Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Ekologický projekt Bordel v lese

Sára Dolná, ako dobrovoľníčka lesoochranárskej organizácie VLK, od marca 2016 organizuje ekologický projekt Bordel v lese!, ktorý je zameraný na mládež v Banskej Štiavnici a okolia. Projekt si dal za ciel poukázať na bordel, ktorý robíme v našich lesoch, v našom okolí. 

Nesnaží sa učiť dospelých, ani nabádať na upratovanie, ale na prevenciu - aby mladí ľudia, ktorí idú do lesa/prírody nerobili to, čo dospelí. Projekt oslovoval mládež, aby fotila bordel, ktorý najde v lese pri svojich výletoch do prírody. Tieto fotky boli potom na sociálnych sietiach zverejnené a ľudia sa mohli k nim vyjadriť. 

Následne sme "najlepšie" fotky nechali vytlačiť a spravili sme z nich putovnú výstavu, ktorá funguje od júna. Momentálne je výstava na katolíckej spojenej škole F. z Assissi. Sára Dolná je pripravená navštíviť školy, ktoré budú hostiť výstavu a tam spraviť workshopy/besedy pre žiakov na tému ako sa chováme k vlastnej prírode. 

Projekt má svoje vyvrcholenie 16.6 v Art kafé, kde budú autori "najlepších" fotiek odmenení. Zároveň sa tam porozorávame, s pozvanými odborníkmi, ako tento problém riešiť, či je dobré stalé upratovať po ľuďoch, ktorí tento bordel robia, alebo či sa viac zamerať na prevenciu, či viac oslovovať orgány, ktoré sú za to zodpovedné? Kindji a Dolná, III.B   P.S. viac:https://www.facebook.com/bordelvlese/?fref=ts

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria