• Júnová exkurzia do Prahy
     • Júnová exkurzia do Prahy

      20. 7. 2022

      Prvou inšpiráciou pre organizovanie tohoročnej trojdňovej exkurzie do Prahy bol záujem študentov tretieho ročníka o rôzne slohy a štýly európskej architektúry, tiež túžba ísť za hranice Slovenska, čo dlho kvôli pandémii nebolo možné. Hneď po príchode sme
      navštívili Botanickú záhradu, kde sme pozorovali rôznorodosti prírody a potešili všetky zmysly. Po ubytovaní na Boteli Racek, ktorý kotví priamo na Vltave, sme absolvovali oboznámenie s večernou Prahou.
      Druhý deň sme sa vydali na Pražský hrad. Po vstupe do areálu sme najskôr zhliadli výstavu Príbeh Pražského hradu, ktorá nás previedla všetkými obdobiami tejto poprednej národnej kultúrnej pamiatky v kontexte dejín. Študenti neskôr sami objavovali jednotlivé
      architektonické štýly a prvky, navštívili sme Chrám sv. Víta, Baziliku sv. Juraja i nádherný Starý Kráľovský palác. Návštevu hradného komplexu sme ukončili v legendárnej Zlatej uličke a premiestnili sa cez Malú Stranu na Karlov most. Večer si časť študentov vychutnala operu Carmen v Národnom Divadle. Predstavenie bolo  pre mnohých prvým kontaktom s podobným žánrom. Ďalšia skupina študentov absolvovala výstavu Dalí, Mucha, Warhol v Central Gallery na Staromestskom námestí a obdivovala mnohé predtým nevystavené litografie, skice či malé sochy od spomenutých autorov.
      Po zážitkami naplnených dňoch nám v posledný deň Vyhliadková plavba loďou po Vltave do Starého mesta poskytla príjemný relax. Pred plavbou sme ešte navštívili románsko-gotický kláštorný komplex sv. Anežky Českej, kde sme sa v rámci haptickej expozície mohli dotknúť odliatkov sôch a reliéfov.

      Po bezpečnom návrate do Banskej Štiavnice v neskorých večerných hodinách sme boli plní množstva nových zážitkov a znalostí.

      Mgr. Ľubomíra Pažická
      Mgr. Dana Kratochvilová, PhD.

    • Športový deň - gymnaziálna olympiáda 2022
     • Športový deň - gymnaziálna olympiáda 2022

      30. 6. 2022

      Už tradične od roku 2012 sa uskutočňuje na našej škole na konci školského roka gymnaziálna olympiády. Minulý rok sme mohli organizovať športové súťaže  v rámci tried z dôvodu Covidu 19. V tomto roku dňa 27 6. 2022 sme sa premiestnili iba do telocvične z dôvodu  rekonštrukcie atletickej dráhy na mestskom štadióne na tartanový povrch.  Žiaci si sami vybrali družstvá bez rozdielu veku a pohlavia. Po prezentácii začali hrať mix-volejbal, medzitým sa hral mix-bedminton a mix-stolný tenis. Po volejbale nasledoval mix-streetbal, do ktorého sa  zapojilo päť miešaných družstiev chlapcov a dievčat a na záver sa hral mix-futsal. Celkovo sa na športovom dni zúčastnilo 42 chlapcov a dievčat našej školy. Žiaci odchádzali príjemne unavení, a tak veríme, že sa bude v tejto tradícii pokračovať aj v budúcom školskom roku. Gymnaziálna olympiáda sa konala na podporu Európskeho mládežníckeho olympijského festivalu EYOF v Banskej Bystrici  júl 2022.

      Mgr. Ondrej Halan, Mgr. Marek Konečný a Mgr. Bohuslav Melicherčík

      Foto: Lenka Lantajová a Natália Stredáková 1.C

    • Projektový deň 2022 – prezentácie ročníkových prác žiakov tretích ročníkov
     • Projektový deň 2022 – prezentácie ročníkových prác žiakov tretích ročníkov

      28. 6. 2022

                  Už niekoľko školských rokov  je jeden deň v júni venovaný  prezentáciám ročníkových prác žiakov 3. ročníkov. V tomto školskom roku to bolo 15. júna 2022.

      Projektový deň  je projekt orientovaný na žiakov tretích ročníkov v oboch formách štúdia, ktorí  v danom školskom roku majú povinnosť vypracovať a následne pred odbornou komisiou a spolužiakmi prezentovať ročníkovú prácu.

      Tému ročníkovej práce si žiaci môžu zvoliť z ponuky tém, ktoré zadávajú jednotlivé predmetové komisie, alebo môžu spracovávať problematiku podľa vlastného výberu po dohovore s vyučujúcimi. Príprava žiakov na prezentáciu, teda vlastne obhajobu svojej ročníkovej práce je dlhodobejšia.  Trvá od novembra daného školského roka až do konca mája.

                   V tomto školskom roku sme obhajoby prác po dvojročnej pauze spôsobenej dištančnou výučbou zrealizovali v 11-tich  sekciách.

      Naši žiaci pri spracovávaní zvolenej problematiky preukázali zručnosti pracovať s literatúrou z  knižničných zbierok alebo z internetových zdrojov, nadobudli skúsenosti so štatistickým spracovaním a vyhodnocovaním dotazníkových prieskumov, prípadne úspešne realizovali  experimentálnu časť práce. Venovali sa skutočne rôznorodej problematike, práce spracovávali aj v cudzích jazykoch.

      Počas prehliadky sme mali možnosť stretnúť sa so zaujímavými témami ako napr: 999-prvý transport zo Slovenska do Osvienčimu , Disent v Banskej Štiavnici a Nežná revolúcia práce prezentované v sekcii dejepisu. S problematikou skoliózy, celiakie, aplikáciou psychológie pri pomoci seniorom v domovoch dôchodcov ako aj s prácou Ľudské variety a rasizmus sme sa stretli v sekcii biológie, onkologickej výchovy a zdravého životného štýlu.

      Zaujímavými boli informatické práce Web budúcnosti, Rozdiely medzi vektorovou a rastrovou animáciou ako aj práce v sekcii matematiky Fraktály, Fuzzy množiny a ich využitie. V spoločenskovednej sekcii sa venovali feminizmu,  téme Rozprávka ako základ morálky v živote človeka  alebo  How School Affects Our Mental Health.

                  Žiaci sa v sekcii chémie a biotechnológií venovali výrobe liečiv, kozmetike a chémie alebo Éčkam v potravinách. Vo fyzikálno-astronomickej sekcii spracovali tému Micrometeorites, skúmali ľudské telo z pohľadu fyziky. V jazykovej sekcii sa venovali porovnávaniu sviatkov na Slovensku,  Španielsku  a v Mexiku ako aj inšpiratívnym ženám v slovenskej literatúre.

      Veríme,  že aj takýto spôsob získavania informácií, ich spracovania, experimentálneho overovania, vytvárania  dotazníkových formulárov, ich vyhodnocovania a štatistického  spracovania, ako aj  prezentovania výsledkov je pre žiakov rozhodne prínosné.

      Prikladáme prehľad najlepších prác v jednotlivých sekciách.

                         

                                                                                                                      Miroslava Kováčová

      SEKCIE_2022_VYHODNOT-1.doc

    • RoboSum 2022
     • RoboSum 2022

      22. 6. 2022

      Keď si prezriete novinky na našej stránke, dozviete sa, že žiaci našej školy sú veľmi šikovní, zapájajú sa do širokej škály aktivít a boli v tomto školskom roku veľmi úspešní v rôznych súťažiach. Veľmi radi by sme takto na záver školského roka pochválili ešte s jedným vynikajúcim výsledkom. Nicolas Slezák a Filip Ivanič z 1.A triedy sa už niekoľko rokov venujú robotike a svoje skúsenosti a šikovnosť v oblasti robotiky zúročili v robotickej súťaži RoboSum 2022, ktorá sa konala vo Fiľakove. V tejto medzinárodnej súťaži sa zišlo spolu 17 tímov, z toho tri boli z Maďarska. Keď sme vám písali cez prostredie edu, aby ste im držali palce, lebo konkurencia je veľká, veru, vaše lajky, povzbudenia a samozrejme ich skvelá príprava zabrali dokonale. V sále, v ktorej to chvíľami vyzeralo ako v športovej aréne súperili medzi sebou vždy dvojice naprogramovaných robotov o to, kto koho skôr vytlačí z kruhového ringu. Hralo sa systémom každý s každým tri hry, iba v prípade remízy (roboty sa zacyklili) sa ich hralo viac. Chlapci sa so svojim robotom postupne prebojovali až do finále, kde so svojim súperom odohrali až 7 hier (stále došlo k remíze) a nakoniec im iba o jeden jediný bod, o jednu hru ušlo zlato. Domov (do školy) sme mohli s veľkou radosťou písať, že chlapci obsadili krásne 2. miesto. Veríme, že skvelý zážitok, strieborné medaily na krku, pamätná plaketa a vecné ceny Filipa a Nicolasa povzbudia k ďalším podobným súťažiam, ku ktorým sa im budeme snažiť vytvárať čo najlepšie podmienky. Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať aj pánovi Ivaničovi, ktorý nám veľmi pomohol tým, že nám zabezpečil dopravu. Ešte raz ďakujeme a srdečne blahoželáme!

       

    • Matematický klokan 2022
     • Matematický klokan 2022

      22. 6. 2022

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan, do ktorej sa na Slovensku v tomto ročníku zapojilo celkom 62544 žiakov základných a stredných škôl. S potešením musíme skonštatovať, že sme spokojní nielen s početnou účasťou (79 riešiteľov), ale najmä s výsledkami, ktoré naši žiaci dosiahli. Zapojili sa všetky ročníky, súťažili sme v troch kategóriách: Kadet9, Junior G12 a Junior G34.

      V kategórii Kadet9 súťažili žiaci 1. ročníka bilingválnej formy štúdia. Najlepšie výsledky (zisk 5 klokanov) v tejto kategórii dosiahli:

      Eva Mikulášiová (1.D), 20. miesto na Slovensku, percentil: 95,9%

      Andrea Kmeťová (1.C), 35. miesto na Slovensku, percentil: 87,4%

      Michal Švec (1.D), 36. miesto na Slovensku, percentil: 86,5%

      Ďalší: Kristián Šotek (1.D), Saskia Šuniarová (1.D), Matúš Posádka (1.C), Samuel Ivan (1.C).

      V kategórii JuniorG12 súťažili žiaci 1. a 2. ročníka klasickej formy štúdia a žiaci 2. a 3. ročníka bilingválnej formy štúdia. Najlepšie výsledky (zisk 5 klokanov) v tejto kategórii dosiahli:

      Benjamín Gombala (3.C, študuje v zahraničí), 7. miesto na Slovensku, percentil: 97,8%

      Nikolas Slezák (1.A), 12. miesto na Slovensku, percentil: 95,6%

      Hana Pavlendová (3.B), 31. miesto na Slovensku, percentil: 82,9%

      V kategórii JuniorG34 súťažili žiaci 3. a 4. ročníka klasickej formy štúdia a žiaci 4. a 5. ročníka bilingválnej formy štúdia. Najlepšie výsledky (zisk 5 klokanov) v tejto kategórii dosiahli:

      Marian Rajnoha (4.B), 5. miesto na Slovensku, percentil: 96,5%

      Martin Ladislav Doskočil (5.C), 21. miesto na Slovensku, percentil: 86,5%

       

      Srdečne blahoželáme!

    • Výzva pre záujemcov gymnaziálnej olympiády 2022
     • Výzva pre záujemcov gymnaziálnej olympiády 2022

      22. 6. 2022

      Dňa 27. 6.  2022 sa uskutoční vo veľkej  telocvični už tradične  športový deň – gymnaziálna olympiáda v športových súťažiach  mix- volejbal, mix- florbal, mix-streetbal, mix-futsal, mix -bedminton a mix-stolný tenis. Súťažiť môžu miešané chlapčenské a dievčenské družstvá bez rozdielu ročníkov. 

      Čaká  vás sladká odmena s občerstvením a na záver propagačné materiály  na podporu konania Európský mládežnícky olympijský festival EYOFv Banskej Bystrici júl 2022.

      Stretneme sa v telocvični  v pondelok  7: 45 hod.

    • Gymnazisti na plaveckom kurze v Chorvátsku
     • Gymnazisti na plaveckom kurze v Chorvátsku

      22. 6. 2022

      Myšlienka plaveckého kurzu bola živá zo strany pani riaditeľky nášho gymnázia už pred dvoma rokmi, keď jej to navrhol rodič prepravnej spoločnosti a prevádzkovateľ hotela Belveder v Chorvátsku , ale v dôsledku pandémiecovid-19   nebola uskutočnená.                                                                V piatok večer   3. 6. 2022 prišiel deň odchodu 52 žiakov 1. A,B,C,D  na plavecký kurz. Cesta na ostrov Pag v Chorvátsku trvala 12 hodín.Po ubytovaní  na hoteli Belveder sa žiaci oboznámili so sobotňajším programom a nasledoval poobedný odpočinok po nočnej ceste. Pred večerou sme sa osviežili  kúpaním v mori, teplota mora bola príjemná- 24 stupňov .Po večeri  bol spoločenský program zameraný na zoznámenie sa  žiakov, kde sa každý predstavil. Po nedeľných raňajkách žiaci absolvovali  jeden a polhodinovú turistiku na opačnú stranu ostrova Pag. Poobede bolo metodický výcvik s poučením o bezpečnosti pri plaveckom výcviku,potom nasledovalo teoretické a praktické cvičenie-záchrana topiaceho a unaveného plavca . Nasledovali ukážky štartového skoku a bočné a kotúľové obrátky plaveckých spôsobov prsia , znak a kraul v bazéne pri hoteli . Nakoniec sme sa presunuli pred hotel do plytkej časti mora, kde nasledoval výber žiakov  do štyroch skupín slabších a lepších plavcov. Každý večer si pripravila  spoločenský program iná trieda.V pondelok začal plavecký výcvik 1. a 2. skupiny v mori, plávanie slabších plavcov s doskou prsia a nohy. 3. a 4. skupina mali  kondičné posilňovanie rúk . Poobede sa skupiny vymenili. V utorok sme odplávali loďou na fakultatívny výlet okolo ostrova Pag. V programe sme mali  3- krát plávanie v mori na rôznych plážach. Medzi plávaním nám kuchári pripravili výdatný obed na lodi.  Poslednou zastávkou bol adrenalínový prechod 50 metrovou jaskyňou plnejvody pre niektorých žiakov po bradu s úzkym prechodom len pre jedného človeka. Bola to cesta odvahy a zručnosti . Ďalší deň streda nás už čakalo iné počasie. Od rána  pršalo. Doobeda vykuklo slniečko , a tak sme využili plavecký výcvik, ale bez dosky, pretože začalo silne fúkať a tvorili sa väčšie vlny. Poobede začalo ešteviac pršať až do večera a pridal sa k tomu extrémne silný vietor , ktorý fúkal  aj celýnasledujúci deň, takže sa nedalo plávať v mori pre hrozbu utopenia sa pri veľkých vlnách. Museli sme improvizovať cvičeniami na medziposchodiach hotela na karimatkách. Žiaci posilňovali brušné svalstvo chrbát  a niektorí tancovali fitness cvičenia cez  svoje tablety. Ďalšie dni sa počasie ustálilo a mohli sme pokračovať v plaveckom výcviku. V sobotu večer 11. 6. 2022 sme odcestovali na Slovensko. Pedagogický dozor zabezpečovali Marek Palov, Martina Luptovská,  plavecký výcvik a zároveň pedagogický dozor mali na starosti  Mgr. Marek Konečný a Mgr. Bohuslav Melicherčík,  ktorý bol zároveň aj vedúcim kurzu. O zdravotnú starostlivosť sa nám postarala MUDr. Eva Petrášková. Strava bola zabezpečená 3- krát denne.  Raňajky, to boli švédske stoly, na ktorých bolpestrý a bohatý výber jedál. Obed bez výberu a večera s možnosťou výberu jedla. Ubytovanie a obsluha personálu hotela bola na výbornej úrovni.Zdokonaľovací plavecký kurz splnil účel pobytu pri mori  plaveckým výcvikom aj otužovaním , keď sa po silnom  vetre ochladila morská voda. Kolektív žiakov sa lepšie spoznal, vytvorili sa nové priateľstvá a naučili sa tvoriť  večerný spoločenský program , ktorý bol súčasťou kurzu.

      Vedúci kurzu Mgr. Bohuslav Melicherčík

    • Vyčistime si naše okolie
     • Vyčistime si naše okolie

      19. 6. 2022

      Projekt pod názvom Pure Nature Day vznikol s cieľom pomôcť prírode a zbaviť ju odpadkov, ktoré sa v nej nachádzajú vinou ľudí. Zapojili sa skupiny z celého Slovenska a tak sa počas jedného víkendu vyzbieralo 2300 kg smetí. Po prvý krát sa zapojili aj rôzne slovenské školy, učitelia a žiaci.
      Na podnet žiačky Terezy Slanej z 1.B sa v máji do tohto projektu zapojilo aj naše gymnázium. V piatok ráno sa skupina 36 žiakov a dve učiteľky vybrali do ulíc Banskej Štiavnice a dôkladne prečesali širšie okolie gymnázia. Okrem úctyhodného úlovku, 185kg smetí, sme si z tejto školskej akcie priniesli aj veľa dojmov a postrehov.
      Zberu odpadu som sa zúčastnila najmä kvôli tomu, že si myslím, že je veľmi dôležité ochraňovať prírodu a udržiavať naše okolie neznečistené.
      Páčilo sa mi, že sa na našej škole konečne zorganizovalo niečo takéto a myslím si, že by sa to malo robiť častejšie. Prekvapilo ma, koľko je v okolí našej školy v skutočnosti smetí. Naozaj som mala čo robiť, aby som toho pozbierala čo najviac.
      Prechádzkou na čerstvom vzduchu a pomocou životnému prostrediu sme spojili príjemné s užitočným a spravili sme si produktívne doobedie v doprovode pracovitých spolužiakov a nápomocných p. učiteliek :)

      Sofia Sarvašová, 3D

      Akcie s tématikou životného prostredia by sa mali organizovať častejšie. Myslím, že je veľmi dôležité
      oboznámiť s touto témou všetkých žiakov. Na podobné akcie sa vždy budem tešiť a určite sa aj s
      radosťou zapojím.

      Klára Lepeňová, 2D

      We have decided to take part in the waste collection mostly because when we are walking around
      our school or the town, we can see a pile of rubbish and to be honest it is not a pretty sight.
      Therefore, when our classmate Tereza came up to us and told us about her idea, our answer was
      immediately “yes”. We are glad that we were able to do something like that. We also think that
      doing little steps like these can be very helpful to our planet. Hopefully, this will become our annual
      activity.

      Tamara Pondelová and Liliana Škrteľová, 1B

      Месяц назад я приняла участие в мероприятии Pure Nature Day, которое организовала наша
      школа. Я оченъ рада, что хотъ немножко помогла. Проблемами экологии, в том числе экологии
      города, надо заниматься, надо научить людей житъ в гармонии с природой, чтобы они своей
      деятельностъю не загрязняли, а охраняли её. Надо в них развивать ответственность за свои
      поступки. От всех нас зависит, в какой среде мы живём !
      Lívia Hrončeková, 3D

      My sa plánujeme zúčastniť tejto akcie aj budúci rok. A čo vy, pridáte sa?

       

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení spojené s oceňovaním absolventov
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení spojené s oceňovaním absolventov

      13. 6. 2022

      Gymnázium Andreja Kmeťa  v Banskej Štiavnici sa dňa 3. júna 2022 rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 30. mája 2022 absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole. Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov, známych a spolužiakov z nižších ročníkov.

      Štúdium na našej škole ukončilo 54 žiakov v študijnom odbore gymnázium, bilingválne štúdium, sekcia anglicko-slovenská a 16 žiakov v študijnom odbore gymnázium, štvorročné štúdium.

       

      OCENENIA NAŠICH TOHTOROČNÝCH  ABSOLVENTOV 

      Gymnázium Andreja Kmeťa už tradične po ukončení štúdia a absolvovaní maturitnej skúšky oceňuje absolventov, ktorí sa svojím pôsobením počas svojho štúdia na našej škole,  svojou angažovanosťou, odbornou, vedeckou, umeleckou  činnosťou, umiestneniami vo vedomostných ako aj športových súťažiach, aktivitami v školskom živote,   pozitívne  a výrazne  zapísali do života školy.

      O ocenení žiakov  v tomto školskom roku rozhodla Pedagogická rada Gymnázia Andreja Kmeťa  n a svojom zasadnutí  dňa 18. mája 2022.

                 

      OCENENIE  -   VYNIKAJÚCI   ABSOLVENT  GYMNÁZIA  ANDREJA  KMEŤA - pamätná plaketa Ruža Andreja Kmeťa

      MARTIN LADISLAV DOSKOČIL

      za výborný prospech počas celého štúdia, vynikajúce umiestnenie v celoslovenskom kole súťaže iBobor, za 2. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády, 4. miesto v celoslovenskom kole súťaže Generácia  Euro, 5. miesto v celoslovenskom kole finančnej olympiády. Za aktívnu prácu v súťažiach Matematický klokan a Genius Logicus, za pôsobenie v pozícii predsedu Žiackej školskej rady Gymnázia Andreja Kmeťa, reprezentáciu školy na akciách prezentujúcich školu.

      SAMUEL HLOUŠEK

      za výborný prospech, za viacnásobnú reprezentáciu školy, za výborné umiestnenie v súťaži Finančná olympiáda, za 4. miesto v celoslovenskom kole súťaže Generácia Euro,, za výborné umiestnenia v súťažiach iBobor, Ekonomická olympiáda a v športových súťažiach

       

      OCENENIA  SPOJENÉ  SO  ZÁPISOM   DO  KRONIKY  ŠKOLY

      NATÁLIA LUCIA ČARDÁŠOVÁ

      za výborné študijné výsledky, za viacnásobnú reprezentáciu školy v projekte Erasmus+, za spoločenské aktivity a angažovanosť vo verejnom živote

      ADAM HRONEC

      za výborné študijné výsledky, za reprezentáciu školy spojenú s výbornými umiestneniami v ži iBobor, v súťaži digitálneho marketingu Google Digital  ako aj za reprezentáciu školy v športových súťažiach

      SOFIA PRAČKOVÁ

      za reprezentáciu školy  a vynikajúce umiestnenie v celoslovenskom kole dejepisnej súťaže Spýtaj sa starých rodičov na rok 1968, za umiestnenie v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku, za reprezentáciu školy v projekte Erasmus+, angažovanosť v Žiackej školskej rade Gymnázia Andreja Kmeťa

      ŠIMON HUDÁK

      za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy, výborné umiestnenia v súťažiach Olympiáda v španielskom jazyku a Geografická olympiáda

      VOJTECH ILČÍK

      za výborné študijné výsledky, za 4. miesto v celoslovenskej súťaži Generácia Euro, za reprezentáciu školy v súťažiach a školských akciách

       

      INÉ  OCENENIA

      Pochvala riaditeľkou školy za výborné študijné výsledky počas celého štúdia:

      DANA ŽEMBEROVÁ

      TERÉZIA LIBIAKOVÁ

       

      Diplom za rôzne aktivity počas štúdia získali:

      ELIŠKA KOČICKÁ

      ALŽBETA BRANICKÁ

      SÁRA MESIARIKOVÁ

      LAURA POVAŽANOVÁ

      KLÁRA SNITKOVÁ  

      MATÚŠ  GARAJ

      MATEJ MOC

      KATARÍNA ANDRÁŠIKOVÁ

      NATAŠA GEMZOVÁ

      EMA OLŠIAKOVÁ

       

       Kroky našich absolventov vedú na rôzne vysoké školy u nás i v zahraničí. Veríme, že všetky vedomosti, zručnosti a postoje získané na našom gymnáziu zúročia a uplatnia v ďalšom živote a štúdiu.

                  Želáme  im veľa šťastia!

       

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

      1. 6. 2022

      V dňoch 9. a 10. júna 2022 sa bude na pôde GAK konať zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 (účasť rodičov je vítaná, účasť žiakov nepovinná).

      9. jún 2022 o 13,00h - študijný odbor 7902J gymnázium, 4 - ročné štúdium

      10. jún 2022 o 10,00h - študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, sekcia anglicko- slovenská, 5 - ročné štúdium

      Na zápis je potrebné priniesť so sebou vyplnenú priloženú  návratku:

      navratka_4-roc_studium.doc

      navratka_5-_roc_studium.doc

      Súčasťou zápisu bude aj informácia o žiackych preukazoch ISIC spojená s ich vybavením. Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o vydanie preukazu. Preukaz ISIC je na našej škole povinný.

      info_ISIC.pdf    

      Ziadost_o_vydanie_preukazu_ziaka_ISIC_EURO26.docx                                                                                                                                                                                               Poplatok za ISIC kartu v sume 20 eur je potrebné zaplatiť pri zápise.

    • Chlapci víťazi vo florbale a malom futbale
     • Chlapci víťazi vo florbale a malom futbale

      19. 5. 2022

      V utorok 10. mája 2022 sa uskutočnilo vo veľkej telocvični okresné kolo 5 stredných škôl vo florbale chlapcov. Prvý zápas  sme hrali proti SOŠ S. Mikovíniho, nad ktorou sme vyhrali 2:0 . V druhom zápase sme zvíťazili  6:0 nad Katolíckou spojenou  školou z Banskej Štiavnice. V treťom zápase sa proti nám postavili SOŠ lesnícka nad ktorou sme vyhrali 4:2. Posledný zápas bol rozhodujúci o víťazovi turnaja.  Po prvom polčase bola remíza 1:1. Rozhodnutie prišlo v posledných dvoch minútach zápasu , keď sme dali za sebou  dva góly do súperovej bránky a rozhodlo sa o víťazovi okresného kola vo florbale.  Gymnázium Andreja Kmeťa úspešne reprezentovali: Filip Janík z 1. C, Juraj  Jurica z 2. A ,Samuel Macharik z 2. A , Filip Nikolaj z 2. A, Maroš Orolin z 2. A. Rastislav Slocík z 3.C,  Matej Balciar z 3. C, Radovan Bešina z 3. D, Juraj Žúbor z 2. C, Matej Szelle zo 4. B, Boris Šabík zo 4. B.

      Ďalšou súťažou v tomto týždni bol malý futbal stredných škôl, ktorý sa premierovo odohral na multifunkčnom ihrisku s umelou trávou pri lesníckom internáte. Spomedzi všetkých zúčastnených škôl v okrese sa nám darilo najviac, keďže sme vyhrali väčšinu zápasov s jednou remízou. Rozhodujúci zápas sa odohral o prvé miesto v samom závere turnaja, kde sme nastúpili proti domácim SOŠ Lesníctva, nad ktorými sa nám po ťažkom boji podarilo zvíťaziť. Naši reprezentanti v malom futbale boli: Martin Doskočil z 5.C, Adam Binder zo 4.A, Adam Valovič zo 4.A, Boris Šabík zo 4.B, Martin Mačura zo 4.C, Jakub Hudec z 3.D, Rastislav Slocík z 3.C, Bruno Janek z 3.A, Juraj Jurica z 2.A, Maroš Orolin z 2.A, Alex Ríz z 2.C, Ján Fulajtár z 2.C, Samuel Sedlaček z 1.D

      Mgr. Bohuslav Melicherčík, Mgr. Marek Konečný

    • Úvaha Moja káva získala 2. miesto na Slovensku
     • Úvaha Moja káva získala 2. miesto na Slovensku

      16. 5. 2022

      „Prijať sa je dôležité na to, aby sme dokázali pracovať s vlastnosťami, ktoré chceme zmeniť. ... Som si ich vedomá a na základe toho pripravená na ich utíšenie. Nech v mojom živote nie sú také hlučné. Prajem si, aby som bola tá, ktorá bude veciam vo svojom živote pridávať alebo uberať na hlasitosti.“

      V Celoslovenskej literárnej súťaži Prekroč svoj tieň vyhlásenej Občianskym združením PREKROČ SVOJ TIEŇ spomedzi stoviek súťažiacich získala svojou úvahou Moja káva úžasné 2. miesto a hodnotné ceny študentka 3. ročníka SOFIA ANGUŠOVÁ (3. A). Ceny jej dňa 13. apríla 2022 prišli osobne odovzdať: riaditeľka súťaže Mgr. Lenka Jalilah, PhD., predsedníčka odbornej komisie Mgr. Andrea Jurčová a p. Želmíra Kasanová. Celú Sofiinu úvahu, ktorá je publikovaná v internetovom časopise, si môžete prečítať na stránke https://www.prekrocsvojtien.sk/vyhlasenie-vysledkov.../.

      Srdečne blahoželáme!

      PhDr. Zora Červenáková

    • V národnom kole Finančnej olympiády sme obsadili vynikajúce 5.miesto
     • V národnom kole Finančnej olympiády sme obsadili vynikajúce 5.miesto

      4. 5. 2022

      Martin Ladislav Doskočil z 5.C triedy sa umiestnil medzi dvadsiatimi najlepšími finalistami celoštátneho kola finančnej olympiády na vynikajúcom piatom mieste. V jubilejnom 10. ročníku tejto súťaže získal okrem vecných cien aj týždennú platenú stáž vo finančnej inštitúcii podľa výberu. O náročnosti úloh a vyrovnanej úrovni finalistov svedčí aj fakt, že medzi tretím a piatym miestom bol rozdiel len pol bodu a prvým a druhým miestom len jeden bod. Súťaž organizuje každoročne Nadácia Partners, s ktorou Gymnázium Andreja Kmeťa spolupracuje nielen prostredníctvom Finančnej akadémie a dňa finančnej gramotnosti, ale aj rozličnými vzdelávacími aktivitami.  Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a želáme úspešný štart na maturitnej skúške aj vysokej škole.

      Martin Číž, Miroslava Kováčová