Navigácia

7902J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

  

Študijný odbor  7902 J74 gymnázium – bilingválne štúdium – slovensko-anglická sekcia

 

platný od 1.9.2015

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Počet hodín

 

 

 

 

 

Jazyk a komunikácia

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Spolu

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

0

12

Druhý vyučovací jazyk (a)

10

4

4

2+2

2+2

22+4

Cudzí jazyk (a)

3

3

3

1+2

0

10+2

Seminár zo slovenského jazyka g3)

0

0

0

0

0/4

0/4

Anglická literatúra(c,e)

0

0

0

2

2

0+4

Konverzácia v anglickom jazyku(c, g3)

2

2

0

0

0/4

4+0/4

Konverzácia v cudzom jazyku(g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

 

 

Matematika a práca s informáciami

 

 

Matematika  (b2,  e g3)

2+1

4

3

3

0/4

12+1+0/4

Informatika (a, g3)

2

1

1

0

0/2

3+1+0/2

Seminár z matematiky( g1 g2 )

0

0

0/2

0/2

0

0/4

Cvičenia z matematiky (g3)

0

0

0

0

0/2

0/2

Deskriptívna geometria (g3)

0

0

0

0

0/2

0/2

Programovanie (g3)

0

0

0

0

0/2

0/2

 

 

 

Človek a príroda

 

Fyzika (b4,e, g3)

0

2

2

1+1

0/4

5+1+ 0/4

Chémia (b2, e, g3)

0

2

2

1+1

0/4

5+1+0/4

Biológia (b3,d,e,g3)

0

2

3

1+1

0//4

6+1+0/4

Prírodovedný seminár (g1,g2)

0

0

 

0/2

 

0/2

0

0/4

Seminár z fyziky (e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Seminár z chémie (e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Seminár z biológie (e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Úvod do prírodných vied (c,e)

2

0

0

0

0

0+2

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a spoločnosť

Dejepis (e,g3)

0

2

2

2

0/2/4

6 + 0/2/4

Geografia (e, g3)

0

1

2

1+1

0/2/4

4+1+ 0/2/4

Občianska náuka ( c,e,g3)

0

0

2

1+1

0/2/4

3+1+0/2/4

Regionálna výchova

0,5

0

0

0

0

0+0,5

Úvod do humanitných vied (c,e)

2

0

0

0

0

0+2

Spoločenskovedný seminár (g1,g2)

0

0

0/2

0/2

0

0/4

Seminár z občianskej náuky (e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Seminár z dejepisu(e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Seminár z geografie(e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Ekonomika( g3)

0

0

0

0

0/4

0/4

Umenie a kultúra

Umenie a kultúra(e)

0

1

1

0

0

2

 

Človek a hodnoty

Etická výchova/Náboženská výchova (a)

1

1

0

0

0

2

Osobnostný a sociálny rozvoj

0+0,5

0

0

0

0

0+0,5

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova(a)

2

2

2

2

2

10

 

 

 

 

 

Spolu

Povinné hodiny spolu

 

23

28

29

18

4

102

Disponibilné hodiny určené všetkým žiakom

8

2

1

11

4

26

Disponibilné hodiny, ktoré si žiak vyberá z ponuky ( g)

0

0

2

2

20

24

Disponibilné hodiny spolu

8

2

3

13

24

50

Počet hodín spolu

31

30

32

31

28

152

 

Kurz na ochranu zdravia a života

0

0

3x6

0

0

18

 

 

 

Študijný odbor  7902 J74 gymnázium – bilingválne štúdium, ruská sekcia

 

Platný od 1. 9. 2019

 

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Počet hodín

 

 

 

 

 

 

Jazyk a komunikácia

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Spolu

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

0

12

Druhý vyučovací jazyk  - ruský (a)

11

4

3

2+2

2+2

22+4

Cudzí jazyk (a)

3

3

3

1+2

0

10+2

Seminár zo slovenského jazyka g3)

0

0

0

0

0/4

0/4

Ruská literatúra(c,e)

0

0

0

2

2

0+4

Konverzácia v ruskom jazyku(c, g3)

4

2

1

0

0/4

4+0/4

Konverzácia v cudzom jazyku(g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

 

 

Matematika a práca s informáciami

 

 

Matematika  (b2,  e g3)

2+1

4

3

3

0/4

12+1+0/4

Informatika (a, g3)

2

1

1

0

0/2

3+1+0/2

Seminár z matematiky( g1 g2 )

0

0

0/2

0/2

0

0/4

Cvičenia z matematiky (g3)

0

0

0

0

0/2

0/2

Deskriptívna geometria (g3)

0

0

0

0

0/2

0/2

Programovanie (g3)

0

0

0

0

0/2

0/2

 

 

 

Človek a príroda

 

Fyzika (b4,e, g3)

0

2

2

1+1

0/4

5+1+ 0/4

Chémia (b2, e, g3)

0

2

2

1+1

0/4

5+1+0/4

Biológia (b3,d,e,g3)

0

2

3

1+1

0//4

6+1+0/4

Prírodovedný seminár (g1,g2)

0

0

 

0/2

 

0/2

0

0/4

Seminár z fyziky (e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Seminár z chémie (e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Seminár z biológie (e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Úvod do prírodných vied (c,e)

0,5

0

0

0

0

0+2

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a spoločnosť

Dejepis (e,g3)

0

2

2

2

0/2/4

6 + 0/2/4

Geografia (e, g3)

0

1

2

1+1

0/2/4

4+1+ 0/2/4

Občianska náuka ( c,e,g3)

0

0

2

1+1

0/2/4

3+1+0/2/4

Regionálna výchova

0,5

0

0

0

0

0+0,5

Úvod do humanitných vied (c,e)

0,5

0

0

0

0

0+2

Spoločenskovedný seminár (g1,g2)

0

0

0/2

0/2

0

0/4

Seminár z občianskej náuky (e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Seminár z dejepisu(e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Seminár z geografie(e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Ekonomika( g3)

0

0

0

0

0/4

0/4

Umenie a kultúra

Umenie a kultúra(e)

0

1

1

0

0

2

 

Človek a hodnoty

Etická výchova/Náboženská výchova (a)

1

1

0

0

0

2

Osobnostný a sociálny rozvoj

0+0,5

0

0

0

0

0+0,5

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova(a)

2

2

2

2

2

10

 

 

 

 

 

Spolu

Povinné hodiny spolu

 

24

28

28

18

4

102

Disponibilné hodiny určené všetkým žiakom

7

2

2

11

4

26

Disponibilné hodiny, ktoré si žiak vyberá z ponuky ( g)

0

0

2

2

20

24

Disponibilné hodiny spolu

7

2

4

13

24

50

Počet hodín spolu

31

30

32

31

28

152

 

Kurz na ochranu zdravia a života

0

0

3x6

0

0

18

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria