Navigácia

Základné informácie

1. Základné údaje

Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9 v Banskej Štiavnici je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písmeno d. Zákona č. 343 z 18.12.2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenenie stavebných prác a poskytovanie služieb vykonáva podľa zákona o VO v súlade s Príkazom č. 003/2016/ODDVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a  zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnovsti BBSK a Etickým kódexom verejného obstarávateľa.

2. Dokumenty k VO

 

3. Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

 

Suhrnna_sprava_4_.stvrtrok2017.pdf

VO_vyrocna_sprava__za_rok__2017_-_GAK.pdf

VO_plan_na_rok_2018-GAK.pdf

Suhrnna_sprava_I.stvrtrok 2018.pdf

Zoznam_neupotrebitelneho_majetku_GAK_BS_31.7.2018__(1).pdf

Suhrnna_sprava_II.stvrtrok2018.pdf

Suhrnna_sprava_III.stvrtrok2018.pdf

Suhrnna_sprava_IV.stvrtrok2018.pdf

Výzva na predkladanie ponúk

Názov predmetu zákazky: „Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica – rekonštrukcia vchodových dverí a okien na chodbách“

Vyzva_na_predlozenie_ponuky(1).pdf

Priloha_c._1_Dvere(1).pdf

Priloha_c._2_Chodby(2).pdf

Priloha_c3Navrh_na_plnenie_kriterii(2).pdf

Priloha_c4_Kryci_list(2).pdf

Priloha_c5_Zmluva_o_dielo_-_navrh(2).pdf

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Výchovno-lyžiarsky kurz  –  Gymnázium A. Kmeťa Banská Štiavnica

Vyzva_na_LV_2018-2019.pdf

Plan_VO_2019.pdf

SUHRNNE_SPRAVY__10__1.Q.2019.pdf

SUHRNNE_SPRAVY__117__1.Q.2019.pdf

SUHRNNE_SPRAVY2.Q.2019.pdf

SUHRNNE_SPRAVY1.pdf

SUHRNNE_SPRAVY2.pdf

SUHRNNE_SPRAVY.pdf

2._UHRNNE_SPRAVY.pdf

1-202_SUHRNNE_SPRAVY.pdf

1-2020_SUHRNNE_SPRAVY(2)pdf.pdf

2.SUHRNNE_SPRAVY.pdf

3.SUHRNNE_SPRAVY.pdf

SUHRNNE_SPRAVY(1).pdf

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria