• Dni Andreja Kmeťa 2021
     • Dni Andreja Kmeťa 2021

      8. 11. 2021

      Dni Andreja Kmeťa 2021  sa  uskutočnili na našej škole  27. októbra 2021.

      V tento deň – mali naši žiaci možnosť prežiť jeden školský deň iným spôsobom ako zvyčajne. Zaujímavosti, nové poznatky, množstvo nových informácií im boli sprístupňované prostredníctvom prezentácií, workshopov a  prednášok na rôzne témy odborníkmi a zaujímavými hosťami z rôznych odborných inštitúcií, vysokých škôl, predstaviteľmi z oblasti vedy, kultúry a spoločenského života.

      Dni Andreja Kmeťa sa na našej škole organizujú v jesennom termíne už niekoľko rokov. Akciu sa nepodarilo zrealizovať iba  v minulom školskom roku, keďže sme boli v režime dištančnej výučby. Preto nás veľmi teší, že sa nám takýto netradičný vyučovací deň  vzhľadom na aktuálnu situáciu podarilo pripraviť a na pôde našej školy privítať  hostí z miestnych inštitúcií, z vysokých škôl, odborných pracovísk, firiem.         

              Čo je to  Uhlíková stopa, ako si vypočítať vlastnú uhlíkovú stopu ako ju znížiť- tieto informácie našim žiakom sprostredkovala Ing. Andrea Zacharová PhD. z  Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene.

      Koktail finančnej gramotnosti  a  Bitcoin -  slobodná mena v neslobodnom svete, tieto dve témy z oblasti finančnej gramotnosti boli našim žiakom predstavené Mgr. Vladimírou Sombatiovou z  PARTNERS GROUP SK, s.r.o.  a Dušanom  Matuškom, podnikateľom, lektorom  a konzultantom  v oblasti bitcoinu.

                Samizdatom   Ekológii za  socializmu  sa venovala Mgr. Júlia Čížová, historička  z  Historického ústavu  SAV v Bratislave.

                Zaujímavé workshopy v anglickom jazyku na témy On Scarecrows, Mice & Places We love   a  Everybody Needs a Rock: Exploring the Wisdom of the Native Americans   si pre žiakov bilingválnej formy štúdia pripravila Doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. z Filozofickej fakulty UKF  v Nitre.  

      V anglickom jazyku boli tiež  realizované aj prednášky  Vietnam in 1960´s in photography, ktorú prezentoval   John Hudanish, fotograf a vojnový veterán  a  Native American Heritage: Fact vs. Fantasy od Mgr. Michaela Dove, B. A., z UMB  v Banskej Bystrici. Obe sa stretli s veľkým záujmom žiakov.

      Besedy a  prednášky dali našim žiakom  odpovede aj na otázky o Regióne  za totality  od  PhDr. Daniela Harvana, historika a kurátora zo Slovenského banského múzea v  Banskej Štiavnici, o Kultúrnych  podujatiach v Banskej Štiavnici a ich manažmente prezentované  Ing. R. Markom z MsÚ v Banskej Štiavnici, O misii Slovenského banského múzea  v Banskej Štiavnici  od Mgr. Zuzany Denkovej, PhD.,  a o Baníctve a Banskej  Štiavnici  očami cudzincov v 17.-19. storočí od  Mgr. Petra Konečného, PhD., historika zo Slovenského banského archívu v  Banskej Štiavnici.  Zaujímavosti o  Hradoch Čabraď a Sitno a ich vzťahoch s mestom Banská Štiavnica prezentoval PhDr. Pavol Maliniak, PhD., historik z Filozofickej fakulty  UMB v  Banskej Bystrici.

      Mgr. Zuzana Bargerová z Centra pre výskum etnicity a kultúry žiakom predstavila problematiku Migrácie a integrácie , online prednášala zo svojho pracoviska Mgr. Zuzana Bačová, PhD., z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave tému Spánok a cirkadiálne rytmy    a  Mgr. Sendi Hemen z Ústavu  zoológie SAV  Šváby druhohorného jantáru z čias dinosaurov.

      Na svoje časy v laviciach školy si zaspomínali Ing. Michal Minárik, ktorý pred našich žiakov predstúpil s témou How million-dollar F2P games work.

      Veríme, že tohtoročný prednáškový deň,   bol   pre všetkých našich žiakov zaujímavý  školský deň prežitý netradične.

      Predstavil im mnohých prednášateľov z rôznych inštitúcií, poskytol množstvo nových poznatkov, zaujímavostí, predstavil mnohé oblasti vedeckého poznania, našej histórie a tak  prispel aj k profesijnej orientácii žiakov.

                         

                                                                            

                                                    

    • Informatický Bobor 2021
     • Informatický Bobor 2021

      8. 11. 2021

      Tento týždeň prebehne už tradičná informatická súťaž iBobor, kde môžu naši žiaci súťažiť v medzinárodnej konkurencii a získať nielen diplom úspešného riešiteľa uznávaný na vysokých školách (vlani sa to podarilo až 60 žiakom), ale aj príslušné ocenenie z informatiky a matematiky. Súťaží sa kedykoľvek v čase od 8.00 do
      15:20 (posledné prihlásenie), súťaž trvá presne 40 minút a účasť v nej je dobrovoľná a bez poplatku.

      Termíny:
      Pondelok 8. novembra:
      súťažia žiaci I.B, I.C, I.D – kategória kadet
      Utorok 9. novembra:
      súťažia žiaci III.A, IV.A, IV.B, IV.C, V.B a V.C – kategória senior
      Štvrtok 11. novembra:
      súťažia žiaci I.A, II.A, II.B, II.C, II.D, III.B, III.C – kategória junior
      Základný test, či je váš počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.
      Podrobné pravidlá a bodovanie súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori,
      Seniori a Nevidiaci
      Vyskúšať si môžete aj vyriešené Úlohy z archívu z minulých kôl a iBobor je samozrejme aj
      na Facebooku.
      V prípade nejasností, problémom s prihlásením, alebo otázok kontaktujte prosím
      vyučujúcich informatiky.
      Prihlasovacie kódy dostanú žiaci prostredníctvom edupage

      Martin Číž, Martina Medovičová

     • Návšteva Galérie Schemnitz

      8. 11. 2021

      V rámci krúžku Umenie a kultúra žijú! sme 21.10. so študentami  navštívili Galériu Schemnitz v Banskej Štiavnici, v ktorej práve vystavuje česko-slovenská dvojica významných autorov strednej generácie - Michaela Thelenová a Anton Čierny. Koncepcia výstavy vychádza z atmosféry Banskej Štiavnice, ktorá je v mnohom príbuzná s mestom Krupka v Krušných Horách. Prostredníctvom rôznorodých médií (fotka, inštalácia, videoperformance..) autori kriticky interpretujú históriu i súčasnosť oboch spomenutých banským miest a poukazujú na premenu v ich socio-kultúrnej situácii. Študenti nahliadli aj do depozitu Galérie Schemnitz a videli jeden z autorských filmov z dielne galérie o maliarovi Robertovi Bielikovi. Tešíme sa na ďalšie kontakty s umením v Banskej Štiavnici!

      Mgr. Dana Kratochvilová, PhD. 

      vyučujúca Umenie a kultúru 

    • Oznam
     • Oznam

      25. 10. 2021

      Dňa 04.11.2021 sa budú konať voľby Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

      Voľby sa uskutočnia nasledovne:

      • pre zástupcov pedagogických zamestnancov GAK dňa 04.11.2021 o 14:00 hod. v priestoroch GAK,
      • pre zástupcov nepedagogických zamestnancov  dňa 04.11.2021 o 13:00 hod. v priestoroch GAK
      • pre zástupcov rodičov/zákonných zástupcov dňa 04.11.2021 v čase od 08:00 do 20:00 hod. online formou, prostredníctvom anonymného hlasovania v EduPage. 
      • pre zástupcov žiakov dňa 04.11.2021 o 12:00 hod. v priestoroch GAK

       

      Priebeh a spôsob voľby určuje Volebný poriadok pre voľby do Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici v školskom roku 2021/22

       

    • Týždeň Ligy proti rakovine
     • Týždeň Ligy proti rakovine

      20. 10. 2021

      V októbri si na našej škole už tradične pripomíname Týždeň ligy proti rakovine.

      Žiaci z tretieho a štvrtého ročníka si pripravili prezentácie s danou  problematikou a prezentovali ich žiakom prvých, druhých a tretích ročníkov. Spolužiakom tak bližšie objasnili podstatu tohto  ochorenia a vyzdvihli formy jej prevencie.

       Prezentujúci a ich témy:

      Diana Lukáčová  (2. A) – Rakovina prsníkov, ako jej predchádzať; Mamografický skríning karcinómu prsníka

      Karolína Lepáčeková (2. A), Tamara Číková (4. B) , Michaela Kalfasová (4.B) - Rakovina hrubého čreva, ako jej predchádzať; Skríning kolorektálneho karcinómu

      Ema Antošíková (2. A) – HPV vírus, rakovina krčka maternice; Skríning karcinómu krčka maternice

      Martin Jaško (2. A) – Leukémia

      Laura Macegová  (3. A), Vanessa  Janigová (3.A) – Slnečné žiarenie a jeho škodlivý vplyv na kožu

      Ďakujeme prednášajúcim a dúfame, že poslucháči boli inšpirovaní k zdravému životnému štýlu.

       

      Jablko – symbol večného zdravia

       

      V tento deň zároveň rozdával náš jablkový tím  po škole  na desiatu  šťavnaté jablká v rámci Dňa jabĺk.

      Deň jabĺk má tradíciu v Anglicku a iniciovala ho britská organizácia Common Ground v roku 1990. Podstata tohto sviatku spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš organizmus, pôsobí ako „domáci lekár“. Ak ho denne zaradíme do nášho jedálnička, vyhneme sa tým  mnohým chronickým zdravotným problémom. Jablko povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus a môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. Ako sa hovorí „Denne jedno jablko pre zdravie“ alebo “An apple a day keeps the doctor away.“

       

      Mgr. Ľubomíra Pažická, za PK človek a príroda

       

    • Jubilejný 10. ročník súťaže v pretláčaní rukou
     • Jubilejný 10. ročník súťaže v pretláčaní rukou

      20. 10. 2021

        Dňa 14. 10. 2021  sa uskutočnil  jubilejný 10. ročník súťaže v pretláčaní  rukou a tlaku v ľahu na lavičke, organizovaný Gymnáziom Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. Hlavným rozhodcom bol majster sveta v pretláčaní rukou Radoslav Dobrovič. O túto súťaž bol veľký záujem a zúčastnila sa ho rekordná účasť- 61 žiakov. Súťaže sa zúčastnili žiaci  zo 4 stredných škôl z Banskej Štiavnice: SOŠ lesnícka, SOŠ Samuela Mikovíniho, SOŠ služieb a lesníctva a žiaci nášho gymnázia . Po štvrtýkrát sa súťaže zúčastnili aj dievčatá. Súťažilo sa v štyroch váhových kategóriách . Najviac medailových umiestnení v pretláčaní rukou dosiahla v počte bodov 8  SOŠ lesnícka, Banská Štiavnica, ktorá  zvíťazilav súťaži  a odniesla si putovný pohár v pretláčaní rukou Rada Dobroviča. Len jedno medailové umiestnenie delilo školy  Gymnázia A. Kmeťa a SOŠ služieb a lesníctva od víťazstva, ktoré získali zhodne 7 bodov. To svedčí o vyrovnanosti študentov na školách v súťaži pretláčania rukou.                                                                 

      Víťazi súťaže v pretláčaní rukou: 

      Kategória do 70 kg: 1. miesto  Ivan Kutný, SOŠ lesnícka.

      Kategória od 70-80 kg: 1. miesto Jakub Suran, SOŠ služieb a lesníctva

      Kategória od 80-90 kg: 1. miesto Martin Kardoš,SOŠ lesnícka.

      Kategória nad 90 kg: 1. miesto Boris Mudrý, Gymnázium A. Kmeťa.

      Dievčatá súťažili v pretláčaní v  jednej kategórii. 1. miesto Katarína Dikaszová, Gymnázium A. Kmeťa, 4. B ,  2. miesto Ema Balgová,  SOŠ lesnícka, 3. miesto Sofia Válnerová, SOŠ služieb.

      Najlepšie výsledky chlapcov z Gymnázia A. Kmeťa v pretláčaní rukou: v kategórii do 70 kg:      2. miesto obsadil Marek Svitok 3. C ,v kategórii 80- 90 kg: obsadil 2. miesto Boris Mudrý z 1. A   a v kategórii nad 90 kg zvíťazil.                                                                                                                   

      Víťazi v tlaku na lavičke:

      Kategória  do 70 kg: 1. miesto Peter Vančo, SOŠ S. Mikovíniho.

      Kategória 80-90 kg:1. miesto Peter Burian, SOŠ služieb a lesníctva. 

      Kategória nad 90 kg:1. miesto Jakub Švarz, SOŠ lesnícka.

      Dievčatá súťažili  v tlaku na lavičke v jednej  kategórii: 1.miesto Katarína Dikaszová, Gymnázium A. Kmeťa 4. B ,  2. miesto Lea Husárová,SOŠ služieb a lesníctva , 3. miesto Sofia Válnerová, SOŠ služieb a lesníctva.

      Najlepšie výsledky chlapcov z Gymnázia A. Kmeťa v tlaku na lavičke: Kategória do 70 kg: 2. miesto obsadil Marek Svitok z 3. C, 3. miesto obsadil MaximKunštár z 3. B. Kategória 80-90 kg: 3. miesto obsadil Peter Páchnik z 1. C.V súťaži v tlaku nalavičke dosiahol najlepší výkon Peter Burian zo SOŠ služieb a lesníctva, ktorý vytlačil na lavičke 130 kg. Rekord  v tlaku na lavičke, 165 kg z roku 2013, patrí Ľudovítovi Slašťanovi,  bývalému žiakovi SPŠ Mikovíniho, Banská Štiavnica.

      Najlepší  siláci na medailových umiesteniach vo svojich váhových kategóriiachv pretláčaní rukou a v tlaku na lavičke boli už tradične  ocenení  diplomom, čokoládou na doplnenie energie. a darčekmi našej školy.

      Poďakovanie patrí  chlapcom a dievčatám Gymnázia A. Kmeťa, ktorí sa podieľali pri organizácii silových súťaží a žiakom v súťažiach, ktorí reprezentovali našu školu a odviedli maximálne silové výkony.

       

       

      Mgr. Bohuslav Melicherčík.Foto: Alica Hornická 2. A

    • Školské športové súťaže sa začali cezpolákom
     • Školské športové súťaže sa začali cezpolákom

      5. 10. 2021

      Prvou súťažou školského športu v tomto školskom roku bolo okresné kolo v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnilo na drieňovských lúkach dňa 29. 9. 2021. Zúčastnilo sa ho 5 stredných škôl a 4 základné školy.

      Dievčatá bežali 3 kolá v dĺžke 1500 m a chlapci 6 kôl v dĺžke 3000 m. Súťažilo sa v jednotlivcoch  a 3 –členných družstvách.  Prví dvaja bodovali súčtom umiestnenia a tretí rozhodoval len v prípade, že dve školy mali rovnaký počet bodov z umiestnenia. 

      Žiačky našej školy zvíťazili v súťaži družstiev v zložení: 2. miesto obsadila Helbichová Bibiána  z 2.B,  5. miesto obsadila Hornická Alica z 2. A,  Petríková Berta z 2. A a Lepeňová Klára z 2. D dobehli  tesne za sebou. Zároveň naše dievčatá ako víťazné družstvo postúpili do krajského kola, ktoré sa bude konať v Žiari nad Hronom 19. 10. 2021.

      Chlapci z nášho gymnázia obsadili druhé miesto za Strednou lesníckou školou s rozdielom len jedného umiestnenia  a boli by tiež postúpili  do krajského kola.  Naši žiaci Pavol Šupina z 1. B obsadil 6. miesto a Jáník Filip z 1.C  obsadil 7. miesto, spolu dosiahli 13 bodov. Ďalší člen družstva chlapcov  Alex Ríz z 2. C obsadil 13. miesto.

      Po dvojročnej pauze dôsledkom pandemických opatrení to bola  zároveň aj prvá okresná športová súťaž. Postupujúcemu družstvu dievčat držíme palce v krajskom kole. Fotky sú uverejnenévo fotoalbume.

      Mgr. Bohuslav Melicherčík

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      5. 10. 2021

      Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26.9. už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich učili viac jazykov a tak si navzájom viac porozumeli.

      My sme si ho na GAK pripomenuli v pondelok 27.9. 2021 a v utorok 28.9. So študentmi viacerých ročníkov sme na hodinách anglického jazyka a umenia a kultúry pracovali s rôznorodými idiómami z rôznych kultúr a národností, vypočuli a vyskúšali sme si viaceré jazykolamy a zapojili sme sa do súťaže o najlepší dizajn oficiálneho trička Európskeho dňa jazykov. Európsky deň jazykov sa snaží o zvýšenie povedomia o význame jazykového vzdelávania s cieľom zlepšiť viacjazyčnosť a interkultúrne porozumenie. Držíme palce študentom zapojeným do súťaže!

    • Fetálny alkoholový syndróm
     • Fetálny alkoholový syndróm

      5. 10. 2021

      Posledný septembrový týždeň absolvovali žiaci  všetkých tried prvého ročníka pracovný seminár  na tému Fetálny  alkoholový syndróm.  Žiaci boli oboznámení  o negatívnych účinkoch alkoholu počas gravidity a o jeho škodlivosti všeobecne. Pracovný seminár  žiakov zaujal a vyvolal širokú diskusiu. Aktivita prebehla pod záštitou školského psychológa.

    • Študentský viacboj piatich T
     • Študentský viacboj piatich T

      4. 10. 2021

      Slovenská Asociácia športu na školách v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky zorganizovala dňa 28.09.2021 netradičnú športovú súťaž Študentský viacboj piatich T - Na dno študentských síl. Športové podujatie sa realizovalo na atletickom štadióne na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Gymnázium Andreja Kmeťa v súťaži reprezentovali: Martina Grexová (II.B.), Filip Martinec (II.B) a Samuel Fantura (III.C.), ktorí si zmerali sily so študentami stredných škôl Banskobystrického kraja v nasledovných netradičných športových disciplínach: plutvový beh na 50 m, prekážkové plazenie, štafetový trojskok, jednoručný ústny úchop, koordinácia s fľašou. Súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a športové nasadenie budeme preukazovať aj budúci školský rok.

      Mgr. Dominika Kondrátová, PhD.

    • Projekt EkoAlarm na našej škole
     • Projekt EkoAlarm na našej škole

      30. 9. 2021

      Triedenie odpadov je už niekoľko rokov jednou z nosných tém environmentálneho vzdelávania. Základné informácie o tom, čo kam patrí, má snáď každý z nás, avšak aplikácia týchto vedomostí v praxi je často krát nedostatočná. Naša škola sa z dôvodu zvýšenia povedomia o nutnosti triediť odpad rozhodla zapojiť do projektu EkoAlarm organizovaného Centrom environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA. V rámci projektu nám na školu bolo doručených 17 sád košov na triedený odpad – modré nádoby na papier, žlté na plasty a hnedý kôš, ktorý sme sa rozhodli použiť na nápojové kartóny a kovy. Žiaci boli oboznámení s tým, kam zahodiť nepodarenú päťminútovku, obal od čokolády, či kartón ľadovej kávy zakúpenej v školskom bufete. Následne boli koše distribuované do kmeňových učební všetkých tried.

      Zodpovednosťou študentov však nie je len odpad správne triediť, ale ho aj v potrebný čas vynášať do nádob na to určených, ktoré sú umiestnené pred budovou našej školy. Týmto krokom chce naša škola dopomôcť k tomu, aby návyky triedenia získané počas štúdia, uplatňovali vo svojich životoch aj naďalej. Naša planéta si to zaslúži.

      Mgr. Lukáš Schmidt

    • Výstava Život v bavlne
     • Výstava Život v bavlne

      30. 9. 2021

      Naša škola sa podobne ako minulý rok zapojila do plagátovej výstavy organizovanej Fairtrade Slovensko, spoločnosťou, ktorá pravidelne upozorňuje na často krát neadekvátne podmienky robotníkov pestujúcich významné svetové plodiny. Minulý rok sme sa bližšie pozreli na podmienky pestovania kakaa v Afrike, tohtoročná plagátová výstava je zameraná na podmienky pestovania bavlny v Indii a upozorňuje opäť na dôležité témy ako zaobchádzanie s vodou, chudoba pestovateľov alebo geneticky modifikované plodiny.

      Téma je znovu pálčivá – bavlna patrí medzi najdôležitejšie textilné suroviny a každý z nás má doma určite aspoň kus oblečenia vyrobeného z tejto látky. Len pre zaujímavosť, koľkým z nás na visačke trička stojí MADE IN INDIA, či MADE IN BANDLADESH? Myslím, že výsledný počet by bol vysoký. Následne by sme sa však mali opýtať aj ďalšiu otázku - je niektorý z týchto výrobkov označený logom Fairtrade, ktoré označuje, že robotníci dostali za výrobu kusu odevu adekvátnu plácu? Tu už by sme kladné odpovede pravdepodobne mohli zrátať na prstoch jednej, či dvoch rúk. Zamyslime sa teda vďaka výstave nad osudom ľudí, ktorí sú rovnakí ako my – chcú len spravodlivú plácu za svoju prácu.

       Mgr. Lukáš Schmidt

    • Kontakty s umením na Gymnáziu Andreja Kmeťa
     • Kontakty s umením na Gymnáziu Andreja Kmeťa

      29. 9. 2021

      V rámci hodín umenia a kultúry máme snahu o sprostredkovanie živého kontaktu s umením, preto organizujeme návštevy galérií a múzeí pre žiakov druhého a tretieho ročníka. V minulom školskom roku bola táto aktivita limitovaná covidovou situáciou, podarilo sa nám však ku koncu školského roka navštíviť outdoorovú inštaláciu fotiek v rámci galérie Stojiská na sídlisku Drieňová. Fotograf a kurátor výstavy Ján Viazanička oboznámil študentov s ideovými východiskami výstavy a sprevádzal ich plochami s vystavenými fotkami s témou Covid 19. Diskutovali sme o zmysle fotografie v súčasnosti a témach súvisiacich so zobrazovaným obsahom.

      V školskom roku 2021/22 pokračujeme návštevou Galérie Jozefa Kollára na Námestí sv. Trojice. Projektová koordinátorka Silvia Herianová nás previedla výstavou súčasných umelcov Piesky mikrosveta a poskytla študentom výklad a diskusiu v anglickom jazyku. Výstava Piesky mikrosveta pracuje s postapokalyptickým naratívom a je založená na kolaborácii autorov, ktorí pracujú so širokým spektrom médií – od objektu cez inštaláciu až po video, 3D animáciu a zvuk. Študenti teda okrem kontaktu s gotickým a barokovým umením vo vstupnom priestore galérie na prvom poschodí zažili i kontakt s najnovšími formami vizuálneho umenia. V októbri plánujeme návštevu galérie Schemnitz v Banskej Štiavnici, ktorá sa venuje prezentácii tvorby súčasných slovenských i zahraničných (V4) umelcov – maľba, kresba, socha, inštalácia.

      Tešíme sa na ďalšie stretnutia s umením!

      Mgr. Dana Kratochvilová, PhD., vyučujúca predmet Umenie a kultúra na GAK

      .

    • Biela pastelka 2021
     • Biela pastelka 2021

      29. 9. 2021

      Dňa 24. 9. 2021 sme sa aktívne zapojili do verejnej zbierky na  podporu nevidiacich a slabozrakých – Biela pastelka 2021. Dobrovoľníčky z  našej školy, a to konkrétne žiačky z IV. B triedy Juliana Daubnerová, Katarína Dikaszová, Viktória Marková, Beáta Kalinová, Emma Rudinská a žiačka  IV.C Dorota Krátka, spolu  vyzbierali sumu 320, 72 eur. Na zbierku prispeli žiaci našej školy, verejnosť z Banskej Štiavnice a jej  okolia i návštevníci mesta. Touto cestou srdečne ďakujeme dobrovoľníčkam a všetkým prispievateľom. Naším plánom je podporiť túto prospešnú aktivitu aj v budúcnosti.

      Mgr. Ľubomíra Pažická

    • Mlčanie na GAK
     • Mlčanie na GAK

      19. 9. 2021

      17. septembra 2021 sa na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici s podporou MO SR uskutočnila projekcia a beseda k projektu RTVS „Moje povstanie“. Režisér Juraj Štepka, minister obrany SR Jaroslav Naď a herec Štefan Richtárech predstavili dva krátkometrážne filmy z troch sérií o skutočných príbehoch hrdinov SNP, ktorých hrajú aj pre mladých známe populárne osobnosti.Katarína Knechtová hrala vo filme „Žena na motorke“ o Chavive Reikovej a Michal Kubovčík bol hlavným protagonistom vo filme „Mlčanie“ o Vladimírovi Strmeňovi.

      K filmom prebiehala beseda o hrdinstve, historickej pamäti a odkaze protifašistického boja. Týmto by sme radi poďakovali tvorcom filmovej série a vyše stovke študentov za výborné otázky. Kto by si rád pozrel zo sérií viac filmov, nájdete ich nielen na YouTube či sociálnych sieťach, ale aj na týchto webových stránkach: https://www.mojepovstanie.sk/ , https://www.facebook.com/mojepovstanie.sk/ , či v článkoch médií o poslednom filme: https://www.bystricoviny.sk/bystricoviny-tv/muzeum-snp-prinasa-film-o-vladimirovi-strmenovi-92-s-nazvom-mlcanie/

      Mgr. Miron Breznoščák 

    • Školská a rovesnícka mediácia
     • Školská a rovesnícka mediácia

      15. 9. 2021

      V školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do projektu Školská a rovesnícka mediácia, ktorý zastrešuje a na našej  škole  aj realizuje občianske združenie  Ave ProsperitA (https://aveprosperita.sk/).  Projekt je nástrojom  prevencie, eliminácie šikanovania a ďalších  sociálno-patologických javov na škole. Realizácia projektu začala školením  všetkých pedagógov a pokračovala školením zástupcov spomedzi žiakov.  V priebehu piatich  tréningových stretnutí sú žiaci školení na pôsobenie  a prácu rovesníckeho mediátora v škole.  Stretnutia sú  realizované mediátorkou  PhDr. Denisou  Morongovou, sú vedené zážitkovou formou a vedú k sebarozvoju žiakov a tímovej práci.  Výsledkom  projektu budú vyškolení  žiaci, ktorí budú pôsobiť na našej škole ako mediátori medzi svojimi spolužiakmi, ale aj pedagógmi.  Predpokladáme, že toto ich pôsobenie bude viesť k odhaleniu a eliminácii problémových situácií, ktoré môžu vzniknúť.

      Koordinátorka projektu Mgr. Ľubomíra Pažická

    • Prekvapenie pre našich prvákov
     • Prekvapenie pre našich prvákov

      3. 9. 2021

      Na tohoročných prvákov čakalo v prvý deň školského roka prekvapenie. Okrem triednych učiteľov a pani riaditeľky ich privítala v staroanglickom a  anglickom jazyku kráľovná Alžbeta I. sprevádzaná Williamom Shakespearom. Krátku dramatizáciu v krásnych kostýmoch si pre nových žiakov nášho gymnázia pripravili Mgr. Angelika Juhás (Alžbeta I.) a Paul Wood (Shakespeare). Obom za tento skvelý nápad veľmi pekne ďakujeme a veríme, že sa tak postarali o zážitok, na ktorý budú žiaci raz veľmi radi spomínať.

    • Otvorenie školského roka
     • Otvorenie školského roka

      31. 8. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci, 

      otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021  o 8. 00 h v priestoroch GAK v jednotlivých triedach Žiadame Vás o dodržanie nasledovných opatrení:

      Žiaci vstupujú  do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.

      Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a  papierové jednorazové vreckovky.

      Zákonný zástupca žiaka predkladá pri nástupe žiaka do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Vyhlásenie predloží buď  elektronicky cez EduPage  (modul Žiadosti/ Vyhlásenia)  alebo žiak tlačivo odovzdá triednemu učiteľovi -  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

      Žiaci si so sebou prinesú prezuvky a písacie potreby

      Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy

      Kmeňové učebne žiakov  budú zverejnené na stránke školy a zoznam bude umiestnený aj vo vestibule školy. Vo vestibule školy bude zverejnené aj rozdelenie žiakov 1. ročníkov do tried. Po otvorení školského roka bude vyučovanie pokračovať triednickými prácami do 11.30 h

      V piatok  3. septembra 2021  budú v čase od 7.45 h do 12.00 h pokračovať triednické práce.

      Od pondelka  6. septembra 2021 bude prebiehať vyučovanie podľa platného rozvrhu.

      Odporúčame pravidelne sledovať stránku školy vzhľadom na možné zmeny.

      Kmenove_ucebne.pdf

    • Pravidlá pre prevádzku školy v šk. roku 2021/22 -  informácie pre rodičov, žiakov a návštevníkov školy
     • Pravidlá pre prevádzku školy v šk. roku 2021/22 -  informácie pre rodičov, žiakov a návštevníkov školy

      27. 8. 2021

      Vstup do školy a komunikácia so školou 

      Test žiaka nie je podmienkou na nástup žiaka do školy. Žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Dátum možného prevzatia testov zverejníme po ich distribúcii na GAK zo strany BBSK.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti - Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx.

      Povinnosti zákonného zástupcu

      Zákonný zástupca predkladá pri nástupe žiaka do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Vyhlásenie predloží buď  elektronicky cez EduPage  (modul Žiadosti/ Vyhlásenia)  alebo písomne -  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov.

      Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní.

      Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do  školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      Zákonný zástupca je povinný oznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19.  Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.

      Zákonný zástupca pre prípad možnej karantény  predloží škole „ Oznámenie o výnimke z karantény“ prostredníctvom EduPage (modul Žiadosti/ Vyhlásenia).

      Plnoletý žiak plní tieto povinnosti sám.

      Školský semafor