Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Stredoškolák

Dňa  24. novembra 2015sme sa zúčastnili 19. ročníka  prezentačnej akcie Stredoškolák – servis informácií pre žiakov základných škôl a ich rodičov v Žiari nad Hronom.

Predstavili sme naše gymnázium, možnosti štúdia, podmienky prijímania do oboch študijných odborov, mimoškolské aktivity. Informácie poskytovali priamo naši žiaci.

Zároveň sme informovali o zadaniach v teste na overenie predpokladov pre štúdium v cudzom jazyku, ktorý je súčasťou prijímacieho konania do bilingválnej formy štúdia ako aj o umiestňovaní našich absolventov na vysokých školách v uplynulých rokoch.

Na obdobnej prezentačnej akcii sme sa zúčastnili aj 3. decembra 2015  vo Zvolene.

Akcia bola organizovaná pre základné školy vo Zvolene a okolí. Naše gymnázium sa stretlo so širokým záujmom žiakov aj ich rodičov.

Veríme, že žiaci základných škôl, ktorí sa prezentačnej akcie zúčastnili,  sa u nás stretnú ako naši budúci prváci!

                                                                                                                 Miroslava Kováčová

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria