Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Konferencia Asp net UNESCO Ostrava

21.-22.9.2015

Ostrava je fascinujúce mesto, do ktorého som mal tú česť byť pozvaný českou Asp net sieťou škôl. Príprava a realizácia konferencie, na ktorej si mali české školy vymeniť svoje skúsenosti prebehla nad očakávania a úprimne povedané, ma milo šokovalo. Celý event (áno event, lebo to bol zážitok) malo na starosti gymnázium Oľgy Havlovej z Ostravy (pod taktovkou učiteľa dejepisu pána Petra Šimíčka a dohľadom jeho pani riaditeľky Jany Huvarovej) a Ostravský samosprávny kraj. Vidieť, že škola má prax s organizáciou veľkých akcii, pripomeniem ich perfektný projekt Študentské konferencie – dvojdňový seminár o otázkach československých dejín (vedený pánom Petrom Šimíčkom - http://www.gyohavl.cz/studentske-konference.html).

Zmyslom konferencie bolo dať školy dokopy a tak podporiť ich spoluprácu v projektoch (naša škola a gymnázium Třeboň), inšpiráciu (spomeniem gymnázium Třeboň, ktoré spravilo podobný projekt Študentská konferencia s pomocou gymnázia O. Havlovej) a neopomenuteľne si vzájomne dodať energie v statickom prostredí školskej aktivity a inakosti. Počas konferencie si školy skrz svoje riadiace orgány stanovili program - tému(y) na budúci rok (UNESCO – Karol IV a 70. Výročie UN), ktorý bude ťahúňom pre ich aktivity – naša škola s ochotne pridá. Do rámca programu patrila aj exkurzia po UNESCO industriálnom komplexe ostravských železiarni, kde nám ukázali aj vedecko-technický interaktívny park pre mládež.

Naša škola mala prezentáciu o „Neformálnom vzdelávaní a participácii našich žiakov“. Prezentovali sme to, v čom sme výnimoční a jedineční, minimálne v našom kraji (za čo sme získali aj cenu BB SK za projekty v neformálnom vzdelávaní). Zaujali sme viacero škôl, s ktorými by sme radi udržali kontakt a uskutočnili spoločné projekty zamerané na participáciu mladých (fiktívne voľby, či pri otázke riešenia problému migrácie v humanistických intenciách – základný princíp na akých stoja naše školy alebo pri realizácii literárneho show).

V neposlednom rade bola konferencia inšpiráciou pre našu slovenskú Asp net UNESCO sieť škôl – radi by sme pomohli našej organizácii, aby dosiahla stupeň kvality a vyspelosti ako tá česká. Určite budeme iniciovať zmeny a užšiu spoluprácu medzi UNESCO školami na Slovensku v spolupráci so slovenským UNESCO-m. Cítime, že práve teraz je ten čas, kedy musia aktívne a energické školy dať sily dokopy a bojovať proti neľudskosti, nepochopeniu, zášti a predsudkom, miesto toho, aby hľadali pozitívne riešenia a výzvy.

Týmto by som chcel vzdať hold aj úctu koordinátorke českej Asp net UNESCO sieti pani Anne Martinkovej, ktorej sa podarilo znovu oživiť české UNESCO školy. Máte môj hold!

 

Paul Kindji, učiteľ

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria