• Olympijský deň – beh na školách
     • Olympijský deň – beh na školách

      25. 6. 2021

      Na základe výzvy odboru školstva Úradu BBSK v spolupráci s Olympijským klubom Banská Bystrica sa Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici zapojilo a zorganizovalo Olympijský deň – beh na školách. Športové podujatie bolo realizované v dopoludňajších hodinách 23.06. 2021. Pandemická situácia však v našom okrese umožnila podujatie vykonávať s triedami len individuálnou formou. 

      Po oficiálnom otvorení, ktoré bolo sprevádzané olympijskou hymnou, sa s netradičnými športovými aktivitami spojené s vedomostným olympijským kvízom popasovala trieda I.B. Študenti si zmerali sily nielen v rýchlostných a silových disciplínach, ale svoje vedomosti z olympizmu si overili v olympijskom kvíze. Súťažilo sa na dvoch stanovištiach – na futbalovom štadióne FK Sitno a „Pátračských“ schodoch. Vedomostný kvíz sa realizoval v triede, po ktorom následne prebehlo vyhodnotenie. Na treťom mieste sa umiestnil tím „No name“ s kapitánkou Zdenkou Vágnerovou. Druhé miesto si vybojoval tím „SONIC“ s kapitánkou Bibiánou Helbichovou. Prvé miesto získal tím „Hashtag 2“ (#2) s kapitánkou Sárou Falťanovou.

      Športové podujatie bolo podporené cenami, ktoré venovala Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB v spolupráci so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov v Banskej Bystrici a Tidly Café. Touto cestou sa chceme sponzorom veľmi pekne poďakovať za podporu a ceny, ktoré poskytli, a víťazom srdečne gratulujeme.

      Poďakovanie patrí aj kolegyni Mgr.Jarmile Klementovej za motiváciu a fotodokumentáciu športovej akcie.

      Mgr. Dominika Kondrátová, PhD.

    • Úspech v celoslovenskom finále finančnej olympiády
     • Úspech v celoslovenskom finále finančnej olympiády

      24. 6. 2021

      22. 6. 2021 sa uskutočnilo v Bratislave finále 9. ročníka finančnej olympiády. Skvelé tretie miesto získala naša škola vďaka Samuelovi Hloušekovi zo 4.B a Karolíne Lovčičanovej z 3.C triedy, ktorí postúpili do prvej dvadsiatky najlepších účastníkov z celého Slovenska a úspešne tak reprezentovali Gymnázium Andreja Kmeťa v náročnej konkurencii, keďže tento rok bolo zapojených rekordných takmer 6000 študentov. Gratulujeme k úspechu.

      Organizátorom tejto vedomostnej súťaže je Nadácia Partners. Súťaž má 3 vyraďovacie kolá - prvé dve kolá sa uskutočňujú formou online testu, ktorý je zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Do 2. kola súťaže postupuje prvých 500 najlepších účastníkov súťaže. Tretie, finálové kolo sa uskutočňuje prezenčnou formou v priestoroch Nadácie Partners v Bratislave. Do 3. finálového kola súťaže postupuje 20 najlepších účastníkov súťaže, pričom náročnosť otázok i úloh sa v každom kole zvyšuje. Vo finále riešia študenti testové otázky, slovné a výpočtové úlohy ako aj prípadové štúdie z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.

      M. Číž, M. Kováčová

    • Celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku
     • Celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku

      16. 4. 2021

      8. a 9. apríla 2021 súťažili tí najlepší v ruskom jazyku – víťazi krajských kôl. Celoslovenské kolo sa uskutočnilo v online formáte a pozostávalo z písomnej aj ústnej časti. Tamara Ľuptáková, žiačka 2.D triedy, ani tentokrát nesklamala a reprezentovala  nás naozaj vynikajúco – umiestnila sa na peknom 2.mieste. Blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme aj do budúcna ešte veľa úspechov s ruským jazykom

    • Skvelý úspech na krajskom kole SOČ!
     • Skvelý úspech na krajskom kole SOČ!

      30. 3. 2021

      Na krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v piatok 26.3. 2021, ktoré prebehlo online formou, sa naši študenti zaskveli skvelým umiestnením. Mike Hric z II.B získal v 1. miesto v odbore č. 5: Životné prostredie, geografia, geológia s prácou "Solárny dom", Natália Javorková z V.C získala tiež 1. miesto v odbore č. 17: Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou "Posttraumatická stresová porucha u veteránov" a napokon Sára Mesiariková zo IV.B získala 2. miesto v odbore č. 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba s prácou "Preklad poézie Jána Smreka do anglického jazyka". Všetci postupujú do národného kola, za čo im gratulujeme a držíme palce na celoslovenskej prehliadke.
      Výsledková listina: https://testcvcjunior1.files.wordpress.com/2021/03/rackovavysledkova-listina.pdf
      Školský metodik SOČ
      Miron Breznoščák

     • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

      25. 3. 2021

      Dňa 12.marca 2021 sa v online formáte uskutočnilo krajské kolo 50.ročníka
      Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali traja žiaci v troch
      rôznych kategóriách, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

      Lívia Hrončeková z 2.D triedy sa v kategórii B4 z druhého miesta stala úspešnou riešiteľkou
      a Tamara Ľuptáková z tej istej triedy zvíťazila v kategórii B1 a postupuje do
      ďalšieho kola. Obidvom dievčatám blahoželáme a Tamarke prajeme veľa šťastia
      a úspechov aj v celoslovenskom kole !

     • Krajské kolo Biologickej olympiády

      21. 3. 2021

      Dňa 10. a 11. marca 2021 sa online formou konali krajské kolá Biologickej olympiády v kategórii A a B.

      Našu školu reprezentovali v kat. A : Natália Felberová a Nela Kudríková z V.C triedy v kat. B : Adam Miloš Dubovský z II.A triedy a Viktória Bujnová z III. B triedy, ktorí sú aj úspešnými riešiteľmi BIO vo svojej kategórii Adam Miloš Dubovský zároveň postupuje do celoslovenského kola Biologickej olympiády.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, úspešným riešiteľom blahoželáme a Adamovi držíme palce v celoslovenskom kole.

      PK Človek a príroda

    • Školská prehliadka SOČ
     • Školská prehliadka SOČ

      5. 3. 2021

      V stredu 3. marca 2021 sa uskutočnila školská prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu epidémie na platforme MS Teams. Zapojili sa traja študenti v troch odboroch.

       

       

       

      1.     Mike Hric, 2.B: Solárny dom. Odbor č. 5: Životné prostredie, geografia, geológia

      2.     Natália Javorková, 5.C: Post-traumatická stresová porucha u veteránov. Odbor č. 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      3.   Sára Mesiariková, 4.B: Preklad poézie Jána Smreka do anglického jazyka. Odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      Účastníci stručne predstavili svoje práce a výskum formou prezentácie, videí, či priamej online ukážky. Potom nasledovala obhajoba vo forme otázok a diskusie od hodnotiteľov a porotcov. Všetky tri práce splnili predpísané požiadavky a postupujú priamo na krajské kolo SOČ, ktoré sa uskutoční 26. marca tiež online formou. Držíme palce!

       P.S.: Práce vychádzajú z ročníkových, či projektových prác, majú rozsah 15-25 strán bez príloh a už účasť, či umiestnenie na krajskom kole sú často vstupenkou na vysoké školy, rovnako aj veľkým bonusom v životopisoch - Curriculum Vitae na univerzity v zahraničí. Neváhajte sa s vašou témou zapojiť aj vy!

      Školský metodik SOČ

      Mgr. Miron Breznoščák

       

     • Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku

      8. 2. 2021

       Dňa 8. januára 2021 sa konalo krajské kolo olympiády v španielskom jazyku formou online. Žiaci našej školy sa zúčastnili v troch kategóriách a zaznamenali nasledujúce úspechy:

      1.       miesto : Alexandra Strižencová,  II.C – kategória A, postup do celoslovenského kola

      2.       miesto: Tamara Číková, III. B – kategória B

      3.       miesto: Karma Hasbach, V.C – kategória D.

       Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a postupujúcej žiačke prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole. 

                                                                                                    Zuzana Horniaková

     • Olympiáda ľudských práv

      15. 12. 2020

      Dňa 14.12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 8 žiakov. Súťaž pozostávala z dvoch kôl:  vedomostného testu o ľudských právach a reakcií na dva aktuálne ľudskoprávne problémy. Všetci zúčastnení predviedli úctyhodný výkon opretý o argumenty a vedomosti, čím značne sťažili prácu odbornej komisii. Na prvom mieste sa umiestnila Natália Javorková z 5.C(ktorá týmto postúpila do krajského kola), v tesnom závese druhé miesto patrí Patrikovi Hrtánekovi z 3.B a na treťom mieste sa umiestnil Šimon Mikeš z 3.C. Zúčastneným ďakujem za dobrú prácu a postupujúcej gratulujem a želám veľa úspechov v krajskom kole.

      Mgr. o. Halan

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

      11. 12. 2020

       

       

       

       

       

       

       

       

      V tomto týždni prebehla online Olympiáda v ruskom jazyku - 8.12. kategória B 1 a  9.12. kategórie B 2 a B 4. V kategórii B 1 súťažili žiaci 1. a 2.ročníka, v kategórii B 2 žiaci štvrtého ročníka a v kategórii B 4 žiaci slovensko - ruskej sekcie 2.D triedy.                                                                                                    

                                             Výsledky :

      Kategória B 1 : 1.miesto - Tamara Ľuptáková / 2.D /

                                             Ema Melicherčíková / 1.A /

                                             s rovnakým počtom bodov

                             2.miesto - Silvia Tvarožková / 1.C /

                             3.miesto - Sofia Sarvašová  / 2.D /

      Kategória B 2 :  1.miesto - Matej Môc / 4.C /

                              2.miesto - Anna Balková / 4.C /

                              3.miesto - Matúš Garaj / 4.C /

      Kategória B 4 : 1.miesto -  Lívia Hrončeková / 2.D /

                                             Jessica Bubliaková / 2.D /

                                             Nina Slocíková / 2.D /

                                             s rovnakým počtom bodov

      K úspechu všetkým blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v krajskom kole !

                                             НИ ПУХА НИ ПЕРА !

    • Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo

      6. 12. 2020

      Vo štvrtok 3. decembra 2020 sa uskutočnilo na našom gymnáziu školské kolo olympiády v španielskom jazyku. Zúčastnilo sa deväť žiakov v troch kategóriách. Do krajského kola postupujú nasledujúci žiaci:

      kategória A:

      1. miesto  - Alexandra Strižencová, II.C

       2. miesto - Aneta Ďubašáková, II.D

      kategória B:

      1. miesto - Tamara Číková, III.B

       2. miesto - Beáta Kalinová, III.B

      kategória D:

      1. miesto - Karma Hasbach, V.C

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, postupujúcim blahoželáme a želáme úspešnú reprezentáciu  v krajskom kole.

                                                                                           Mgr. Zuzana Horniaková