Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Ttýždeň boja proti drogám

V týždni od 23. do 27. novembra 2015 sme si na našej škole pripomenuli Medzinárodný týždeň boja proti drogám.

Každý deň sme sa spolu so všetkými spolužiakmi symbolicky obliekli do jednej, vopred dohodnutej farby. Týždeň sme odštartovali bielou, predstavujúcou skupinu drog a tiež človeka závislého na nich, pokračovali zelenou, čiernou... Na piatok, teda záver týždňa sme zvolili farbu dúhy,  ktorou sme rovnako poukázali na skupinu halucinogénnych drog, no ďalšou myšlienkou bolo pripomenúť si radosť zo života bezdrogovo závislého človeka.

Počas týchto dní sa na škole konali rôzne iné aktivity spojené s danou témou .

Jednou z nich bola súťaž skladania origami (konkrétne nebo-pekla). Počas prestávok, dní či nocí sa žiaci zabávali s maličkými papierikmi, z ktorých dokázali vykúzliť „schránku“  svojich  ne/závislostí, vpísaných vo vnútri. Po ukončení súťaže nás prekvapilo ohromné číslo, ktoré presiahlo trojnásobok počtu žiakov našej školy a tak sme sa teda všetci tešili z krásnych 10 158 nebo-pekiel.  

Ďalšou aktivitou bolo hľadanie rôznych mýtov a faktov o drogách rozvešaných po celej škole, ktoré sme zhrnuli v piatkovom teste.

Nesúťažili sme ako jednotlivci, ale každá aktivita bola bodovaná za triedu.  

Na prvom mieste sa v súťaži umiestnili triedy IV.C & I.B, druhé miesto si odniesla II.A,I.A  a na skvelom treťom mieste trieda I.C.

 Víťazom gratulujeme a ďakujeme za zapojenie sa do nášho špeciálneho, inak poňatého týždňa.

 

Michaela Beňová  II.B, člen skupiny PEER

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria