• Krajské kolo Biologickej olympiády

      21. 3. 2021

      Dňa 10. a 11. marca 2021 sa online formou konali krajské kolá Biologickej olympiády v kategórii A a B.

      Našu školu reprezentovali v kat. A : Natália Felberová a Nela Kudríková z V.C triedy v kat. B : Adam Miloš Dubovský z II.A triedy a Viktória Bujnová z III. B triedy, ktorí sú aj úspešnými riešiteľmi BIO vo svojej kategórii Adam Miloš Dubovský zároveň postupuje do celoslovenského kola Biologickej olympiády.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, úspešným riešiteľom blahoželáme a Adamovi držíme palce v celoslovenskom kole.

      PK Človek a príroda

    • Školská prehliadka SOČ
     • Školská prehliadka SOČ

      5. 3. 2021

      V stredu 3. marca 2021 sa uskutočnila školská prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu epidémie na platforme MS Teams. Zapojili sa traja študenti v troch odboroch.

       

       

       

      1.     Mike Hric, 2.B: Solárny dom. Odbor č. 5: Životné prostredie, geografia, geológia

      2.     Natália Javorková, 5.C: Post-traumatická stresová porucha u veteránov. Odbor č. 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      3.   Sára Mesiariková, 4.B: Preklad poézie Jána Smreka do anglického jazyka. Odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      Účastníci stručne predstavili svoje práce a výskum formou prezentácie, videí, či priamej online ukážky. Potom nasledovala obhajoba vo forme otázok a diskusie od hodnotiteľov a porotcov. Všetky tri práce splnili predpísané požiadavky a postupujú priamo na krajské kolo SOČ, ktoré sa uskutoční 26. marca tiež online formou. Držíme palce!

       P.S.: Práce vychádzajú z ročníkových, či projektových prác, majú rozsah 15-25 strán bez príloh a už účasť, či umiestnenie na krajskom kole sú často vstupenkou na vysoké školy, rovnako aj veľkým bonusom v životopisoch - Curriculum Vitae na univerzity v zahraničí. Neváhajte sa s vašou témou zapojiť aj vy!

      Školský metodik SOČ

      Mgr. Miron Breznoščák

       

     • Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku

      8. 2. 2021

       Dňa 8. januára 2021 sa konalo krajské kolo olympiády v španielskom jazyku formou online. Žiaci našej školy sa zúčastnili v troch kategóriách a zaznamenali nasledujúce úspechy:

      1.       miesto : Alexandra Strižencová,  II.C – kategória A, postup do celoslovenského kola

      2.       miesto: Tamara Číková, III. B – kategória B

      3.       miesto: Karma Hasbach, V.C – kategória D.

       Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a postupujúcej žiačke prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole. 

                                                                                                    Zuzana Horniaková

     • Olympiáda ľudských práv

      15. 12. 2020

      Dňa 14.12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 8 žiakov. Súťaž pozostávala z dvoch kôl:  vedomostného testu o ľudských právach a reakcií na dva aktuálne ľudskoprávne problémy. Všetci zúčastnení predviedli úctyhodný výkon opretý o argumenty a vedomosti, čím značne sťažili prácu odbornej komisii. Na prvom mieste sa umiestnila Natália Javorková z 5.C(ktorá týmto postúpila do krajského kola), v tesnom závese druhé miesto patrí Patrikovi Hrtánekovi z 3.B a na treťom mieste sa umiestnil Šimon Mikeš z 3.C. Zúčastneným ďakujem za dobrú prácu a postupujúcej gratulujem a želám veľa úspechov v krajskom kole.

      Mgr. o. Halan

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

      11. 12. 2020

       

       

       

       

       

       

       

       

      V tomto týždni prebehla online Olympiáda v ruskom jazyku - 8.12. kategória B 1 a  9.12. kategórie B 2 a B 4. V kategórii B 1 súťažili žiaci 1. a 2.ročníka, v kategórii B 2 žiaci štvrtého ročníka a v kategórii B 4 žiaci slovensko - ruskej sekcie 2.D triedy.                                                                                                    

                                             Výsledky :

      Kategória B 1 : 1.miesto - Tamara Ľuptáková / 2.D /

                                             Ema Melicherčíková / 1.A /

                                             s rovnakým počtom bodov

                             2.miesto - Silvia Tvarožková / 1.C /

                             3.miesto - Sofia Sarvašová  / 2.D /

      Kategória B 2 :  1.miesto - Matej Môc / 4.C /

                              2.miesto - Anna Balková / 4.C /

                              3.miesto - Matúš Garaj / 4.C /

      Kategória B 4 : 1.miesto -  Lívia Hrončeková / 2.D /

                                             Jessica Bubliaková / 2.D /

                                             Nina Slocíková / 2.D /

                                             s rovnakým počtom bodov

      K úspechu všetkým blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v krajskom kole !

                                             НИ ПУХА НИ ПЕРА !

    • Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo

      6. 12. 2020

      Vo štvrtok 3. decembra 2020 sa uskutočnilo na našom gymnáziu školské kolo olympiády v španielskom jazyku. Zúčastnilo sa deväť žiakov v troch kategóriách. Do krajského kola postupujú nasledujúci žiaci:

      kategória A:

      1. miesto  - Alexandra Strižencová, II.C

       2. miesto - Aneta Ďubašáková, II.D

      kategória B:

      1. miesto - Tamara Číková, III.B

       2. miesto - Beáta Kalinová, III.B

      kategória D:

      1. miesto - Karma Hasbach, V.C

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, postupujúcim blahoželáme a želáme úspešnú reprezentáciu  v krajskom kole.

                                                                                           Mgr. Zuzana Horniaková

    • Vyhodnotenie Informatickej súťaže
     • Vyhodnotenie Informatickej súťaže

      1. 12. 2020

      Prvé miesto a maximálny počet bodovs percentilom 100 Mariana Rajnohu z III.B triedy, ako aj ďalších 56 úspešných riešiteľov z našej školy. To je úspešná štatistika tohtoročnej medzinárodnej súťaže iBobor 2020.V kategórii Kadet sa na prvýchštyroch miestach umiestnili Filip Lakoštík (I.D), Juraj Žúbor (I.B), Elisabeth Hatiarová (I.D) a Lea Mária Hegyiová (I.C). V kategórii Junior to boli Marian Rajnoha (III.B), Nina Slocíková (II.D), Zuzana Maruniaková (II.A) a Július Jančok (II.B) spolu s Tomášom Balážom (III.C). V najťažšej kategórii senior zabodovali tradične Matúš Garaj spolu s Martinom Ladislavom DoskočilomNatália Záhorcová spolu s Katarínou Filkornovou (všetci IV.C).
      Tu je kompletný zoznam všetkých úspešných riešiteľovs diplomom aj so štatistickým vyhodnotením. Diplomy úspešných riešiteľov na stiahnutie nájdete na tomto odkaze.
      Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať nám odkaz v ankete.

      Úspešným riešiteľom, ale aj všetkým ostatným gratulujeme a ďakujeme za aktívnu účasť.

      Martin Číž, Martina Medovičová

       

    • Výsledok školského kola Olympiády  v anglickom jazyku
     • Výsledok školského kola Olympiády  v anglickom jazyku

      1. 12. 2020

      Dňa 26.11.2010 sa konalo školské kolo  Olympiády v anglickom  jazyku.  Výsledky sú nasledovné:

      KAT. 2A  ( 1., 2. roč. klasika)

      1.Samuel Mrázek I.A

      KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasika)

      1.Mária Blaškovičová III.A

      2. Katarína Freigertová IV.A

      KAT 2C1(bilingválni žiaci)

      1.Karma Hasbach  V.C

      2. Marián Rajnoha III.B

      3. Daniel Slovák  V.C

      Do okresného kola postupujú žiaci z prvého miesta. Touto cestou im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcej súťaži. )

      PK anglický jazyk

       

       

    • Informatický Bobor 2020
     • Informatický Bobor 2020

      10. 11. 2020

      Tento a budúci týždeň prebehne už tradičná informatická súťaž iBobor, kde môžu naši žiacisúťažiť v medzinárodnej konkurencii a získať nielen diplom úspešného riešiteľa uznávaný na vysokých školách (vlani sa to podarilo až 97 žiakom), ale aj príslušné ocenenie z informatiky, prípadne z matematiky.

      Súťaží sa kedykoľvek v čase od 8.00 do 15:20 (posledné prihlásenie), súťaž trvá presne 40 minút

      Termíny:

      Utorok 10.novembra:
      súťažia žiaci III.A, IV.A, IV.B, IV.C, V.B a V.C – kategória senior

      Štvrtok  12.novembra:
      súťažia žiaci I.A, II.A, II.B, II.C, II.D, III.B, III.C – kategória junior

      Pondelok 16.novembra:
      súťažia žiaci I.B, I.C, I.D – kategória kadet

      Základný test, či je váš počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.

      Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori a Nevidiaci

      Vyskúšať si môžete aj vyriešenéÚlohy z archívuz minulých kôl a iBobor je samozrejme aj na Facebooku.

      V prípade nejasností, problémom s prihlásením, alebo otázok kontaktujte prosím vyučujúcich informatiky. Prihlasovacie kódy dostanete prostredníctvom edupage, alebo ich nájdete aj tu

       

      Martin Číž

       

       

       

     • Október v znamení ruského jazyka.

      4. 11. 2020

                                

      Naši študenti mali skvelú príležitosť otestovať svoju znalosť ruštiny a schopnosť porozumenia a komunikácie v tomto jazyku a to priamo so skutočnými  nositeľmi jazyka.  Nuž a akože ináč, ak nie online.. ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

               V októbri,  v rámci Európskeho dňa jazykov, Ruské centrum vedy a kultúry/ RCVK/ v Bratislave pod záštitou Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike  v spolupráci so Štátnym  inštitútom ruského jazyka A.S.Puškina v Moskve a ruskými vysokými školami, ako sú Lipecká štátna technická univerzita a Surgutská štátna pedagogická univerzita, pripravilo viacero zaujímavých on-line aktivít v ruskom jazyku pre slovenských žiakov a stredoškolákov, ako aj pre pedagógov.                                                                              

               V prvý októbrový týždeň bol spustený kultúrno- vzdelávací kvíz z dejín a kultúry Ruska a Slovenska. Druhý týždeň od 12.10 do 16.10 bol vyhlásený Týždňom ruského jazyka na Slovensku. RCVK v spolupráci s vysokoškolskými učiteľmi a vedením Chanty- Mansijského autonómneho okruhu Jugry  pripravili zaujímavé prednášky  o pôvode  ruskej lexiky, špecifikách jej používania v rôznych oblastiach života, procesoch jej archaizácie a obnovovania, zaoberali sa vybranými stránkami ruskej literárnej klasiky. Všetci záujemcovia mali možnosť zapojiť sa do on-line hodiny ruského jazyka v réžii vyučujúcich Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity a žiakov a vyučujúcich Slovensko – ruskej základnej školy v Bratislave, pozrieť si divadelné predstavenie – dramatizáciu ruskej rozprávky, zapojiť sa do kvízu Znalci ruského jazyka / otázky boli zamerané na ruské frazeologizmy /. A to všetko pod vedením ruských pedagógov, čo bolo najväčším benefitom týchto podujatí. V ďalších dňoch prebehli semináre pre vyučujúcich ruského jazyka a diskusie odborníkov o aktuálnych problémoch vyučovania ruštiny ako cudzieho jazyka a možnostiach využívania inovačných technológií vo výučbe, aktivitách na Slovensku, ktoré sú zamerané na ruský jazyk / debata bola skutočne obohacujúca a na vysokej odbornej úrovni – hlavné slovo dostali zástupcovia Ruského veľvyslanectva, RCVK, Surgutskej univerzity, Katedry slovanských jazykov UMB v Banskej Bystrici, Inštitútu rusistiky a Ruského centra  pri Prešovskej univerzite a do diskusie sa zapojili aj učitelia ruštiny zo slovenských základných a stredných škôl/.

               Spolu so študentmi našej školy ďakujeme všetkým organizátorom a veríme, že aj v budúcnosti sa budeme môcť stať súčasťou podobných zaujímavých nápadov a spoločných projektov !

       

     • Aktualizovaný manuál pre školy- informácie pre rodičov, žiakov a návštevníkov školy

      17. 9. 2020

      MŠVVaŠ SR dňa  16.9.2020 aktualizovalo manuál pre školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok  2020/2021  - Manuál pre stredné školy

      Vstup do školy a komunikácia so školou 

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente. Na komunikáciu externých osôb so školou odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

      Povinnosti zákonného zástupcu

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Formulár na stiahnutie -  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných  Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do  školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

       Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      Plnoletý žiak plní tieto povinnosti sám.

      V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.