Navigácia

Základné informácie Kritériá prijatia - bilingválna forma štúdia Kritériá prijatia - štvorročná forma štúdia

Základné informácie

 Študijný odbor 7902 J 00 gymnázium - štvorročné štúdium

 Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium -  bilingválne štúdium, sekcia anglicko- slovenská - päťročné štúdium

 Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia rusko- slovenská - päťročné štúdium

 

 Štvorročné štúdium – (pre uchádzačov z 9. ročníka základných škôl)

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia – študijný odbor 7902 J 00 gymnázium – môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania.

Harmonogram prijímacieho konania 

  -    riaditeľka gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium

 -      zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľovi ZŠ

 -       riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na gymnázium

  -      1. termín prijímacích skúšok

  -       2. termín prijímacích skúšok

 

Päťročné štúdium – (pre uchádzačov z 8. a  9. ročníka základných škôl)

Do prvého ročníka päťročného štúdia vzdelávacieho programu gymnázia – študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium  môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil ôsmy alebo deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania.

Harmonogram prijímacieho konania 

  -    riaditeľka gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium

 -      zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľovi ZŠ

 -       riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na gymnázium

  -      1. termín prijímacích skúšok

  -       2. termín prijímacích skúšok

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria