• Vážení rodičia, žiaci!

     Pre všetkých uchádzačov o štúdium na Gymnáziu  Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici pripravujeme   DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2022. 

     Od  10 . januára   2022 sa budú vždy vo   ŠTVRTOK v čase od 14.00 hod do 15.30 hod konať KONZULTAČNÉ  DNI pre záujemcov o štúdium na naše škole.

     Počas týchto dní budú mať žiaci a ich rodičia umožnený vstup do priestorov školy  a získajú informácie o:

     • podmienky prijímacieho konania pre obe formy štúdia, termíny, podanie prihlášky, testy, apod.,
     • kritériá pre prijímacie konanie pre obe formy štúdia,
     • učebný plán v štvorročnom študijnom odbore - gymnázium,
     • učebný plán v študijnom odbore gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia anglicko-slovenská, vyučovanie  v anglickom jazyku, maturitná skúška,
     • učebný plán v študijnom odbore gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia rusko-slovenská, vyučovanie v ruskom jazyku, maturitná skúška,
     • možnosti  uplatnenia absolventov na vysokých školách
     • možnosti zapojenia sa žiakov do medzinárodných a národných projektov,
     • možnosti mimovyučovacích aktivít, krúžkovej činnosti,
     • možnosti zapojenia sa žiakov do práce žiackej školskej rady.

     Konzultačné  dni sa budú konať v režime OTP.

     Upozorňujeme záujemcov o konzultačné dni, aby sledovali Covid automat.

     V prípade, že okres Banská Štiavnica  sa v určitý týždeň bude nachádzať v čiernej farbe, vstup do budovy školy   NEBUDE MOŽNÝ.

     Vzhľadom na obmedzený počet návštevníkov v jeden deň je podmienkou účasti  na  KONZULTAČNÝCH DŇOCH GYMNÁZIA ANDREJA KMEŤA  REGISTRÁCIA  účastníkov.

     Registrovať sa môžete na tel. čísle:  045 6920593.

     Informácie ohľadom obsahu a konania prijímacích skúšok sa kontaktujte na tel. čísle: 0905 816 774 - výchovný poradca Mgr. Miroslava Kováčová v dňoch utorok v čase 08.00 hod. - 10.30 hod., streda a štvrtok v čase od 13.15 hod. do 14.15 hod.

     Príďte a dozviete sa odpovede na Vaše otázky!   

     Pomôžeme Vám vo vašom rozhodovaní!