• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2020/2021

  • Celoštátne kolo

    • Mike Hric

    • 4. miesto
    • SOČ · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Natália Javorková

    • 4. miesto
    • SOČ · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Sára Mesiariková

    • 4. miesto
    • SOČ · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Patrik Hrtánek

    • účasť
    • Olympiáda ľudských práv · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Alexandra Strižencová

    • 6. miesto
    • Olympiáda v španielskom jazyku · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Adam Dubovský

    • účasť
    • Biologická olympiáda · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Dominika Machová

    • 1. miesto
    • Študentská esej 2020 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Tamara Ľuptáková

    • 2. miesto
    • Olympiáda v ruskom jazyku · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Samuel Hloušek

    • 3. miesto
    • Finančná olympiáda · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Karolína Lovčičanová

    • účasť
    • Finančná olympiáda · Celoštátne kolo · 2020/2021
  • Krajské kolo

    • Lívia Hrončeková

    • 2. miesto
    • Olympiáda v ruskom jazyku · Krajské kolo · 2020/2021
    • Samuel Mrázek

    • 2. miesto
    • olympiáda v anglickom jazyku · Krajské kolo · 2020/2021
    • Tamara Ľuptáková

    • 1. miesto
    • Ruské slovo · Krajské kolo · 2020/2021
    • Benjamín Gombala

    • 2. miesto
    • Fyzikálna olympiáda · Krajské kolo · 2020/2021