• Úspech na SOČ!

      17. 5. 2019

      Naši študenti sa úspešne zapojili do krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Boris Buzalka, Anastázia Kopyl, Jakub Seneši a Viktória Bitušíková obhajovali svoje práce v odboroch história a zdravotníctvo. Posledne menovaní postúpili na celoslovenskú prehliadku, kde Jakub získal 5. miesto s prácou o obnove hradu Tematín a Vika dokonca 2. mesto s prácou o "trójskych koňoch" vo svete mikroorganizmov. Gratulujeme a tešíme sa na podrobnejší článok od samotných autorov.

      Clanok_SOC.pdf

    • Shakespeare´s Day
     • Shakespeare´s Day

      10. 5. 2019

      Angličtina hrou áno..,Toto je výstižný názov pre náš divadelný krúžok Drama Club. Úspešne máme za sebou aj ďalší Shakespeare´s Day, ktorý sa konal 7.5.2019 v aule Gymnázia A.Kmeťa, a s ním sme opäť bohatší o nové skúsenosti a zážitky. Máme nových kamarátov a sme dobrý tím, ktorý si dokázal pripraviť pre ostatných žiakov ďalšie predstavenie v angličtine.

      Tento rok sme sa niečomu novému aj naučili.J Spoznali sme nielen zaujímavosti o kráľovnej Alžbete I. a Shakespearovi, ale videli sme aj, ako ľudia v 16.storočí v Anglicku žili, v akých domoch bývali, čo si obliekali, ako vyzeralo divadlo TheGlobe, ..a nazreli sme aj do budúcnosti Anglicka z pohľadu kráľovnej, a to do 21.storočia anglickej hudby a, samozrejme, sme opäť privítali mladé talenty, ktoré sa nám prezentovali hudbou, spevom, a tancom.

      Myslím, že Shakespeare´sDay splnil svoj edukačný aj zábavný účel, za čo sa chcem poďakovať všetkým študentom, ktorí to spolu so mnou zvládli a teším sa na ďalší Shakespeare´sDayJ Ďakujem.

      Angelika Nyékiová

     • Najväčší Slovák a RTVS na GAK!

      17. 5. 2019

      Naša škola bola ako jedna z mála na Slovensku oslovená s ponukou, aby sa naši študenti zapojili do ankety RTVS pod záštitou mnohých historikov - Najväčší Slovák. Zaujímavý britský formát spája štúdium osobností a hodnotenie ich pozitívnych a negatívnych vkladov do našej histórie. Aby si to naši študenti vyskúšali na vlastnej koži, dobrovoľníci si vylosovali  osobnosti, ktorých obhajobu si museli pripraviť. 16. apríla sa uskutočnila moderovaná diskusia našich študentov s moderátorom RTVS Štefanom Chrappom a s priamym vstupom do rozhlasového vysielania. Študenti hodnotili prínos a význam osobností a publikum na konci odhlasovalo najväčšieho Slováka na základe  diskusie. Na našej škole sa stal víťazom Ľudovít Štúr a víťaz celoslovenskej ankety Milan Rastislav Štefánik skončil na druhom mieste. Účastníci si okrem drobnej odmeny a pochvaly v priamom prenose finále v televízii odniesli aj nové poznatky a vedomie potreby kritického vnímania dejín a úlohy osobností, ale aj mýtov v našich dejinách.

     • 100li+ka

      10. 5. 2019

      Rok 2019 je pre Červený kríž rokom plným významných výročí, no medzi najvýznamnejšie pre nás patrí storočnica Slovenského Červeného kríža.

      Pri tejto príležitosti sa dňa 29. apríla 2019   konala na našom gymnáziu akcia pod názvom 100li+ka. Táto akcia pozostávala z moderovanej diskusie na tému fungovania Červeného kríža, ako organizácie, ale taktiež prepájania minulosti so súčasnosťou.

      Hosťami tejto diskusie boli:

       prezidentka Mládeže Slovenského Červeného kríža Alexandra Poliaková; predseda Mládeže Územného spolku Žiar nad Hronom Peter Čajági;

      riaditeľka Úzestiahnuť.pngmného spolku v Banskej Štiavnici Katarína Senciová,

      dlhoročná členka Červeného kríža Anna Rihová.

      Po diskusii  nasledovala prednáška o dôležitosti prvej pomoci. 

      Sprievodnými akciami boli prezentácie prvej pomoci napr. kardiopulmonálnej resuscitácie na resuscitačnej figuríne ako aj infostánok o význame darcovstva krvi, podmienkach darovania apod.

       

      Dana Hajduová, predsedníčka Mládeže Slovenského Červeného kríža v Banskej Štiavnici,

      žiačka IV. C triedy

     • Konferencia „Taste the Future”

      9. 5. 2019

      V dňoch 25. a 26. apríla sa niektorí z našich žiakov zúčastnili 2. ročníka konferencie „Taste the Future” organizovanej Gymnáziom Leonarda Stöckela v Bardejove. Ako už napovedá názov konferencie, hlavným jazykom bola angličtina, pričom cieľom bolo inšpirovať a pomôcť študentom pri rozhodovaní o ich budúcnosti z hľadiska štúdia, ale I budúcej profesie. Väčšinu rečníkov reprezentovali bývalí žiaci Gymnázia Leonarda Stöckela. Aj keď ich profesie boli rozdielne – od interiérového dizajnu, či hotelového manažmentu až po chirurgiu, hlavné myšlienky prednášok boli veľmi podobné: nebáť sa mať vysoké ciele, pracovať na sebe a využívať pri rozhovoroch cudzie jazyky.

      Okrem účasti na inšpiratívnych prednáškach sa naši žiaci zúčastnili i prehliadky historického centra Bardejova, ktorou ich previedli študenti miestneho gymnázia. Prehliadka zahŕňala aj návštevu židovského suburbia (predmestia), v ktorom v súčasnosti prebieha archeologický výskum. Historické centrum mesta, tak ako aj židovské suburbium patria do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

      Aj keď naši študenti museli podniknúť relatívne dlhú cestu do Bardejova, konferencia v ktorej sa takpovediac preniesli do budúcnosti určite stála za to!

      Autori článku: Andries Peter de Haas a Lukáš Schmidt

    • Shakespeare´s Day
     • Shakespeare´s Day

      2. 5. 2019

      Znovu prešiel rok a s ním prichádza aj ďalší Shakespeare´sDay, ktorého sa môžete zúčastniť, a čo viac, máte možnosť zapojiť sa. Tento rok sa bližšie zoznámime s kráľovnou Alžbetou I. , uvidíme niečo zo života Shakespeara a z anglickej spoločnosti 16.storočia. Uvidíme opäť mladé talenty, ktoré sa budú prezentovať tým, v čom vynikajú a na záver vám priblížime život mladých ľudí tohto storočia a ich rodičov, čo nám umožní divadielko King Lear. Tešíme sa na vás 😊

    • Jarná Gruntovačka
     • Jarná Gruntovačka

      6. 5. 2019

      Žiaci 1.A, 1.B a 1.C sa 25. 4. 2019 zapojili do ušľachtilého projektu Banskobystrického kraja – Jarná Gruntovačka, ktorého cieľom bolo vyčistenie obľúbených turistických lokalít. Spolu so študentmi Základnej školy Bakomi a Strednej odbornej lesníckej školy sa zamerali na oblasť od Trojičného námestia cez Vodárenskú Nádrž až po Červenú studňu, kde ich po dobre vykonanej práci  čakal za odmenu guláš, ale aj  beseda o triedení odpadu a Zero Waste životnom štýle. Všetci zúčastnení si zaslúžia pochvalu, že urobili náš región o kúsok krajší a radi by sme sa do podobných aktivít zapájali aj v budúcnosti.

     • 11. apríl - Deň narcisov 2019

      7. 5. 2019

                             11. apríla 2019  sa uskutočnil už  23. ročník DŇA    NARCISOV.          

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľalo  na  organizovaní Dňa narcisov 2019  ako  spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky.

      V priestoroch našej školy ako aj v uliciach mesta dobrovoľné hliadky našich žiakov oslovovali spolužiakov i spoluobčanov a rozdávali    malé   umelé   žlté    kvety    narcisu, ktoré sú symbolom   tohto dňa. Kvety umelého narcisu  pripínali  ľuďom ako vďaku  za  príspevok do finančnej zbierky.

      Po skončení zbierky sme na účet Ligy proti rakovine SR odviedli sumu:  1 685,75 €.

       Mottom kampane bolo: Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!

       

    • How to achieve longevity
     • How to achieve longevity

      3. 5. 2019

      Students' reactions from the lecture „ How to achieve longevity” by Professor John A. . Scharffenberg, M.D., M.P.H

      When I saw the professor standing in front of us eager and full of energy I couldn't process the fact that he's in fact 95 years old, but after hearing what he had to tell us about healthy lifestyle and nutrition, I now believe that with knowledge and the right choices it's very possible to achieve such longevity and vitality.                                                           Julia, IV.B

       

      When I first saw the professor who came to give us a lecture about nutrition, I would never have guessed his age. He looked much younger and chipper than is usual for people his age, which made me believe that he knows what he's talking about. Thanks to him, I came to understand that the secret to longevity is actually very simple and that it can be achieved through right nutrition and light exercise.                                                                                                                                                                Lucia, IV.B

    • 9. ročník súťaže v pretláčaní rukou na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici
     • 9. ročník súťaže v pretláčaní rukou na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

      3. 5. 2019

      Dňa 24. 4. 2019  sa uskutočnil vo veľkej telocvični už 9. ročník súťaže v pretláčaní  rukou a tlaku v ľahu na lavičke. Hlavným rozhodcom bol majster sveta v pretláčaní rukou Radoslav Dobrovič. Súťaže sa zúčastnilo 37 žiakov  zo 4 stredných škôl Banskej Štiavnice , SOŠ Žarnovica  a SOŠ Hodruša Hámre. Po tretíkrát sa súťaže zúčastnili aj dievčatá. Súťažilo sa v štyroch váhových kategóriách . Najviac medailových umiestnení v pretláčaní rukou dosiahla SOŠ lesnícka Banská Štiavnica, ktorá  zvíťazilav súťaži o putovný pohár Rada Dobroviča.

      Víťazi súťaže v pretláčaní rukou:

      • kategória do 70 kg 1. miesto  Filip Masaryk  SOŠ Žarnovica  
      • kategória   od 70-80 kg 1. miesto Juraj Nemec SOŠ služieb a lesníctva B. Štiavnica.
      • kategória od 80-90 kg 1. miesto Samuel Debnár SOŠ lesnícka,
      • kategória od nad 90 kg 1. Miesto Radomír Ďurina SOŠ lesnícka.

      Dievčatá súťažili v pretláčaní v  jednej kategórii.

      1.miesto Katarína Šálková Gym.A. Kmeťa B. Štiavnica 2. miesto Ela Gatialová Gym. A. Kmeťa B. Štiavnica 3. miesto  Emma Balogová SOŠ Lesnícka.

      Najlepšie výsledky chlapcov Gymnázia A. Kmeťa Banská Štiavnica v  súťaži v tlaku na lavičke:

      1. miesto v kategórii do 70 kg obsadil Leonard Zvrškovec 4. B a 2. miesto obsadil Erik Barcík 4. B trieda.

      V kategórii od 70 - 80 kg obsadil 3. miesto Radoslav Šafrán 4. C a 4. miesto obsadil Matúš Peták 4. B.

      V kategorii od 80-90 kg obsadil 3. miesto Peter Mráz 3. A.

       V kategórii nad 90 kg obsadil 4. Miesto Adam Dzurňák 5. C a na 5. mieste skončil Jakub Kružliak 2. A.

       V súťaží v tlaku nalavičke dosiahol najlepší výkon Štefan Floch Súkromná hotelová akadámie Banská Štiavnica, ktorý vytlačil na lavičke 132,5 kg. Rekord  v tlaku na lavičke, 165 kg z roku 2013, patrí Ľudovítovi Slašťanovi,  bývalému žiakovi SPŠ Mikovíniho Banská Štiavnica.

      Najlepší  siláci boli ocenení sladkosťami a diplomom.

      Poďakovanie patrí  chlapcom a dievčatám Gymnázia A. Kmeťa, ktorí sa podieľali pri organizácii silových súťaží a  súťažiacim, ktorí odviedli maximálne silové výkony.

       

      Autor článku: učiteľ telesnej a športovej výchovy Mgr. Bohuslav Melicherčík.

      Foto: NellaKudríková 3. C

     • Úspechy našich žiakov v ruskom jazyku

      24. 4. 2019

      V marci sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku.

      Našu školu v kategórii B1 reprezentovala žiačka 2.B triedy Sofia Pračková  a v súťaži skončila na peknom treťom mieste. Minulý týždeň na našej škole prebehlo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku – Puškinov pamätník. Víťazkou sa stala Andrea Ďuricová, žiačka 4.C triedy, druhé miesto obsadil Matej Môc  z 2.C triedy a na treťom mieste skončila Laura Považanová, žiačka 2.B triedy. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

     • Úspech našich žiakov

      17. 4. 2019

      Po celoročnom úsilí sa tím GAK1 z debatného klubu nášho gymnázia, dostal medzi dvadsať najlepších slovenských tímov.

      Vďaka tomu si zaistil účasť na prestížnom finálovom turnaji Slovenskej debatnej ligy. Turnaj sa uskutoční 27.-29.4.2019 a zúčastnia sa ho žiaci: NikolettaZeleňanská (4.C), Barbora Fričová (4.B) a Jakub Seneši (4.C).

      K postupu im gratulujeme a budeme im držať palce.

     • Poradňa zdravia

      11. 4. 2019

      Predmetová komisia Človek a príroda na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom zorganizovala 9. apríla 2019 pre študentov školy   

                                               „Poradňu zdravia“

      Pod dohľadom lekára sa prihláseným študentom zrealizovalo:

      • biochemické vyšetrenie krvi
      • meranie krvného tlaku
      • meranie vitálnej kapacity pľúc
      • meranie  telesného tuku a svalovej hmoty
      • individuálny odborný  pohovor s  lekárom
      • poradenstvo v oblasti zdravia, zdravej výživy  a zdravého životného štýlu

      Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že zdravotný stav našich študentov je na dobrej úrovni, čo nás veľmi teší.

                                                                                                                             A. Stajníková

       

    • Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? - Deň narcisov 2019
     • Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? - Deň narcisov 2019

      9. 4. 2019

             V tento deň  bude možné v uliciach  slovenských miest a obcí stretnúť  dobrovoľníkov, ktorí vám ponúknu narcis ako symbol  prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou.

                  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľa na  organizovaní Dňa narcisov 2019  ako  spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky, čím my žiaci a pedagógovia školy dávame najavo, že problém nádorových ochorení nám nie je ľahostajný.  

      V priestoroch našej školy ako aj v uliciach mesta dobrovoľné hliadky našich žiakov  budú oslovovať spolužiakov i spoluobčanov. 

      Symbolom  kampane je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na  svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

      Kvety umelého narcisu sa pripínajú  ľuďom ako vďaka za  príspevok, ktorý je d o b r o v o ľ n ý. Kvety narcisu sa    n e p r e d á v a j ú,  ako sa o tom často krát hovorí. Dobrovoľné hliadky našich žiakov  opäť vyjdú do ulíc mesta a oslovia našich spoluobčanov. Ak chcete prispieť, hľadajte dobrovoľníkov  s  p o k l a d n i č k a m i   o z n a č e n ý m i      l o g o m       L i g y     p r o t i    r a k o v i n e ,  tohto roku bielymi opatrenými identifikačnými znakmi zbierky. Identifikátor  dobrovoľníka –  žlté tričko s logom  Ligy proti rakovine a číselným identifikačným číslom priamo na tričku.  Dobrovoľník  reprezentuje našu školu a LPR SR, do zbierky sa zapája nezištne, informuje prispievajúcich o účele zbierky.  Hliadka bude dobrovoľné finančné príspevky vyberať   do   p o k l a d n i č k y  o z n a č e n e j    l o g o m     L i g y   p r o t i   r a k o v i n e   vo   farebnosti kampane tohto roka, ktoré prvýkrát v tomto roku obsahujú aj QR kód.

                  Verejnosť je o uvedenej akcii informovaná aj prostredníctvom mediálnej kampane, ktorá začala  1. apríla.

                V Slovenskej republike ročne ochorie na rakovinu takmer 23 000 ľudí a tak  Deň narcisov -  je  pre nás  darovanou nádejou, že sa jedného dňa spoločnými silami dokážeme vysporiadať s najväčšou hrozbou pre zdravie ľudí - s rakovinou.

      Žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici  sa tešia na stretnutie s Vami v uliciach mesta ako aj v priestoroch školy  vo štvrtok  – 11. apríla – v tento deň, ktorým dávame najavo našu účasť so všetkými, ktorým sa onkologické ochorenia dotkli akýmkoľvek spôsobom.

       

     • Marec - mesiac frankofónie na našej škole

      8. 4. 2019

      Už niekoľko rokov je marec vyhlásený za mesiac frankofónie na Slovensku. V mnohých slovenských mestách sa konajú rôzne akcie, koncerty, súťaže, kvízy, spoločenské hry, umelecké výstavy, diskusie, tvorivé ateliéry, večierky.   

      My sme sa zúčastnili 3 akcií. Začiatkom mesiaca sme boli pozvaní na Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Sedem našich študentiek francúzštiny sa zúčastnilo kvízu o frankofónnych krajinách a workshopov, kde si na praktických aktivitách ukázali, ako sa dá študovať francúzština ako učiteľský smer, v diplomacii, prekladateľstve a tlmočníctve, ekonómii, kultúre na rôznych fakultách UMB.

      18. marca sa Daniela Karakitsoy z III. B a Alžbeta Funiaková z I. C zúčastnili krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku, kde Betka získala veľmi pekné 3. miesto.

      A na záver, zúčastnili sme sa našej obľúbenej súťaže „Spievam po francúzsky“. Tentokrát sa regionálne kolo konalo v neďalekom Zvolene v Starej radnici. Súťaže sa zúčastnila Ema Wieziková z II.C a Ester Gašparová zo IV.C ako hlavné speváčky. Každá mala svoju skupinu, Ema - Matúša Petáka IV.B - cajon a Richarda Žemberu III. A - gitara. Ester mala „externú“ skupinu a našu vokalistku Dominiku Figovú z II.B.  Aj keď dievčatá nezískali pódium, boli sme z toho trochu smutní, podali skvelý výkon a  vynikajúco reprezentovali našu školu. Tento rok bola naozaj silná konkurencia. Ale ako povedal riaditeľ Alliance Française Thomas Laurent: „Štiavnica ako vždy veľmi dobre reprezentovala“. A preto boli pozvaní aj na koncert francúzskeho sviatku hudby, ktorý sa bude konať 21. júna v Banskej Bystrici v záhrade Štátnej vedeckej knižnice.,,,

      Všetkým našim študentom ďakujem za aktívnu účasť, ale predovšetkým tým, ktorí vynaložili veľkú námahu, pracovali na sebe a posunuli sa ďalej vďaka novým skúsenostiam a trošku aj vo francúzskom jazyku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    • Darujte nám 2 % z dane
     • Darujte nám 2 % z dane

      6. 2. 2019

      Vážení rodičia a priatelia školy,

       

      Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou  o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

      Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

      Škola samotná, keďže je rozpočtovou organizáciou, nemá možnosť získania takejto pomoci a príspevky štátu sú našej organizácii poskytované len v takej výške, aby pokryli základné a najnevyhnutnejšie potreby školy.

      Gymnázium Andreja Kmeťa vyvíja snahu  neustále zvyšovať úroveň školy, čoho dôkazom je aj fakt, že od 1. septembra 2019 otvárame novú jazykovú sekciu v  5-ročnom študijnom odbore - bilingválne štúdium. K úspešnej anglicko – slovenskej sekcii pribudne rusko – slovenská sekcia s druhým vyučovacím jazykom ruským. Touto formou štúdia chceme vrátiť Banskej Štiavnici punc jazykového školstva a prilákať aj študentov z iných regiónov Slovenska.

      Vážení priatelia, Gymnázium Andreja Kmeťa oslávi na jeseň tohto roku storočnicu svojho pôsobenia v oblasti vzdelávania mladej generácie. Radi by sme si toto významné výročie pripomenuli vhodným a dôstojným spôsobom za účasti tých, ktorí sa o dobré meno školy zaslúžili či už ako pedagógovia, alebo ako absolventi. Veľmi radi preto privítame akúkoľvek finančnú alebo materiálnu pomoc pri organizovaní tohto podujatia.

      Vedenie a zamestnanci školy spolu s občianskym združením Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa urobia všetko preto, aby Vami venované finančné prostriedky boli účelne vynaložené v zmysle stanov OZ a na účely slúžiace vzdelávaniu a výchove mladej generácie.

       

      Milí priatelia,

      ak sa rozhodnete podporiť OZ Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa, uvádzame jeho základné údaje, potrebné na poukázanie 2% dane.

      Názov: Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

      Forma: Občianske združenie

      Sídlo:   Göllnerovej - Gwerkovej 6, 969 01 Banská Štiavnica

      IČO:     37948962

      Číslo účtu:  SK8109000000000411106467

      Banka:  Slovenská sporiteľňa a.s.

        Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf      

      S úctou a vďakou                                        Renata Mikulášová

                                                                             riaditeľka školy

    • ERASMUS PLUS – KRAKOV 2019
     • ERASMUS PLUS – KRAKOV 2019

      8. 4. 2019

      Žiaci našej školy sa v čase od 17.3.2019 do 22. 3.2019 zúčastnili prvého mobilitného stretnutia s partnermi z Holandska, Turecka, Talianska, Francúzska  a Poľska,  ktoré sa konalo v hlavnom meste Malopoľského vojvodstva v Krakove. Projekt nesie názov „ Interpersonálna komunikácia“, pričom cieľom, ako už iste tušíte, nie je nič iné ako zlepšiť komunikačné zručnosti a kompetencie žiakov a porovnať súčasný stav ovplyvnený modernou dobou plnou technológií s minulosťou. V septembri sa chystá stretnutie vo Francúzsku, tak žiaci, ktorí máte záujem vycestovať a preskúmať zrejme negatívny vplyv technológií na naše komunikačné zručnosti, sledujte webovú stránku a nepremeškajte šancu byť aktívnym nielen v  školských laviciach, ale aj mimo nich.

       

     • Úspech našich žiakov

      28. 3. 2019

      V stredu 27. marca 2019 sa sa žiaci našej škole zúčastnili krajského kola XXVIII. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR.Trojčlenné družstvo v zložení Adam Jerguš Dzurňák (V.C), Jakub Seneši (IV.C) a Radoslav Šafrán (IV.C) sa umiestnilo na šiestom mieste. Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.