Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Exkurzia Bratislava

Dňa 29. septembra 2015   žiaci III. A triedy a IV. A triedy  absolvovali celodennú exkurziu  do Bratislavy.

Cieľom exkurzie bola návšteva divadelného predstavenia v Slovenskom národnom divadle    Nevesta hôľ. V diele Františka Švantnera spracovanom do divadelnej podoby mali možnosť sledovať  príbeh živelnej Zuny – Petra Vajdová, uhliara Tava, ktorého stvárňoval Jozefa Vajdu,  Dana Heribana ako Libora  a iných. 

Po návšteve divadelného predstavenia  si žiaci so záujmom prezreli výstavu Titanic – odhaľte tajomstvo Titanicu a prežite atmosféru  začiatku 20. storočia. Výstava dokonale a pravdivo zobrazuje  historické súvislosti, spoločenskú  a politickú situáciu  na začiatku 20. storočia. Výstava žiakom priblížila veľkú migračnú vlnu, kedy tisíce ľudí utekalo  z Európy pred chudobou a blížiacou sa 1. svetovou vojnou za vysnívaným bohatstvom do Ameriky.

Žiaci mali možnosť vidieť stovky originálnych artefaktov, ktoré boli zachránené zo slávneho vraku Titanicu. Medzi exponátmi boli súčasti vybavenia lode, kusy nábytku, porcelán, osobné predmety cestujúcich.

Každý návštevník pri vstupe obdržal  „boarding pass – palubnú vstupenku“  s konkrétnym menom reálneho cestujúceho, ktorý na Titanicu v dobe jeho katastrofy cestoval. Návštevníci – teda aj naši žiaci – počas výstavy zažili atmosféru prepychu, krásu dobových interiérov, ale aj hluk strojovní. V závere prehliadky mali možnosť v zozname cestujúcich presvedčiť sa, či reálny cestujúci zo svojho palubného lístka potopenie Titanicu prežil alebo nie.

                                                                                                             Miroslava Kováčová

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria