Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Prezentácia o možnostiach štipendijných programov

Dňa 9. mája 2016 sa na našej škole uskutočnila prezentácia o možnostiach štipendijných programov, jazykových kurzov do zahraničia pre žiakov všetkých ročníkov gymnaziálneho štúdia, Prezentácie sa zúčastnilo 42 žiakov z 1. – 3. ročníkov bilingválneho štúdia.

S ponukou štipendií a informáciou o nich prišla nezisková  organizácia  SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) - regionálna pobočka v Banskej Bystrici, ktorá je v pôsobnosti Ministerstva školstva SR. Žiaci získali informácie o štipendijných programoch na štúdium alebo výskum, jazykových kurzoch. Zároveň boli oboznámení s možnosťami bezplatného poradenstva a možných konzultácií pri príprave žiadostí, ako aj o podujatiach organizovaných pre stredné školy.

S aktuálnymi štipendijnými ponukami sa môžete oboznámiť na https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164 pre nadstavbové štúdium

a celé riadne štúdium https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria