Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Noc v škole

Dňa 29. apríla 2016 mohli študenti prvého ročníka zažiť svoju prvú gymnaziálnu „Noc v škole“ Cieľom tejto akcie bolo vytvoriť priestor pre žiakov prvých tried, aby sa mohli viac spoznať, zažiť niečo zaujímavé a motivovať ich k záujmu o fyziku.

          Začali sme o piatej večer fyzikálnou show, na ktorej sme okrem iného ukázali, že vzduch je dosť ťažký na roztrhnutie špagátu, teplá voda je redšia ako studená a žiarivka svieti aj bez pripojenia do elektrického obvodu. Nasledoval komediálno-hororový film, pozeraním ktorého si študenti cibrili svoje chápanie angličtiny. Zlatým klincom programu boli študenti Lucián a Filip Gontkovci, ktorí prišli prezentovať svoj hologram. Porozprávali o všetkých úskaliach a problémoch, s ktorými sa museli stretnúť pri jeho tvorbe a snahe získať patent na svoj vynález.

          Ale tým náš program zďaleka nekončil. V priestoroch telocvične si tínedžeri zahrali skupinovú hru „na odhalenie vraha“. Našťastie sme po hre ostali v plnom počte a študenti sa mohli pustiť do riešenia kvízových úloh. Vytvorili štyri skupiny - Papučky, Žabky, Kaktus a Žlté šróby. Niektoré skupiny sa zachovali ako naozaj veľkí hráči a stavili v bonusových úlohách všetko, čo mali. Preverili si svoje vedomosti napríklad z fyziky, geografie a histórie Banskej Štiavnice a preskúšali sme aj ich aj z toho, ako pozorne pozerali podvečer film.

          Po spoločnom programe si každý mohol vybrať, či chce mastiť spoločenské hry v herni, pokračovať v sledovaní nejakého dobrého filmu v našom improvizovanom filmovom klube, alebo si poriadne zatancovať pri kinekt-tancovačke. Pri celom programe nám užasne pomáhali študenti druhého ročníka - Gabika Garajová, Denisa Lakoštíková, Janka Beláňová, Janka Kladivíková, Adel Hilbertová, Ema Rajčanová a Matej Dudák, za čo im aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme.

          Ísť počas noci v škole spať? Kdeže. Keď sme sa dochuti porozprávali a upratali školu po sebe tak, aby sme sa v nej opäť mohli učiť, bolo už slnko vysoko. Unavení, ale v dobrej nálade sme sa rozišli do krásneho slnečného rána. Bolo presne také, ako naša spoločná „Noc v škole“.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria