Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

DOD

V dňoch   1. a 2. decembra 2015 sa na našej škole uskutočnili Dni otvorených dverí 2015.

Dni boli určené uchádzačom o štúdium na našej škole, žiakom  základných škôl, ich rodičom. V oboch dňoch  našu školu navštívili žiaci zo škôl z blízkeho okolia ako aj zo vzdialenejších regiónov v sprievode svojich rodičov.

Počas oboch dní  sme predstavili  naše gymnázium, možnosti štúdia, študijné odbory  a učebné plány v oboch študijných odboroch, podmienky prijímania do oboch študijných odborov, mimoškolské aktivity.

Zároveň sme informovali o zadaniach v teste na overenie predpokladov pre štúdium v cudzom jazyku, ktorý je súčasťou prijímacieho konania do bilingválnej formy štúdia  čo sa stretlo s veľkým záujmom. Ako aj o umiestňovaní našich absolventov na vysokých školách v uplynulých rokoch. Návštevníci mali možnosť vstúpiť do otvorených hodín vyučovaných v anglickom jazyku ako aj v slovenskom jazyku, na ktorých boli využité didaktické pomôcky, ktoré škola získala v rámci projektu ESF - Tvorba nového ŠkVP. Mali prezentované možnosti práve v biologicko-chemickom laboratóriu, mikroskopovacie techniky, zaujímavé chemické pokusy.

Vyskúšali sa otestovať, v prezentačných stánkoch si vyskúšali zaujímavé experimenty z fyziky, úlohy z cudzích jazykov, logické hlavolamy apod.

Dni otvorených dverí  otvorili priestory nášho gymnázia veľkému počtu žiakov a ich rodičov. Dňa otvorených dverí sa zúčastnili žiaci zo 43 základných škôl.

Veríme, že sme ich zaujali a predstavili sme prácu žiakov a ich učiteľov v o najširšom rozsahu.

                                                                                                             Miroslava Kováčová

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria