Navigácia

FCE,CAE

Cambridge English: First (FCE)

 • najpopulárnejšia skúška u nás i vo svete, ktorá má širšie uplatnenie v školskej praxi a je určená stredne pokročilým študentom angličtiny. Záujemca o túto skúšku by mal absolvovať asi 500 hodín štúdia angličtiny.Jedná sa približne o úroveň B1 až C1 podľa Európskeho referenčného rámca.
 • na tejto úrovni by mali byť študenti 3. ročníka bilingválneho štúdia a 4. ročníka klasického štúdia.
 • študenti si môžu vybrať FCE for Schools, čo je plnohodnotná verzia danej skúšky, avšak je tematicky prispôsobená študentom stredných škôl (diskutujú na témy bližšie ich veku)

 

Cena: 185 €

Termíny skúšok: cela_exam_dates_autumn_2016.pdf

 

Cambridge English: Advanced (CAE)

 • úspešné zloženie tejto skúšky svedčí o veľmi dobrej znalosti angličtiny.
 • je určená pre tých, ktorý chcú pracovať alebo študovať v zahraničí a pre tých ktorí svoju kariéru smerujú do oblasti, kde je znalosť angličtiny potrebná.
 • jedná sa približne o úroveň B2 až C2 podľa Európskeho referenčného rámca.
 • na tejto úrovni by mali byť študenti 4. a 5. ročníka bilingválneho štúdia. 

Cena: 199 €

Termíny skúšok: cela_exam_dates_autumn_2016.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria