• Školské kolo olympiády v španielskom jazyku
     • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku

      5. 12. 2021

      Školské kolo olympiády v španielskom jazyku sa konalo 3.12.2021 v kategóriách A,B,C. Z jednotlivých kategórií do krajského kola postúpili  žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach.

      V kategórii  A sa umiestnili: 1. miesto Ján Fulajtár, II.C, 2. miesto Patrícia Uškrtová, II.C.

      V kategórii B sa umiestnili:  1. miesto Alexandra Strižencová, III.C, 2. miesto Zuzana Brodnianska,  III.D.

      V kategórii C sa umiestnili:  1. miesto Tamara Číková, IV. B,  2. miesto Boris Šabík,  IV. B.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Postupujúcim žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii školy na krajskom kole!

    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      4. 12. 2021

      Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 26.11.2021

      V kategórii 2 A sa umiestnili: 1. miesto Chiara Riana Lepiešová I.D, 2.miesto Filip Lakoštík II.D, 3.miesto Annamária Kiršnerová II.D, 4.miesto Bronislava Zacharová II.A.

      V kategórii 2B sa umiestnili na 1 miesto Mike Hric III. B, 2. miesto Bruno Janek III.A, 3.miesto Šimon Mikeš IV.C a 4.miesto Jakub Hudec III.D.

      Do okresného kola postupujú prve 2 miesta, uskutoční sa 19.01.2022

    • Školské kolo olympiády v ruskom jazyku
     • Školské kolo olympiády v ruskom jazyku

      1. 12. 2021

      Minulý týždeň, 23.a 25.novembra 2021 , sa konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku.

      Výsledky v kategórii B 1 :

      1. Tamara Ľuptáková – 3.D
      2. Diana Lukáčová – 2. A
      3. Sofia Sarvašová –3.  D

      Kategória B 4 :

      1. Lívia Hrončeková – 3.D
      2. Nina Slocíková -3.D
      3. Jessica Bubliaková- D

      Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme, obidvom víťazkám úprimne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole !  Нипуха, нипера !

    • Školské kolo  olympiády vo francúzskom  jazyku
     • Školské kolo  olympiády vo francúzskom  jazyku

      29. 11. 2021

      Dňa 24.11 2021 sa konalo školské kolo  olympiády vo francúzskom  jazyku.  Súťažilo sa v troch kategóriách a umiestenia žiakov  sú nasledovné: 

      KAT. 2A ( 1.,2. roč. klasické štúdium) 
      1. Nina Širgelová z  II.C triedy 
      2. Jasmína Uramová z II. D triedy
      3. Elisabeth Hatiarová z II.D triedy 

      KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasické štúdium) 
      1. Tímea Tóthová  z III.B triedy
      2. Ela Mojžišová zo IV.C. A triedy a Emma Guttenová z III.B triedy 
       
      KAT. 2C (frankofónni žiaci)
      1. Zuzana Zimmermanová z V.C triedy 
      Do  nasledujúceho okresného kola  OFJ postupujú súťažiaci umiestení na prvom mieste. Touto cestou všetkým postupujúcim srdečne  blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcom  kole olympiády! : )

       

    • Nesmrteľný Gwerk v Galérii Jozef Kollára
     • Nesmrteľný Gwerk v Galérii Jozef Kollára

      28. 11. 2021

      Sme radi, že v čase pred lockdownom a čiernou farbou nášho okresu (9.11.) sme so študentmi stihli ešte jednu zujímavú a prínosnú návštevu Galérie Jozefa Kollára. Išlo a trojexpozíciu, v ktorej študenti 2.B v rámci hodín UMK a SJL najskôr videli výstavu súčasného mladého vizuálneho umelca Timoteja Kosmela, ktorá zaujala aj plátnami zavesenými v priestore či voľne listovateľnými ilustrovanými zápisníkmi.

      Centrálny priestor - veľká sála galérie patrila významnému predstaviteľovi medzivojnového maliarstva na Slovensku, Edmundovi Gwerkovi. Výstava s názvom Paralely a paradoxy bola invenčne inštalovaná vo veľkom priestore na paneloch, ktoré sa vlnili podobne ako gwerkove maľby. Z jeho obrazov sálala živelná sila prírody či expresívnosť ľudských osudov. Tieto dynamické krajinárske vízie, portréty či autoportréty nám predstavili silu jeho umeleckej osobnosti.

      Poslednou zastávkou na našej prehliadke galérie bolo najvrchnejšie podlažie a tzv.štukovka, kde sme zhliadli výstavu Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča s názvom: Šepkajúce tiene, blčiace plamene a zelené orákulum. Študentov zaujala netradičná inštalácia keramických diel, ktoré odkazovali na ľudové tradície, povery či pohanské zvyky na Slovensku. Expozíciou ich v angličtine previedla a voľne s nimi diskutovala projektová manažérka galérie Silvia Herjanová. Študenti takto mali možnosť nazrieť do sveta výtvarného umenia. Snáď nám to čoskoro bude zase umožnené.

      Mgr. Dana KratochvilováPhDr. Zora Červenákovávyučujúce Umenie a kultúru a Slovenský jazyk

    • Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku
     • Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku

      26. 11. 2021

      Počas dní  23.11 a 24.11.2021 sa na GAK konalo školské kolo  olympiády v anglickom  jazyku.  Súťažilo sa v štyroch kategóriách a umiestenia žiakov  sú nasledovné:

      KAT. 2A ( 1.,2. roč. klasické štúdium)

      1. Samuel Mrázek z  II.A triedy

      2. Diana Lukáčová z II. A triedy

      3. Nicolas Slezák z I. A triedy 

      KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasické štúdium)

      1. Mária Blaškovičová  zo IV.A triedy

      2. Diana Výbochová z III. A triedy

      3. Anderej Kunca z III. A triedy

      KAT.2C1 (bilingválni žiaci)

      1. Marián Rajnoha z IV.B triedy

      2. Miriam Gendiarová zo IV.C triedy 

      3. Michal Šálka z III. B triedy

      KAT. 2C2 (anglofónnii žiaci)

      1. Kristián Šotek z I.D triedy

      Do  nasledujúceho okresného kola  OAJ postupujú súťažiaci umiestení na prvom mieste. Touto cestou všetkým postupujúcim srdečne  blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcom  kole olympiády! : )

      PK anglický jazyk

    • Naši žiaci medzi najlepšími
     • Naši žiaci medzi najlepšími

      18. 11. 2021

      Dve prvé miesta a maximálny počet bodov 80 v medzinárodnej súťaži Informatický Bobor získali v kategórii senior Martin Ladislav Doskočil a Matúš Garaj z V.C triedy. Veľmi úspešní boli aj Adam Hronec z V.B, Marian Rajnoha zo IV.C ako aj ďalší.

      V kategórii junior získali výborné umiestnenie okrem iných Kristína Vicianová z III.B, Emmanouil David Pintis, Filip Ivanič a Nikolas Slezák z I.A.

      V kategórii kadet bodovali okrem iných bilingválnych prvákov najmä Michal Švec z I.D, Ema Smutná z I.B a Oľga Beňová z I.C. Celkovo sa súťaže zúčastnilo z našej školy 209 žiakov, z ktorých 67 získalo diplom úspešného riešiteľa.

      Všetkým, ktorí sa do súťaže aktívne zapojili aj napriek súčasným sťaženým podmienkam ďakujeme.Veľmi si to ceníme. Úspešným riešiteľom a najmä našim maturantom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme všetkým aj za úspešnú reprezentáciu školy. Výsledkovú listinu úspešných riešiteľov nájdete na https://lnk.sk/eiyt a na školskej nástenke. Do súťaže boli tento školský rok zapojené školy z 58 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie (https://www.bebras.org/countries.html).

      Martin Číž

      Vysledkova_listina_uspesnych_riesitelov_medzinarodnej_sutaze_Informaticky_Bobor_2021.pdf

       

       

    • Kto tvorí, ten žije
     • Kto tvorí, ten žije

      16. 11. 2021

             Viete, po ktorom spisovateľovi je pomenované  kežmarské gymnázium? Išlo o spisovateľa, ktorý spočiatku písal po maďarsky, ale neskôr sa stal jedným z najznámejších slovenských realistických spisovateľov. Na prechádzky chodil najradšej sám a rád sa zdravil horám.  Súčasťou jeho „imidžu“ bola farebná mašľa a je podľa neho pomenovaná celoslovenská súťaž v umeleckom prednese. Asi už tušíte, že ide o Pavla Országha-Hviezdoslava.

      Žiaci našej školy nadviazali kontakty so žiakmi Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Išlo o projekt Záložka do knihy spája slovenské školy. Bol venovaný 100. výročiu Hviezdoslavovho úmrtia a 70. výročiu úmrtia Boženy Slančíkovej-Timravy.   Predovšetkým žiaci druhého ročníka nášho gymnázia vytvorili záložky, súvisiace so životom a tvorbou týchto známych spisovateľov. Odoslali sme ich gymnazistom do Kežmarku a kežmarskí gymnazisti nám zase poslali tie svoje. Niektoré boli naozaj originálne, veď nazrite do fotogalérie a posúďte sami.  

      Hviezdoslavovu tvorbu sme si pripomenuli aj prostredníctvom školskej nástenky. A na záver ešte výrok známeho oravského rodáka:  „lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“

      Mgr. Marek Žilík

    • Drama Fest
     • Drama Fest

      11. 11. 2021

      Naša práca, práca učiteľa, nekončí poslednou vyučovacou hodinou. Je to omnoho viac. Náš voľný čas mnohokrát vypĺňajú aj oni, naši študenti. Venujeme svoje voľné chvíle deťom, ktoré chcú niečo pre seba urobiť, tým aj pre svojich rodičov a nás učiteľov či pre našu školu. Tak ako je rodič hrdý na svoje dieťa, ktoré niečo dosiahne, rovnako je hrdý aj učiteľ na výsledky, ktoré vďaka svojim žiakom dosahuje. Avšak nerobí to pre seba, robí to pre nich. Náš DramaClub je príkladom toho, že ešte stále je veľa detí, ktoré po vyučovaní robia niečo, čo ich napĺňa a posúva ďalej.

      Ja osobne som šťastná, že náš DramaClub existuje, funguje a študenti sa do neho zapájajú. Každoročne organizujeme už známy Shakespeare´s Day pre okolité školy, pred Vianocami divadielko pre našu školu, avšak tentokrát sme sa rozhodli zapojiť do súťaže Drama Fest, ktorú zorganizovalo mesto Vrbové a Gymnázium J.B.Magina dňa 9.11.2021. Súťažili sme spolu s inými bilingválnymi gymnáziami s predstavením Anna zo Zeleného domu. Predstavenie sme odohrali v anglickom jazyku a naši žiaci to dokázali na výbornú nielen svojou úrovňou angličtiny, ale aj svojimi hereckými výkonmi. Za anglickú sekciu sme boli najlepší.😊 Sme na nich hrdí a veríme, že aj naďalej budú pracovať v DramaClub a robiť dobré meno nielen škole, ale hlavne sebe a svojej rodine. Tešíme sa z Vášho úspechu.😊

      Angelika Juhás

    • Voľby do rady školy
     • Voľby do rady školy

      10. 11. 2021

      V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR z 15. 4. 2004 č. 291/2004 Z.z. oznamujeme výsledky volieb členov Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici na nové funkčné obdobie.

      Zoznam  novozvolených  členov Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa :

      Za pedagogických zamestnancov:

      Mgr. Martina Medovičová

      Mgr. Ľubomíra Pažická

      Za nepedagogických zamestnancov:

       Ing. Alena Melicherčíková

       Za žiakov:

      Viktória Bujnová 

      Za rodičov:

      Ing. Miroslava Lakoštíková

      Mgr. Adriana Melicherčíková

      MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

      Vzhľadom na skutočnosť,  že BBSK bude delegovať nových členov Rady školy pri GAG na svojom zastupiteľstve 30.11.2021,  riaditeľka školy zvolá ustanovujúcu schôdzu RŠ v decembri 2021. Pozvánku na ustanovujúcu schôdzu pošleme novozvoleným členom RŠ v dostatočnom časovom predstihu.

      Novozvoleným členom RŠ blahoželáme a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

      PhDr. Renata Mikulášová

    • Dni Andreja Kmeťa 2021
     • Dni Andreja Kmeťa 2021

      8. 11. 2021

      Dni Andreja Kmeťa 2021  sa  uskutočnili na našej škole  27. októbra 2021.

      V tento deň – mali naši žiaci možnosť prežiť jeden školský deň iným spôsobom ako zvyčajne. Zaujímavosti, nové poznatky, množstvo nových informácií im boli sprístupňované prostredníctvom prezentácií, workshopov a  prednášok na rôzne témy odborníkmi a zaujímavými hosťami z rôznych odborných inštitúcií, vysokých škôl, predstaviteľmi z oblasti vedy, kultúry a spoločenského života.

      Dni Andreja Kmeťa sa na našej škole organizujú v jesennom termíne už niekoľko rokov. Akciu sa nepodarilo zrealizovať iba  v minulom školskom roku, keďže sme boli v režime dištančnej výučby. Preto nás veľmi teší, že sa nám takýto netradičný vyučovací deň  vzhľadom na aktuálnu situáciu podarilo pripraviť a na pôde našej školy privítať  hostí z miestnych inštitúcií, z vysokých škôl, odborných pracovísk, firiem.         

              Čo je to  Uhlíková stopa, ako si vypočítať vlastnú uhlíkovú stopu ako ju znížiť- tieto informácie našim žiakom sprostredkovala Ing. Andrea Zacharová PhD. z  Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene.

      Koktail finančnej gramotnosti  a  Bitcoin -  slobodná mena v neslobodnom svete, tieto dve témy z oblasti finančnej gramotnosti boli našim žiakom predstavené Mgr. Vladimírou Sombatiovou z  PARTNERS GROUP SK, s.r.o.  a Dušanom  Matuškom, podnikateľom, lektorom  a konzultantom  v oblasti bitcoinu.

                Samizdatom   Ekológii za  socializmu  sa venovala Mgr. Júlia Čížová, historička  z  Historického ústavu  SAV v Bratislave.

                Zaujímavé workshopy v anglickom jazyku na témy On Scarecrows, Mice & Places We love   a  Everybody Needs a Rock: Exploring the Wisdom of the Native Americans   si pre žiakov bilingválnej formy štúdia pripravila Doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. z Filozofickej fakulty UKF  v Nitre.  

      V anglickom jazyku boli tiež  realizované aj prednášky  Vietnam in 1960´s in photography, ktorú prezentoval   John Hudanish, fotograf a vojnový veterán  a  Native American Heritage: Fact vs. Fantasy od Mgr. Michaela Dove, B. A., z UMB  v Banskej Bystrici. Obe sa stretli s veľkým záujmom žiakov.

      Besedy a  prednášky dali našim žiakom  odpovede aj na otázky o Regióne  za totality  od  PhDr. Daniela Harvana, historika a kurátora zo Slovenského banského múzea v  Banskej Štiavnici, o Kultúrnych  podujatiach v Banskej Štiavnici a ich manažmente prezentované  Ing. R. Markom z MsÚ v Banskej Štiavnici, O misii Slovenského banského múzea  v Banskej Štiavnici  od Mgr. Zuzany Denkovej, PhD.,  a o Baníctve a Banskej  Štiavnici  očami cudzincov v 17.-19. storočí od  Mgr. Petra Konečného, PhD., historika zo Slovenského banského archívu v  Banskej Štiavnici.  Zaujímavosti o  Hradoch Čabraď a Sitno a ich vzťahoch s mestom Banská Štiavnica prezentoval PhDr. Pavol Maliniak, PhD., historik z Filozofickej fakulty  UMB v  Banskej Bystrici.

      Mgr. Zuzana Bargerová z Centra pre výskum etnicity a kultúry žiakom predstavila problematiku Migrácie a integrácie , online prednášala zo svojho pracoviska Mgr. Zuzana Bačová, PhD., z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave tému Spánok a cirkadiálne rytmy    a  Mgr. Sendi Hemen z Ústavu  zoológie SAV  Šváby druhohorného jantáru z čias dinosaurov.

      Na svoje časy v laviciach školy si zaspomínali Ing. Michal Minárik, ktorý pred našich žiakov predstúpil s témou How million-dollar F2P games work.

      Veríme, že tohtoročný prednáškový deň,   bol   pre všetkých našich žiakov zaujímavý  školský deň prežitý netradične.

      Predstavil im mnohých prednášateľov z rôznych inštitúcií, poskytol množstvo nových poznatkov, zaujímavostí, predstavil mnohé oblasti vedeckého poznania, našej histórie a tak  prispel aj k profesijnej orientácii žiakov.

                         

                                                                            

                                                    

    • Informatický Bobor 2021
     • Informatický Bobor 2021

      8. 11. 2021

      Tento týždeň prebehne už tradičná informatická súťaž iBobor, kde môžu naši žiaci súťažiť v medzinárodnej konkurencii a získať nielen diplom úspešného riešiteľa uznávaný na vysokých školách (vlani sa to podarilo až 60 žiakom), ale aj príslušné ocenenie z informatiky a matematiky. Súťaží sa kedykoľvek v čase od 8.00 do
      15:20 (posledné prihlásenie), súťaž trvá presne 40 minút a účasť v nej je dobrovoľná a bez poplatku.

      Termíny:
      Pondelok 8. novembra:
      súťažia žiaci I.B, I.C, I.D – kategória kadet
      Utorok 9. novembra:
      súťažia žiaci III.A, IV.A, IV.B, IV.C, V.B a V.C – kategória senior
      Štvrtok 11. novembra:
      súťažia žiaci I.A, II.A, II.B, II.C, II.D, III.B, III.C – kategória junior
      Základný test, či je váš počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.
      Podrobné pravidlá a bodovanie súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori,
      Seniori a Nevidiaci
      Vyskúšať si môžete aj vyriešené Úlohy z archívu z minulých kôl a iBobor je samozrejme aj
      na Facebooku.
      V prípade nejasností, problémom s prihlásením, alebo otázok kontaktujte prosím
      vyučujúcich informatiky.
      Prihlasovacie kódy dostanú žiaci prostredníctvom edupage

      Martin Číž, Martina Medovičová

     • Návšteva Galérie Schemnitz

      8. 11. 2021

      V rámci krúžku Umenie a kultúra žijú! sme 21.10. so študentami  navštívili Galériu Schemnitz v Banskej Štiavnici, v ktorej práve vystavuje česko-slovenská dvojica významných autorov strednej generácie - Michaela Thelenová a Anton Čierny. Koncepcia výstavy vychádza z atmosféry Banskej Štiavnice, ktorá je v mnohom príbuzná s mestom Krupka v Krušných Horách. Prostredníctvom rôznorodých médií (fotka, inštalácia, videoperformance..) autori kriticky interpretujú históriu i súčasnosť oboch spomenutých banským miest a poukazujú na premenu v ich socio-kultúrnej situácii. Študenti nahliadli aj do depozitu Galérie Schemnitz a videli jeden z autorských filmov z dielne galérie o maliarovi Robertovi Bielikovi. Tešíme sa na ďalšie kontakty s umením v Banskej Štiavnici!

      Mgr. Dana Kratochvilová, PhD. 

      vyučujúca Umenie a kultúru 

    • Oznam
     • Oznam

      25. 10. 2021

      Dňa 04.11.2021 sa budú konať voľby Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

      Voľby sa uskutočnia nasledovne:

      • pre zástupcov pedagogických zamestnancov GAK dňa 04.11.2021 o 14:00 hod. v priestoroch GAK,
      • pre zástupcov nepedagogických zamestnancov  dňa 04.11.2021 o 13:00 hod. v priestoroch GAK
      • pre zástupcov rodičov/zákonných zástupcov dňa 04.11.2021 v čase od 08:00 do 20:00 hod. online formou, prostredníctvom anonymného hlasovania v EduPage. 
      • pre zástupcov žiakov dňa 04.11.2021 o 12:00 hod. v priestoroch GAK

       

      Priebeh a spôsob voľby určuje Volebný poriadok pre voľby do Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici v školskom roku 2021/22

       

    • Týždeň Ligy proti rakovine
     • Týždeň Ligy proti rakovine

      20. 10. 2021

      V októbri si na našej škole už tradične pripomíname Týždeň ligy proti rakovine.

      Žiaci z tretieho a štvrtého ročníka si pripravili prezentácie s danou  problematikou a prezentovali ich žiakom prvých, druhých a tretích ročníkov. Spolužiakom tak bližšie objasnili podstatu tohto  ochorenia a vyzdvihli formy jej prevencie.

       Prezentujúci a ich témy:

      Diana Lukáčová  (2. A) – Rakovina prsníkov, ako jej predchádzať; Mamografický skríning karcinómu prsníka

      Karolína Lepáčeková (2. A), Tamara Číková (4. B) , Michaela Kalfasová (4.B) - Rakovina hrubého čreva, ako jej predchádzať; Skríning kolorektálneho karcinómu

      Ema Antošíková (2. A) – HPV vírus, rakovina krčka maternice; Skríning karcinómu krčka maternice

      Martin Jaško (2. A) – Leukémia

      Laura Macegová  (3. A), Vanessa  Janigová (3.A) – Slnečné žiarenie a jeho škodlivý vplyv na kožu

      Ďakujeme prednášajúcim a dúfame, že poslucháči boli inšpirovaní k zdravému životnému štýlu.

       

      Jablko – symbol večného zdravia

       

      V tento deň zároveň rozdával náš jablkový tím  po škole  na desiatu  šťavnaté jablká v rámci Dňa jabĺk.

      Deň jabĺk má tradíciu v Anglicku a iniciovala ho britská organizácia Common Ground v roku 1990. Podstata tohto sviatku spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš organizmus, pôsobí ako „domáci lekár“. Ak ho denne zaradíme do nášho jedálnička, vyhneme sa tým  mnohým chronickým zdravotným problémom. Jablko povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus a môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. Ako sa hovorí „Denne jedno jablko pre zdravie“ alebo “An apple a day keeps the doctor away.“

       

      Mgr. Ľubomíra Pažická, za PK človek a príroda