Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Týždeň proti rakovine 2015 a Deň jabĺk

 V dňoch 12. októbera 2015 až 16. októbera 2015   sme si  pripomenuli  Týždeň proti rakovine 2015vyhlásený Ligou proti rakovine SR.

Dňa 16. októbra 2015  prezentáciami a pracovnými seminármi pod názvom Rozprávajme sa o nádorových ochoreniach   pripravenými našimi žiakmi  III. A triedy štvorročného štúdiapre žiakov nižších ročníkov sme sa snažili podporiť informovanosť o danej problematike  a zahájili sme prednášok a prezentácií z oblasti onkologickej výchovy pre našich najmladších žiakov. Prezentácií sa zúčastnili  žiaci II. A a I. A štvorročného štúdia a žiaci II. C, II. B  bilingválneho štúdia.

Odprezentované bolinasledovné témy :

Viete čo sú onkologické ochorenia? Diagnostika, terapia, Denisa Bačíková III. A

Žena a nádorové ochorenia,  Frederika Ruchschlossová III. A

HPV – HumanPapilomavírus,  Martina Brosková III. A

Primárna prevencia, potreba správnej výživy, Kristína Kuncová  III.

 

              Uvedený  Týždeň proti rakovine 2015  vyvrcholil 16.   októbra 2015 – Dňomjabĺk. Počas  tohto dňa   žiaci  v priestoroch školy  rozdávali  svojim spolužiakom   jablká ako symbol zdravia.

Jablká počas tohto dňa predstavovali  symbol upozorňujúci na význam a nevyhnutnosť zdravej výživy a potrebu prevencie.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria