyhodnotení súťaže nepodarilo postúpiť do ďalšieho kola medzi  5 najlepších tímov,  umiestnili sme sa na výbornom 16. mieste z 236 tímov z celého Slovenska, a tým získali štatút úspešných riešiteľov.

                                  

      Kristína Spišiaková, Michaela Straková, Miloš Adam Dubovský, Mgr. Ľubomíra Pažická

    • Spomienky na olympijský deň 2012-2019
     • Spomienky na olympijský deň 2012-2019

      30. 6. 2021

      Je to spomienka  na učiteľov , ktorí organizovali olympijský deň, členov rady školy, rodičovské  združenia a sponzorov , ktorí prispeli na tento športový sviatok na našej  škole, ale tiež spomienka na bývalých žiakov nášho gymnázia. Niektorí  z nich reprezentovali školu aj na medzinárodných športových súťažiach. V roku 2012 sa organizoval olympijský deň na štadióne s úvodnou olympijskou hymnou a nechýbal symbolický beh s olympijským ohňom  a oficiálne otvorenie olympijského dňa                    ( gymnaziálnej olympiády ).Súťažilo sa v 12 netradičných športových disciplínach a pravidelnou súčasťou olympijského dňa bol vždy aktuálny  vedomostný olympijský kvíz, ktorý absolvovali všetci žiaci. Tradične sa hral na ploche štadióna malý futbal učiteľov a žiakov. Súťaže prebiehali  aj na viacúčelovom ihrisku starého gymnázia vo volejbale a basketbale. V  roku 2018  sa zúčastnili nášho olympijského dňa  aj gymnazisti z družobného Gymnázia  L. Stockela z Bardejova, ktorí súťažili s našimi žiakmi vo volejbale a futbale. V roku 2019 sa organizoval olympijský deň  pod názvom Gymnázium sa hýbe na štadióne  aj vo veľkej telocvične . Pozrite si spomienkové fotky.

      .

      Mgr. Bohuslav Melicherčík

    • Pokračovanie tradície olympijského dňa
     • Pokračovanie tradície olympijského dňa

      30. 6. 2021

      Začiatky organizovania olympijského dňa na našom gymnáziusiahajú do roku 2012, keď sa prvýkrát organizoval olympijský deň na konci školského roku. Od  roku 2012 sa organizoval olympijský deň každý rok s výnimkou minulého roku, keď boli žiaci doma na dištančnom vzdelávaní kvôli pandemickým opatreniam. Tento rok sa olympijský deň organizoval obmedzene po triedach, ako tomu bolo aj na hodinách telesnej a športovej  výchovy , keď sme mohli  využívať len vonkajšie prostredie. Preto sme si  zvolili  časovo  dostupné priestory(cvičisko pri SOŠ služieb a lesníctva  a športový areál Základnej školy J. Kollára na sídlisku Drieňová). Súťaže prebiehali formou netradičných športových disciplín, atletický trojboj člnkový beh, znožný trojskok a znožný päťskok, hod  2 kg plnou loptou a   štafetové súťaže v basketbale a frisbee.Účasť žiakov bola veľmi dobrá, konečne si mohli schuti  zašportovať. Účelom nebolo  dosiahnuť maximálne výkony, ale zúčastniť sa a súťažiť  športovo zábavným spôsobom .Nikto sa necítil porazený vzájomne sa povzbudzovali,  a to je motivácia aj pre slabších žiakov , ktorí nemajú dispozície pre šport, ale sa snažia  športovať pre seba svoje zdravie. Aj blížiace sa olympijské hry v Tokiu budú iné ako ich poznáme z minulosti. Sú  ale stále symbolom súdržnosti, solidarity, tolerancie  všetkých štátov  sveta. Veríme , že na koncibudúceho školského roka si pripomenieme olympijský deň spoločne za pomoci vyučujúcich, sponzorov a takto zachováme tuto športovú  tradíciu na našej škole. Pozrite  si  fotky  z olympijských dní  na našej škole.

      Mgr. Bohuslav Melicherčík,        Mgr. Marek Konečný

    • Projektový deň 2021 – prezentácie ročníkových prác žiakov tretích ročníkov
     • Projektový deň 2021 – prezentácie ročníkových prác žiakov tretích ročníkov

      29. 6. 2021

                  Už niekoľko školských rokov  je jeden deň v júni venovaný  prezentáciám ročníkových prác žiakov 3. ročníkov pred odbornými komisiami.

      Projektový deň  je projekt orientovaný na žiakov tretích ročníkov v oboch formách štúdia, ktorí  v danom školskom roku majú povinnosť vypracovať a následne pred odbornou komisiou a spolužiakmi prezentovať ročníkovú prácu.

      Tému ročníkovej práce si žiaci môžu zvoliť z ponuky tém, ktoré zadávajú jednotlivé predmetové komisie, alebo môžu spracovávať problematiku podľa vlastného výberu po dohovore s vyučujúcimi.

      Príprava žiakov na prezentáciu, teda vlastne obhajobu svojej ročníkovej práce je dlhodobejšia.  Trvá od novembra daného školského roka až do konca mája.

                   V tomto školskom roku nám situáciu skomplikovala dištančná forma výučby. Napriek tomu, že žiaci začali na svojich ročníkových prácach pracovať, postupne sa preukázali problémy s dostupnosťou knižničných zbierok, so zamedzením vstupu do rôznych laboratórií, inštitúcií kde žiaci mali v úmysle realizovať experimentálnu časť práce. Vzhľadom na tieto skutočnosti riaditeľka školy rozhodla, že nie všetci sú povinní ročníkovú prácu spracovať.

                   A tak pokračovali len tí, ktorých sa takéto obmedzenia nedotkli.

      Prehliadka prác sa uskutočnila 23. júna 2021 v troch sekciách.

      Počas prehliadky sme mali možnosť stretnúť sa so zaujímavými témami ako napr: Forenzné techniky, Poruchy videnia, refrakčné a iné chyby zraku, prácami prezentovanými v anglickom jazyku. Žiaci sa venovali biotechnológiám, láske v živočíšnej ríši, spracovali tému Som, alebo nie som, ak nie som súčasťou sociálnej siete?, zaoberali sa problematikou financovania a investovania v práci Investície alebo aj zaujímavou témou Motýlí efekt.

      Hodnotiace odborné komisie pozitívne hodnotili predovšetkým záujem a snahu žiakov spracovať a následne prezentovať ročníkovú prácu aj v takejto situácii sťaženej dištančnou výučbou a epidemiologickou situáciou.

      Veríme ale, že aj takýto spôsob získavania informácií, ich spracovania, experimentálneho overovania, vytvorenie dotazníkových formulárov, ich vyhodnotenie a štatistické spracovanie, vyvodenie záverov a následného prezentovania výsledkov je pre žiakov rozhodne prínosné.

      Niektoré práce v nasledujúcom školskom roku po prípadnom detailnejšom prepracovaní sa môžu zúčastniť súťažnej prehliadky prác v stredoškolskej odbornej činnosti.

                         

                                                                                                                      Miroslava Kováčová

      PROJEKTOVY_DEN_SEKCIE.pdf

                                                                              

     • Pozorovali sme zatmenie Slnka

      29. 6. 2021

      Dňa 10. júna sme si mohli u nás na škole cez teleskop naživo pozrieť úkaz čiastočného zatmenia Slnka. Aj keď na území Slovenska bol len malý kúsok Slnka prekrytý, pre veľa žiakov a aj učiteľov to bolo zážitkom. Tento moment sa nám aj podarilo zachytiť:

       Kristína Spišiaková, II.C