• Darujte nám 2% z dane
     • Darujte nám 2% z dane

      6. 2. 2020

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou  o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

      Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

      Škola samotná, keďže je rozpočtovou organizáciou, nemá možnosť získania takejto pomoci a príspevky štátu sú našej organizácii poskytované len v takej výške, aby pokryli základné a najnevyhnutnejšie potreby školy.

      Gymnázium Andreja Kmeťa vyvíja snahu  neustále zvyšovať úroveň školy, čoho dôkazom je aj fakt, že od 1. septembra 2019 sme otvorili novú jazykovú sekciu v  5-ročnom študijnom odbore - bilingválne štúdium. K úspešnej anglicko – slovenskej sekcii pribudla rusko – slovenská sekcia s druhým vyučovacím jazykom ruským. Touto formou štúdia chceme vrátiť Banskej Štiavnici punc jazykového školstva a prilákať aj študentov z iných regiónov Slovenska.

      Vedenie a zamestnanci školy spolu s občianskym združením Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa urobia všetko preto, aby Vami venované finančné prostriedky boli účelne vynaložené v zmysle stanov OZ a na účely slúžiace vzdelávaniu a výchove mladej generácie.


      Milí priatelia,

      ak sa rozhodnete podporiť OZ Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa, uvádzame jeho základné údaje, potrebné na poukázanie 2% dane.

      Názov: Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

      Forma: Občianske združenie

      Sídlo:   Göllnerovej - Gwerkovej 6, 969 01 Banská Štiavnica

      IČO:     37948962

      Číslo účtu:  SK8109000000000411106467

      Banka:  Slovenská sporiteľňa a.s.

      Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby(1).pdf​​​​​​​  

      S úctou a vďakou                                        Renata Mikulášová

                                                                             riaditeľka školy

    • Úspech v ruskom jazyku na celoslovenskej úrovni
     • Úspech v ruskom jazyku na celoslovenskej úrovni

      3. 3. 2020

      28.februára 2020 sa v Košiciach konalo celoslovenské kolo 14.ročníka  súťaže v prednese ruskej poézie a prózy RUSKÉ SLOVO, ktorú organizuje Zväz Rusov na Slovensku. Téma tohto ročníka Ďakujeme za mier! bola vyhlásená na počesť 75.výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne. Súťaže sa zúčastnila žiačka 1.D triedy TAMARA ĽUPTÁKOVÁ, ktorá našu školu reprezentovala naozaj výborne, keďže vo svojej kategórii/ stredné školy/ ZVÍŤAZILA!. Tamarka, blahoželáme, ďakujeme  a prajeme ešte veľa podobných úspechov!

    • Valentínska kvapka krvi 2020
     • Valentínska kvapka krvi 2020

      1. 3. 2020

      Dňa 19. februára 2020 sa v priestoroch Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici uskutočnil dobrovoľný odber krvi Valentínska kvapka krvi  2020,  organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

      Slovenský Červený kríž aj tento rok pripravil celoslovenskú kampaň Valentínska kvapka krvi, v ktorej sa už celé štvrťstoročie darí spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi.  “Láska lieči” je slogan 25. ročníka Valentínskej kvapky krvi.

      Odberovým miestom sa stala už opakovane  naša škola, čím sme sa snažili priblížiť tento vysoko humánny čin čo najbližšie k našim žiakom. Záujem našich žiakov, ktorí opakovane už

      niekoľkokrát krv darovali,  je toho dôkazom. 

      V uvedenom termíne sa odberu zúčastnilo 40 darcov, 30 darcov krv darovalo a 10 boli z rôznych zdravotných dôvodov vyradení.  

      Teší nás   záujem našich žiakov  zúčastňovať sa dobrovoľných odberov krvi  a tento humánny čin všetci vysoko oceňujeme.

                                                                                                   Mgr. Miroslava Kováčová

       

       

    • Lyžiarsky výcvik 2020
     • Lyžiarsky výcvik 2020

      20. 2. 2020

      Ako je zvykom, keď sa snežné vločky spustia ladným kolísaním na zem a zasypú nielen hory ale aj nížiny jemnými vrstvami snehu, je na čase pripraviť žiakov druhého ročníka na zážitky, ktoré im škola neprináša len tak bežne.

      Myslím si, že nezáleží na tom, aké očakávania sme vtedy mali a aké predstavy sme si vyfantazírovali, no krása jagavých svahov, a naokolo vypínajúcich sa mohutných Donovál, nám skreslila scenériu, na ktorú bola vždy radosť sa ráno pozerať. Nezáležalo nám či hore na oblohe svieti slnko, je hmla alebo sme ošľahaní snehom a vetrom, dennodenne sme sa bavili na zjazdení (nie)malých svahov. Dokonca aj vtedy, keď už Slnko dávno zapadlo.

      Čo sa týka našej šikovnosti, neboli sme úplne stratené prípady. Boli síce medzi nami aj takí, čo ešte k lyžiam nenašli svoju cestu, no nakoniec sa to samozrejme zmenilo. Už prvý deň náš ročník brázdil kopce a zaberal lanovky, aby si tú radosť z jazdy užil znova. A to buď na spomínaných lyžiach alebo na snowboarde. Jednoducho, pokiaľ nám sily stačili radi sme trávili niekoľko hodín vonku.

      Avšak lyžovanie nebolo to jediné, čo nám celých 5 dní spríjemnilo. Niektoré večeri sme sa zúčastňovali na pripravenom programe a keď nie, tak sme sa určite zabávali na izbách, s našimi spolužiakmi, a so žiakmi iných tried. Verím, že jednou z vecí ktoré sme si z toho miesta odniesli, je lepší kolektívny duch.

      Koniec koncov, lyžiarsky výcvik v tomto roku bol úžasný a určite sa nám všetkým, ako aj pedagógom aj študentom, zapísal do pamäte ako spomienka, na ktorú bude vždy pekné spomínať. Dúfam, že aj ďalšie generácie zažijú podobne milé chvíle.

      Ema Bejticová, II.C

       

      Students of the second grade are back after the adventurous week in PARK SNOW Donovaly. Ski course lasted from 27th to 31st of January. On the first day, by the time they accomodated themselves in Hotel Vesel, they moved to snowy hillside, where their week of fun on white snow began. Beginer or advanced, skis or snowboards, all of them enjoyed the weather and company of the classmates while doing the sport. Most of our students improved their ski skills. They claimed, that they had a fantastic snowy week.

      Šimon Mikeš, II.C

    • Národný kurz - Projektu Prvej Pomoci – 3P
     • Národný kurz - Projektu Prvej Pomoci – 3P

      19. 2. 2020

      Na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici sa dňa 17. februára 2020 stretli dobrovoľníci Mládeže Slovenského Červeného kríža z celého Slovenska, aby realizovali ukážky prvej pomoci v ôsmich triedach v rámci projektu 3P - Projektu Prvej Pomoci. Bola to praktická časť skúšky pred tým, ako sa stanú títo dobrovoľníci trénermi prvej pomoci. Na základe svojich skúseností budú mládežníci šíriť osvetu na základných a stredných školách v oblasti prvej pomoci, aktivitách Slovenského Červeného kríža, rôznych kultúrnych, športových a iných podujatiach v spolupráci so SČK.   

      Táto aktivita bola pre nás, žiakov Gymnázia A. Kmeťa prínosom, predstavila nám možnosti predlekárskej prvej pomoci a jej nutnosti. Zároveň nás prinútila zamyslieť sa nad vzácnosťou života a našimi možnosťami ako prispievať  k jeho záchrane.

                                                                                                                          Emília Jányová, 1.A

    • Aj v ruskom jazyku sme úspešní....
     • Aj v ruskom jazyku sme úspešní....

      17. 2. 2020

      Pred týždňom, 10. februára, sa Tamara Ľuptáková, žiačka 1.D triedy, zúčastnila 14. ročníka krajského kola súťaže Ruské slovo s prednesom prózy v ruskom jazyku. Vo svojej kategórii zvíťazila a postupuje do celoslovenského kola. Tamarke ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme jej veľa úspechov v recitačných súťažiach, ako aj v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku, kde nás, ako víťazka školského kola - kategórie B1,bude reprezentovať tiež.     

               V kategórii B2 školského kola olympiády v ruskom jazyku zvíťazila Laura Považanová z 3. B triedy, v krajskom kole nás však bude reprezentovať Miriam Sásová zo 4. C triedy, ktorá obsadila 2. miesto. Dievčatám prajeme, aby sa im v krajskom kole darilo!

    • Prvenstvo opäť obhájené
     • Prvenstvo opäť obhájené

      14. 2. 2020

      Dňa 12.2. 2020 sa konalo krajské kolo olympiády v  anglickom jazyku v Banskej Bystrici, ktorého sa opäť úspešne zúčastnili naši študenti.

      Rovnako,  ako pred rokom prvé miesto obhájila Barbora Fričová z V.B triedy, ktorá súťažila v kategórii 2C1- bilingválni žiaci.  Týmto víťazstvom Barbora  postupuje do celoslovenského kola. Gratulujeme!

      Ďalší úspech mala Júlia Hudáková tiež z V.B, ktorá obsadila druhé miesto  vo svojej kategórii 2C2- anglofónni žiaci, ktoré už však nie je postupové.

       Našim víťazkám srdečne blahoželáme a Barbore držíme palce pri ďalšej reprezentácii seba a zároveň aj našej školy.  : )

                                                                                                                PK, anglický jazyk

    • Valentínska kvapka krvi 2020
     • Valentínska kvapka krvi 2020

      4. 2. 2020

      Radi by sme Vám dali do pozornosti, už tradičnú VALENTÍNSKU KVAPKU KRVI 2020, ktorú organizujeme v spolupráci so  Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici   a Národnou transfúznou službou v Banskej Bystrici.

      Odber krvi sa uskutoční dňa 19. FEBRUÁRA 2020 od 8.00 – 11.00 v priestoroch našej školy.

      Je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz, kartičku poistenca a tí, ktorí už  krv darovali, tak aj kartičku darcu krvi.

      Veríme, že sa zapojíte do tejto ušľachtilej akcie.

    • Olympiáda v španielskom jazyku - krajské kolo
     • Olympiáda v španielskom jazyku - krajské kolo

      10. 2. 2020

      V pondelok 10. februára 2020 organizovalo CVČ Junior v Banskej Bystrici  krajské kolo už 30. ročníka olympiády v španielskom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci v troch kategóriách a umiestnili sa nasledovne:

      kategória A - Tamara Číková, II.B  - 3. miesto,

      kategória B- Bibiána Furáková III.B  - 2. miesto,

                           Šimon Hudák III.B - 3. miesto,

      kategória D - Karma Hasbach, IV.C - 3. miesto.

      Žiakom blahoželáme k ich úspešnej reprezentácii našej školy.

      Mgr. Zuzana Horniaková

     • Aj prehratá debata je výhra

      4. 2. 2020

      Posledný januárový víkend sa dva tímy nášho debatného krúžku zúčastnili stredoslovenského turnaja Slovenskej debatnej ligy, na ktorom ich čakali tieto tézy:

      - Demokratické krajiny by mali sankcionovať spoločnosti, ktoré sa dobrovoľne prispôsobujú pravidlám cenzúry v nedemokratických režimoch. (pripravovaná téza)

      - Politici a političky by mali byť trestaní za nepravdivé výroky. (improvizovaná téza)

      - Štát by mal garantovať pracovné miesta pre všetkých, ktorí chcú pracovať. (improvizovaná téza)

      Turnaja sa zúčastnilo 23 tímov zo stredného Slovenska, z ktorých bolo ocenených 5 najlepších. Naše tímy sa síce neumiestnili na horných priečkach, ale predsa sme si domov odniesli jeden diplom. Jakub Seneši z V.C obsadil 6. miesto v rebríčku Najlepší debatér spomedzi 69 súťažiacich. Gratulujeme!

      Debata však nie je len o vyhrávaní. Študenti si pomocou nej osvojujú kritické myslenie, porozumenie odlišným názorom, schopnosť pracovať v tíme či argumentovať (čo nie je vždy ľahké, obzvlášť, ak máte obhajovať názor, s ktorým sa vlastne osobne nestotožňujete). 

      A v neposlednom rade je to aj zábava.

      Mgr. Barbora Barteková

    • Prví v každej kategórii!
     • Prví v každej kategórii!

      17. 1. 2020

      Dňa 15.1.2020 sa konalo okresné kolo olympiády anglického jazyka. Našu školu reprezentovali traja  žiaci a obsadili prvé miesta v ich kategórii. Touto cestou im srdečne blahoželáme a prajeme úspech a šťastie pri reprezentácii našej školy v krajskom kole, do ktorého postúpili.

      Úspešní boli:                               

      KAT. 2A  ( 1., 2. roč. klasika.)

      Samuel Balžanka z II.A

      KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasika)

      Richard Žember zo IV.A

      KAT 2C2 (anglofónny)

               Júlia Hudáková z  V.B

                                                              PK anglický jazyk

    • Vianočný program
     • Vianočný program

      10. 1. 2020

      Dňa 20.12.2019 sme organizovali vianočný program pre celú školu, ktorým sme sa rozlúčili s rokom 2019 a potom odišli na prázdniny. Súčasťou programu bolo anglické divadielko o Mrázikovi, ktoré si v rámci krúžku Drama Club pripravili naši žiaci a spolu s inými žiakmi našej školy doplnili program hudobným vystúpením.

    • Dobrá novina v Domove Márie v Banskej Štiavnici
     • Dobrá novina v Domove Márie v Banskej Štiavnici

      19. 12. 2019

      Každý z nás by mal aspoň raz za život navštíviť domov sociálnych služieb, aby pochopil, aké má šťastie, že tam nemusí byť. To je parafráza výroku Emila Horvátha. Tým som určite nechcel naznačiť, že v domove sociálnych služieb je o klientov zle postarané. No existujú aj krajšie miesta, kde sa dá prežiť jeseň života.

      My sme sa v stredu 18. 12. 2019 preto snažili do možno nie práve najšťastnejších životných osudov vniesť trochu šťastia niekoľkými piesňami. Tentokrát nás síce bolo o niečo menej, no na zaspievanie kolied predsa stačia aj dvaja. Zaznela Dobrá novina i Pastieri, pastieri. Niektorých klientov Domova Márie v Banskej Štiavnici sa nám podarilo dokonca aj rozospievať.

       Okrem vianočných vinšov klientov už tradične potešili aj moravské koláčiky, ktoré napiekli v pekárni Anton Antol.  Účinkujúcich zase potešil punč i milý vianočný darček.  Ďakujeme. Veríme, že budúci rok sa k  Vojtechovi Ilčíkovi pridajú ešte aj ďalší folkloristi, aby bol Koláčik šťastia najmä po hudobnej stránke ešte pestrejší.

      Mgr. Marek Žilík

    • Crossfit Games
     • Crossfit Games

      20. 12. 2019

      Dňa 09.12.2019 sa na akademickej pôde Univerzity Mateja v Banskej Bystrici realizovalo športové podujatie UMB Crossfit Games, na ktorom nás úspešne reprezentovali študenti našej školy Bianka Žembová a Samuel Fantura z triedy I.C. Študenti si zmerali sily nielen so študentmi banskobystrických stredných škôl ale aj s vysokoškolskými študentmi. Súťažilo sa v trojčlenných a štvorčlenných tímoch (muži, ženy), kde bol tím hodnotený za súčet časov len prvých troch členov tímu. Súťaže sa mohol zúčastniť aj jednotlivec, pretože výsledky boli vyhodnotené nielen v rámci tímu, ale aj individuálne. Ženský tím „Siláčky“, ktorého členkami bola učiteľka Mgr. Dominika Kondrátová PhD. a študentka Bianka Žembová, sa umiestnili na 3. mieste. Mužský tím, ktorého členom bol aj Študent Samuel Fantura, sa kvôli silnej konkurencie na prvých priečkach neumiestnil, ale veríme, že o rok sa dočkáme víťazstva aj v mužskej kategórii.

     • School fair

      1. 12. 2019

      Ako každý rok aj tento, Žiacka rada chystá pre žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, rodičov, bývalých žiakov aj kohokoľvek, kto má chuť na medovníky či vianočné koledy, School Fair. Tohtoročné vianočné trhy sa uskutočnia 17.12. (utorok) a začíname už o 13:30! Súčasťou budú rozličné dobrôtky, voňavé nápoje, rozmanitý program a tombola.

    • Svetový deň boja proti AIDS 2019
     • Svetový deň boja proti AIDS 2019

      17. 12. 2019

      Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky aj naši žiaci  vyjadrili  solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia.

      V rámci tejto kampane sa žiaci prvých ročníkov našej školy bližšie oboznámili s danou problematikou prostredníctvom odborných prednášok, ktoré realizovali pracovníčky Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom.

      Súčasťou kampane bola Národná súťaž HIV/AIDS  prevencia, ktorú organizovala Mládež Slovenského Červeného kríža. Táto súťaž sa konala v Bratislave a našu školu reprezentovali žiačky Alžbeta Branická, Ester Hrnčiarová z III.B a Zuzana Štefková z III.C.  Do tohto národného kola sa dostali po absolvovaní online súťaže, kde sa umiestnili na 5.mieste.  Do národného kola bolo  pozvaných prvých desať úspešných súťažiacich v skupinkách- traja  za školu.  Hoci naše žiačky  v tomto kole neobsadili prvé tri miesta, patrí im gratulácia za úspech v prvej desiatke medzi súťažiacimi z celého Slovenska.

      Tohtoročná téma Svetového dňa boja proti AIDS 2019 je "Komunity zohrávajú nezastupiteľnú úlohu". Komunita je dôležitým pilierom podpory. Sú to všetci, ktorí sú danou problematikou postihnutí priamo, ale aj všetci tí, ktorí v danej veci pomáhajú, či dokážu pomôcť. Aj my sme súčasťou našej gymnaziálnej komunity, a tak sme vyjadrili   svoju podporu v rámci tohto boja  piesňou Bohemian Rapsody od skupiny Queen, ktorú sme si spoločne zaspievali  cez veľkú prestávku vo vestibule školy. Táto pieseň bola zvolená účelovo, lebo nám je známe, že aj spevák skupiny Freddie Mercury chorobou AIDS trpel a bojoval s ňou, no, žiaľ  nakoniec  jej   podľahol .Táto pieseň odzrkadľuje aj jeho postoj k životu v čase, keď si bol už vedomý ochorenia.  Naším cieľom nebolo spievať ako  Mercury, ale uvedomiť si, prečo on už pre nás spievať nemôže.  Po spoločnom spievaní, ktoré bolo silne emotívne a energetické, sme  spoločne vytvorili  živú červenú stužku v červenom oblečení.

      Za Pk Človek a príroda Mgr. Ľubomíra Pažická.