Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Letný tábor LEAF

Organizácia LEAF uskutočnila počas leta letný tábor pre nadaných a aktívnych mladých, ktorého sa zúčastnili štyria naši žiaci (Denisa Lakoštíková, Tereza Brezíková, Matej Dudák a Viktória Kosztolányiová) – viac v študentskom nezávislom časopise GOLEM (http://golemrevue.sk/moje-leto-s-leafom/) z nich boli dvaja nominovani samotným LEAFom do Makovice Leaf Award (http://award.leaf.sk/), apropo nominovaná aj Ema Rajčanová za svoje extra školské aj mimoškolské aktivity. Ocenenie je pre extra aktívnych a výnimočných žiakov od 10 do 16 rokov. Táto skutočnosť nás veľmi teší a sme na svojich žiakov hrdí! Držíme im palce a veríme, že záujmu.

            Popri tejto aktivite treba spomenúť aj účasť Denisy Lakoštíkovej na projekte LEAFu – talent guide (http://www.talentguide.sk/). Denisa získala mentora, ktorý jej bude pomáhať rozvíjať jej neobyčajný literárny talent. Tu treba spomenúť, že Denisa nielenže už minulý rok vyhrala dve celoslovenské literárne súťaže (1. miesto): Taksi – Topoľčany: „Keď si vymýšľam“ a Vrbové: „Pod modrou oblohou“, ale sa aj aktívne zapojila do redakčnej rady nezávislého študentského e-časopisu Golem revue (www.golemrevue.sk).

Sme radi, že naši žiaci ani cez leto nezaháľali a pracovali na sebe.

Paul Kindji, učiteľ

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria