• Cvičný test
     • Cvičný test

      15. 3. 2022

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici ponúka záujemcom o bilingválnu formu štúdia, sekcia anglicko - slovenská, sekcia rusko - slovenská, absolvovať cvičný test na overenie špeciálnych schopností, zručností a študijných predpokladov. 

      Termín: 1. apríl 2022 o 12,00h.

      Podmienkou účasti na cvičnom teste je školou (GAK) riadne zaregistrovaná prihláška na uvedený typ štúdia v elektronickej alebo papierovej podobe podaná do 20. 3. 2022.

      Na cvičný test sa môžete registrovať  cez priložený formulár  v termíne od 21. 3. 2022 do 28. 3. 2022 do 10.00 hod. Po tomto termíne prihlasovací formulár nebude dostupný.

      Registráciu bude škola akceptovať ako záväznú prihlášku na cvičný test. Pozvánky na cvičný test nebudú zasielané.

      Podrobnejší harmonogram cvičného testu bude zverejnený na webovej stránke školy.

      Poplatok za absolvovanie cvičného testu je 10 eur.

    • Naši žiaci postúpili do národného kola súťaže Generácia €uro!
     • Naši žiaci postúpili do národného kola súťaže Generácia €uro!

      17. 3. 2022

      Cieľom súťaže Generácia €uro, ktorá sa uskutočňuje každý rok, je priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo, rozšíriť povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť poznatky žiakov o svete financií. Do prvého kola stredoškolskej súťaže Generácia €uro sa tento rok zaregistrovalo rekordných 172 tímov s 868 študentami a pedagógmi.

      V prvom kole, ktoré bolo ukončené 3. decembra 2021, vypĺňali tímy online kvíz z oblasti ekonómie a menovej politiky. Z nich 42 najlepších tímov s úspešnosťou v teste viac ako 93% postúpilo do 2. kola súťaže, v ktorom ú pripravovali  projekty na aktuálnu tému:

      „Kedy je inflácia príliš nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?".

      Druhé kolo súťaže bolo ukončené  11. februára 2022 a celkovo sa do tohto kola súťaže zapojilo 28 tímov, ktoré spracovali aktuálnu tému inflácie v rôznych formátoch.

      Náš školský tím v zložení: Vojtech Ilčík V. C, Martin Ladislav Doskočil V. C, Samuel Hloušek V. B, Richard Križan IV. C a Karolína Lovčičanová  IV. C absolvoval obe kolá a postúpil do 3. kola medzi 5 najlepších tímov zo Slovenska a priamo v Národnej banke Slovenska pred odbornou komisiou 25. marca 2022 bude obhajovať spracovanie uvedenej témy.

      Vďaka súťaži študenti majú príležitosť zdokonaliť svoje analytické a kritické myslenie, zlepšiť svoju schopnosť pracovať v tíme a rozvinúť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Našim študentom želáme, aby boli pri obhajobe svojho projektu úspešní, čo by pre nich znamenalo   aj pozvanie na odovzdávanie cien do Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom.

      Detailné informácie o súťaži nájdete na www.generationeuro.eu.

                                                                                                             

                                                                                                                       Miroslava Kováčová

    • Oznam
     • Oznam

      27. 2. 2022

      Milí rodičia,   sledujeme dianie na Ukrajine, vnímame, že táto téma zasahuje aj deti a mladých v našich školách.

      Preto by sme vám, rodičom i žiakom, radi poskytli viac informácií a kontaktov pomoci, ako sa o tejto téme môžeme s deťmi rozprávať, ako zvládať ťažké pocity, ktoré aktuálnu situáciu môžu sprevádzať. Chceme tiež nazbierať podnety i otázky, s ktorými sa stretávate u Vás doma ,  v čom by ste v tejto situácii potrebovali pomoc a podporu od nás, Vašich učiteľov a odborných zamestnancov.  

      Buďme si vzájomne oporou, neváhajme vyhľadať pomoc.. 

      Kontakt na psychológov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Štiavnica:  0903 828 539, 045/ 6921 311

      prípadne online čet:  https://www.facebook.com/stiavnickaporadna/?ref=pages_you_manage  

       

    • Exkurzia do Bratislavy
     • Exkurzia do Bratislavy

      15. 2. 2022

      V pondelok 7. februára, sa vybraná skupinka žiakov zúčastnila výstavy, venovanej 200. výročiu narodenia ruského literárneho velikána, spisovateľa F. M. Dostojevského. Nadšenci ruského jazyka a kultúry si tak prišli na svoje v priestoroch Univerzitnej knižnice Bratislavy, kde sa pred samotnou výstavou v spoločnosti trpezlivého personálu oboznámili so systematikou inštitúcie. Dozvedeli sa tak množstvo zaujímavých informácií, overili si svoj prehľad knižných diel a dokonca si vyskúšali aj svoju šikovnosť prostredníctvom prístroja, v minulosti využívaného najmä na vyvolávanie kníh. Po krátkej, no dôkladnej prehliadke, ich čakala už spomínaná interaktívna exhibícia, ktorá zahŕňala Dostojevského najvýznamnejšiu prácu i míľniky jeho života. Žiaci si výstavu veľmi užili a nechýbala ani spoločná fotka, zachytávajúca ich nefalšované nadšenie. Na záver výletu stihli ešte zavítať na ďalšiu, v poradí už druhú výstavu Univerzitnej knižnice, tenktokrát zameranú na počiatky architektúry modernej bratislavskej metropoly. Jej cieľom bolo najmä poukázať na unikátne architektonické diela výnimočných slovenských architektov, ktorí vo svojom období výrazne ovplyvnili tvár nášho hlavného mesta. V mene všetkých zúčastnených by sme sa tak touto cestou chceli poďakovať za príjemne strávený deň, nesený v edukatívnom duchu, tak ako sa na nás gymnazistov patrí…

       

      Viktória Bujnová a Svetlana Fabriková, 4.B

    • Biologická olympiáda u nás v škole
     • Biologická olympiáda u nás v škole

      14. 2. 2022

      V dňoch 7. 2. 2022 a 8. 2. 2022 sa u nás v škole konalo školské kolo biologickej olympiády v dvoch kategóriách.

      V kategórii A najlepšie výsledky dosiahli: Viktória Bujnová, IV. B, Adam Miloš Dubovský, III. A s rovnakým počtom bodov a Ester Hrnčiarová, V. B.

      V kategórii B sa najlepšie umiestnili: Diana Lukáčová, II. A, Kristína Spišiaková, III. C  a Nicolas Slezák, I. A.

      Do krajského kola súťaže postupujú prví dvaja súťažiaci z každej kategórie.

       Srdečne gratulujeme a veríme, že aj v krajskom kole budú naši žiaci úspešní!

       

    • Úspech našich žiakov
     • Úspech našich žiakov

      9. 2. 2022

      Dňa  7.2.2022 sa uskutočnilo krajské  kolo olympiády  v španielskom jazyku. Naši žiaci obsadili nasledujúce miesta: Kategória  B:  1. miesto   Zuzana Brodnianska (III. D), postup do celoslovenského kola,  2. miesto Alexandra Strižencová  (III.C). Kategória C: 2. miesto Tamara Číková  (IV. B),  3. miesto Boris Šabík  (IV. B). Srdečne gratulujeme a  držíme palce pri ďalšej reprezentácii školy. 

    • Dvakrát zlato
     • Dvakrát zlato

      9. 2. 2022

      S radosťou oznamujeme, že naši žiaci Samuel Mrázek a Marian Rajnoha v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku obsadili prvé miesta vo svojej kategórii. Samuel súťažil v kategórii 2A a Marian 2C1. Týmto postupujú do celoštátneho kola. Kristián Šotek súťažil v kategórii 2C2 a umiestnil sa na 3. mieste.

      Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu!

      Predmetová komisia  Anglický jazyk

    • Letný výmenný program pre študentov
     • Letný výmenný program pre študentov

      9. 2. 2022

      Milí žiaci a rodičia , radi by sme vám dali do pozornosti program Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship – 4-týždňový letný výmenný program pre vašich študentov. Je určený pre stredoškolákov vo veku 16 – 18 rokov. Intenzívne akademické kurzy, ktorých hostiteľmi sú americké vysoké školy alebo univerzity, sa zameriavajú na riešenie globálnych problémov, ktorým čelí európska ako aj americká mládež. Prihlásiť na program sa dá do štvrtka 17. februára 2022. Všetky náklady na tento akademický výmenný program vrátane letenky, víz, poistenia, stravy, ubytovania pokrýva Ministerstvo zahraničných vecí USA a sponzorujúce inštitúcie. Kritériá pre uchádzačov, prihlášku aj postup je možné nájsť na Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute - U.S. Embassy in Slovakia (usembassy.gov).

    • Dni otvorených dverí
     • Dni otvorených dverí

      12. 11. 2021

      Vážení rodičia, žiaci!

      Od  10 . januára   2022 sa budú vždy vo   ŠTVRTOK v čase od 14.00 hod do 15.30 hod konať KONZULTAČNÉ  DNI pre záujemcov o štúdium na naše škole.

      Počas týchto dní budú mať žiaci a ich rodičia umožnený vstup do priestorov školy  a získajú informácie o:

      • podmienky prijímacieho konania pre obe formy štúdia, termíny, podanie prihlášky, testy, apod.,
      • kritériá pre prijímacie konanie pre obe formy štúdia,
      • učebný plán v štvorročnom študijnom odbore - gymnázium,
      • učebný plán v študijnom odbore gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia anglicko-slovenská, vyučovanie  v anglickom jazyku, maturitná skúška,
      • učebný plán v študijnom odbore gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia rusko-slovenská, vyučovanie v ruskom jazyku, maturitná skúška,
      • možnosti  uplatnenia absolventov na vysokých školách
      • možnosti zapojenia sa žiakov do medzinárodných a národných projektov,
      • možnosti mimovyučovacích aktivít, krúžkovej činnosti,
      • možnosti zapojenia sa žiakov do práce žiackej školskej rady.

      Konzultačné  dni sa budú konať v režime OTP.

      Upozorňujeme záujemcov o konzultačné dni, aby sledovali Covid automat.

      V prípade, že okres Banská Štiavnica  sa v určitý týždeň bude nachádzať v čiernej farbe, vstup do budovy školy   NEBUDE MOŽNÝ.

      Vzhľadom na obmedzený počet návštevníkov v jeden deň je podmienkou účasti  na  KONZULTAČNÝCH DŇOCH GYMNÁZIA ANDREJA KMEŤA  REGISTRÁCIA  účastníkov.

      Registrovať sa môžete na tel. čísle:  0910 132 756.

      Informácie ohľadom obsahu a konania prijímacích skúšok sa kontaktujte na tel. čísle: 0905 816 774 - výchovný poradca Mgr. Miroslava Kováčová v dňoch utorok v čase 08.00 hod. - 10.30 hod., streda a štvrtok v čase od 13.15 hod. do 14.15 hod alebo na tel.čísle 0910 176 362 - zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Ľubica Herdová.

      Príďte a dozviete sa odpovede na Vaše otázky!   

      Pomôžeme Vám vo vašom rozhodovaní!

    • Naši žiaci opäť úspešní
     • Naši žiaci opäť úspešní

      23. 1. 2022

      Dňa 19.01.2022 sa konalo okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka a úspešne sa na ňom zúčastnili naši žiaci: Chiara Riana Lepiešová I.D, Filip Lakoštík II.D, Bruno Janek III.A a Mike Hric III.B. Všetci postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať dňa 16.02.2022. Srdečne gratulujeme a veľmi sa tešíme z úžasného postupu.

      Ing. Mgr. Silvia Debnárová

    • Úspech našich žiakov
     • Úspech našich žiakov

      18. 1. 2022

      Dňa 13.1.2022 sa konalo okresné kolo olympiády  z anglického jazyka. V dvoch súťažných kategóriách žiaci našej školy  obsadili prvé miesto. Touto cestou im srdečne blahoželáme a držíme palce pri reprezentácii našej školy v krajskom kole, do ktorého postúpili.

      KATEGÓRIA 2A (1.,2. roč. 4. - ročné štúdium)Samuel Mrázek z II. A triedy

      KATEGÓRIA  2C2 (anglofónni žiaci) - Kristián Šotek z I. D triedy 

      Do krajského kola zároveň postupuje aj Marian Rajnoha zo IV. B triedy, ktorý bude súťažiť v kategórii 2C1 (bilingválni žiaci).

                                                                                                                                                                     PK anglický jazyk

     • ERASMUS PLUS

      17. 12. 2021

      V  školskom roku 2019/2020 sa škola zapojila do projektu „Interpersonal communication“, ktorý prebiehal tri roky a práve v tomto roku sa blíži jeho koniec.

      Cieľom tohto projektu bolo zhodnotiť komunikačné zručnosti a kompetencie žiakov, ktoré sú v nemalej miere poznačené rozvojom informačno-komunikačných technológií. Spolu s partnerskými školami z Poľska, Holandska, Talianska, Turecka  a Francúzska sme zmapovali  komunikáciu a jej vývoj na časovej osi, ktorá bola vopred stanovená, pričom každá škola sa venovala obsahovo rozdielnym témam, súvisiacich s komunikáciou.

      V rámci projektu sme absolvovali niekoľko stretnutí, ich počet bol bohužiaľ obmedzený pandemickými opatreniami. Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu, vytvorili špeciálne vydanie školského časopisu, pomocou ktorého by sa chceli s vami podeliť o svoje skúsenosti a zážitky.

      https://online.fliphtml5.com/shjcj/ocxz/

      Mgr. Andrea Jakubíková

    • Lyžiarsky a snoubordový kurz
     • Lyžiarsky a snoubordový kurz

      28. 2. 2022

      Epidemická situácia po vianočných prázdninách neodporúčala lyžiarske kurzy. Ale hneď po polročnej klasifikácii a zverejnení opatrení proti SARS-CoV-2 variant omikron, ktoré vydalo MŠVVaŠ pre organizovanie lyžiarskych a snoubordových kurzov,  sme zorganizovali tento zimný výcvik, ktorý sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku  Salamandra Hodruša- Hámre od 31. 1. do 3. 2. 2022. Podmienkou vstupu do autobusu v pondelok ráno bol negatívny AG samotest  alebo potvrdenie o bezpríznakovosti na covid. Autobus nás doviezol do lyžiarskeho strediska Salamandra. Po vybavení skipasov a požičaní lyžiarskeho a snoubordového výstroja pre žiakov , ktorí nemali svoju vlastný výstroj, nasledovalo rozdelenie žiakov na družstvo snoubordistov , ktorú viedol snoubordový inštruktor z lyžiarskej školy Salamandra . Lyžiari  boli rozdelení na začiatočníkov a pokročilých. Pokročilí lyžiari začali zdokonaľovanie metodiky lyžovania na veľkom vleku a začiatočníci základný výcvik  na malom vleku.  Druhý deň nám pribudli žiaci 2. C triedy , ktorí sa vrátili po karanténe. Tretí deň sa považuje na kurzoch za kritický, je to deň ,keď prichádza väčšia únava a býva aj viac úrazov. Tento deň bol namáhavejší pre nás  aj preto , že v noci napadlo  20 cm snehu. Autobusom sme sa  nemohli dopraviť do lyžiarskeho strediska, nakoľko cesta nebola upravená.  Autobus nás odviezol na Hornú Roveň a odtiaľ sme šli pešo aj s výstrojom k vrcholovej stanici lyžiarskeho vleku Salamandra.  Posledný deň na lyžiarskom a snoubordovom výcviku  bol slnečný . Bol to príjemný koniec nášho kurzu. Všetci žiaci, ktorí  absolvovali výcvik do konca , zvládli 270- metrové prevýšenie na 1450 metrov dlhej zjazdovke. Výcviku sa  zúčastnilo  54 žiakov z 2. ročníka. Žiaci  si utužili  nielen kolektívne vzťahy, ale zároveň  pobyt v  zimnej prírode mal aj význam otužovania na posilnenie imunity.

      Lyžiarski  inštruktori: Mgr. Marek Konečný  a Mgr. Bohuslav Melicherčík