Navigácia

Základné informácie Kritériá prijatia - bilingválna forma štúdia Kritériá prijatia - štvorročná forma štúdia

Základné informácie

      Študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium

 sekcia anglicko-slovenská, sekcia rusko- slovenská

  · Termín prijímacej skúšky:  2. apríl 2020

 ·   Prijímacej skúšky sa môže zúčastniť žiak  ôsmeho a deviateho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy

  ·  Predmetom prijímacej skúšky je test na overenie špeciálnych schopností a zručností pre štúdium v cudzom jazyku.

        Ukazka_uloh_z_testu_na_overenie_specialnych_schopnosti(1).pdf

 ·    Vzhľadom na to, že prijímacieho konania sa zúčastňujú žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ,  výsledky celoplošného testovania deviatakov zo slovenského jazyka a matematiky sa   v prijímacom konaní nezohľadňujú.

 ·   Škola ponúka záujemcom o bilingválnu formu štúdia absolvovať cvičný test na overenie špeciálnych schopností  a zručností pre štúdium v cudzom jazyku. 

      Termín cvičného testu: 6. marec 2020

 

Študijný odbor 7902J  gymnázium

        Termíny prijímacích skúšok:

                    1. kolo:    1. termín: 11. máj 2020

                                    2. termín: 14. máj 2020

                     2. kolo:     16. jún 2020                                                     

     Prijímacej skúšky sa môže zúčastniť žiak deviateho ročníka vzdelávacieho programu  základnej školy.

  Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov slovenský jazyk a matematika.

 

Prihlaska_na_studium_na_strednej_skole.pdf

Poznámka: Pri vypĺňaní prihlášky na bilingválne štúdium je potrebné vyznačiť jazykovú sekciu cez kód vyučovacieho jazyka:

sekcia slovensko - anglická - 201

sekcia slovensko - ruská - 206

 

 

  

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria