Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

LEAF - program pre učiteľov

Učitelia Albín Michalec a Paul Kindji boli vybraní do Leaf – Individuálny rozvojový program pre učiteľov (IRPU), ktorý je zameraný na zdokonalenie učebných schopností učiteľov. Projekt bude trvať celý školský rok 2015/2016, kedy nám na hodiny bude chodiť náš mentor, aby pomohol našu prácu zefektívniť, urobiť atraktívnejšie a záživnejšie pre nášho klienta (použijúc aktuálnu a výstižnú terminológiu) – žiaka. Týmto by sme chceli vylepšiť školské prostredie, kvalitu a tak, aj samotné renomé našej školy.

            Plne si uvedomujeme aké je nevyhnutné sa adaptovať na rýchlo sa meniaci svet a jeho požiadavky na mladých a veríme, že program IRPU je nástrojom, ktorý nám pomôže žiakov pripraviť, motivovať a inšpirovať na už aktuálny a tvrdý konkurenčný boj na trhu práce. Vieme, že nemôžeme len kázať žiakom, čo a ako robiť, ale že aj sami musíme ísť príkladom a nielen to, že musíme aj mi dennodenne na sebe pracovať a zdokonaľovať sa! My učitelia učíme celou našou osobnosťou.

            Program IRPU pozostáva z mentoringu na samotných hodinách a ich následnej reflexii. Súčasťou je aj analýza spätnej väzby žiakov (robená externou firmou pre nezávislosť a nestrannosť – zapojených cca 80 žiakov). Výhodou je aj kontakt na aktívnych, inovačných a energických učiteľov zo Slovenska, ktorí sú v programe zapojení spolu s nami.

Slovom „Tešíme sa!“

Paul Kindji, učiteľ

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria