Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení

Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa dňa  27. mája 2016  rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 23. mája 2016 do 25. mája 2016  absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

Štúdium  v školskom roku 2015/2016 ukončilo 18 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 42 žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov a známych. Jej súčasťou bolo aj udeľovanie rôznych ocenení za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie aktivity počas celého štúdia.

Ocenenia získali:

Margaréta Kašiarová,

Vanesa Tyčiaková,

Laura Ivaničová   - za výborné študijné výsledky, ktoré dosahovali počas celého štúdia.

Kamila Husarčíková,

Filip Gontko,

Lucián Gontko,

Matej Machil,

Lucia Ivanová, Šimon Knoška – za rôzne mimovyučovacie aktivity. Uvedené ocenenia boli spojené aj so zápisom do kroniky školy.

Oceneni_ziaci.pdf

Kroky našich absolventov vedú na rôzne vysoké školy  u nás i v zahraničí. Veríme, že vedomosti, zručnosti, postoje  uplatnia v ďalšom živote a štúdiu.

Želáme im veľa šťastia!

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria