• Súťažili sme v národnom finále súťaže Generácia €uro
     • Súťažili sme v národnom finále súťaže Generácia €uro

      1. 4. 2022

      V národnom finále súťaže Generácia €uro organizovanej Národnou bankou Slovenska úspešne reprezentoval našu školu tím v zložení: Vojtech Ilčík V.C, Martin Ladislav Doskočil V.C, Samuel Hloušek V.B, Richard Križan IV.C a Karolína Lovčičanová  IV.C a umiestnili sa na 4.mieste. Žiaci prezentovali svoj projekt na tému „Kedy je inflácia príliš nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?" formou RPG hry "Inflázia" pred odbornou porotou v zložení Michal Horváth (hlavný ekonóm NBS), Rastislav Čársky (expert a analytik medzinárodnej ekonomiky), Roman Fusek (riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov), Pavel Gertler (vedúci oddelenia makroekonomického výskumu).  Záznam priebehu súťaže si môžete pozrieť na https://lnk.sk/hnh4. Žiaci predviedli perfektnú tímovú prácu a po zodpovedaní náročných otázok niektoré pojmy a okamihy prediskutovali aj s odborníkmi z poroty priamo na tridsiatom poschodí NBS v miestnosti, kde rokuje pravidelne banková rada a guvernér NBS. Napriek nie celkom priaznivým podmienkam si zaslúžia všetci naše uznanie aj poďakovanie za profesionálny prístup aj reprezentáciu školy.Súťaž Generácia €uro je na úrovni eurozóny organizovaná Európskou centrálnou bankou a jej lokálnu koordináciu zabezpečujú jednotlivé centrálne banky eurozóny. Slovensko patrí už od vzniku súťaže medzi krajiny s najväčšou účasťou študentských tímov.

      Miroslava Kováčová, Martin Číž

    • Súťaž Čo vieš o hviezdach
     • Súťaž Čo vieš o hviezdach

      1. 4. 2022

      Kristína Spišiaková z III.C a Samuel Sedlaček z I.D sa umiestnili bezkonkurenčne na 1.mieste v kategórii III aj v kategórii II regionálneho kola vedomostnej astronomickej súťaže "Čo vieš o hviezdach" a obidvaja postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční prezenčne 26. a 27. apríla 2022 v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.Oblasti otázok a testov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, výskum slnečnej sústavy, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii, orientácia na oblohe.

      Martin Číž

    • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku
     • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

      1. 4. 2022

      Dňa 21.3.2022 sa v online formáte konalo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku. Naše dve želiezka v ohni opäť nesklamali a umiestnili sa na najvyšších priečkach. V kategórii B 1 Tamara Ľuptáková z 3.D triedy obsadila 1.miesto a postupuje do celoslovenského kola a Lívia Hrončeková z tej istej triedy v kategórii B 4 skončila druhá.
      Blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

    • Celoštátne  kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Celoštátne  kolo olympiády v anglickom jazyku

      30. 3. 2022

      Dňa 24. februára 2022 sa uskutočnilo celoštátne  kolo olympiády v anglickom  jazyku, ktorého sa zúčastnili aj naši dvaja žiaci- Samuel Mrázek (2.A)Marian Rajnoha (4.B).

      Samuel súťažil v kategórii 2A a získal skvelé prvé miesto. Marian reprezentoval našu školu v kategórii 2C1 a obsadil štvrté miesto.

      Obidvom študentom srdečne blahoželáme, tešíme sa z ich úspechu a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia.

                                                                             Predmetová komisia, anglický jazyk

    • Súťaž HIV a AIDS prevencie
     • Súťaž HIV a AIDS prevencie

      30. 3. 2022

      Ešte v decembri sa traja žiaci z našej školy: Nicolas Slezák z 1.A, Martina Grexová z 2.BJasmínaUramová z 2.D zúčastnili prvého kola súťaže Slovenského Červeného kríža, ktorá je zameraná na ochorenia HIV a AIDS a prevenciu pred nimi. Súťažiaci boli úspešní hneď v prvom kole, kde skončili na štvrtom mieste, a tak postúpili do nasledujúceho,  celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré sa konalo dňa 4.3. 2022 online formou. V tomto kole súťažilo deväť tímov a náš tím opäť obhájil štvrté miesto len s jednobodovým rozdielom od tretieho miesta.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme.   

      Alžbeta Branická z 5. B, koordinátorka súťaže za študentov

    • Na káve s kariérovým poradcom
     • Na káve s kariérovým poradcom

      30. 3. 2022

      Podujatie NA KÁVE S KARIÉROVÝM PORADCOM sa uskutoční  vo štvrtok 31. MARCA 2022 v čase od 15.00 do 18.00 hod v  priestoroch Klubu Rubigall  v Banskej Štiavnici.

      Podujatie má za cieľ poukázať na možnosti kariérového poradenstva. Program je plný aktivít, príjemných rozhovorov, informácií, ktoré môžu prispieť k riadeniu vašej kariéry. V programe bude pohodová debata o školách, odhaľovanie vašich talentov, ochutnávka kariérového poradenstva, stretnutie so zaujímavými ľuďmi, hra na budúcnosť.
      Teda máte vynikajúcu šancu akcie sa zúčastniť, je pripravená pre vás a dozvedieť sa nové informácie pre riadenie vlastnej kariéry.

    • Krajské kolo biologickej olympiády
     • Krajské kolo biologickej olympiády

      30. 3. 2022

      Dňa  23. marca 2022 sa online formou uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády. Naši žiaci sa  súťaže zúčastnili v dvoch kategóriách.

      V kategórii A  Viktória Bujnová, IV. B   a  Adam Miloš Dubovský, III. A. V kategórii B Diana Lukáčová, II. A  a  Kristína Spišiaková, III. C.

      Všetci žiaci sú úspešnými riešiteľmi krajského kola.

      Najlepšie umiestnenie dosiahla Viktória Bujnová, IV. B, ktorá sa vo svojej kategórii umiestnila na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola.  Adam Miloš Dubovský, II. A,  sa umiestnil na 3. mieste.

                      Srdečne všetkým blahoželáme!

    • Cvičný test
     • Cvičný test

      15. 3. 2022

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici ponúka záujemcom o bilingválnu formu štúdia, sekcia anglicko - slovenská, sekcia rusko - slovenská, absolvovať cvičný test na overenie špeciálnych schopností, zručností a študijných predpokladov. 

      Termín: 1. apríl 2022 o 12,00h.

      Podmienkou účasti na cvičnom teste je školou (GAK) riadne zaregistrovaná prihláška na uvedený typ štúdia v elektronickej alebo papierovej podobe podaná do 20. 3. 2022.

      Na cvičný test sa môžete registrovať  cez priložený formulár  v termíne od 21. 3. 2022 do 28. 3. 2022 do 10.00 hod. Po tomto termíne prihlasovací formulár nebude dostupný.

      Registráciu bude škola akceptovať ako záväznú prihlášku na cvičný test. Pozvánky na cvičný test nebudú zasielané.

      Podrobnejší harmonogram cvičného testu bude zverejnený na webovej stránke školy.

      Poplatok za absolvovanie cvičného testu je 10 eur.

    • Naši žiaci postúpili do národného kola súťaže Generácia €uro!
     • Naši žiaci postúpili do národného kola súťaže Generácia €uro!

      17. 3. 2022

      Cieľom súťaže Generácia €uro, ktorá sa uskutočňuje každý rok, je priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo, rozšíriť povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť poznatky žiakov o svete financií. Do prvého kola stredoškolskej súťaže Generácia €uro sa tento rok zaregistrovalo rekordných 172 tímov s 868 študentami a pedagógmi.

      V prvom kole, ktoré bolo ukončené 3. decembra 2021, vypĺňali tímy online kvíz z oblasti ekonómie a menovej politiky. Z nich 42 najlepších tímov s úspešnosťou v teste viac ako 93% postúpilo do 2. kola súťaže, v ktorom ú pripravovali  projekty na aktuálnu tému:

      „Kedy je inflácia príliš nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?".

      Druhé kolo súťaže bolo ukončené  11. februára 2022 a celkovo sa do tohto kola súťaže zapojilo 28 tímov, ktoré spracovali aktuálnu tému inflácie v rôznych formátoch.

      Náš školský tím v zložení: Vojtech Ilčík V. C, Martin Ladislav Doskočil V. C, Samuel Hloušek V. B, Richard Križan IV. C a Karolína Lovčičanová  IV. C absolvoval obe kolá a postúpil do 3. kola medzi 5 najlepších tímov zo Slovenska a priamo v Národnej banke Slovenska pred odbornou komisiou 25. marca 2022 bude obhajovať spracovanie uvedenej témy.

      Vďaka súťaži študenti majú príležitosť zdokonaliť svoje analytické a kritické myslenie, zlepšiť svoju schopnosť pracovať v tíme a rozvinúť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Našim študentom želáme, aby boli pri obhajobe svojho projektu úspešní, čo by pre nich znamenalo   aj pozvanie na odovzdávanie cien do Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom.

      Detailné informácie o súťaži nájdete na www.generationeuro.eu.

                                                                                                             

                                                                                                                       Miroslava Kováčová

    • Oznam
     • Oznam

      27. 2. 2022

      Milí rodičia,   sledujeme dianie na Ukrajine, vnímame, že táto téma zasahuje aj deti a mladých v našich školách.

      Preto by sme vám, rodičom i žiakom, radi poskytli viac informácií a kontaktov pomoci, ako sa o tejto téme môžeme s deťmi rozprávať, ako zvládať ťažké pocity, ktoré aktuálnu situáciu môžu sprevádzať. Chceme tiež nazbierať podnety i otázky, s ktorými sa stretávate u Vás doma ,  v čom by ste v tejto situácii potrebovali pomoc a podporu od nás, Vašich učiteľov a odborných zamestnancov.  

      Buďme si vzájomne oporou, neváhajme vyhľadať pomoc.. 

      Kontakt na psychológov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Štiavnica:  0903 828 539, 045/ 6921 311

      prípadne online čet:  https://www.facebook.com/stiavnickaporadna/?ref=pages_you_manage  

       

    • Exkurzia do Bratislavy
     • Exkurzia do Bratislavy

      15. 2. 2022

      V pondelok 7. februára, sa vybraná skupinka žiakov zúčastnila výstavy, venovanej 200. výročiu narodenia ruského literárneho velikána, spisovateľa F. M. Dostojevského. Nadšenci ruského jazyka a kultúry si tak prišli na svoje v priestoroch Univerzitnej knižnice Bratislavy, kde sa pred samotnou výstavou v spoločnosti trpezlivého personálu oboznámili so systematikou inštitúcie. Dozvedeli sa tak množstvo zaujímavých informácií, overili si svoj prehľad knižných diel a dokonca si vyskúšali aj svoju šikovnosť prostredníctvom prístroja, v minulosti využívaného najmä na vyvolávanie kníh. Po krátkej, no dôkladnej prehliadke, ich čakala už spomínaná interaktívna exhibícia, ktorá zahŕňala Dostojevského najvýznamnejšiu prácu i míľniky jeho života. Žiaci si výstavu veľmi užili a nechýbala ani spoločná fotka, zachytávajúca ich nefalšované nadšenie. Na záver výletu stihli ešte zavítať na ďalšiu, v poradí už druhú výstavu Univerzitnej knižnice, tenktokrát zameranú na počiatky architektúry modernej bratislavskej metropoly. Jej cieľom bolo najmä poukázať na unikátne architektonické diela výnimočných slovenských architektov, ktorí vo svojom období výrazne ovplyvnili tvár nášho hlavného mesta. V mene všetkých zúčastnených by sme sa tak touto cestou chceli poďakovať za príjemne strávený deň, nesený v edukatívnom duchu, tak ako sa na nás gymnazistov patrí…

       

      Viktória Bujnová a Svetlana Fabriková, 4.B

    • Biologická olympiáda u nás v škole
     • Biologická olympiáda u nás v škole

      14. 2. 2022

      V dňoch 7. 2. 2022 a 8. 2. 2022 sa u nás v škole konalo školské kolo biologickej olympiády v dvoch kategóriách.

      V kategórii A najlepšie výsledky dosiahli: Viktória Bujnová, IV. B, Adam Miloš Dubovský, III. A s rovnakým počtom bodov a Ester Hrnčiarová, V. B.

      V kategórii B sa najlepšie umiestnili: Diana Lukáčová, II. A, Kristína Spišiaková, III. C  a Nicolas Slezák, I. A.

      Do krajského kola súťaže postupujú prví dvaja súťažiaci z každej kategórie.

       Srdečne gratulujeme a veríme, že aj v krajskom kole budú naši žiaci úspešní!

       

    • Úspech našich žiakov
     • Úspech našich žiakov

      9. 2. 2022

      Dňa  7.2.2022 sa uskutočnilo krajské  kolo olympiády  v španielskom jazyku. Naši žiaci obsadili nasledujúce miesta: Kategória  B:  1. miesto   Zuzana Brodnianska (III. D), postup do celoslovenského kola,  2. miesto Alexandra Strižencová  (III.C). Kategória C: 2. miesto Tamara Číková  (IV. B),  3. miesto Boris Šabík  (IV. B). Srdečne gratulujeme a  držíme palce pri ďalšej reprezentácii školy. 

    • Dvakrát zlato
     • Dvakrát zlato

      9. 2. 2022

      S radosťou oznamujeme, že naši žiaci Samuel Mrázek a Marian Rajnoha v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku obsadili prvé miesta vo svojej kategórii. Samuel súťažil v kategórii 2A a Marian 2C1. Týmto postupujú do celoštátneho kola. Kristián Šotek súťažil v kategórii 2C2 a umiestnil sa na 3. mieste.

      Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu!

      Predmetová komisia  Anglický jazyk