Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľubica Herdová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 40
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Martin Číž Viac ako peniaze 25 91
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Ondrej Halan Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 51
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
,,Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia" 10
Skvalitnenie odborných kompetencií učiteľov cudzích jazykov na medzinárodnej úrovni 16
Mgr. Angelika Juhás Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 83
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Skvalitnenie odborných kompetencií učiteĺom cudzích jazykov na medzinárodnej úrovni 16
E-leaning vo výchovnovzdšlávacom procese v ZŠ a SŠ 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŚ a SŠ 8
Mgr. Miroslava Kováčová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 70
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Andrea Lepeňová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 31
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Mgr. Martina Medovičová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14 35
Cabri Geometria- základný kurz 21
Mgr. Ľubomíra Pažická Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60 60
PhDr. Zdena Zimanová ,,Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno - vzdelávacia zložka - frokventanti" 14 92
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Finančná gramotnosť 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Marek Žilík Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35


© aScAgenda 2020.0.1199 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.01.2020

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria