Navigácia

Členovia rady školy Štatút rady školy

Zoznam členov Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici:

 

Dvaja zvolení zástupcovia  pedagogických zamestnancov školy:

1.         RNDr. Alena Stajníková

2.         Mgr. Jarmila Balážfyová

Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

1.         Mariana Hanzlíková

Traja zvolení zástupcovia  rodičov:

1.         Monika Angušová

2.         Andrea Brigantová

3.         Mgr. Radovan Prokeš

Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

1.         Martin Doskočil

Štyria delegovaní  zástupca zriaďovateľa:

1.         Mgr. Imrich Kováč

2.         Ing. Alena Píšová

3.         Mgr.Mikuláš Pál

4.         Mgr. Katarína Tuhárska

Predseda rady školy :  Mgr. Radovan Prokeš

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria