Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľubica Herdová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 40
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Martin Číž Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6 91
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Viac ako peniaze 25
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Mgr. Ondrej Halan Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0 51
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Skvalitnenie odborných kompetencií učiteľov cudzích jazykov na medzinárodnej úrovni 16
,,Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia" 10
Mgr. Andrea Jakubíková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 40
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Aktívne učenie sa žiakov metódu CLIL 0
Mgr. Miroslava Kováčová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 70
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Andrea Lepeňová Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6 31
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Martina Medovičová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14 35
Cabri Geometria- základný kurz 21
Mgr. Angelika Nyékiová Skvalitnenie odborných kompetencií učiteĺom cudzích jazykov na medzinárodnej úrovni 16 83
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŚ a SŠ 8
E-leaning vo výchovnovzdšlávacom procese v ZŠ a SŠ 14
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Ľubomíra Pažická Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60 60
Mgr. Katarína Šajbanová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 61
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PhDr. Zdena Zimanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 92
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Finančná gramotnosť 14
,,Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno - vzdelávacia zložka - frokventanti" 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Mgr. Marek Žilík Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria