• Supporting the forest
     • Supporting the forest

      25. 3. 2019

      On the 21st of March, the International Day of Forests, a small group of our students attended a workshop organised by the National Forest Centre. In close cooperation with students of three other secondary schools from BS ten tasks connected to this year’s theme “Lear to love forests” were completed. As you can see the workshop succeeded in making our students even stronger supporters of the idea that forests are important to us and that we need to conserve them for the next generations.

    • JAPONSKO očami MAKI OKUSA – pútavé rozprávanie o krajine vychádzajúceho Slnka
     • JAPONSKO očami MAKI OKUSA – pútavé rozprávanie o krajine vychádzajúceho Slnka

      17. 3. 2019

                  Dňa 13.3.2019 sa v priestoroch malej auly Gymnázia Andreja v Banskej Štiavnici uskutočnila prednáška o Japonsku. Vďaka nadviazaniu úspešnej spolupráce s Veľvyslanectvom Japonska v SR sa študenti 1. a 2. ročníka mali možnosť zoznámiť s pani Maki Okusa, 2. tajomníčkou veľvyslanectva zodpovednou za agendu kultúry, vzdelávania, PR a protokolu, ktorá spolu s pani Zuzanou Ondrejkovou Želinskou poctili naše mesto svojou návštevou.

                  Prednáška v anglickom jazyku priblížila žiakom život a kultúru japonskej spoločnosti. Študenti tak mali v rámci diskusie možnosť overiť si svoje vedomosti z angličtiny a dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé o tejto pre nás nie veľmi známej, ale o to viac atraktívnej krajine.

                  Nadviazanie spolupráce s japonskou ambasádou  nám zároveň otvára nové obzory a možnosti pre študentov, ktorých slová pani Okusa inšpirovali k ďalšiemu spoznávaniu tejto zaujímavej krajiny. Študenti, ktorí mali možnosť zúčastniť sa tejto prednášky, s veľkým záujmom prijímali informácie, ktoré im boli prezentované. Za príjemný, spoločne strávený čas sa odvďačili na konci prednášky potleskom.

                  Na záver sa treba poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnej realizácii tohto projektu, predovšetkým Renate Mikulášovej, Martine Medovičovej, Mironovi Breznoščákovi, Dušanovi Antoniakovi a Milošovi Viglašskému.

                  Jedno japonské príslovie hovorí: „Aj cestu dlhú 1000 míľ musíme začať prvým krokom.” Verím, že tak ako v našich študentoch zanechala hlboký dojem pani Maki Okusa z ďalekého Japonska, aj našej vzácnej návšteve sa u nás páčilo a toto stretnutie bude mať pokračovanie v podobe ďalšej úspešnej spolupráce.

                                                                                                                PaedDr. Miloš Viglašský 


       
       

    • Lyžiarsky kurz 2. ročníka na Donovaloch
     • Lyžiarsky kurz 2. ročníka na Donovaloch

      20. 2. 2019

      Lyžiarsky výcvik čaká na všetkých žiakov druhých ročníkov, tento rok sme nimi boli my.

      Dvoma autobusmi sme v nedeľu 27.1. dorazili na Donovaly, konkrétne do hotela Vesel. Vracali sme sa vo štvrtok 31.1. Pedagogický dozor (rešpekt im) nám robili naši učitelia -  p. Zimanová, p.Šajbanová, p. Halan, p.Konečný a p.Melicherčík.

      Na svahu sme sa rozdelili do skupín medzi našich učiteľov –p. Melicherčíka a p.Konečného a inštruktorov - Terku a Michala. A nemôžem zabudnúť ani na pána učiteľa Halana, ktorý síce neviedol žiadnu skupinu, ale lyžoval spolu s nami ako o dušu.

      Až na pondelok, keď celý deň snežilo, nám počasie prialo a boli vynikajúce podmienky na lyžovanie. Všetci, ktorí stáli  prvý raz na lyžiach, sa naučili základy a už v stredu boli s nami na veľkom svahu. My,  pokročilejší lyžiari, sme si počas týždňa zdokonaľovali techniku a užívali si pekné počasie.

      Lyžiarsky nie je iba o lyžovaní, večer sme si chystali program, tancovali sme spolu s pánom učiteľom Melicherčíkom a nadväzovali medzinárodné vzťahy s Maďarmi. Taktiež sme sa boli korčuľovať spolu s pánom učiteľom Halanom.

      Bol to naozaj pekný týždeň plný zážitkov, na ktorý tak skoro nezabudneme.

       Nataša Gemzová

     • Biologická olympiáda

      18. 2. 2019

      Na základe výsledkov školského kola BIO postupujú do krajského kola nasledovní žiaci:
      Kategória A : Boris Buzalka 4. A, Barbora Sombathyová 4.A
      Kategória B : Jakub Kružliak 2. A, Anežka Hubačová 2. A
      Krajské kolo sa uskutoční 26. a 27. marca v Banskej Bystrici.
      Víťazom školského kola srdečne blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole súťaže.

     • Úspech našich žiakov

      15. 2. 2019

      Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Dňa 13. 2. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naším žiačkam Ele Gatialovej z V.B a Barbore Fričovej z IV.B sa podarilo získať 1. miesto vo svojich kategóriách 2C2 a 2C1. K tomuto úspechu im gratulujeme a budeme im držať palce pri reprezentovaní našej školy v celoslovenskom kole, ktoré sa  bude konať 26.-27. marca v Bratislave.

       

    • English idioms
     • English idioms

      29. 1. 2019

      Dňa 30.1.2019 sa na našej škole uskutočnila  súťaž zameraná na anglické idiomy, frázy a slang. Študenti si vyskúšali použitie idiomov a slangu v písanej a ústnej forme.

      Výsledky súťaže English Idiom and Slang Competition: 1.miesto Šimon Mikeš I.C, 2.miesto Katarína Šálková V.B a 3.miesto Jakub Navrátil IV.C. Gratulujeme :)

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

      20. 1. 2019

      16. 1. 2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Aj tento rok sa naším žiakom podarilo obsadiť prvé miesta v nasledujúcich kategóriách:

       Kristián Samuel Slezák z II.A zvíťazil v kategórii 2A, Richard Žember z III.A získal 1. miesto v v kategórii 2B a Ela Gatialová z V. B obsadila 1. miesto v kategórii 2C2.

      Všetkým víťazom blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 13.2.2019 v Banskej Bystrici. 

    • Koláčik šťastia
     • Koláčik šťastia

      20. 12. 2018

      Nie každý má to šťastie tráviť adventný čas v kruhu rodiny. Sú ľudia, ktorí sa neponáhľajú nakupovať vianočné darčeky do nákupných centier, aj keď by veľmi chceli. Prečo? Lebo ich zdravotný stav im to neumožňuje. Ide o klientov Domova Márie v Banskej Štiavnici. Ani tento rok sme na nich nezabudli. Boli nám vďační za vianočné piesne i báseň. Potešili ich aj moravské koláčiky, ktoré napiekli v pekárni Anton Antol. Veľké poďakovanie patrí nielen spomínanej pekárni, ale aj  našim gymnazistom Vojtechovi Ilčíkovi z II. C a Michalovi Sásikovi zo IV.A

      Mgr. Marek Žilík

     • Deň otvorených dverí 2018 a Gymnaziálna tombola

      19. 12. 2018

      Ako každý rok aj v tomto školskom roku naša škola  privítala záujemcov o štúdium na našej škole – teda žiakov 9. a 8. ročníkov základných škôl a ich rodičov.

      Počas Dňa otvorených dverí 2018, ktorý bol realizovaný pre oba študijné odbory – teda pre štvorročné štúdium a štúdium bilingválne – sme privítali na pôde našej školy  žiakov spolu s rodičmi z   52 rôznych základných škôl z blízkeho  okolia ale aj zo vzdialenejších regiónov.

      V tento deň mali návštevníci možnosť zoznámiť sa nielen s priestormi školy, so študijnými odbormi, podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským  vzdelávacím programom a aktivitami školy. Žiaci a ich rodičia mali možnosť zúčastniť sa niekoľkých otvorených vyučovacích hodín a tak vidieť vyučovanie na anglicky vyučovaných predmetoch   alebo na hodinách vyučovaných v slovenskom jazyku. Zároveň sa naši návštevníci oboznámili aj s mimovyučovacími aktivitami – predovšetkým poznávacími exkurziami do zahraničia, prácou v programe Erasmus+ ako aj výmennými pobytmi.

      Počas  DOD 2018 sa účastníci mali možnosť zapojiť do Gymnaziálnej tomboly a tú sú 3 vyžrebovaní, ktorí v prípade záujmu získavajú možnosť bezplatne sa zúčastniť cvičného testu do bilingválneho štúdia.

      1. Alžbeta Lietavová, ZŠ a MŠ Juraja Slávika Neresnického, DOBRÁ NIVA

      2. Simona Šimková,  ZŠ  J. C. Hronského KRUPINA

      3. Tamara Ľuptáková, ZŠ M. R. Štefánika, ŽIAR NAD HRONOM

      Veríme, že sa im u nás páčilo a v novom školskom roku sa s nimi stretneme ako s našimi novými žiakmi!

     • Putovanie odpadov

      6. 12. 2018

      Dňa 27. 11. 2018 sa naše žiačky Klára Snitková z II.B, Natália Javorková z III.C a  Zuzana Lasáková z IV.C zúčastnili semináru Putovanie odpadov, ktoré organizoval  úrad Banskobystrického  samosprávneho kraja pre žiakov stredných škôl. Na seminári žiačky získali predstavu o tom koľko a aký typ odpadu stredoškoláci denne vyprodukujú, oboznámili sa so súčasnými možnosťami nakladania s odpadmi, ako aj s možnosťami eliminácie odpadov v dennej praxi a boli upozornené na  globálne súvislosti a problémy, ktoré sa odpadov týkajú. Následne si zúčastnené žiačky pripravili prezentáciu vo svojich triedach, aby sa so svojimi novonadobudnutými poznatkami zo semináru mohli podeliť aj so svojimi spolužiakmi. Na seminári sme obdržali aj rôzne materiály a plagáty s touto tematikou, ktoré sme rozmiestnili po škole ku nádobám na recyklovanie, aby všetci žiaci našej školy mali lepší prehľad  o tom, čo patrí a čo nepatrí do jednotlivých nádob, čím chceme prispieť k dôkladnejšej separácií a recyklovaniu odpadov na našej škole.  

       

    • Olympiáda v Španielskom jazyku
     • Olympiáda v Španielskom jazyku

      4. 12. 2018

      V piatok 30. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v španielskom jazyku.  Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií a súťažilo štrnásť žiakov. 

      V kategórii A sa umiestnili na postupových miestach: Bibiána Furáková II.B - 1. miesto, Alžbeta Branická - 2. miesto.

      V kategórii B sa umiestnili na postupových miestach: Martin Matej III.B - 1. miesto, Natália Spodniaková III.C  - 2. miesto.

      V kategórii C sa umiestnili na postupových miestach: Lenka Valachová IV.B - 1. miesto, Júlia Hudáková IV.B - 2. miesto.

      V kategórii D postupuje Karma Hasbach III.C.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.