• Jubilejný 10. ročník súťaže v pretláčaní rukou
     • Jubilejný 10. ročník súťaže v pretláčaní rukou

      20. 10. 2021

        Dňa 14. 10. 2021  sa uskutočnil  jubilejný 10. ročník súťaže v pretláčaní  rukou a tlaku v ľahu na lavičke, organizovaný Gymnáziom Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. Hlavným rozhodcom bol majster sveta v pretláčaní rukou Radoslav Dobrovič. O túto súťaž bol veľký záujem a zúčastnila sa ho rekordná účasť- 61 žiakov. Súťaže sa zúčastnili žiaci  zo 4 stredných škôl z Banskej Štiavnice: SOŠ lesnícka, SOŠ Samuela Mikovíniho, SOŠ služieb a lesníctva a žiaci nášho gymnázia . Po štvrtýkrát sa súťaže zúčastnili aj dievčatá. Súťažilo sa v štyroch váhových kategóriách . Najviac medailových umiestnení v pretláčaní rukou dosiahla v počte bodov 8  SOŠ lesnícka, Banská Štiavnica, ktorá  zvíťazilav súťaži  a odniesla si putovný pohár v pretláčaní rukou Rada Dobroviča. Len jedno medailové umiestnenie delilo školy  Gymnázia A. Kmeťa a SOŠ služieb a lesníctva od víťazstva, ktoré získali zhodne 7 bodov. To svedčí o vyrovnanosti študentov na školách v súťaži pretláčania rukou.                                                                 

      Víťazi súťaže v pretláčaní rukou: 

      Kategória do 70 kg: 1. miesto  Ivan Kutný, SOŠ lesnícka.

      Kategória od 70-80 kg: 1. miesto Jakub Suran, SOŠ služieb a lesníctva

      Kategória od 80-90 kg: 1. miesto Martin Kardoš,SOŠ lesnícka.

      Kategória nad 90 kg: 1. miesto Boris Mudrý, Gymnázium A. Kmeťa.

      Dievčatá súťažili v pretláčaní v  jednej kategórii. 1. miesto Katarína Dikaszová, Gymnázium A. Kmeťa, 4. B ,  2. miesto Ema Balgová,  SOŠ lesnícka, 3. miesto Sofia Válnerová, SOŠ služieb.

      Najlepšie výsledky chlapcov z Gymnázia A. Kmeťa v pretláčaní rukou: v kategórii do 70 kg:      2. miesto obsadil Marek Svitok 3. C ,v kategórii 80- 90 kg: obsadil 2. miesto Boris Mudrý z 1. A   a v kategórii nad 90 kg zvíťazil.                                                                                                                   

      Víťazi v tlaku na lavičke:

      Kategória  do 70 kg: 1. miesto Peter Vančo, SOŠ S. Mikovíniho.

      Kategória 80-90 kg:1. miesto Peter Burian, SOŠ služieb a lesníctva. 

      Kategória nad 90 kg:1. miesto Jakub Švarz, SOŠ lesnícka.

      Dievčatá súťažili  v tlaku na lavičke v jednej  kategórii: 1.miesto Katarína Dikaszová, Gymnázium A. Kmeťa 4. B ,  2. miesto Lea Husárová,SOŠ služieb a lesníctva , 3. miesto Sofia Válnerová, SOŠ služieb a lesníctva.

      Najlepšie výsledky chlapcov z Gymnázia A. Kmeťa v tlaku na lavičke: Kategória do 70 kg: 2. miesto obsadil Marek Svitok z 3. C, 3. miesto obsadil MaximKunštár z 3. B. Kategória 80-90 kg: 3. miesto obsadil Peter Páchnik z 1. C.V súťaži v tlaku nalavičke dosiahol najlepší výkon Peter Burian zo SOŠ služieb a lesníctva, ktorý vytlačil na lavičke 130 kg. Rekord  v tlaku na lavičke, 165 kg z roku 2013, patrí Ľudovítovi Slašťanovi,  bývalému žiakovi SPŠ Mikovíniho, Banská Štiavnica.

      Najlepší  siláci na medailových umiesteniach vo svojich váhových kategóriiachv pretláčaní rukou a v tlaku na lavičke boli už tradične  ocenení  diplomom, čokoládou na doplnenie energie. a darčekmi našej školy.

      Poďakovanie patrí  chlapcom a dievčatám Gymnázia A. Kmeťa, ktorí sa podieľali pri organizácii silových súťaží a žiakom v súťažiach, ktorí reprezentovali našu školu a odviedli maximálne silové výkony.

       

       

      Mgr. Bohuslav Melicherčík.Foto: Alica Hornická 2. A

    • Školské športové súťaže sa začali cezpolákom
     • Školské športové súťaže sa začali cezpolákom

      5. 10. 2021

      Prvou súťažou školského športu v tomto školskom roku bolo okresné kolo v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnilo na drieňovských lúkach dňa 29. 9. 2021. Zúčastnilo sa ho 5 stredných škôl a 4 základné školy.

      Dievčatá bežali 3 kolá v dĺžke 1500 m a chlapci 6 kôl v dĺžke 3000 m. Súťažilo sa v jednotlivcoch  a 3 –členných družstvách.  Prví dvaja bodovali súčtom umiestnenia a tretí rozhodoval len v prípade, že dve školy mali rovnaký počet bodov z umiestnenia. 

      Žiačky našej školy zvíťazili v súťaži družstiev v zložení: 2. miesto obsadila Helbichová Bibiána  z 2.B,  5. miesto obsadila Hornická Alica z 2. A,  Petríková Berta z 2. A a Lepeňová Klára z 2. D dobehli  tesne za sebou. Zároveň naše dievčatá ako víťazné družstvo postúpili do krajského kola, ktoré sa bude konať v Žiari nad Hronom 19. 10. 2021.

      Chlapci z nášho gymnázia obsadili druhé miesto za Strednou lesníckou školou s rozdielom len jedného umiestnenia  a boli by tiež postúpili  do krajského kola.  Naši žiaci Pavol Šupina z 1. B obsadil 6. miesto a Jáník Filip z 1.C  obsadil 7. miesto, spolu dosiahli 13 bodov. Ďalší člen družstva chlapcov  Alex Ríz z 2. C obsadil 13. miesto.

      Po dvojročnej pauze dôsledkom pandemických opatrení to bola  zároveň aj prvá okresná športová súťaž. Postupujúcemu družstvu dievčat držíme palce v krajskom kole. Fotky sú uverejnenévo fotoalbume.

      Mgr. Bohuslav Melicherčík

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      5. 10. 2021

      Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26.9. už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich učili viac jazykov a tak si navzájom viac porozumeli.

      My sme si ho na GAK pripomenuli v pondelok 27.9. 2021 a v utorok 28.9. So študentmi viacerých ročníkov sme na hodinách anglického jazyka a umenia a kultúry pracovali s rôznorodými idiómami z rôznych kultúr a národností, vypočuli a vyskúšali sme si viaceré jazykolamy a zapojili sme sa do súťaže o najlepší dizajn oficiálneho trička Európskeho dňa jazykov. Európsky deň jazykov sa snaží o zvýšenie povedomia o význame jazykového vzdelávania s cieľom zlepšiť viacjazyčnosť a interkultúrne porozumenie. Držíme palce študentom zapojeným do súťaže!

    • Fetálny alkoholový syndróm
     • Fetálny alkoholový syndróm

      5. 10. 2021

      Posledný septembrový týždeň absolvovali žiaci  všetkých tried prvého ročníka pracovný seminár  na tému Fetálny  alkoholový syndróm.  Žiaci boli oboznámení  o negatívnych účinkoch alkoholu počas gravidity a o jeho škodlivosti všeobecne. Pracovný seminár  žiakov zaujal a vyvolal širokú diskusiu. Aktivita prebehla pod záštitou školského psychológa.

    • Študentský viacboj piatich T
     • Študentský viacboj piatich T

      4. 10. 2021

      Slovenská Asociácia športu na školách v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky zorganizovala dňa 28.09.2021 netradičnú športovú súťaž Študentský viacboj piatich T - Na dno študentských síl. Športové podujatie sa realizovalo na atletickom štadióne na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Gymnázium Andreja Kmeťa v súťaži reprezentovali: Martina Grexová (II.B.), Filip Martinec (II.B) a Samuel Fantura (III.C.), ktorí si zmerali sily so študentami stredných škôl Banskobystrického kraja v nasledovných netradičných športových disciplínach: plutvový beh na 50 m, prekážkové plazenie, štafetový trojskok, jednoručný ústny úchop, koordinácia s fľašou. Súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a športové nasadenie budeme preukazovať aj budúci školský rok.

      Mgr. Dominika Kondrátová, PhD.

    • Projekt EkoAlarm na našej škole
     • Projekt EkoAlarm na našej škole

      30. 9. 2021

      Triedenie odpadov je už niekoľko rokov jednou z nosných tém environmentálneho vzdelávania. Základné informácie o tom, čo kam patrí, má snáď každý z nás, avšak aplikácia týchto vedomostí v praxi je často krát nedostatočná. Naša škola sa z dôvodu zvýšenia povedomia o nutnosti triediť odpad rozhodla zapojiť do projektu EkoAlarm organizovaného Centrom environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA. V rámci projektu nám na školu bolo doručených 17 sád košov na triedený odpad – modré nádoby na papier, žlté na plasty a hnedý kôš, ktorý sme sa rozhodli použiť na nápojové kartóny a kovy. Žiaci boli oboznámení s tým, kam zahodiť nepodarenú päťminútovku, obal od čokolády, či kartón ľadovej kávy zakúpenej v školskom bufete. Následne boli koše distribuované do kmeňových učební všetkých tried.

      Zodpovednosťou študentov však nie je len odpad správne triediť, ale ho aj v potrebný čas vynášať do nádob na to určených, ktoré sú umiestnené pred budovou našej školy. Týmto krokom chce naša škola dopomôcť k tomu, aby návyky triedenia získané počas štúdia, uplatňovali vo svojich životoch aj naďalej. Naša planéta si to zaslúži.

      Mgr. Lukáš Schmidt

    • Výstava Život v bavlne
     • Výstava Život v bavlne

      30. 9. 2021

      Naša škola sa podobne ako minulý rok zapojila do plagátovej výstavy organizovanej Fairtrade Slovensko, spoločnosťou, ktorá pravidelne upozorňuje na často krát neadekvátne podmienky robotníkov pestujúcich významné svetové plodiny. Minulý rok sme sa bližšie pozreli na podmienky pestovania kakaa v Afrike, tohtoročná plagátová výstava je zameraná na podmienky pestovania bavlny v Indii a upozorňuje opäť na dôležité témy ako zaobchádzanie s vodou, chudoba pestovateľov alebo geneticky modifikované plodiny.

      Téma je znovu pálčivá – bavlna patrí medzi najdôležitejšie textilné suroviny a každý z nás má doma určite aspoň kus oblečenia vyrobeného z tejto látky. Len pre zaujímavosť, koľkým z nás na visačke trička stojí MADE IN INDIA, či MADE IN BANDLADESH? Myslím, že výsledný počet by bol vysoký. Následne by sme sa však mali opýtať aj ďalšiu otázku - je niektorý z týchto výrobkov označený logom Fairtrade, ktoré označuje, že robotníci dostali za výrobu kusu odevu adekvátnu plácu? Tu už by sme kladné odpovede pravdepodobne mohli zrátať na prstoch jednej, či dvoch rúk. Zamyslime sa teda vďaka výstave nad osudom ľudí, ktorí sú rovnakí ako my – chcú len spravodlivú plácu za svoju prácu.

       Mgr. Lukáš Schmidt

    • Kontakty s umením na Gymnáziu Andreja Kmeťa
     • Kontakty s umením na Gymnáziu Andreja Kmeťa

      29. 9. 2021

      V rámci hodín umenia a kultúry máme snahu o sprostredkovanie živého kontaktu s umením, preto organizujeme návštevy galérií a múzeí pre žiakov druhého a tretieho ročníka. V minulom školskom roku bola táto aktivita limitovaná covidovou situáciou, podarilo sa nám však ku koncu školského roka navštíviť outdoorovú inštaláciu fotiek v rámci galérie Stojiská na sídlisku Drieňová. Fotograf a kurátor výstavy Ján Viazanička oboznámil študentov s ideovými východiskami výstavy a sprevádzal ich plochami s vystavenými fotkami s témou Covid 19. Diskutovali sme o zmysle fotografie v súčasnosti a témach súvisiacich so zobrazovaným obsahom.

      V školskom roku 2021/22 pokračujeme návštevou Galérie Jozefa Kollára na Námestí sv. Trojice. Projektová koordinátorka Silvia Herianová nás previedla výstavou súčasných umelcov Piesky mikrosveta a poskytla študentom výklad a diskusiu v anglickom jazyku. Výstava Piesky mikrosveta pracuje s postapokalyptickým naratívom a je založená na kolaborácii autorov, ktorí pracujú so širokým spektrom médií – od objektu cez inštaláciu až po video, 3D animáciu a zvuk. Študenti teda okrem kontaktu s gotickým a barokovým umením vo vstupnom priestore galérie na prvom poschodí zažili i kontakt s najnovšími formami vizuálneho umenia. V októbri plánujeme návštevu galérie Schemnitz v Banskej Štiavnici, ktorá sa venuje prezentácii tvorby súčasných slovenských i zahraničných (V4) umelcov – maľba, kresba, socha, inštalácia.

      Tešíme sa na ďalšie stretnutia s umením!

      Mgr. Dana Kratochvilová, PhD., vyučujúca predmet Umenie a kultúra na GAK

      .

    • Biela pastelka 2021
     • Biela pastelka 2021

      29. 9. 2021

      Dňa 24. 9. 2021 sme sa aktívne zapojili do verejnej zbierky na  podporu nevidiacich a slabozrakých – Biela pastelka 2021. Dobrovoľníčky z  našej školy, a to konkrétne žiačky z IV. B triedy Juliana Daubnerová, Katarína Dikaszová, Viktória Marková, Beáta Kalinová, Emma Rudinská a žiačka  IV.C Dorota Krátka, spolu  vyzbierali sumu 320, 72 eur. Na zbierku prispeli žiaci našej školy, verejnosť z Banskej Štiavnice a jej  okolia i návštevníci mesta. Touto cestou srdečne ďakujeme dobrovoľníčkam a všetkým prispievateľom. Naším plánom je podporiť túto prospešnú aktivitu aj v budúcnosti.

      Mgr. Ľubomíra Pažická

    • Mlčanie na GAK
     • Mlčanie na GAK

      19. 9. 2021

      17. septembra 2021 sa na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici s podporou MO SR uskutočnila projekcia a beseda k projektu RTVS „Moje povstanie“. Režisér Juraj Štepka, minister obrany SR Jaroslav Naď a herec Štefan Richtárech predstavili dva krátkometrážne filmy z troch sérií o skutočných príbehoch hrdinov SNP, ktorých hrajú aj pre mladých známe populárne osobnosti.Katarína Knechtová hrala vo filme „Žena na motorke“ o Chavive Reikovej a Michal Kubovčík bol hlavným protagonistom vo filme „Mlčanie“ o Vladimírovi Strmeňovi.

      K filmom prebiehala beseda o hrdinstve, historickej pamäti a odkaze protifašistického boja. Týmto by sme radi poďakovali tvorcom filmovej série a vyše stovke študentov za výborné otázky. Kto by si rád pozrel zo sérií viac filmov, nájdete ich nielen na YouTube či sociálnych sieťach, ale aj na týchto webových stránkach: https://www.mojepovstanie.sk/ , https://www.facebook.com/mojepovstanie.sk/ , či v článkoch médií o poslednom filme: https://www.bystricoviny.sk/bystricoviny-tv/muzeum-snp-prinasa-film-o-vladimirovi-strmenovi-92-s-nazvom-mlcanie/

      Mgr. Miron Breznoščák 

    • Školská a rovesnícka mediácia
     • Školská a rovesnícka mediácia

      15. 9. 2021

      V školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do projektu Školská a rovesnícka mediácia, ktorý zastrešuje a na našej  škole  aj realizuje občianske združenie  Ave ProsperitA (https://aveprosperita.sk/).  Projekt je nástrojom  prevencie, eliminácie šikanovania a ďalších  sociálno-patologických javov na škole. Realizácia projektu začala školením  všetkých pedagógov a pokračovala školením zástupcov spomedzi žiakov.  V priebehu piatich  tréningových stretnutí sú žiaci školení na pôsobenie  a prácu rovesníckeho mediátora v škole.  Stretnutia sú  realizované mediátorkou  PhDr. Denisou  Morongovou, sú vedené zážitkovou formou a vedú k sebarozvoju žiakov a tímovej práci.  Výsledkom  projektu budú vyškolení  žiaci, ktorí budú pôsobiť na našej škole ako mediátori medzi svojimi spolužiakmi, ale aj pedagógmi.  Predpokladáme, že toto ich pôsobenie bude viesť k odhaleniu a eliminácii problémových situácií, ktoré môžu vzniknúť.

      Koordinátorka projektu Mgr. Ľubomíra Pažická

    • Prekvapenie pre našich prvákov
     • Prekvapenie pre našich prvákov

      3. 9. 2021

      Na tohoročných prvákov čakalo v prvý deň školského roka prekvapenie. Okrem triednych učiteľov a pani riaditeľky ich privítala v staroanglickom a  anglickom jazyku kráľovná Alžbeta I. sprevádzaná Williamom Shakespearom. Krátku dramatizáciu v krásnych kostýmoch si pre nových žiakov nášho gymnázia pripravili Mgr. Angelika Juhás (Alžbeta I.) a Paul Wood (Shakespeare). Obom za tento skvelý nápad veľmi pekne ďakujeme a veríme, že sa tak postarali o zážitok, na ktorý budú žiaci raz veľmi radi spomínať.

    • Otvorenie školského roka
     • Otvorenie školského roka

      31. 8. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci, 

      otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021  o 8. 00 h v priestoroch GAK v jednotlivých triedach Žiadame Vás o dodržanie nasledovných opatrení:

      Žiaci vstupujú  do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.

      Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a  papierové jednorazové vreckovky.

      Zákonný zástupca žiaka predkladá pri nástupe žiaka do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Vyhlásenie predloží buď  elektronicky cez EduPage  (modul Žiadosti/ Vyhlásenia)  alebo žiak tlačivo odovzdá triednemu učiteľovi -  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

      Žiaci si so sebou prinesú prezuvky a písacie potreby

      Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy

      Kmeňové učebne žiakov  budú zverejnené na stránke školy a zoznam bude umiestnený aj vo vestibule školy. Vo vestibule školy bude zverejnené aj rozdelenie žiakov 1. ročníkov do tried. Po otvorení školského roka bude vyučovanie pokračovať triednickými prácami do 11.30 h

      V piatok  3. septembra 2021  budú v čase od 7.45 h do 12.00 h pokračovať triednické práce.

      Od pondelka  6. septembra 2021 bude prebiehať vyučovanie podľa platného rozvrhu.

      Odporúčame pravidelne sledovať stránku školy vzhľadom na možné zmeny.

      Kmenove_ucebne.pdf

    • Pravidlá pre prevádzku školy v šk. roku 2021/22 -  informácie pre rodičov, žiakov a návštevníkov školy
     • Pravidlá pre prevádzku školy v šk. roku 2021/22 -  informácie pre rodičov, žiakov a návštevníkov školy

      27. 8. 2021

      Vstup do školy a komunikácia so školou 

      Test žiaka nie je podmienkou na nástup žiaka do školy. Žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Dátum možného prevzatia testov zverejníme po ich distribúcii na GAK zo strany BBSK.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti - Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx.

      Povinnosti zákonného zástupcu

      Zákonný zástupca predkladá pri nástupe žiaka do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Vyhlásenie predloží buď  elektronicky cez EduPage  (modul Žiadosti/ Vyhlásenia)  alebo písomne -  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov.

      Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní.

      Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do  školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      Zákonný zástupca je povinný oznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19.  Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.

      Zákonný zástupca pre prípad možnej karantény  predloží škole „ Oznámenie o výnimke z karantény“ prostredníctvom EduPage (modul Žiadosti/ Vyhlásenia).

      Plnoletý žiak plní tieto povinnosti sám.

      Školský semafor

       

       

    • AG samotesty
     • AG samotesty

      27. 8. 2021

      Vážení rodičia a žiaci,

      ešte stále máte  možnosť prejaviť záujem o AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie. Tí z vás, ktorí sa ešte nevyjadrili, môžete tak urobiť formou hlasovania cez EduPage.

      Rodičom žiakov  1. ročníka boli na email zaslané prihlasovacie údaje do systému EduPage. V prípade, že ste  nedostali  mail, pozrite si spam, prípadne kontaktujte školu.

    • Očkovanie v škole
     • Očkovanie v škole

      27. 8. 2021

      Milí  rodičia a žiaci,

                  BBSK Vám ponúka očkovanie  vakcínou Pfizer  (pre neplnoletých žiakov)  a vakcínou Pfizer a Janssen (pre plnoletých žiakov a rodičov) priamo v budove školy. Každý očkovaný neplnoletý žiak musí byť pri očkovaní v sprievode zákonného zástupcu.

                  Je možné očkovať  aj ostatných rodinných príslušníkov,  či známych. Pri vakcíne Pfizer bude aj 2. dávka podaná v škole.                 

      Hlavná registrácia na očkovanie bude prebiehať v systéme  https://bbsk.nahradnici.sk/ 

      v čase od 2. septembra do 10. septembra 2021. Samozrejme, dá sa zaregistrovať aj v deň očkovania priamo na mieste.

      Samotné očkovanie bude zabezpečené mobilným očkovacím centrom  a bude prebiehať od 13. septembra do októbra 2021, konkrétny dátum  pre našu škole určí ÚBBSK.

      Bližšie informácie zverejníme v najbližších dňoch.

      Úctivo Vás prosíme o  vyjadrenie záujmu prostredníctvom EduPage.

    • Úspechy našich žiakov v šk. roku 2020/21
     • Úspechy našich žiakov v šk. roku 2020/21

      29. 6. 2021

      Všetkým  žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme ku krásnym výsledkom. Poďakovanie patrí aj vyučujúcim, ktorí  žiakov na súťaže pripravovali.

      1. A trieda

      Samuel   Mrázek - 2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, práca v projekte Viac ako peniaze

      1. B  trieda

      Veronika Klajbanová - reprezentácia  školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“

      Martina Grexová- reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“

      1. C  trieda

      Juraj Žúbor - reprezentácia školy spojená so získaním titulu „Školský šampión“ v súťaži Matematický klokan

      1. D trieda

      Filip Lakoštík - 1. miesto v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“ v kategórii Kadet

      Elisabeth Hatiarová - 1. miesto v  medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“ v kategórii Kadet

      2. A trieda

      Adam Dubovský - účasť  v celoslovenskom kole biologickej olympiády,  účasť na olympiáde BeSafeNet, účasť v celoslovenskej súťaži BARS 2021,  reprezentácia školy v celoslovenskom korešpondenčnom astronomickom seminári

      2. B trieda

      Mike Hric -  4. miesto v celoslovenskom  kole SOČ v odbore č. 5: Životné prostredie, geografia, geológia

      Michaela Straková -  účasť v celoslovenskej súťaži BARS 2021

      Július Jančok, Hana Pavlendová, Dorota Marková - 17. miesto v európskom kole olympiády  BeSafeNet

      2. C trieda

      Rastislav Slocík - účasť v krajskom kole geografickej olympiády a ekonomickej olympiády       

      Alexandra Strižencová -  6.  miesto v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku

      Benjamín Gombala -  2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády                         

      Kristína Spišiaková - účasť v v celoslovenskej súťaži BARS 2021, reprezentácia školy v celoslovenskom korešpondenčnom astronomickom seminári

      2. D trieda

      Tamara Ľuptáková - 2. miesto na celoslovenskom kole olympiády v ruskom jazyku, účasť v celoslovenskom kole v súťaži Ruské slovo

      Aneta Ďubašáková -  účasť na krajskom kole olympiády v španielskom jazyku

      Lívia Hrončeková -  2. miesto na krajskom kole olympiády v ruskom jazyku

      3. B trieda

      Tamara Číková -  2. miesto v krajskom kole  olympiády v španielskom jazyku

      Patrik Hrtánek - účasť v krajskom kole geografickej olympiády a celoštátnom kole olympiády ľudských práv

      Viktória Bujnová  - účasť v krajskom kole biologickej olympiády

      Beáta Kalinová - účasť v krajskom kole v olympiáde v španielskom jazyku

      3. C trieda

      Ema Bejticová - účasť v krajskom kole geografickej olympiády,

      Karolína Lovčičanová - účasť v celoslovenskom kole finančnej olympiády,

      4. B trieda

      Eliška Kočická - účasť v krajskom kole geografickej olympiády a krajskom kole česko-slovenskej dejepisnej súťaže gymnázií   

      Sára Mesiariková - 4. miesto v celoslovenskej prehliadke SOČ  v odbore č. 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba s prácou

      Samuel Hloušek - 3. miesto v celoslovenskom kole finančnej olympiády

      4. C trieda

      Martin Doskočil - reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“, v krajskom kole geografickej olympiády

      Lenka Bobáľová -  účasť v krajskom kole česko-slovenskej dejepisnej súťaže gymnázií.

      Katka Andrášiková -  účasť v krajskom kole česko-slovenskej dejepisnej súťaže gymnázií a v krajskom kole súťaže Mladý Európan.

      Matúš Garaj -  reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“

      Ema Olšiaková - účasť  v krajskom kole súťaže Mladý Európan.

      Matej Môc -  účasť  v krajskom kole olympiády ruského jazyka

      Nataša Gemzová -  účasť  v krajskom kole súťaže Mladý Európan

    • BARS 2021
     • BARS 2021

      1. 7. 2021

      Do aktuálneho ročníka súťaže BARS, ktorú organizuje Slovenská akadémia vied, sa zapojili traja žiaci nášho gymnázia – Adam Miloš Dubovský (II.A), Kristína Spišiaková (II.C) a Michaela Straková (II.B).

      BARS 2021 bola vedomostná súťaž zameraná hlavne na biológiu a ekológiu, no  aj na  iné prírodovedné a spoločenské odvetvia. Jednotlivé  úlohy sa skladali z teoretických a praktických častí. Jednou z praktických úloh bolo vysadenie neovocných stromov na poškodených územiach. Všetkým tímom sa dokopy podarilo vysadiť 1361 stromov, čo predstavuje menší les.  My sme  k tomuto výsledku prispeli výsadbou 9 stromov. 

      Hoci sa nám   po vyhodnotení súťaže nepodarilo postúpiť do ďalšieho kola medzi  5 najlepších tímov,  umiestnili sme sa na výbornom 16. mieste z 236 tímov z celého Slovenska, a tým získali štatút úspešných riešiteľov.

                                  

      Kristína Spišiaková, Michaela Straková, Miloš Adam Dubovský, Mgr. Ľubomíra Pažická

    • Spomienky na olympijský deň 2012-2019
     • Spomienky na olympijský deň 2012-2019

      30. 6. 2021

      Je to spomienka  na učiteľov , ktorí organizovali olympijský deň, členov rady školy, rodičovské  združenia a sponzorov , ktorí prispeli na tento športový sviatok na našej  škole, ale tiež spomienka na bývalých žiakov nášho gymnázia. Niektorí  z nich reprezentovali školu aj na medzinárodných športových súťažiach. V roku 2012 sa organizoval olympijský deň na štadióne s úvodnou olympijskou hymnou a nechýbal symbolický beh s olympijským ohňom  a oficiálne otvorenie olympijského dňa                    ( gymnaziálnej olympiády ).Súťažilo sa v 12 netradičných športových disciplínach a pravidelnou súčasťou olympijského dňa bol vždy aktuálny  vedomostný olympijský kvíz, ktorý absolvovali všetci žiaci. Tradične sa hral na ploche štadióna malý futbal učiteľov a žiakov. Súťaže prebiehali  aj na viacúčelovom ihrisku starého gymnázia vo volejbale a basketbale. V  roku 2018  sa zúčastnili nášho olympijského dňa  aj gymnazisti z družobného Gymnázia  L. Stockela z Bardejova, ktorí súťažili s našimi žiakmi vo volejbale a futbale. V roku 2019 sa organizoval olympijský deň  pod názvom Gymnázium sa hýbe na štadióne  aj vo veľkej telocvične . Pozrite si spomienkové fotky.

      .

      Mgr. Bohuslav Melicherčík