• Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

      27. 1. 2023

      Náročné kritériá v celoslovenských testoch ekonomickej olympiády splniloz dvadsiatich ôsmich zúčastnených sedem žiakov, konkrétne Zoja Pekárová (2.B) – 1.miesto, Karolína Chalupská (5.B), Kristína Golianová (5.B), Miroslav Štencl (1.A), Lukáš Barta (3.D), Martin Jaško (3.A) a Bruno Janek (4.A). V krajskom kole, ktoré sa uskutoční prezenčne 1.1.2023 v UMB Banská Bystrica budú reprezentovať školu Karolína Chalupská, Kristína Golianová, Miroslav Štencl, Lukáš Barta a Martin Jaško.Olympiádu organizuje inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS. Víťazom blahoželáme k postupu a želáme veľa šťastia v krajskom kole.

      Silvia Debnárová, Martin Číž

    • Festival vedy a techniky Amavet
     • Festival vedy a techniky Amavet

      27. 1. 2023

      Festivalu vedy a techniky Amavet sa s prácou o mikrometeoritoch  zúčastnila vo vzdelávacom centre Aurelia v Bratislave Kristína Spišiaková (4.C), ktorá postúpila do celoeurópskej súťaže EU pre mladých vedcov EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) v rámci Bruselského Science Expo (21. – 22.4. 2023).

    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

      26. 1. 2023

      Srdečne blahoželáme k úspechu Júliane Dovcovej z II.A, Samuelovi Mrázekovi z III.A a Jasmíne Uramovej z III.D za vynikajúce 1. miesto v okresnom  kole olympiády v anglickom jazyku.

      Júliana súťažila v kategórii 2A,  Samuel v kategórii 2B a Jasmína  v kategórii  2C2 .

      Z ich úspechu sa tešíme aj my a želáme veľa šťastia v krajskom kole tejto súťaže!

      Za PK anglický jazyk Ľ. Pažická

    • Olympiáda vo francúzskom jazyku
     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

      24. 1. 2023

      Výsledky školského  kola Olympiády vo francúzskom jazyku.

      Kategória 2A: 1. miesto: Kristína Krnáčová, 1.C 2. miesto: Sára Výbohová. 2.B 3. miesto: Matúš Posádka, 2.C Kategória 2B: 1. miesto: Michal Šálka, 4.B 2. miesto: Jasmína Uramová, 3.D 3. miesto: Elisabeth Hatiarová, 3.D

      Blahoželáme a víťazom želáme veľa šťastia v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku dňa 6.2.2023.

    • DOD v náhradnom termíne
     • DOD v náhradnom termíne

      16. 1. 2023

      Vážení rodičia, žiaci!

      Pre všetkých uchádzačov o štúdium   organizujeme  dodatočne   v   UTOROK    31. JANUÁRA 2023  v čase   od 14.00 hod do 15.30 hod   KONZULTAČNÉ  DNI  pre záujemcov   o štúdium  na naše škole.

      Počas týchto dní budú mať žiaci a ich rodičia umožnený vstup do priestorov školy  a získajú informácie o:

      • podmienky prijímacieho konania pre obe formy štúdia, termíny, podanie prihlášky, testy, apod.,
      • kritériá pre prijímacie konanie pre obe formy štúdia,
      • učebný plán v štvorročnom študijnom odbore - gymnázium,
      • učebný plán v študijnom odbore gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia anglicko-slovenská, vyučovanie  v anglickom jazyku, maturitná skúška,
      • učebný plán v študijnom odbore gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia rusko-slovenská, vyučovanie v ruskom jazyku, maturitná skúška,
      • možnosti  uplatnenia absolventov na vysokých školách
      • možnosti zapojenia sa žiakov do medzinárodných a národných projektov,
      • možnosti mimovyučovacíchaktivít, krúžkovejčinnosti,
      • možnosti zapojenia sa žiakov do práce školského parlamentu.

      Podmienkou  účasti  na  KONZULTAČNÝCH DŇOCH GYMNÁZIA ANDREJA KMEŤA  JE REGISTRÁCIA  účastníkov. Registrovať sa môžete na tel. čísle:   045/ 6920593.

      Príďte a dozviete   sa   odpovede   na    Vaše   otázky!   

      Pomôžeme   Vám   vo   vašom   rozhodovaní!

       

    • Školské kolo olympiády zo SJL – poďakovanie
     • Školské kolo olympiády zo SJL – poďakovanie

      18. 12. 2022

      Ďakujem všetkým 124 žiakom, ktorí sa zúčastnili  školského kola olympiády zo slovenského jazyka. Som rád, že všetci účastníci si zmerali sily v porozumení textu a tiež vo vedomostiach zo SJL. Vysoký záujem o olympiádu z materinského jazyka je chvályhodný. Postúpiť do vyššieho kola však mohli len dvaja žiaci. V krajskom kole tejto súťaže bude našu školu reprezentovať Tomáš Janešík zo IV. B v kategórii A. V kategórii B to bude Bibiana Macková z II. A. Títo žiaci vystúpili aj so svojimi slávnostnými prejavmi a napísali úvahou o potrebe blízkeho človeka v dnešnej spoločnosti. Úspešným riešiteľom školského kola olympiády zo SJL blahoželáme a držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať  10. februára 2023.

      Mgr. Marek Žilík

    • Prvé a druhé miesto pre naše začínajúce poetky v súťaži Literárny Lučenec
     • Prvé a druhé miesto pre naše začínajúce poetky v súťaži Literárny Lučenec

      9. 12. 2022

      Aj v dnešnej dobe sa básnická duša dočká uznania. Presvedčili sa o tom naše žiačky, ktoré rady píšu poéziu: Laura Gaberová z III.A a Lenka Lantajová z II. C. Prvej sa ušlo prvé a druhej druhé miesto v umeleckej súťaži vo vlastnej tvorbe s názvom Literárny Lučenec 2022. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 24. novembra 2022 v prednáškovej sále Novohradskej knižnice v Lučenci. Obidvom žiačkam srdečne blahoželáme a veríme, že budú v písaní svojich básní pokračovať.
      Ako povedal nemecký básnik Johann Wolfgang Goethe: „Každý človek by si mal denne vypočuť trochu hudby, mal by si prečítať nejakú báseň, pozrieť si pekný obraz a, pokiaľ je to možné, mal by povedať aj niekoľko rozumných slov.“ Tak ako ste na tom dnes vy?
      Mgr. Marek Žilík

    • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku
     • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku

      9. 12. 2022

      Začiatkom decembra sa konalo školského kolo olympiády v španielskom jazyku. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií, v ktorých sa najlepšie darilo nasledovným študentom:

      Kategória A:

      1. Juliana Dovcová (II.A)

      2. Agáta Vargová (II.D)

      3. Laura Petrášová (II.D)

      Kategória B:

      1. Berta Petríková (III.A)

      2. Patrícia Uškrtová (III.C)

      3. Elisabeth Hatiarová (III.D)

      Kategória C:

      1. Beáta Kalinová (V.B)

      2. Ľuboslav Paál (IV.B)

      3. Július Jančok (IV.B)

      Do krajského kola postupujú  súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste. Postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov!

     • Olympiáda v ruskom jazyku

      8. 12. 2022

      V posledných novembrových dňoch sa konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku.
      Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách je nasledovné :

      Kategória B1
      1. Silvia Tvarožková , 3.C
      2. Diana Lukáčová , 3.A
      3. Vivien Vrábeľová , 3.C
      Kategória B2
      1. Tamara Ľuptáková, 4.D
      2. Sofia Sarvašová, 4.D
      3. Michaela Straková, 4.B
      Kategória B4
      1. Nina Slocíková. 4.D
      2. Jessica Bubliaková, 4.D
      3. Šimon Greguš. 4.D
      Víťazom blahoželáme ! Prajeme veľa šťastia v krajskom kole a ďalšie úspechy !

      V posledných novembrových dňoch sa konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku.
      Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách je nasledovné :

      Kategória B1
      1. Silvia Tvarožková , 3.C
      2. Diana Lukáčová , 3.A
      3. Vivien Vrábeľová , 3.C
      Kategória B2
      1. Tamara Ľuptáková, 4.D
      2. Sofia Sarvašová, 4.D
      3. Michaela Straková, 4.B
      Kategória B4
      1. Nina Slocíková. 4.D
      2. Jessica Bubliaková, 4.D
      3. Šimon Greguš. 4.D
      Víťazom blahoželáme ! Prajeme veľa šťastia v krajskom kole a ďalšie úspechy !

    • Úspech našej žiačky
     • Úspech našej žiačky

      1. 12. 2022

      Kristina Spišiaková  zo IV.C ešte nie je na svojej ceste na Mesiac. Namiesto toho pocestuje budúci rok do Belgicka. 

      Po úspešnej prezentácii svojho projektu o mikrometeoritoch na "Festivale vedy a techniky AMAVET 2022", ktorý sa konal 7. a 8. novembra v Bratislave sa zúčastní na Science-Expo, ktoré sa uskutoční v belgickom meste Liege v apríli 2023. Na tomto podujatí sa stretnú mladí ľudia z celej Európy, aby si vymenili skúsenosti a zdieľali svoje myšlienky s profesionálnymi vedcami a verejnosťou.  

      Gratulujeme Kristíne a "bonne chance"! 

    • Ocenenie študentov primátorkou mesta
     • Ocenenie študentov primátorkou mesta

      1. 12. 2022

      Pri príležitosti Dňa študentstva primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková ocenila úspešných stredoškolákov banskoštiavnických škôl. Súčasťou slávnosti bol aj  zápis ocenených študentov do Pamätnej knihy mesta.

      Našu školu reprezentovali:

      Agáta Vargová, II.D

      Boris Šabík, V.B. 

      Viktória Bujnová, V. B. 

      Samuel Mrázek,III. A 

      Tamara Ľuptáková, IV.D. 

    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      29. 11. 2022

      Dňa 16.11.2022 sa konalo školské kolo ONJ. Do nasledujúceho okresného kola ONJ postupujú:

      kategória 2A: Chiara Riana Lepiešová II.D z 1 miesta a Nikola Kutniková II.C z 2. miesta,

      kategória 2B: Bruno Janek IV.A z 1.miesta a Lucia Benkovičová IV.C z 2.miesta.

      Touto cestou všetkým postupujúcim srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v nasledujúcom kole olympiády z NJ.

      Silvia Debnárová

    • Výsledok školského kola olympiády v anglickom jazyku
     • Výsledok školského kola olympiády v anglickom jazyku

      25. 11. 2022

      Výsledok školského kola olympiády  v anglickom jazyku

      Počas  predchádzajúcich dní sa na GAK konalo školské kolo  olympiády v anglickom  jazyku.  Súťažilo sa v štyroch kategóriách a umiestenia žiakov  sú nasledovné:

      KAT. 2A ( 1.,2. roč. klasické štúdium)

      1.Tomáš Ľupták (I.A)

      2. Juliana Dovcová (II.A)

      3.  Samuel Štefanka (I.A)

      KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasické štúdium)

      1. Samuel Mrázek (III.A)

      2. Diana Lukáčová (III.A)

      3. Diana Výbochová (IV.A)

      KAT.2C1(bilingválni žiaci)

      1. Július Jančok (IV.B)

      2. Marian Rajnoha (V.B)

      3. Chiara Lepiešová ( II.D)

      KAT. 2C2(anglofónni žiaci)

      1. Jasmína Uramová (III.D)
      2. Kristián Šotek ( II.D)

      Do  nasledujúceho okresného kola  OAJ postupujú súťažiaci umiestení na prvom mieste. Touto cestou všetkým postupujúcim srdečne  blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcom  kole olympiády! : )

      Za PK anglický jazyk,Mgr. Ľ. Pažická

       

    • Dni otvorených dverí
     • Dni otvorených dverí

      10. 10. 2022

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej  Štiavnici

      pozýva žiakov 8. a  9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

      Deň otvorených dverí

      6. a 7.  december 2022

      pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

      pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium

      Pre záujemcov bude pripravená prehliadka školy,  vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity   v prezentačných stánkoch.   

      Záujemcovia sa budú  môcť zoznámiť s študijnými odbormi, podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským vzdelávacím programom, aktivitami školy a jej žiakov.

      Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového priebehu  DOD  je nutná registrácia záujemcov  formou návratky. Prihlasovanie bude otvorené od 7. novembra 2022.

      Registrácia je otvorená do 16.11.2022 !

      Podrobnejší program DOD bude zverejnený na webovej stránke školy.

    • Burza stredných škôl
     • Burza stredných škôl

      16. 11. 2022

      Regionálne centrum kariéry  organizuje v termíne od 21. novembra - 25. novembra 2022 online  Burzu stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja.

      Naša škola sa na tejto akcii predstaví v utorok 22. novembra 2022 v popoludňajších hodinách.

    • Drama Fest
     • Drama Fest

      16. 11. 2022

      Dňa 10.11.2022 sme sa po druhýkrát zúčastnili na divadelnej súťaži v anglickom jazyku, ktorú organizovalo mesto Vrbové. Tohtoročnou úlohou bolo predstaviť dielo Stratenej generácie. My sme si vybrali The Great Gatsby od F. Scott Fitzgeralda, kde sme sa zamerali na stvárnenie hlavných postáv a predstavili sme vzťahy medzi nimi. Naše poňatie diela z 20. rokov 20.storočia, ktoré sa nazývalo aj Jazz Age, skončilo na 2.mieste spomedzi 7. predstavení rôznych gymnázií.

      Myslím si, že úlohu sme splnili. Som hrdá na divadelný výkon našich žiakov z druhých ročníkov a týmto im ešte raz gratulujem.

      Tešíme sa na ďalší ročník Drama Fest.

      Angelika Juhás

    • Naši žiaci znova medzi najlepšími
     • Naši žiaci znova medzi najlepšími

      11. 11. 2022

      Tri štyri miesta a maximálny počet bodov 80 v medzinárodnej súťaži Informatický Bobor získala v kategórii Junior Veronika Klajbanováz III.B triedy a v kategórii Kadet Ema Priwitzerová a Svetlana Šuleková z I.B a Daniela Marková z I.D triedy.

      Veľmi úspešní boli aj Kadeti Tomáš Markech a Daniela Staníková z I.C, Frederika Oslancová z I.B, Omar Ismail a Alica Petrášová z I.D.

      Výborné umiestnenie získaliaj Juniori Tereza Garajová, Emma Štefánia Sliacka a Alena Feriancová z III.B, Viktória Lintnerová, Filip Ivanič a Nicolas Slezák z II.A,

      Zo Seniorov tento rok zabodovali len Benjamín Gombala zo IV.C a Adam Potančok z III.A triedy.

      Celkovo sa súťaže zúčastnilo 244 žiakov, z ktorých až 105 získalo diplom úspešného riešiteľa. Všetkým, ktorí sa do súťaže aktívne zapojili ďakujeme. Úspešným riešiteľom gratulujeme a ďakujeme aj za úspešnú reprezentáciu školy, čo si veľmi ceníme. Výsledkovú listinu úspešných riešiteľov nájdete na https://lnk.sk/ubg2 a na školskej nástenke.

      Do súťaže boli tento školský rok zapojené školy zo 74 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie, pričom boli zo solidarity s Ukrajinou vylúčené školy z Ruska a Bieloruska(https://www.bebras.org/countries.html).

      Martin Číž

       

    • Informatický Bobor 2022
     • Informatický Bobor 2022

      7. 11. 2022

      Tento týždeň prebehne už tradičná informatická súťaž iBobor (www.ibobor-online.sk), kde môžu naši žiacisúťažiť v medzinárodnej konkurencii a získať nielen diplom úspešného riešiteľa uznávaný na vysokých školách (vlani sa to podarilo až 67žiakom), ale aj príslušné ocenenie z informatiky a matematiky.Súťaží sa kedykoľvek v čase od 7.30 do 14:20 (posledné prihlásenie), súťaž trvá presne 40 minút a účasť v nej je dobrovoľná a bez poplatku.

      Termíny:

      Pondelok 7. novembra:
      súťažia žiaci I.B, I.C, I.D – kategória kadet

      Utorok 8. novembra:
      súťažia žiaci III.A, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.B a V.C – kategória senior

      Štvrtok 10. novembra:
      súťažia žiaci I.A, II.A, II.B, II.C, II.D, III.B, III.C – kategória junior

      Základný test, či je váš počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.

      Podrobné pravidlá a bodovanie súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori a Nevidiaci

      Vyskúšať si môžete aj vyriešené Úlohy z archívu z minulých kôl a iBobor je samozrejme aj na Facebooku.

      V prípade nejasností, problémom s prihlásením, alebo otázok kontaktujte prosím vyučujúcich informatiky.

      Prihlasovacie kódy dostali žiaci prostredníctvom edupage, kde môžu aj začať súťaž.

      Ibobor_2022.pdf


      Martin Číž, Martina Medovičová