Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Erasmus + v Banskej Štiavnici

Posledný novembrový týždeň sa uskutočnilo stretnutie učiteľov a študentov partnerských škôl v rámci projektu Erasmus+ v našom krásnom meste Banskej Štiavnici. Predposledné stretnutie sa konalo na Slovensku na pôde Gymnázia Andreja Kmeťa a zúčastnili sa ho hostia zo Španielska, Nemecka, Rakúska a Maďarska. Štiavnickí učitelia a študenti pre nich pripravili bohatý a zaujímavý program. Po nedeľnom príchode na Slovensko v pondelok sa na pôde školy konali semináre študentov o téme projektu, divadelné predstavenie a poobede mali naplánované stretnutie s primátorkou mesta a potom prehliadku štiavnického historického centra, ktoré je zapísané v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V utorok navštívili ďalšie školy, kde mohli vidieť  prepojenie teórie a praxe vo forme inklúzie vyučovania ako možnosti riešenia nezamestnanosti. Poobede absolvovali ďalší kultúrny program, a to prehliadku štôlne Bartolomej v expozícii Slovenského banského múzea a večer ukončil vedomostný kvíz v penzióne Cosmopolitan s malou diskotékou. Streda bola venovaná veľkému výjazdu do Vysokých Tatier a zimnej prechádzke v rozprávkovej doline Studeného potoka. Cestou späť sme nemohli obísť Banskú Bystricu s jej vianočným večerným námestím. Vo štvrtok hostia navštívili Pivovar Steiger vo Vyhniach, rodnú obec Andreja Kmeťa Bzenicu, poobede absolvovali krátky výstup na ruiny štiavnického hradu Glanzeneberg – Staré mesto a tí vytrvalejší aj výbeh na známu barokovú Kalváriu. Posledný deň spoločného programu bol venovaný sumarizácii projektu na pôde školy a študenti navštívili otvorené hodiny po anglicky vyučovaných predmetov. Poobede náročný, no atraktívny program pokračoval prehliadkou Koháry-Coburgovského kaštieľa vo Svätom Antone, Základnej školy Maximiliána Hella na Štiavnických Baniach so sokoliarskym vystúpením a návštevou priestorov školy. Nakoniec sme spoločne so študentmi ukončili veľmi príjemný a bezprostredný večer pri jazere Počúvadlo. Každý deň boli do programu okrem učiteľov zapojení aj mnohí študenti, ktorí sa okrem skvelých prehliadok a programu chopili aj možnosti nájsť si kamarátov, komunikovať v cudzom jazyku a spoznávať ľudí z iných krajín. Týmto by sme všetkým účastníkom, študentom, učiteľom, partnerom, a najmä hosťom poďakovali za nádherný týždeň a dúfame, že si naše mesto a našu krajinu odniesli v srdci.

Mgr. Miron Breznoščák

Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria