• Naši žiaci opäť úspešní
     • Naši žiaci opäť úspešní

      23. 1. 2022

      Dňa 19.01.2022 sa konalo okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka a úspešne sa na ňom zúčastnili naši žiaci: Chiara Riana Lepiešová I.D, Filip Lakoštík II.D, Bruno Janek III.A a Mike Hric III.B. Všetci postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať dňa 16.02.2022. Srdečne gratulujeme a veľmi sa tešíme z úžasného postupu.

      Ing. Mgr. Silvia Debnárová

    • Úspech našich žiakov
     • Úspech našich žiakov

      18. 1. 2022

      Dňa 13.1.2022 sa konalo okresné kolo olympiády  z anglického jazyka. V dvoch súťažných kategóriách žiaci našej školy  obsadili prvé miesto. Touto cestou im srdečne blahoželáme a držíme palce pri reprezentácii našej školy v krajskom kole, do ktorého postúpili.

      KATEGÓRIA 2A (1.,2. roč. 4. - ročné štúdium)Samuel Mrázek z II. A triedy

      KATEGÓRIA  2C2 (anglofónni žiaci) - Kristián Šotek z I. D triedy 

      Do krajského kola zároveň postupuje aj Marian Rajnoha zo IV. B triedy, ktorý bude súťažiť v kategórii 2C1 (bilingválni žiaci).

                                                                                                                                                                     PK anglický jazyk

     • ERASMUS PLUS

      17. 12. 2021

      V  školskom roku 2019/2020 sa škola zapojila do projektu „Interpersonal communication“, ktorý prebiehal tri roky a práve v tomto roku sa blíži jeho koniec.

      Cieľom tohto projektu bolo zhodnotiť komunikačné zručnosti a kompetencie žiakov, ktoré sú v nemalej miere poznačené rozvojom informačno-komunikačných technológií. Spolu s partnerskými školami z Poľska, Holandska, Talianska, Turecka  a Francúzska sme zmapovali  komunikáciu a jej vývoj na časovej osi, ktorá bola vopred stanovená, pričom každá škola sa venovala obsahovo rozdielnym témam, súvisiacich s komunikáciou.

      V rámci projektu sme absolvovali niekoľko stretnutí, ich počet bol bohužiaľ obmedzený pandemickými opatreniami. Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu, vytvorili špeciálne vydanie školského časopisu, pomocou ktorého by sa chceli s vami podeliť o svoje skúsenosti a zážitky.

      https://online.fliphtml5.com/shjcj/ocxz/

      Mgr. Andrea Jakubíková

    • Lyžiarsky a snoubordový kurz
     • Lyžiarsky a snoubordový kurz

      28. 2. 2022

      Epidemická situácia po vianočných prázdninách neodporúčala lyžiarske kurzy. Ale hneď po polročnej klasifikácii a zverejnení opatrení proti SARS-CoV-2 variant omikron, ktoré vydalo MŠVVaŠ pre organizovanie lyžiarskych a snoubordových kurzov,  sme zorganizovali tento zimný výcvik, ktorý sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku  Salamandra Hodruša- Hámre od 31. 1. do 3. 2. 2022. Podmienkou vstupu do autobusu v pondelok ráno bol negatívny AG samotest  alebo potvrdenie o bezpríznakovosti na covid. Autobus nás doviezol do lyžiarskeho strediska Salamandra. Po vybavení skipasov a požičaní lyžiarskeho a snoubordového výstroja pre žiakov , ktorí nemali svoju vlastný výstroj, nasledovalo rozdelenie žiakov na družstvo snoubordistov , ktorú viedol snoubordový inštruktor z lyžiarskej školy Salamandra . Lyžiari  boli rozdelení na začiatočníkov a pokročilých. Pokročilí lyžiari začali zdokonaľovanie metodiky lyžovania na veľkom vleku a začiatočníci základný výcvik  na malom vleku.  Druhý deň nám pribudli žiaci 2. C triedy , ktorí sa vrátili po karanténe. Tretí deň sa považuje na kurzoch za kritický, je to deň ,keď prichádza väčšia únava a býva aj viac úrazov. Tento deň bol namáhavejší pre nás  aj preto , že v noci napadlo  20 cm snehu. Autobusom sme sa  nemohli dopraviť do lyžiarskeho strediska, nakoľko cesta nebola upravená.  Autobus nás odviezol na Hornú Roveň a odtiaľ sme šli pešo aj s výstrojom k vrcholovej stanici lyžiarskeho vleku Salamandra.  Posledný deň na lyžiarskom a snoubordovom výcviku  bol slnečný . Bol to príjemný koniec nášho kurzu. Všetci žiaci, ktorí  absolvovali výcvik do konca , zvládli 270- metrové prevýšenie na 1450 metrov dlhej zjazdovke. Výcviku sa  zúčastnilo  54 žiakov z 2. ročníka. Žiaci  si utužili  nielen kolektívne vzťahy, ale zároveň  pobyt v  zimnej prírode mal aj význam otužovania na posilnenie imunity.

      Lyžiarski  inštruktori: Mgr. Marek Konečný  a Mgr. Bohuslav Melicherčík

    • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku
     • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku

      5. 12. 2021

      Školské kolo olympiády v španielskom jazyku sa konalo 3.12.2021 v kategóriách A,B,C. Z jednotlivých kategórií do krajského kola postúpili  žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach.

      V kategórii  A sa umiestnili: 1. miesto Ján Fulajtár, II.C, 2. miesto Patrícia Uškrtová, II.C.

      V kategórii B sa umiestnili:  1. miesto Alexandra Strižencová, III.C, 2. miesto Zuzana Brodnianska,  III.D.

      V kategórii C sa umiestnili:  1. miesto Tamara Číková, IV. B,  2. miesto Boris Šabík,  IV. B.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Postupujúcim žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii školy na krajskom kole!

    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      4. 12. 2021

      Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 26.11.2021

      V kategórii 2 A sa umiestnili: 1. miesto Chiara Riana Lepiešová I.D, 2.miesto Filip Lakoštík II.D, 3.miesto Annamária Kiršnerová II.D, 4.miesto Bronislava Zacharová II.A.

      V kategórii 2B sa umiestnili na 1 miesto Mike Hric III. B, 2. miesto Bruno Janek III.A, 3.miesto Šimon Mikeš IV.C a 4.miesto Jakub Hudec III.D.

      Do okresného kola postupujú prve 2 miesta, uskutoční sa 19.01.2022

    • Školské kolo olympiády v ruskom jazyku
     • Školské kolo olympiády v ruskom jazyku

      1. 12. 2021

      Minulý týždeň, 23.a 25.novembra 2021 , sa konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku.

      Výsledky v kategórii B 1 :

      1. Tamara Ľuptáková – 3.D
      2. Diana Lukáčová – 2. A
      3. Sofia Sarvašová –3.  D

      Kategória B 4 :

      1. Lívia Hrončeková – 3.D
      2. Nina Slocíková -3.D
      3. Jessica Bubliaková- D

      Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme, obidvom víťazkám úprimne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole !  Нипуха, нипера !

    • Školské kolo  olympiády vo francúzskom  jazyku
     • Školské kolo  olympiády vo francúzskom  jazyku

      29. 11. 2021

      Dňa 24.11 2021 sa konalo školské kolo  olympiády vo francúzskom  jazyku.  Súťažilo sa v troch kategóriách a umiestenia žiakov  sú nasledovné: 

      KAT. 2A ( 1.,2. roč. klasické štúdium) 
      1. Nina Širgelová z  II.C triedy 
      2. Jasmína Uramová z II. D triedy
      3. Elisabeth Hatiarová z II.D triedy 

      KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasické štúdium) 
      1. Tímea Tóthová  z III.B triedy
      2. Ela Mojžišová zo IV.C. A triedy a Emma Guttenová z III.B triedy 
       
      KAT. 2C (frankofónni žiaci)
      1. Zuzana Zimmermanová z V.C triedy 
      Do  nasledujúceho okresného kola  OFJ postupujú súťažiaci umiestení na prvom mieste. Touto cestou všetkým postupujúcim srdečne  blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcom  kole olympiády! : )

       

    • Nesmrteľný Gwerk v Galérii Jozef Kollára
     • Nesmrteľný Gwerk v Galérii Jozef Kollára

      28. 11. 2021

      Sme radi, že v čase pred lockdownom a čiernou farbou nášho okresu (9.11.) sme so študentmi stihli ešte jednu zujímavú a prínosnú návštevu Galérie Jozefa Kollára. Išlo a trojexpozíciu, v ktorej študenti 2.B v rámci hodín UMK a SJL najskôr videli výstavu súčasného mladého vizuálneho umelca Timoteja Kosmela, ktorá zaujala aj plátnami zavesenými v priestore či voľne listovateľnými ilustrovanými zápisníkmi.

      Centrálny priestor - veľká sála galérie patrila významnému predstaviteľovi medzivojnového maliarstva na Slovensku, Edmundovi Gwerkovi. Výstava s názvom Paralely a paradoxy bola invenčne inštalovaná vo veľkom priestore na paneloch, ktoré sa vlnili podobne ako gwerkove maľby. Z jeho obrazov sálala živelná sila prírody či expresívnosť ľudských osudov. Tieto dynamické krajinárske vízie, portréty či autoportréty nám predstavili silu jeho umeleckej osobnosti.

      Poslednou zastávkou na našej prehliadke galérie bolo najvrchnejšie podlažie a tzv.štukovka, kde sme zhliadli výstavu Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča s názvom: Šepkajúce tiene, blčiace plamene a zelené orákulum. Študentov zaujala netradičná inštalácia keramických diel, ktoré odkazovali na ľudové tradície, povery či pohanské zvyky na Slovensku. Expozíciou ich v angličtine previedla a voľne s nimi diskutovala projektová manažérka galérie Silvia Herjanová. Študenti takto mali možnosť nazrieť do sveta výtvarného umenia. Snáď nám to čoskoro bude zase umožnené.

      Mgr. Dana KratochvilováPhDr. Zora Červenákovávyučujúce Umenie a kultúru a Slovenský jazyk

    • Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku
     • Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku

      26. 11. 2021

      Počas dní  23.11 a 24.11.2021 sa na GAK konalo školské kolo  olympiády v anglickom  jazyku.  Súťažilo sa v štyroch kategóriách a umiestenia žiakov  sú nasledovné:

      KAT. 2A ( 1.,2. roč. klasické štúdium)

      1. Samuel Mrázek z  II.A triedy

      2. Diana Lukáčová z II. A triedy

      3. Nicolas Slezák z I. A triedy 

      KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasické štúdium)

      1. Mária Blaškovičová  zo IV.A triedy

      2. Diana Výbochová z III. A triedy

      3. Anderej Kunca z III. A triedy

      KAT.2C1 (bilingválni žiaci)

      1. Marián Rajnoha z IV.B triedy

      2. Miriam Gendiarová zo IV.C triedy 

      3. Michal Šálka z III. B triedy

      KAT. 2C2 (anglofónnii žiaci)

      1. Kristián Šotek z I.D triedy

      Do  nasledujúceho okresného kola  OAJ postupujú súťažiaci umiestení na prvom mieste. Touto cestou všetkým postupujúcim srdečne  blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcom  kole olympiády! : )

      PK anglický jazyk

    • Naši žiaci medzi najlepšími
     • Naši žiaci medzi najlepšími

      18. 11. 2021

      Dve prvé miesta a maximálny počet bodov 80 v medzinárodnej súťaži Informatický Bobor získali v kategórii senior Martin Ladislav Doskočil a Matúš Garaj z V.C triedy. Veľmi úspešní boli aj Adam Hronec z V.B, Marian Rajnoha zo IV.C ako aj ďalší.

      V kategórii junior získali výborné umiestnenie okrem iných Kristína Vicianová z III.B, Emmanouil David Pintis, Filip Ivanič a Nikolas Slezák z I.A.

      V kategórii kadet bodovali okrem iných bilingválnych prvákov najmä Michal Švec z I.D, Ema Smutná z I.B a Oľga Beňová z I.C. Celkovo sa súťaže zúčastnilo z našej školy 209 žiakov, z ktorých 67 získalo diplom úspešného riešiteľa.

      Všetkým, ktorí sa do súťaže aktívne zapojili aj napriek súčasným sťaženým podmienkam ďakujeme.Veľmi si to ceníme. Úspešným riešiteľom a najmä našim maturantom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme všetkým aj za úspešnú reprezentáciu školy. Výsledkovú listinu úspešných riešiteľov nájdete na https://lnk.sk/eiyt a na školskej nástenke. Do súťaže boli tento školský rok zapojené školy z 58 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie (https://www.bebras.org/countries.html).

      Martin Číž

      Vysledkova_listina_uspesnych_riesitelov_medzinarodnej_sutaze_Informaticky_Bobor_2021.pdf

       

       

    • Kto tvorí, ten žije
     • Kto tvorí, ten žije

      16. 11. 2021

             Viete, po ktorom spisovateľovi je pomenované  kežmarské gymnázium? Išlo o spisovateľa, ktorý spočiatku písal po maďarsky, ale neskôr sa stal jedným z najznámejších slovenských realistických spisovateľov. Na prechádzky chodil najradšej sám a rád sa zdravil horám.  Súčasťou jeho „imidžu“ bola farebná mašľa a je podľa neho pomenovaná celoslovenská súťaž v umeleckom prednese. Asi už tušíte, že ide o Pavla Országha-Hviezdoslava.

      Žiaci našej školy nadviazali kontakty so žiakmi Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Išlo o projekt Záložka do knihy spája slovenské školy. Bol venovaný 100. výročiu Hviezdoslavovho úmrtia a 70. výročiu úmrtia Boženy Slančíkovej-Timravy.   Predovšetkým žiaci druhého ročníka nášho gymnázia vytvorili záložky, súvisiace so životom a tvorbou týchto známych spisovateľov. Odoslali sme ich gymnazistom do Kežmarku a kežmarskí gymnazisti nám zase poslali tie svoje. Niektoré boli naozaj originálne, veď nazrite do fotogalérie a posúďte sami.  

      Hviezdoslavovu tvorbu sme si pripomenuli aj prostredníctvom školskej nástenky. A na záver ešte výrok známeho oravského rodáka:  „lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“

      Mgr. Marek Žilík

    • Drama Fest
     • Drama Fest

      11. 11. 2021

      Naša práca, práca učiteľa, nekončí poslednou vyučovacou hodinou. Je to omnoho viac. Náš voľný čas mnohokrát vypĺňajú aj oni, naši študenti. Venujeme svoje voľné chvíle deťom, ktoré chcú niečo pre seba urobiť, tým aj pre svojich rodičov a nás učiteľov či pre našu školu. Tak ako je rodič hrdý na svoje dieťa, ktoré niečo dosiahne, rovnako je hrdý aj učiteľ na výsledky, ktoré vďaka svojim žiakom dosahuje. Avšak nerobí to pre seba, robí to pre nich. Náš DramaClub je príkladom toho, že ešte stále je veľa detí, ktoré po vyučovaní robia niečo, čo ich napĺňa a posúva ďalej.

      Ja osobne som šťastná, že náš DramaClub existuje, funguje a študenti sa do neho zapájajú. Každoročne organizujeme už známy Shakespeare´s Day pre okolité školy, pred Vianocami divadielko pre našu školu, avšak tentokrát sme sa rozhodli zapojiť do súťaže Drama Fest, ktorú zorganizovalo mesto Vrbové a Gymnázium J.B.Magina dňa 9.11.2021. Súťažili sme spolu s inými bilingválnymi gymnáziami s predstavením Anna zo Zeleného domu. Predstavenie sme odohrali v anglickom jazyku a naši žiaci to dokázali na výbornú nielen svojou úrovňou angličtiny, ale aj svojimi hereckými výkonmi. Za anglickú sekciu sme boli najlepší.😊 Sme na nich hrdí a veríme, že aj naďalej budú pracovať v DramaClub a robiť dobré meno nielen škole, ale hlavne sebe a svojej rodine. Tešíme sa z Vášho úspechu.😊

      Angelika Juhás

    • Voľby do rady školy
     • Voľby do rady školy

      10. 11. 2021

      V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR z 15. 4. 2004 č. 291/2004 Z.z. oznamujeme výsledky volieb členov Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici na nové funkčné obdobie.

      Zoznam  novozvolených  členov Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa :

      Za pedagogických zamestnancov:

      Mgr. Martina Medovičová

      Mgr. Ľubomíra Pažická

      Za nepedagogických zamestnancov:

       Ing. Alena Melicherčíková

       Za žiakov:

      Viktória Bujnová 

      Za rodičov:

      Ing. Miroslava Lakoštíková

      Mgr. Adriana Melicherčíková

      MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

      Vzhľadom na skutočnosť,  že BBSK bude delegovať nových členov Rady školy pri GAG na svojom zastupiteľstve 30.11.2021,  riaditeľka školy zvolá ustanovujúcu schôdzu RŠ v decembri 2021. Pozvánku na ustanovujúcu schôdzu pošleme novozvoleným členom RŠ v dostatočnom časovom predstihu.

      Novozvoleným členom RŠ blahoželáme a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

      PhDr. Renata Mikulášová